Liszt ferenc nek zenei ltal nos iskola
Download
1 / 24

Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola. Egy befogadó intézmény …. MÚLT. Több mint 45 éves múltra visszatekintő intézménye Hódmezővásárhelynek Kodályi elvek alapján működő iskola

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola' - yuki


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Liszt ferenc nek zenei ltal nos iskola
Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola

Egy befogadó intézmény….


MÚLT

 • Több mint 45 éves múltra visszatekintő intézménye Hódmezővásárhelynek

 • Kodályi elvek alapján működő iskola

  Cél: Olyan „Emberiskola megteremtése”, melynek segítségével nyitottabbá válnak a tanulók az értékek befogadására.


Beiskol z s
Beiskolázás

 • Városi beiskolázású volt, ami azt jelentette, hogy a város valamennyi óvodájából, illetve a település minden részéből érkeztek gyermekek. A beiskolázás alapja a zenei meghallgatás volt.

 • A zenei írás - olvasás elsajátítása logikus gondolkodásra nevel, mely segíti a matematika tanulását, az érzékeny hallás az idegen nyelvek befogadását is megkönnyíti, s a jó ritmusérzék és a kitartó közösségi munka a sportban is sikerekhez juttathatja növendékeinket.


Alapvet c lok s feladatok
Alapvető célok és feladatok

 • Emelt szintű ének-zenei oktatás

 • A közösségszervezés

 • Az egységes követelményrendszer

 • Tehetséggondozás

 • Felzárkóztatás

 • Világnézeti erkölcsi nevelés

 • Közéletiségre nevelés

 • Egészséges életmódra nevelés

 • Esztétikai nevelés

 • Környezetvédelemre nevelés

 • Gyermek- és ifjúságvédelem

 • Szociális hátrányok enyhítése

 • A szülői ház és az iskola együttműködésének erősítése


Jelen
JELEN

 • A 2007-ben megvalósult átszervezés az iskolaszerkezet átstrukturálódását eredményezte: megtörtént az intézményhálózatnak a tényleges szükségletekhez igazítása.

 • Megállapították a körzethatárokat a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók városi megoszlásához képest és a városi beiskolázású intézmények is felvételi körzetet kaptak.

 • Alapvető célkitűzés volt, hogy minden iskolában közel hasonló legyen a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya.


Alapvet c lok s feladatok1
Alapvető célok és feladatok

 • Az intézmény arculatának megőrzésével az új feladatok megvalósítása

 • Szellemiségében megújult, az új társadalmi kihívásoknak megfelelő pedagógiai gyakorlat alkalmazásával az esélyegyenlőségi koncepcióban megfogalmazott elvek támogatása

 • Elfogadó, segítő, együttműködő pedagógiai szemlélettel az eredményesség biztosítása

  Cél:

  Az adottságokra alapozva mindenki tanítható: a taníthatóság a motiváltságtól, a tanítási módszerektől és eszközöktől egyaránt függ, ezért nagyon fontos a pedagógiai tevékenység.

  Az ének-zenei nevelés ösztönző hatásával sokrétű, színes, egyéniségre szabott képességfejlesztés.


A zene az let sz ps g t s benne ami rt k azt mind meghatv nyozza kod ly zolt n
„A zene az élet szépségét és benne ami érték, azt mind meghatványozza.” ( Kodály Zoltán)


Tov bbk pz sek
Továbbképzések mind meghatványozza.”

 • HEFOP 2.1.5/B pályázat:

 • Hatékony együttnevelés az iskolában

 • Óvoda-iskola átmenet támogatása

 • Hatékony tanuló megismerési technikák

 • TÁMOP 3.1.4. pályázat

 • Egyéb


Pedag giai tev kenys g
Pedagógiai tevékenység mind meghatványozza.”


Az mind meghatványozza.”integrációs (együttnevelő) minőségi oktatást biztosító program jellemzői intézményünkben:

Lehetőséget biztosít minden gyermek számára képességei kibontakoztatásához.

