Inovačné a technologické fórum II
Download
1 / 14

- PowerPoint PPT Presentation


  • 86 Views
  • Uploaded on

Inovačné a technologické fórum II Slovensko – Turecko poriadané Predsedníctvom Slovenskej akadémie vied a Generálnym konzulátom SR v Istanbule Smolenice, 3. – 4. marca 2011. Inovačné a technologické fórum II Slovensko – Turecko Smolenice, 3. – 4. marca 2011

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - yul


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Inova n a technologick f rum ii slovensko turecko smolenice 3 4 marca 2011

Inovačné a technologické fórum IISlovensko – Tureckoporiadané Predsedníctvom Slovenskej akadémie vied a Generálnym konzulátom SR v IstanbuleSmolenice, 3. – 4. marca 2011


Inova n a technologick f rum ii slovensko turecko smolenice 3 4 marca 2011

Inovačné a technologické fórum II

Slovensko – Turecko

Smolenice, 3. – 4. marca 2011

Dva dni rokovali v Smoleniciach špičkoví slovenskí vedci a vrcholoví manažéri technologicky vyspelých firiem z Turecka a Slovenska v rámci už druhého Inovačného a technologické fóra Turecko – Slovensko, ktoré organizovalo Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied a Generálny konzulát SR v Istanbule. Prítomní boli vedúci predstavitelia TÜBITAK – Vedeckej a technologickej výskumnej rady Turecka, riaditelia popredných výskumných ústavov a manažéri vybraných firiem z Turecka, slovenskí špičkoví vedci zo SAV a technologicky vyspelé slovenské podnikateľské subjekty.

Fórum II bolo pokračovaním mimoriadne úspešného Fóra I, ktoré sa konalo v novembri 2010 v Istanbule na pôde Istanbulskej obchodnej komory (ITO). Len niekoľko mesiacov od konania tejto akcie istanbulské fórum prinieslo prvé hmatateľné výsledky a konkrétne projekty s priamym dopadom na ekonomiku a vedu SR.

Rokovanie Fora II zahájil predseda SAV prof. Dr. Jaromír Pastorek, DrSc.

V priebehu prvého dňa fóra vystúpili s PPP prezentáciami slovenskí a tureckí vedci a informovali o hlavných smeroch svojej výskumnej práce zameranej na nové technológie, materiály a ich aplikácie v priemysle. Za SAV prezentovali svoje výskumno – technologické výsledky prof. P. Šajgalík, Ústavu anorganickej chémie SAV, Dr. E. Majková, Fyzikálny ústav SAV, Dr. M. Gális, Geofyzikálny ústav SAV, Doc. J. Koppel, Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV, Dr. J. Lapin, Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, Dr. J. Oszlányi, Inštitút krajinnej ekológie SAV.

V mene tureckej vedy prezentovali výsledku výskumu a nových technológií Dr. M. Demirel, Marmara Research Center (TÜBITAK MAM), Prof. V. Gunay, Materials Institute (TÜBITAK MAM), Prof. H. Mandal, Anadolu University, E.S.Gokpinar, TÜBITAK Defense Industries Research and Development Institute (TÜBITAK SAGE), Dr. B. Dikmen, TÜBITAK Space Technologies research Institute (TÜBITAK UZAY) a M.A.Can, Center for research of Advanced Technologies of Informatics and Information Security (TÜBITAK BILGEM).


Inova n a technologick f rum ii slovensko turecko smolenice 3 4 marca 2011

Druhý deň fóra sa uskutočnili prezentácie slovenských a tureckých firiem. S úvodným prejavom vystúpil Ing. Vladimír Soták, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Železiarne Podbrezová, a.s., predseda Klubu 500 a honorárny konzul Turecka v SR. Stručne poukázal na veľmi dobré ekonomické výsledky skupiny firiem vo vlastníctve akciovej spoločnosti ŽELPO Group, a.s. (vrátane TS Plzeň, a.s. a ŽĎAS, a.s.) a na vzorový vzdelávací systém, ktorý spoločnosť aplikuje v Podbrezovej. Formuloval tézu, aby predstavitelia vedy a firiem nečakali pasívne na to, že vlády vyriešia za nich všetky problémy. Zodpovednosť leží aj na pleciach súkromného sektoru, ktorý má a môže hľadať vlastné riešenia problémov. Ako honorárny konzul vyzval slovenské firmy, aby aktívne vstupovali na trh Turecka, pretože tento otvára priestor pre široký región s kapacitou takmer 450 mil. ľudí.

