Varf r g r det inte att bota oro med medicinska tg rder
Download
1 / 18

- PowerPoint PPT Presentation


 • 160 Views
 • Uploaded on

Varför går det inte att bota oro med medicinska åtgärder?. Tema Rädsla vid graviditet och förlossning Stockholm 2014-03-28 Åsa Kadowaki Psykiater, leg KBT-psykoterapeut Verksam i primärvården i Östergötland www.lakaremedgranser.org.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - yule


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Varf r g r det inte att bota oro med medicinska tg rder

Varför går det inte att bota oro med medicinska åtgärder?

Tema Rädsla vid graviditet och förlossning

Stockholm 2014-03-28

Åsa Kadowaki

Psykiater, leg KBT-psykoterapeut

Verksam i primärvården i Östergötland

www.lakaremedgranser.org


Sverige som kontext alla beteenden sker och f rst rks i ett sammanhang
Sverige som kontext åtgärder?(alla beteenden sker och förstärks i ett sammanhang)

 • Nollvisioner – vi har som mål att förhindra att saker ska ske

 • Känslomål – ”man ska inte behöva känna…” (sig otrygg)

 • Rättighetstänkande – vad andra ska göra för mig när jag inte har det bra

 • Diagnostiken sker hemma vid datorn och patienten inkommer med beställning av vård


Och hur ser livet ut
…och hur ser livet ut? åtgärder?

 • ”Hårt, orättvist och sedan dör man.”

 • Enda absoluta rättvisan är att dygnet har 24 timmar och att vi alla vi får välja vad vi fyller tiden med.

 • Vanligast med hot och våld inom egna familjen.

 • Jag får ett liv och det fylls successivt med hur jag beter mig.

 • Trygg blir man när man klarar av att vara rädd.


Vad r v rt uppdrag som behandlare
Vad är vårt uppdrag som behandlare? åtgärder?

Vad ska vi ha mötet med patienten till?


Antaganden m tet i v rden

Antaganden – mötet i vården åtgärder?

Nöjda kunder – inget ska kännas= vara trygg

Patientcentrering – pat vet vad den behöver

Bra utfallsmått – kvantitet>kvalitet

Ordinera hälsa (motion på recept)

Fylla i…diagnoser, åtgärdskoder, samtalsteman som ger €

Annat?


Annat
…..”Annat”?... åtgärder?

 • Återerövra mötet mellan två människor

 • Ickedömande förstå vad den andra kämpar med

 • Ha redskap att stimulera motivation till förändring som kan gynna patientens hälsa och leda till ett mer värdefullt och tillfredsställande liv

 • Salutogenes – begripa, hantera, mening


Varf r g r det inte att bota oro med medicinska tg rder

”Two minds in one brain” OCH ett sammanhang åtgärder?

Chaufför eller passagerare (Uppnå – Undvika)

Agerande eller reagerande (Ändamålsenliga beteenden kontra impulsivitet)

Åsa Kadowaki

Specialist i allmän psykiatri


S vad r ngest
Så vad är ÅNGEST? åtgärder?

 • Trigger (stressor)

 • Respons: Katastroftanke, rädsla (ilska, illamående, nedstämdhet, skam) och sympaticuspåslag

 • Säkerhetsbeteenden (fight or flight)

 • Lättnad på kort sikt, sensitisering på lång sikt – om kvarvarande säkerhetsbeteenden utvecklas ett syndrom


Vad r normalt lidande
Vad är ”normalt lidande”? åtgärder?

 • Förmågan att känna och reagera

  - sympaticusreaktionen : i hela kroppen!

  - grundkänslor: ilska, rädsla, äckel, nedstämdhet, skam, skuld, förvåning, intresse och glädje

  - tankar, associationer, minnen

  Vilka reaktioner har din patient – kartlägg och normalisera/avdramatisera (med respekt och validering)


Varf r g r det inte att bota oro med medicinska tg rder

Att vara människa – vad är det vi gör när vi gör det vi gör?

Handling

Flykt/kamp/undvikanden

- oftats kortsiktig förstärkning

I värderad riktning

Strävan efter långsiktiga mål

med mening

Fysiologiska reaktioner

Känsla

Tanke

Situation / Stimuli

Åsa Kadowaki

Specialist i allmän psykiatri


Funktionell beteendeanalys vad r det jag g r n r jag g r det jag g r

S vi gör?ORKK

Kort sikt Lång sikt

Automatiska

responser

Valt beteende

Funktionell beteendeanalys”Vad är det jag gör när jag gör det jag gör?

Situation

Organism

Reaktion

Konsekvenser

Åsa Kadowaki

Specialist i allmän psykiatri


Negativ f rst rkning
Negativ förstärkning vi gör?

