html5-img
1 / 40

Evaluatie Quaranta Maart 2010

Evaluatie Quaranta Maart 2010. Evaluatie. Terugblik Quaranta In beeld brengen: Positieve punten Verbeterpunten Wensen en ideeën van de leden Plannen voor de toekomst. Dirigent en regisseur Commissies Leden Open enquete voor alle leden 33 inzendingen. Indeling evaluatie. De muziek

yule
Download Presentation

Evaluatie Quaranta Maart 2010

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Evaluatie QuarantaMaart 2010 Evaluatie Quaranta april 2010

 2. Evaluatie • Terugblik Quaranta • In beeld brengen: • Positieve punten • Verbeterpunten • Wensen en ideeën van de leden • Plannen voor de toekomst Evaluatie Quaranta april 2010

 3. Dirigent en regisseur • Commissies • Leden • Open enquete voor alle leden • 33 inzendingen Evaluatie Quaranta april 2010

 4. Indeling evaluatie • De muziek • De choreografie • Het toneel • Licht en geluid • Kleding en grime • Public relations • Regie • Repetities • Organisatie Evaluatie Quaranta april 2010

 5. Indeling evaluatie 10. In welke commissie had je zitting? Hoe kijk je daar op terug? 11. Wat vond je van de combinatie met de Soapera? 12. Hoe heb je de afgelopen periode en de revue als geheel ervaren? Voldeed het aan je verwachting? 13. Heb je nog tips en ideeën voor een eventuele volgende revue? 14. Welke activiteiten zou je graag in de toekomst met Myrtha Musica willen doen? 15. Heb je nog aanvullingen die in deze vragenlijst nog niet aan de orde geweest zijn? Evaluatie Quaranta april 2010

 6. 1. De muziek • Keuze liedjes • Veel variatie • Leuke muziek • Iers blok “zwaar” • Betrokkenheid leden en muziekcommissie bij keuze • Veel oe en aa voor niet-solisten • Weinig koorliedjes • Weinig in kleine groepjes • (te) hoog niveau • Veel mannennummers • Veel a capella Evaluatie Quaranta april 2010

 7. 1. De muziek • Aantal liedjes • Lengte programma goed • Zeker niet langer • Opzet programma • Goed • Geen rode draad • Weinig humor Evaluatie Quaranta april 2010

 8. 1. De muziek • Solisten • Passende solisten bij de liedjes • Niet alle solo’s sterk • Te veel solo’s/ te weinig koor • Inzet zangcoach • Waardevol • Eerder inzetten Evaluatie Quaranta april 2010

 9. 2. Choreografie • Inzet choreografe waardevol Eerder inzetten • Complimenten voor choreografiecommissie Veel werk, weinig met resultaat gedaan • Aparte choreo-repetities goed • Erg veel repetities choreografie • Repetities niet altijd effectief/ discipline • Eerder/ later beginnen met choreo • Niveau Choreo goed (niet te moeilijk) • Resultaat mooi. Evaluatie Quaranta april 2010

 10. 3. Toneel • Decor • Prachtig ontwerp • Mooie uitstraling • Trappen bieden mogelijkheden tot variatie • Combo • Mooie plaats • Goed zichtbaar • Te weinig ruimte/ gevaarlijk Evaluatie Quaranta april 2010

 11. 4. Licht en geluid • Zeer positief/ professioneel !! • Solo’s soms te sterk • Licht iets meer variatie Evaluatie Quaranta april 2010

 12. 5. Kleding en grime • Kleding • Mooi geheel als groep • Eenvoudig • Zeer verzorgd • Met kleine wijzigingen toch veel variatie • Geen grote verkleedpartijen • Rust in de kleedruimte Evaluatie Quaranta april 2010

 13. 5. Kleding en grime • Grime • Netjes verzorgd. • Geen eenheid in grime • Zichtbaar vanuit de zaal? Evaluatie Quaranta april 2010

 14. 6. Public relations • Algemeen • Complimenten voor PR-commissie. • Heel veel werk verzet. • Te weinig mensen voor zo’n grote klus • Volle zalen door veel reclame • Communicatie en samenwerking met Myrtha junior verliep stroef • Kaartverkoop • Goed georganiseerd Evaluatie Quaranta april 2010

 15. 6. Public relations • Media • Veel aandacht in de media • Goed geschreven stukjes • Geen recensies na afloop • Posters en flyers • Mooie posters • Goed verspreid • Flyers te weinig opvallend Evaluatie Quaranta april 2010

