1 ponavljanje privredni sistemi na e zemlje 2 lekcija privredni sistem r srbije
Download
1 / 11

1. Ponavljanje : Privredni sistemi na še zemlje 2. Lekcija: Privredni sistem R Srbije - PowerPoint PPT Presentation


 • 100 Views
 • Uploaded on

1. Ponavljanje : Privredni sistemi na še zemlje 2. Lekcija: Privredni sistem R Srbije. Julija Sekulić. Pojam privrednog sistema.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '1. Ponavljanje : Privredni sistemi na še zemlje 2. Lekcija: Privredni sistem R Srbije' - yule


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
1 ponavljanje privredni sistemi na e zemlje 2 lekcija privredni sistem r srbije

1. Ponavljanje: Privredni sistemi naše zemlje2. Lekcija: Privredni sistem R Srbije

Julija Sekulić


Pojam privrednog sistema
Pojam privrednog sistema

 • Privredni sistem – skup institucionalnih rešenja, mera, instrumenata i mehanizama kojima se regulišu međusobni odnosi privrednih subjekata u procesu proizvodnje, raspodele, razmene i potrošnje.Karakteristike privrednih sistema
Karakteristike privrednih sistema

 • Centralističko – planski privredni sistem

 • Jaka birokratija i administracija

 • Društvena svojina nad faktorima proizvodnje

 • Dominantna uloga države

 • Zatvorena privreda

 • Jedna dominantna politička partija

 • Cilj: socijalne pravde i DOBIT

 • Tržišni sistem

 • Privatno vlasništvo nad sred. za proizvodnju

 • Proizvodnja i raspodela dobara preko slobodnog tržišta

 • Otvorena privreda

 • Preduzetnički duh i konkurencija

 • Pravni mehanizmi zaštite privatne svojine

 • Višestranački sistem

 • Cilj: PROFIT

SOCIJALISTIČKI PS

KAPITALISTIČKI PSPrivredni sistem sfrj 1945 1992
Privredni sistem SFRJ 1945-1992.

Posle II sv. rata vođeni ideologijom socijalizma i po ugledu na SSSR uspostavlja se socijalilističkiPS:

 • Centralističko – planski privredni sistem

 • Netržišni sistem, nema konkurencije

 • Jaka birokratija i administracija

 • Društvena svojina

 • Dominantna uloga države

 • Jedna politička partija KPJ

 • Zatvorena privreda uz saradnju sa ostalim socijalističkim zemljama

 • Krajem 80tih kreću reforme


Privredni sistem srj 1992 2003 godine
Privredni sistem SRJ1992 – 2003. godine

 • Zastoj u započetim tranzicionim reformama.

 • Problemi “više sile”: građanski rat, sankcije, bombardovanje, hiperinflacija ‘93. godine, siva ekonomije, ekonomsko nazadovanje zemlje ...

 • Ovi problemi uticali su na sporo odvijanje tranzicije i spori prelazak na tržišnu ekonomiju.

 • “Program rekonstrukcije monetarnog sistema i privrednog oporavka” dovodi do stabilizacije privrede (novi dinar, restriktivna monetarna politika, finansiranje javne potrošnje iz realnih izvora itd.)

 • Tek posle 5. oktobra 2000. godine, sa promenom vlasti i ukidanjem sankcija, kreće ekonomski oporavak zemlje i nastavljaju se tranzicione reforme privrednog sistema.


Privredni sistem scg 2003 2006 god
Privredni sistem SCG2003 -2006. god

 • Nastavak tranzicije, ali sa ambicioznim planovima.

 • Opredeljenje zemlje za integraciju u EU.

 • Zbog političkog neslaganja dolazi do transformacije SRJ u državnu zajednicu Srbije i Crne Gore (SCG).

 • Ustavna povelja (mart 2003).

 • Stvorena su dva privredna sistema, sa svojim nacionalnim valutama, carinskim i fiskalnim podsistemima.

 • Harmonizacija privrednih sistema bio je uslov za:

  (1) početak izrade studije izvodljivosti i (2) potpisivanje Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

 • Do toga nije došlo, već se zbog neefikasne države i neslagnja političkih vlasti u Srbiji i CG, državna zajednica raspada. Nastaje republika Srbija.


Privredni sistem r srbije 2006
Privredni sistem R Srbije2006 - ...

 • Nastavlja se reforma privrednog sistema.

 • Oktobra 2006. Srbija je donela novi Ustav.

 • Deo Ustava koji se bavi ekonomskim uređenjem određuje da:

 • Privredni sistem Srbije počiva na tržišnoj privredi, otvorenom i slobodnom tržištu, slobodi preduzetništva, samostalnosti privrednih subjekata itd.

 • Uspostavlja se jedinstveno tržište kapitala, rada, roba i usluga.

 • Štiti se konkurencija i prava radnika, pravo na prihod stečen ulaganjem kapitala.

 • Za strance važi nacionalni tretman, mogu slobodno da ulažu kapital.

 • Novim Ustavom ukida se društvena svojina koja prelazi u privatnu svojinu (putem privatizacije).

 • Prirodna dobra su pod kontrolom države, dok se nad pojedinim dobrima od opšteg interesa omogućava upravljanje pravnim i fizičkim licima – putem koncesija.

 • Država ostvaruje prihode od poreza i drugih javnih prihoda.

 • Građani se oporezuju shodno visini dohotka.

 • Postoji nezavisna Državna revizorska kuća i Narodna Banka Srbije (NBS), koja ima nezavisnost u obavljanju svojih funkcija.


Anse problemi
ŠANSE PROBLEMI

 • Novi Ustav

 • Doneti potrebni zakoni

 • Potpisan Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju EU (2008.)

 • Nastavak privatizacije

 • Reforme budžetskih sistema

 • Jača politička volja da se sprovedu zakonske reforme

 • Proglašena nezavisnost Kosova

 • Svetska ekonomska kriza

 • Nekonkurentnost domaće privrede i dalji rast spoljotrgovinskog deficita

 • Velika nezaposlenost

 • Porast siromaštva

 • Porast zaduženosti zemlje

 • Nerešena pitanja korupcije i org. kriminala

 • Nedostatak investicija

 • Slab priliv tehnologije

pozitivno

negativno


Osnovni ciljevi dugoro ne razvojne strategije srbije do 2020 god
Osnovni ciljevi dugoročne razvojne strategije Srbije do 2020. god:

 • Brz privredni rast - (je neophodan pošto je u proteklom periodu beležen veliki pad ekonomije. Cilj treba da bude prelazak sa ekstenzivnog na intenzivan tip privrednog rasta, kroz rast produktivnosti rada i kapitala.)

 • Dinamičan privredni razvoj – (kroz socijalni i ekonomski razvitak. Promena strukture BDP, kroz veći deo usluga, kao i veći deo spoljnotrgovinske razmene. Stvaranje PS u kome će dominantnu ulogu imati mala i srednja preduzeća, kao i razvoj finansijskih institucija. Smanjenje nezaposlenosti.)

 • Integralni (društveni )razvoj - (usmerenje na čoveka i njegov potencijal).


ad