 • Ett beteende ger lättnad på kort sikt

 • Samma beteende bekräftar att oron var riktig vilket gör att reptilhjärnan kommer uppmärksamma det som ännu mer hotfullt än tidigare = symptomförstärkning på lång sikt.


Varf r g r det inte att bota oro med medicinska tg rder

Diagnostik - orsak, vidmakthållande, bot? vi gör?

Psykiatriskt syndrom

Kropp

Sjukdom – behandling

Hälsobeteenden/ohälsobeteenden

Sympaticus-Parasympaticus: andning!

Cave undvikande som

behandlingsordination! – gynnar depressionsutveckling

Ältande?

Vad är egentligen problemet?

Personlighet

Psykosocial belastning

Uppväxthistoria

Livshändelser/pågående stressorer

Emotionell reaktivitet, fast i tanketeman, impulsivitet, copingstrategier, medveten närvaro, acceptans, värden

Åsa Kadowaki

Specialist i allmän psykiatri


Varf r g r det inte att bota oro med medicinska tg rder

Validering V1-V6 vi gör?(Marsha Linehan)

Att bekräfta och visa att man accepterar en persons upplevelser, tankar, känslor

V1: lyssna; visa närvaro med ögonen – var vaken, delta utan att döma/sätta etikett på

det som sägs, visa intresse, var nyfiken

V2: empatiska svarsbeteenden: reflektera direkt och korrekt, sammanfatta

V3: verbalisera känslor – säg det outsagda: ord på känslor, tankar och beteenden (OBS! Inga tolkningar utan återge som reflektioner och inte sanningar.)

V4: validera genom att ta in tidigare erfarenhet – bekräfta utifrån hur det sett ut under uppväxt och utifrån biologisk sårbarhet

V5: validera här och nu: vad är förståeligt utifrån aktuell situation och vanligt fungerande (normalisera och avdramatisera)

V6: var ”radikalt genuin” – delta som du är, var rak och ärlig

Bli bäst på att vara du och använd det i samspelet med andra (validera dig själv!).


Validering
Validering vi gör?

Bli sedd och lyssnad på – jag kan sammanfatta det jag hört

Bli tagen på allvar = trodd på/stöd i egen förmåga

Få empati- jag ser ditt lidande och osäkerhet

Få respekt/inte bli betraktad som skör

Bli utmanad/pushad (TROTS lidandet) – motsatsen till curling! OBS!; realistiska krav

Konfrontation OCH bekräftelse samtidigt (jag tror mer på dig än vad du tror på dig själv)

 • Validering

 • Bli lyssnad på

 • Bli tagen på allvar/trodd på

 • Få empati/bekräftelse/stöd

 • Få respekt/inte bli betraktad som skör

 • Bli utmanad/pushad (TROTS lidandet) – motsatsen till curling!

 • Få realistiska krav

 • Konfrontation OCH bekräftelse samtidigt (jag tror mer på dig än vad du tror på dig själv)

 • Professionell hållning handlar om att veta HUR man ska bekräfta och inte låta sig invaderas av den andres lidande.

 • Terapeuten behöver ha god interpersonell funktion – allians/validering

 • Dessutom göra en konceptualisering, målsättningsnivå, struktur, teori, teknik

 • Att öka sin expertis – vad, fakta

 • Procedurellt – använda det – omsätta katalogkunskaperna

 • Reflektiv kunskap – vara i sitt och patientens perspektiv samtidigt – uppmärksamheten skärpt på både patient och mig – använda det som händer i rummet – ”dansar på expertnivå


Sinnesrob nen
Sinnesrobönen vi gör?

Giv mig sinnesro att acceptera det jag inte kan förändra.

Mod att förändra det jag kan och förstånd att inse skillnaden mellan de båda.

Så; vad bidrar du till när du gör det du gör?


Litteraturtips
Litteraturtips! vi gör?

 • Wadström, Olle. Att förstå och påverka beteendeproblem. Psykologinsats

 • Wadström, Olle. Tvångssyndrom. Psykologinsats

 • Wadström, Olle. Sluta grubbla och älta…Psykologinsats

 • Törneke, N. & Ramnerö J. Beteendets ABC. Studentlitteratur

 • Ortiz, L. När förändring är svårt

 • Miller & Rollnick. Motiverande samtal. Kriminalvårdsverket. www.kvv.se artikel 4771

 • Kadowaki, Å. svensk sjukvård till vanvett… Psykologinsats

 • Harris, Russ (3 böcker) Lyckofällan, Kärlekens ACT och ACT helt enkelt

 • Jeding, Kerstin (3 böcker) 29 sidor om – stress, oro, sömnstörning