DRAVCI A SOVY - PowerPoint PPT Presentation

dravci a sovy n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DRAVCI A SOVY PowerPoint Presentation
Download Presentation
DRAVCI A SOVY

play fullscreen
1 / 1
DRAVCI A SOVY
170 Views
Download Presentation
yuli-carpenter
Download Presentation

DRAVCI A SOVY

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. DRAVCI A SOVY • Masožraví ptáci s ostrými hákovitými zobáky, silné nohy s drápy, vyborný zrak a sluch, výborní letci= přizpůsobení k lovu kořisti • Žijí v lese- potrava, hnízdiště, úkryt • Kořist chytají a usmrcují drápy, trhají zobákem • Udržují biologickou rovnováhu • ZÁSTUPCI: Káně lesní, Jestřáb lesní, Poštolka obecná, SOVY- Puštík obecný, Kalous ušatý, Výr velký