V diskusii prezentovalo technologickú vyspelosť svojich spoločností 8 slovenských a 5 tureckých firiem. Slovenskú podnikateľskú časť Fóra II reprezentoval Doc. P. Vačko, RONA a.s., Lednické Rovne, Dr. P. Tupý, ENVIGEO a.s. Banská bystrica, Ing. D. Machan, PSL, a.s. Považská Bystrica, F. Sliva, KINEX, a.s. Bytča, I. Nemeth, Slovenské magnezitové závody, a.s. Jelšava, T. Kvapil, SAPA Profily, a.s. Žiar nad Hronom, Ing. T. Bily, IMUNA PHARM, a.s., Ing. I. Štefunko, NEULOGY, a.s. Bratislava.

Turecké firmy – účastníkov Inovačného a technologického fóra II v Smoleniciach predstavili Dr. F. Bayrakter, ARÇELIK, R. Akcay, TAI – Turkish Aerospace Industries, Inc., Dr. M. Tolay, DETES Energy, Prof. H. Mandal, MDA Advanced Ceramics Ltd., S.S. Uygur, LNL – Smart Living Spaces.

Jedným z konkrétnych výsledkov Inovačného a technologického fóra II Slovensko – Turecko v Smoleniciach bolo Spoločné vyhlásenie TÜBITAK - SAV o konaní odborne-vedeckého seminára, ktoré podpísali predseda SAV prof. Dr. Jaromír Pastorek, DrSc. a viceprezident TUBITAK Prof. Dr. Omer Anlagan dňa 4. marca 2011 (Joint Statement on TÜBITAK – SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES Joint Workshop.


Inova n a technologick f rum ii slovensko turecko smolenice 3 4 marca 2011

V Spoločnom vyhlásení obaja vysokí predstavitelia TÜBITAK a SAV sa zhodli na tom, že Inovačné a technologické fórum Turecko – Slovensko v Istanbule, ktoré sa konalo v novembri 2010 v Istanbule a pokračujúce Inovačné a technologické fórum II Turecko – Slovensko v Smoleniciach v marci 2011, na ktorom sa zúčastnili vedci, výskumníci, manažéri technologicky vyspelých firiem a diplomati oboch krajín, dávajú impulzy pre hľadanie nových možných ciest pre spoločné aktivity oboch krajín vo vedeckej a technologickej spolupráci a prinášajú prvé hmatateľné výsledky.

Predstavitelia TÜBITAK a SAV sa dohodli na organizovaní Spoločného odborne – vedeckého seminára (Joint Workshop) na jeseň 2011 v Tüsside, Gebze/Kocaeili v Turecku.

Na fóre prítomní predstavitelia tureckých vedeckých a priemyselných kruhov vysoko ocenili konkrétne výsledky výskumných ústavov SAV. Slovenskí účastníci fóra preukázali schopnosť premostiť výsledky vedeckej práce s potrebami priemyslu a uplatniť najnovšie vedecko-technické úspechy v praxi. Tureckí predstavitelia deklarovali pripravenosť k užšej spolupráci v oblasti výskumu, preberania slovenského know how pri aplikácii vedecko-technických výsledkov do praxe a záujem o transfér vyspelej technológie.

Slovenská diplomacia napomohla na Fóre II, rovnako ako na Fóre I v Istanbule v novembri 2010 prostredníctvom efektívneho networkingu prepojiť špičkové vedecko výskumné a technologické centrá Slovenska a Turecka a vytvárať priestor pre nadviazanie komerčných kontaktov medzi technologicky vyspelými slovenskými a tureckými firmami a pre obojsmerný transfér inovačných technológií.