Egymást segítő, támogató közösségek.

A szülőt, a családot, mint partnert vonjuk be az iskolai folyamatokba.

Intézmények együttműködése.

A tanulókövetés az iskolai hatékonyság visszajelzésének kiemelt eszköze.

A nem tantárgyi tevékenységközpontú programok, komplex művészeti fejlesztés szükségszerűen mozdulnak el az egyéni képesség- kibontakoztatást lehetővé tevő eszközök irányába.

Az IPR pedagógiai szemléletének alapjaként törekszünk az interaktív, foglalkoztató jellegű, differenciálásra, csoportmunkára, kooperativitásra épülő tanulás-tanítás gyakorlatát megvalósítani.

E fenti jellemzők az intézmény teljes pedagógiai rendszerét átszövi.

Integrációs Pedagógiai Rendszer


Integr ci s pedag giai rendszer
Integrációs Pedagógiai Rendszer mind meghatványozza.”

 • Cselekvési ütemterv

 • Munkacsoportok:

 • IPR menedzsment

 • Belépő csoport: óvoda-iskola átmenet

 • Lépegető: alsó és felső tagozat közötti átmenet

 • Haladó munkacsoport: továbbtanulás, pályaorientáció

 • Mérés-értékelés munkacsoport

 • Komplex művészeti csoport

 • IKCS : intézményi környezeti csoport

 • Fejlesztő csoport

  3. Együttműködés:

  • a szülőkkel, civil szervezetekkel

  • a tantestületben

  • a középiskolákkal

  • az óvodákkal

   4. Egyéni fejlesztés


Tanul i ar nyok
Tanulói arányok mind meghatványozza.”


Eredm nyek
Eredmények mind meghatványozza.”


Eredm nyek1
Eredmények mind meghatványozza.”

Eredmények


M v szeti tev kenys g
Művészeti tevékenység mind meghatványozza.”

Kórusok


Komplex m v szeti programok
Komplex művészeti programok mind meghatványozza.”

Zenei világnap

Karácsonyi hangverseny

Tanévzáró hangverseny


J gyakorlataink
Jó gyakorlataink mind meghatványozza.”

 • É-”NEK-TÁR”, képesség és készségfejlesztés a kodályi elvek alapján

 • Fejlesztőjátékok tárháza

 • MESE TÁR”S”HÁZ , avagy az óvoda-iskola kapcsolatának módszertani erősítése

 • Kompetenciamérések intézményi elemzése

 • Cserediák-diákcsere programok szervezése és lebonyolítása

 • „SZÓ-TÁR” idegen nyelvi nap


JÖVŐ mind meghatványozza.”

 • Pedagógiai munkánkat továbbfejlesztve, hagyományaink megőrzésével, ápolásával szeretnénk folytatni.

 • Továbbra is fontosnak tartjuk iskolánk egyéni arculatának megőrzését, az eredményes tanítás-tanulás folyamat ápolását, nemcsak a zene, de a többi közismereti tárgy tanításában is.

 • Nagy hangsúlyt fektetünk a belső műhelymunkára, kollégáink szakmai továbbképzésének támogatására.

 • Értékadó és értékközvetítő szerepvállalásunkkal szeretnénk biztosítani az újszerű pedagógiai módszerek alkalmazását

 • Kiemelt cél továbbra is az egyetemes és a magyar kultúra átörökítésével a gyermekek színes, sokoldalú fejlesztése, gondozása.


J v k p
Jövőkép mind meghatványozza.”

 • MÚLT- JELEN-JÖVŐ

 • XXI. század értékadó és értékközvetítő iskolája

 • Referencia intézmény - TÁMOP 3.1.7.


Köszönöm figyelmüket! mind meghatványozza.”

Forrainé Kószó Györgyi, igazgató

Liszt Ferenc Ének- Zenei Általános Iskola

6800, Hódmezővásárhely, Szent István tér 2.

http://lisztferenc.hodtav.hu/

[email protected]

„Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország.”

/Kodály Zoltán/


ad