 16. 6. Public relations • Website • Webmaster zorgt prima voor update • Informatie via website loopt goed. Evaluatie Quaranta april 2010

 17. 7. Regie • Goede ideeën • Gerard veel afwezig door omstandigheden. • Niek heeft heel veel ondersteuning geboden en regie mee overgenomen. • Beslissingen werden nog laat genomen. • Weinig sturing tijdens repetities en uitvoeringen Evaluatie Quaranta april 2010

 18. 8. Repetities • Geen duidelijk tijdpad • De laatste periode teveel repetities door tijdnood • Repetities duurden op het laatst te lang • Repetities op zondag zeer zinvol • Gescheiden repetities functioneel, maar niet zo gezellig • Meer aandacht voor mannen dan voor vrouwen Evaluatie Quaranta april 2010

 19. 8. Repetities • Zwaar programma en grote druk • Met sommige nummers te laat gestart • Stukken die we kenden werden geschrapt • Veel veranderingen tot het laatst • Combo heeft te lang “niets” kunnen doen • Combo: We hadden er meer uit kunnen halen Evaluatie Quaranta april 2010

 20. 8. Repetities • Combinatie met gezin/werk moeilijk • Op het laatst hectisch, soms chaotisch • Het moet een hobby blijven • Heel gezellig • Goede verzorging • Ontspannen sfeer • Hilde weet iedereen goed te motiveren Evaluatie Quaranta april 2010

 21. 9. Organisatie • Planning is een groot aandachtspunt!! • Goede opzet organisatie • Veel know-how binnen Myrtha • Commissies hebben veel werk gedaan. • Behoefte aan duidelijke taakomschrijving commissies • Sommige commissies onderbezet Evaluatie Quaranta april 2010

 22. 9. Organisatie • Pas op het laatst complete plaatje duidelijk. • Veel hectiek op het laatst. • Iedereen had een taak en droeg zijn steentje bij. • Organisatie in handen van iedereen • Gedeelde verantwoordelijkheid Evaluatie Quaranta april 2010

 23. 10.In weke commissie had je zitting? Hoe kijk je daarop terug? • Evaluatie commissies nog niet afgerond. • Enkele reakties: • Decor vond ik leuk om te doen • Choreografie is de leukste commissie maar niet de gemakkelijkste • Ik ben van de site. Is mijn hobby. • PR: Zie evaluatie. • De commissie junior was ontzetttend leuk om te doen. • In de bouwcommissie: gewoon met zijn allen de schouders eronder. Evaluatie Quaranta april 2010

 24. 10.In weke commissie had je zitting? Hoe kijk je daarop terug? • Kledingcommisie ging goed. Enkele gemotiveerde nieuwelingen. • Ik zat in de decorcommissie. Kijk er met plezier op terug. • Commissie junior is een plezierig team. Is een leuke ervaring geweest die ik voor geen goud had willen missen. • Kledingcommisie was leuk om te doen. • Ik zat in het combo. Kijk er met heel veel plezier op terug. • Licht en geluid. Veel geleerd. • Myrtha junior. Ik heb er veel voldoening uitgehaald., Evaluatie Quaranta april 2010

 25. 11. Wat vond je van de combinatie met Soapera? • Heel veel positieve reakties over de “Soapera” • Grote merderheid voor aparte uitvoeringen. Evaluatie Quaranta april 2010

 26. 11. Wat vond je van de combinatie met Soapera? • Voordelen gezamenlijk: • Kostenbesparend • Gezamenlijk zaal en decor • Myrtha junior kon “meeliften” in aandacht en PR. • Nadelen gezamenlijk: • Zware belasting voor commissie Myrtha junior • Publiek moet naar twee voorstellingen in korte tijd • Zaal en podium steeds “verbouwen” • Voordelen apart: • Volledige aandacht voor Myrtha junior • Leden van Myrtha hebben meer tijd voor ondersteuning Evaluatie Quaranta april 2010

 27. 12. Ervaringen revue? Voldeed het aan je verwachting? De reakties varieerden van : “Voor mij geen revue meer” tot “Ik vond het super. Ik zou het niet hebben willen missen” Evaluatie Quaranta april 2010

 28. 12. Ervaringen revue? Voldeed het aan je verwachting? • Over het algemeen vonden de leden de periode voor de uitvoeringen druk, tijdrovend ,leuk, gezellig, intensief, maar ook zwaar. • Over de uitvoeringen, ook in Bladel, was iedereen positief. Evaluatie Quaranta april 2010

