Az rfid technol gia t rsadalmi s tudom nyos vonatkoz sai
Download
1 / 19

- PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

Az RFID technológia társadalmi és tudományos vonatkozásai. MAFIOK 2013.08.27 Király Roland - EKF TTK MatInf TÁMOP 4.2.4. A/2-11-1-2012-0001 és TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0014. RFID future és az IOT. RFID future - tervezett kutatási témák F eladatok és várható eredmények

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - yul


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Az rfid technol gia t rsadalmi s tudom nyos vonatkoz sai
Az RFID technológia társadalmi és tudományos vonatkozásai

MAFIOK 2013.08.27 Király Roland - EKF TTK MatInf

TÁMOP 4.2.4. A/2-11-1-2012-0001 és TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0014


Rfid future s az iot
RFID futureés az IOT

 • RFID future - tervezett kutatási témák

 • Feladatok és várható eredmények

 • Résztevékenységek bemutatása

 • Kapcsolódási pontok

 • Kitekintés a jövőre


Az iot alkalmaz s
Az IoTalkalmazás

 • Az RFID alapú technológiákkal a lehető legtöbb „dolgot” elérhetjük, megtalálhatjuk

 • Lokalizálhatjuk a jogosultsági körünkbe tartozó eszközöket, távolról információt szerezhetünk azok helyzetéről,

 • A „dolgainkról” az összes elérhető információt elosztott adatbázisban tárolhatjuk

 • Megfelelő protokoll alkalmazásával elérhetővé tehetjük az információt (jogosultsági rendszer alkalmazása mellett) a világhálón

 • Létrehozható a „Valódi dolgok keresője”


Rfid future
RFID future

 • Az IoT-velszembeni kritikák elemzése

 • Digitális tulajdonjog – a személyiségi és tulajdonjogok érvényesülése

 • Megbízhatóság – az objektumok megbízható azonosítása

 • Egységesítés – a széles körű elterjedés érdekében

 • Lokalizáció - RFID-alapú helymeghatározás lehetőségei

 • Szenzorok – smartszenzorokilleszthetősége

 • Hibrid technológiák - az RFID/NFC technológia kombinálása más technológiákkal

 • Alkalmazási területek - az IoT technológia alkalmazásának jövőbeni lehetséges területei


Kutat si feladatok s temez s k
Kutatási feladatok és ütemezésük


T ervezett feladatok
Tervezett feladatok

 • Reflexiómentes környezet kialakítása

 • Tag-ekés olvasók maximális/minimális leolvasási távolságának mérése

 • RelayAttacktámadások elemzése

 • Lokalizációs keretrendszer és protokoll kifejlesztése különböző RFID-n alapuló észlelések lokalizációs értelmezéséhez

 • Iránydetektálás kutatása/fejlesztése

 • „Bólogató antenna” framework tervezése

 • Lokalizációs protokoll és keretrendszer

 • RFID felderítés, detektálás és egyebek

 • IoTkoncepcióba való beolvasztás


Reflexi mentes k rnyezet
Reflexiómentes környezet


Reflexi mentes k rnyezet1
Reflexiómentes környezet


Reflexi mentes k rnyezet el nyei
Reflexiómentes környezet előnyei

 • Tag-ek gyártó által publikált és a reflexiómentes környezetben mért olvasási távolságának összehasonlíthatósága

 • Az iránydetektáláshoz a megfelelő olvasó, antenna, tag kiválasztása

 • Alap a lokalizációs protokollok kifejlesztéséhez

 • Segítség a matematikai alapokon nyugvó framework kifejlesztéséhez


Tag ek leolvas si t vols g nak m r se
Tag-ek leolvasási távolságának mérése

 • Elérhető eszközök összefoglaló táblázata

 • Mérési jegyzőkönyvek kialakítása, mérési algoritmusok tervezése

 • „Worstcase” – mérése szimulált labor környezetben

 • „Best case” – mérése szimulált labor környezetben

 • Orientáció és távolság összefüggéseinek mérése

 • Fémre szerelve vagy vizes közegben milyen metrikát produkál az adott tag, esetleg több címke közel egymáshoz milyen értékeket mutat

 • Reflexió esetén milyen távolsági adatokat lehet mérni, és mi a helyzet reflexió mentes környezetben

 • Merre tovább az eredmények alapján


Rfid jelenl t vizsg lata felder t se
RFID jelenlét vizsgálata, felderítése

 • Alapötlet, hogy a lehető legtöbb RFID tag felderíthető legyen egy eszköz segítségével

 • Kapu kifejlesztése, amelyen áthaladva az jelzi a tag-ek jelenlétét

 • Kézben hordozható eszköz fejlesztése

 • RFID „süket szoba”

 • Alapvető kérdések:

 • Van-e igény ilyen eszközre? – Tapasztalatok és a társadalmi visszajelzések alapján

 • Megvalósítható-e? Mennyire költséges?


