az energia k zpont ltal kezelt lakoss gi energiahat konys gi p ly zatok bemutat sa n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Az Energia Központ által kezelt lakossági energiahatékonysági pályázatok bemutatása PowerPoint Presentation
Download Presentation
Az Energia Központ által kezelt lakossági energiahatékonysági pályázatok bemutatása

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17
yuri

Az Energia Központ által kezelt lakossági energiahatékonysági pályázatok bemutatása - PowerPoint PPT Presentation

78 Views
Download Presentation
Az Energia Központ által kezelt lakossági energiahatékonysági pályázatok bemutatása
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Az Energia Központ által kezelt lakossági energiahatékonysági pályázatok bemutatása Danics Ágnes Energia Központ NKft. 2011. 09. 22.

 2. Energia Központ Nonprofit Kft. Cégtörténet – a kezdetek Alapítás éve: 2000. Az „Energia Központ” Energiahatékonysági és Energetikai Környezetvédelmi Ügynökség Kht. és az Energia Információs Ügynökség Kht. egyesülésével jött létre. Alapító tagok: • Ipari Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium 50% • Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium 50%

 3. Energia Központ Nonprofit Kft. Cégtörténet – napjainkban • Megnevezés : „Energia Központ” Energiahatékonysági, Környezetvédelmi és Energia Információs Ügynökség Nonprofit Kft. • Székhely:1134 Budapest, Váci út 45. szám „A” épület 6. emelet • Alaptőke:17.830.000,-Ft • Tulajdonos: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2011.07.01-től A Környezetvédelmi Fejlesztési Igazgatóság beolvadt az Energia Központ Nonprofit Kft.-be. • Kibővült feladatok • Nagyobb létszám Cél: Az egységes pályázatkezelési mechanizmus megvalósítása és takarékosság az állami szférában.

 4. Energia Központ Nonprofit Kft. tevékenységei • Európai Uniós forrású pályázatok kezelése • Környezetvédelem és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) • Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) • Phare és átmeneti támogatások • Kohéziós Alap(2000-2006) • Közvetlen EU források felhasználásának támogatása • LIFE (2000-2006), LIFE+(2007-2013) • NER300 • Hazai forrású pályázatok kezelése • Nemzeti Energiatakarékossági Program (NEP) • Zöld Beruházási Rendszer (ZBR) • Energiatakarékossági Hitelalap kezelése (EHA - Német Szénsegély)

 5. Energia Központ Nonprofit Kft. tevékenységei Háttérintézeti tevékenységek • Energiastatisztikai tevékenység ellátása - Nemzeti:OSAP - Nemzetközi: IEA, EUROSTAT, ENSZ • Szakmai háttérintézeti tevékenység ellátása a NFM számára

 6. Hazai Pályázatok Igazgatósága által kezelt pályázati konstrukciók • Széchenyi Terv (2000-2002) • Nemzeti Energiatakarékossági Program (2003-2009) • Zöld beruházási Rendszer( 2009- ) • Zöld Beruházási Rendszer Energiatakarékos Izzócserre (ZBR-ICS) • Zöld Beruházási Rendszer Energiatakarékos Háztartásigép Csere (ZBR-HGCS) • Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram • Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram (ZBR-EH-09) • Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési Alprogram (ÚSZT-MO-2011)

 7. Magyarországi lakásállomány Magyarországi lakásállomány bemutatása KSH 2003. évi adatai alapján • A 3 936 001 db lakásállománynak mintegy 1/3 –a lakótelepi, zöldövezeti vagy egyéb társasház • 2008-as KSH adatok alapján a háztartások 76,5%-ában (a távfűtött lakások zömében is) van vezetékes földgáz, elmondható, hogy ahol van gáz, ott általában azzal is fűtenek. • A leggyakoribb fűtési mód az egyedi helyiségfűtés. Ez az általában rossz hatásfokú, legkevésbé komfortos megoldás ráadásul éppen a hőtechnikailag nem túl jó, régi lakásokra a legjellemzőbb.

