K z ss gi szolg lat
Download
1 / 19

Közösségi szolgálat - PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

Közösségi szolgálat. - tájékoztató. A közösségi szolgálat fogalma. Szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Közösségi szolgálat' - yves


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
K z ss gi szolg lat

Közösségi szolgálat

- tájékoztató


A k z ss gi szolg lat fogalma
A közösségi szolgálat fogalma

 • Szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.

 • Közösségi szolgálat a tanuló lakhelyén, maximum 30 km-es körzetben teljesíthető.


Mi rt
Miért?

 • A köznevelési törvény a korábbinál nagyobb figyelmet fordít a nevelésre, ezért szerepel benne az az előírás, amely az érettségi bizonyítvány kiadását 50 óra közösségi szolgálat teljesítéséhez köti minden magyar tanulónak.

 • Az érettségi vizsga megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. Először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.


Hogyan
Hogyan?

 • A közösségi szolgálattal kapcsolatos ügyeket (kapcsolatfelvétel a Fogadó Intézményekkel, dokumentálás a bizonyítványban stb.) az iskola intézi.

 • Az iskola együttműködési megállapodást köt a helyi, vagy a tanuló lakhelyén lévő szervezetekkel, intézményekkel.


Milyen ter leten lehetek nk ntes
Milyen területen lehetek önkéntes?

A közösségi szolgálat keretei között

 • a) az egészségügyi,

 • b) a szociális és jótékonysági,

 • c) az oktatási,

 • d) a kulturális és közösségi,


Milyen ter leten lehetek nk ntes1
Milyen területen lehetek önkéntes?

 • e) a környezet- és természetvédelemi,

 • f) a katasztrófavédelmi,

 • g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős

  területen folytatható tevékenység.


Mikor
Mikor?

 • A középiskola a 9–11. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg vagy biztosít időkeretet a legalább ötven órás közösségi szolgálat teljesítésére, amelytől azonban indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni.


Mennyi id t jelent ez nekem
Mennyi időt jelent ez nekem?

 • Az iskola szervezhet legfeljebb 5-5 óra felkészítő és záró foglalkozást a tanulóknak.

 • Tanévenként kb. 15-20 óra közösségi szolgálat teljesítése kötelező minimum egy, maximum három területen.

 • Egy óra közösségi szolgálati idő alatt 60 perc – tehát egy óra értendő.


H ny r t teljes thetek 1 nap
Hány órát teljesíthetek 1 nap?

 • A közösségi szolgálat alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető.

 • Az időkeretekre, pihenőidőre külön szabályok vonatkoznak, melyeket minden egyes együttműködési megállapodásban rögzítettünk, s ezen szabályokat a Fogadó Intézmények kötelesek betartani.


Hol lehetek nk ntes
Hol lehetek önkéntes?

 • Fogadó szervezet lehet:

 • a) a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása és a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulása az általa biztosított közszolgáltatások és katasztrófavédelmi feladatai körében;

 • b) a nemzetiségi önkormányzat a jogszabályban meghatározott közfeladatai körében;

 • c) a költségvetési szerv az alaptevékenysége körében;


Hol lehetek nk ntes1
Hol lehetek önkéntes?

 • d) a magyarországi székhelyű civil szervezet, közhasznú szervezet a közhasznú és a működésével összefüggő tevékenysége körében;

 • e) a magyarországi székhelyű egyházi jogi személy a hitéleti, a közcélú és a működésével össze-függő tevékenysége körében;


Hol lehetek nk ntes2
Hol lehetek önkéntes?

 • f) szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, illetve intézmény,

 • g) egészségügyi szolgáltató,

 • h) közoktatási intézmény,

 • i) felsőoktatási intézmény,

 • j) muzeális intézmény,

 • k) nyilvános könyvtár,

 • l) közlevéltár,

 • m) nyilvános magánlevéltár,

 • n) közművelődési intézmény.


Els l p sek
Első lépések

 • A tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát.

 • Az iskola honlapjáról letölthető JELENTKEZÉSI LAP sablon. *  Iskolának kell leadni.


Melyik fogad int zm nyben
Melyik Fogadó Intézményben?

 • Minden diák a hozzá legközelebb álló területen végezzen közösségi szolgálatot, olyan tevékenységek során, amit a legszívesebben végez. Azután válasszon, hogy tájékozódott a választható lehetőségekről.

 • Az osztályfőnökök koordinálásával az iskola rendszerezi a jelentkezéseket és megköti a szerződéseket a Fogadó Intézményekkel és irányítja a tanulókat a mentorokhoz, képviselőkhöz. A tanulók a mentorokkal tartják majd a kapcsolatot, s velük egyeztetik a szolgálat teljesítésének ütemtervét.


Hogyan kell viselkednem
Hogyan kell viselkednem?

 • Minden diák Mentor felügyelete alatt végzi a közösségi szolgálatot, betartva a szervezet szabályait és az iskola házirendjét!


Hogyan tudom igazolni
Hogyan tudom igazolni?

Dokumentálás:

 • A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. Lejegyzi élményeit és tapasztalatait! A fogadó intézmény képviselője ALÁÍRÁSÁVAL igazolja a szolgálat teljesítését.

 • Az iskola honlapjáról letölthető a KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATI NAPLÓ sablon. *


Iskolai dokument ci
Iskolai dokumentáció

 • A közösségi szolgálat teljesítéséről szóló naplót augusztus végén bemutatják a diákok az osztályfőnököknek.

 • Az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad. Az osztályfőnökök pedig az osztálynaplóban, a törzslapon és a bizonyítványban dokumentálják a közösségi szolgálat teljesítését.


A program lez r sa
A program lezárása

 • Fontos elem minden esetben a program, a közösségi szolgálat lezárása, mely szintén dokumentálásra kerül, s itt lehetősége lesz mindenkinek arra, hogy elmondja élményeit, tapasztalatait.

 • Tanévenként szerveződnek az újabb lehetőségek, igazodva a tanulók életkori sajátosságaihoz és igényeihez.ad