 29. 13. Tips en ideeën voor de volgende revue • Programma eerder definitief. • Minder veranderingen in muziek en liedjes. • Externen inschakelen in organisatie (bijv entree) • Meer met groepjes zingen. • meer koorzang, minder oe en aa • Minder moeilijke arrengementen • Betere informatie aan de leden • Einddoel beter inzichtelijk maken Evaluatie Quaranta april 2010

 30. 13. Tips en ideeën voor de volgende revue • Gezamenlijke barpauzes • Sketches tussen de liedjes • Duidelijk tijdpad en planning • Zangcoach en choreografe eerder inzetten • Herkenbare liedjes • Meer inspraak van leden in muziekkeuze • Gezamenlijke uitvoering met Myrtha junior • Audities voor solo’s Evaluatie Quaranta april 2010

 31. 13. Tips en ideeën voor de volgende revue • Tijdsduur uitvoering bewaken • Contact Hilde met video • Een tweede koor: Myrtha light • Rode draad in revue • Regie met meer personen • Inzetten van projectiemiddelen • Een weblog maken t.b.v. communicatie • Een weekend in Bladel optreden en een weekend in Hooge Mierde Evaluatie Quaranta april 2010

 32. 14. Welke aktiviteiten zou je met Myrtha willen doen? • Kleine uitvoeringen (9) • Uitvoeringen met bekend repertoire • Stukken uit de revue • Luchtige optredens • Optreden op diverse locaties • Missen zingen (3) • Zingen in verzorgingshuizen etc (3) • Kijken wat er op ons pad komt (3) Evaluatie Quaranta april 2010

 33. 14. Welke aktiviteiten zou je met Myrtha willen doen? • Kleinere revue • Revue, maar geen acht keer • Uitwisselingen • Zingen op pleinen/markten • Optredens met koren uit de omgeving • Zo doorgaan (missen, verzoekoptredens en MTB-tocht) • Meedoen met korendag Amsterdam Evaluatie Quaranta april 2010

 34. 14. Welke aktiviteiten zou je met Myrtha willen doen? • Uitstapjes organiseren • Naar optredens van andere koren • Oprichten tweede volwassenkoor :Myrtha light met aangepast tempo en genre • Optreden bij dorpsgebeuren • Benefietavond Myrtha • Onze vleugels verder uitspreiden; Bladel was een begin Evaluatie Quaranta april 2010

 35. 14. Welke aktiviteiten zou je met Myrtha willen doen? • Solo of duet zingen • Gewoon lekker zingen Evaluatie Quaranta april 2010

 36. 15. Tot slot: Hilde • Erg druk de laatste maanden. • De planning is een aandachtspunt. • Veel veranderingen tot het laatst, bracht onrust en onzekerheid. • De muziek had eerder klaar moeten zijn. • Ze heeft enorm hard gewerkt om de muziek te bewerken, zodat het voor ons uitvoerbaar werd. Evaluatie Quaranta april 2010

 37. 15. Tot slot: Hilde • De mannen kregen van Hilde veel aandacht en tijd bij de repetities • Goed dat ze ons na de laatste uitvoering nog uitleg heeft gegeven. • Uiteraard zijn wij blij geweest, dat Hilde bepaalde stukken heeft meegespeeld, maar eigenlijk moest het niet nodig zijn. • Hilde wil er meer eruit halen dan erin zit. • Niets dan lof voor Hilde Evaluatie Quaranta april 2010

 38. 15. Tot slot: Hilde . • Zij weet heel goed in te schatten welke liedjes bij ons koor passen en op welke manier ze de muziek moet arrangeren zodat het geschikt is voor ons koor. • Een andere kwaliteit is dat zij de juiste mensen als solist bij de juiste liedjes plaatst. Evaluatie Quaranta april 2010

 39. 15. Tot slot: Hilde • Hilde een kei op muzikaal gebied en weet de leden zo te motiveren dat het onderste uit de kan gehaald kan worden. • Optimistisch, motiverend en (bijna) altijd vol vertrouwen dat het goed zou komen. • Ik hoop dat we nog een tijd doorgaan met Hilde. • Met Hilde hebben we een vakvrouw in huis gehaald! Evaluatie Quaranta april 2010

 40. 15. Tot slot: Hilde • De inbreng van Hilde is zeer belangrijk en de basis voor een goed resultaat • Complimenten aan Hilde. Wat een vakvrouw. • Chapeau!! Evaluatie Quaranta april 2010

More Related