 8. Hazai Pályázatok Igazgatósága által kezelt pályázatok

 9. Társasházi, lakásszövetkezetipályázatok

 10. Jelenleg futó pályázatok • Nemzeti Energiatakarékossági Program – elszámolási, fenntartási időszak • Zöld beruházási Rendszer • Zöld Beruházási Rendszer Energiatakarékos Izzócserre – szerződéskötési,elszámolási, fenntartási időszak • Zöld Beruházási Rendszer Energiatakarékos Háztartásigép Csere– elszámolási, fenntartási időszak • Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Panel Alprogram – szerződéskötési szakasz • Zöld Beruházási Rendszer Klímabarát Otthon Energiahatékonysági Alprogram– szerződéskötési, elszámolási, fenntartási időszak • Új Széchenyi Terv Zöld Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és új otthon építési Alprogram – döntéselőkészítési szakasz

 11. Zöld Beruházási Rendszer forrása • A Zöld Beruházási Rendszer forrása, háttere célja • Az ENSZ Keretegyezményének Kiotói Jegyzőkönyve bevezette a csatlakozott fejlett államok közötti nemzetközi kvótakereskedelmet, azaz az üvegházgáz-kibocsátási jogok kereskedelmét. Magyarország jelentős kvótatöbblettel rendelkezik. Hazánk 2008-ban a világon elsőként értékesített kvótákat, amellyel úttörő szerepet töltött be a rendszer formálásában. • A 2007. évi LX. törvény, a törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 323/2007. (XII.11.) Korm. rendelet, illetve a kvótaszerződések alapján a kiotói egységek értékesítéséből származó bevétel az ún. Zöld Beruházási Rendszer (ZBR) keretében klímavédelmi felhasználásra kerül.

 12. Pályázati információk • Pályázók köre • Természetes személyek • Társasházak • Lakásszövetkezetek • Támogatható tevékenységek : Energia megtakarítást eredményező beruházások • Nyílászáró csere • Hőszigetelés • HMV és fűtéskorszerűsítés • Megújuló energia hasznosítása • Komplex energetikai felújítások • Támogatás mértéke • Teljes beruházási költség 15-60%

 13. Pályázatkezelés folyamata Output Input Pályázati adatlapok Kizárt Pályázat Kizárás hiánypótlás nem teljesítése miatt Kizárás formai hiányosságok miatt Érkeztetés/ Jogosultsági és formai Ellenőrzés Hiánypótlás Befogadott Pályázat Befogadás Tartalmi (műszaki) Ellenőrzés Döntés előkészítés

 14. Pályázatkezelés folyamata - szerződéskötés Input Output Befogadott pályázat Vissza nem küldött szerződések Elutasítás Szerződés előkészítés /kiküldés Hiánypótlás Bizottsági előkészítés Bizottsági Ülés Döntés Hatályos szerződés Visszaküldött szerződések Aláírás Döntés / Szerződéskötés

 15. Pályázatkezelés folyamata - elszámolás Helyszíni ellenőrzés Output Input Elszámolás Elszámolás elutasítása „lenullázott” elszámolás Hiánypótlás Műszaki ellenőrzés Pénzügyi ellenőrzés Utalvány Elszámolás elfogadása Utalvány elkészítése Elszámolások ellenőrzése Utalvány Érvényesítés Ellenjegyzés Köztartozó esetében kifizetés leállítása Köztartozás vizsgálat Kifizetési utalvány elkészítése Támogatás folyósítása

 16. Energia Központ Nonprofit Kft. Kapcsolat Cím: 1134 Budapest, Váci út. 45. A épület, 6. emelet Tel.: (+36) 1 802 4300 Fax: (+36) 1 802 4301 E-mail: office@energiakozpont.hu Internet:www.energiakozpont.hu Ügyfélszolgálati idő: Hétfőtől - csütörtökig: 9.00 – 16.00 óra között Pénteken: 9.00 -12.00 óra között E-mail.: ugyfelszolgalat@energiakozpont.hu Tel.: 802-4350

 17. Köszönöm a figyelmet!