Helyzet s jelenl t vizsg lata matematikai m dszerek seg ts g vel
Helyzet és jelenlét vizsgálata matematikai módszerek segítségével

 • Az alapkérdés az, hogy lekérdezési események együtteséből milyen információt kaphatunk egy tag valószínű helyzetére? (pl. Mekkora valószínűséggel van egy adott térrészben?)

 • Az antennák előre kimért karakterisztikájával dolgozhatunk

 • Amikor egy RFID olvasó egy tag-et megpróbál leolvasni, akkor az olvasásvégeredménye általában bináris

 • pl. Ha az olvasás kimenete pozitív, akkor következtethetünk arra, hogy a tag az antenna közelében van.

 • Egy vagy több leolvasási kísérlet eredménye (akár pozitív, akár negatív) a tag helyzetét valószínűsíti, amely helyzetet a rendelkezésre álló információkból szeretnénk meghatározni.


Ir nydetekt l s b logat antenna
Iránydetektálás, bólogató antenna segítségével

 • Az iránydetektálás vizsgálata alapvető feladat a „bólogató antenna”, valamint a hozzá tartozó framework kifejlesztésében

 • Az antenna karakterisztikájának megváltoztatásával lehetőség nyílik annak eredeti látószögén kívül eső tag-ek leolvasására (keresésére)


Ir nydetekt l s b logat antenna1
Iránydetektálás, bólogató antenna segítségével

 • Az antenna karakterisztikájának megváltoztatásához szoftveres támogatás szükséges

 • A szoftver és a hozzá tartozó protokoll „lokalizációs framework” formájában valósulhat meg

 • Felhasználja a matematikai alapokon nyugvó helyzet- meghatározást


Relay attack
Relay segítségévelAttack

 • A relayattack, vagyis az átjátszásos támadás, NFC esetén a leolvasási távolság megnövelése egy erre a célra kifejlesztett átjátszó rendszer segítségével történik.


Relay attack1
Relay segítségévelAttack

 • A részfeladat központi eleme annak a vizsgálata, hogy a támadási formákra eddig milyen megoldások születtek, valamint hogy merre érdemes továbbhaladni.

 • A támadási formák vizsgálatához mindenképpen szimulációkat kell végeznünk.

 • A tesztek és kísérletek lebonyolításához fel szeretnénk használni a következő mérföldkövek során elkészülő laborokat és azok felszerelését.

 • Ami jelenleg biztosan látszik, hogy a nyilvános kulcsú titkosítási protokollok és a szoftveres hitelesítés nem elegendő…

 • Cél: megpróbálunk javaslatokat tenni az ilyen jellegű támadási formák kivédésére


A r szfeladatok kapcsol d si pontjai
A részfeladatok kapcsolódási pontjai segítségével

 • Relayattack támadások elemzése

Antennák tag-ekés leolvasási távolsága

 • Reflexiómentes környezet tervezése

Társadalmi elfogadottság

 • RFID jelenlét

 • felderítés

Protokollok és szoftverek jövője

 • Bólogató antenna tervezése

 • Lokalizációs protokoll és keretrendszer

 • Iránydetektálás kutatása/fejlesztése

Lokalizációs keretrendszer matematikai alapokon

IoT


Az rfid technol gia t rsadalmi s tudom nyos vonatkoz sai
IoT segítségével

 • Víz alapú, és vizes környezetben való, extrémnek számító környezetben való alkalmazása az RFID technológiának

 • A kutatásaink számos orvosi, gazdasági és kutatási alkalmazás előtt nyitják meg a lehetőségeket

 • Irányítási, nyomkövetési, elemzési és egyéb hasznos feladatokat végezhetünk az IoTsegítségével

 • Emberi test és az RFID technológia

 • Társadalmi elfogadottság és a „Big Brother Effektus”

 • IoTalkalmazási területei és a jövő


K sz n m a figyelmet
Köszönöm a figyelmet! segítségével

 • Email: kiraly.roland@aries.ektf.hu

 • Támogatók:

  • TÁMOP 4.2.4. A/2-11-1-2012-0001- Jedlik Ányos Doktorjelölti Ösztöndíj a konvergencia régiókban pályázat

  • TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0014

  • Eszterházy Károly Főiskola - TTK - Matematikai és Informatikai Intézet