bts r chla pr ru ka qm 001 sk 0610 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
BTS – RÝCHLA PRÍRUČKA QM-001- SK -0610 PowerPoint Presentation
Download Presentation
BTS – RÝCHLA PRÍRUČKA QM-001- SK -0610

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

BTS – RÝCHLA PRÍRUČKA QM-001- SK -0610 - PowerPoint PPT Presentation


 • 127 Views
 • Uploaded on

BTS – RÝCHLA PRÍRUČKA QM-001- SK -0610. Táto príručka slúži len na rýchle použitie a nenahradí hlavný manuál pre výškovú plošinu Bronto Skylift. Výškové plošiny Bronto Skylift by mali byť používané len vyškolenými a oprávnenými osobami, ktoré v plnej miere poznajú všetky funkcie plošiny.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'BTS – RÝCHLA PRÍRUČKA QM-001- SK -0610' - yovela


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Táto príručka slúži len na rýchle použitie a nenahradí hlavný manuál pre výškovú plošinu Bronto Skylift.

Výškové plošiny Bronto Skylift by mali byť používané len vyškolenými a oprávnenými osobami, ktoré v plnej miere poznajú všetky funkcie plošiny.

Musia sa však dodržiavať pokyny a inštrukcie z hlavného manuálu a zo školenia.

slide3

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O VYROVNÁVANÍ PLOŠINY BRONTO

ELEKTRONICKÝ SYSTÉM BRONTO UMOŽŇUJE NASTAVENIE PODPIER DO AKEJKOĽVEK POLOHY A ZVOLIŤ ZAŤAŽENIE PRACOVNÉHO KOŠA V ZÁVISLOSTI OD PRACOVNEJ SITUÁCIE.

Manuálne a automatické vyrovnávanie sa môže používať súčasne. (Napr. môžete predĺžiť podpery stlačením ovládača podpier a potom vyrovnať plošinu diaľkovým ovládačom automatického vyrovnávacieho systému).

Keď sa podpery nastavujú do transportnej polohy pomocou diaľkového ovládača (automatické vyrovnávanie), je možné spevniť podpery stlačením spínačov horizontálneho ovládania podpier.

slide4

NA ČO SI TREBA DÁVAŤ POZOR PRED A POČAS VYROVNÁVANIA

1. Dostatočný priestor pre pohyb ramien.

 • VŽDY používajte drevené platne!
 • Keď sa plošina zdvíha na svahu, drevené platne môžu byť spojené dohromady, ako ukazuje obrázok (max. 4 platne)

2. Dostatočný priestor pre podpery.

3. Priestor pre prácu za vozidlom a po stranách plošiny.

4. Uistite sa, či podklad je dostatočne pevný a kontakt s ním je postačujúci.

(TYP ZEME A TLAK NA ZEM,OTÁZKA BEZPEČNOSTI)

 • Ak je pod platňami povrch s nízkym trením (ľad, piesok, kamene a pod.)uistite sa, či kovové kliny sú na spodku platní.

5. VŽDY používajte drevené platne!

 • JE ZODPOVEDNOSŤOU OPERÁTORA UISTIŤ SA, ČI PLOŠINA JE BEZPEČNÁ A VYROVNANÁ PRED POUŽITÍM RAMIEN.

6. Na svahu: Kabína šoféra musí byť stále dolu svahom

7. Keď sa zdvíha plošina na svahu, dávajte pozor na zadnú časť plošiny, aby nenarazila do zeme.

8. Uistite sa, či po vyrovnaní plošiny sú kolesá nad zemou.

o je potrebn urobi v kab ne pred zdv han m plo iny
ČO JE POTREBNÉ UROBIŤ V KABÍNE PRED ZDVÍHANÍM PLOŠINY :

Bez ohľadu na typ podvozku sa musia v kabíne vodiča vykonať nasledujúce úkony:

 • 1. Zaraďte neutrál.
 • 2. Zatiahnite parkovaciu brzdu.
 • 3. Zapnite pomocný PTO náhon;metóda štartovania závisí od podvozku.
slide6

Varovné svetlo prepravnej pozície ramien. Svetlo sa rozsvieti, keď nie sú ramená v prepravnej pozícii.

Spínač pre otočný maják.

Varovné svetlo prepravnej pozície podpier. Svetlo sa rozsvieti, ak podpery nie sú v prepravnej pozícii.

Spínač pre pracovné svetlá.

Spínač pre signálny klaksón.

Varovné svetlo uzamknutia zadnej osi.

Svetlo sa rozsvieti, ak dôjde k uzamknutiu zadnej osi.

Spínač pre svetlá vpredu .

Varovné svetlo pre bočný náhon PTO (Power Take Off).

Spínač pre svetlá vzadu.

Varovné svetlo prepravnej pozície úložného priestoru. Svetlo sa rozsvieti, ak je aspoň jeden úložný priestor otvorený.

hlavn s asti a tla idl pre oblas podpier
HLAVNÉ SÚČASTI A TLAČIDLÁ PRE OBLASŤ PODPIER

Display Bronta + elektronický systém

Signány klaksón

Batériou poháňané čerpadlo

Pracovné svetlá ramien

Núdzový vypínač STOP

Hlavný motor START/STOP

Pípatko

Spínač RPM (Vyrovnávací spínač)

- Spínače sa automaticky vypnú, ak je RPM pedál kontrolného centra stlačený dole.

- Spínače sa automaticky vypnú, ak sa obsluha po určitý čas nedotkla ovládacích prvkov.

Voliaci prepínač pre hydrauliku

I = Hydraulika vozidla (PTO, Power Take Off)

II = Elektrická prevádzka hydr. čerpadla

symboly obrazovky podpier
SYMBOLY OBRAZOVKY PODPIER

Na obrazovke nie je ŽLTÝ ani ČERVENÝ ALARM

ŽLTÝ ALARM na obrazovke

PRIPRAVENÁ NA ZDVÍHANIE (plošina ± 0,5°)

ČERVENÝ ALARM na obrazovke

Uzamknutie osi je aktívne

Pripravená na cestu

Žlté šípky: Vystúpte vonku, keď sú podpery dostatočné vysunuté

Zelené podpery: prítlak na podklad je dostatočný

20,0 m: Maximálny dosah dozadu a pod.

Obrazovka sklonu: Predok podvozku 10,0°hore

- Neukazuje šípky, ak je uhol ≤ 0,3°

Smerovka je zapnutá (voliteľné)

Obrazovka sklonu: pravá strana hore, ľavá dole

Smerovka je vypnutá (voliteľné)

dia kov ovl da automatick ho vyrovn vacieho syst mu
DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ AUTOMATICKÉHO VYROVNÁVACIEHO SYSTÉMU

Vertikálne cylindre nadol.

- Podpery v prevádzkovej polohe a automatické vyrovnávanie.

Podpery sú naspäť na svojom mieste, prepravná poloha.

Horizontálny pohyb ľavých ramien podpier.

Horizontálny pohyb pravých ramien podpier.

automatick vyrovn vanie
AUTOMATICKÉ VYROVNÁVANIE

1. V kabíne vykonajte potrebné úkony...

…následne choďte k ovládaciemu centru podpier...

2. Spustite hydrauliku(prepínač hydrauliky).

3. Zapnite RPM tlačidlo do polohy „ON“.

- Zadná os sa automaticky uzamkne (voliteľné).

Prepínač pre hydrauliku

I =Hydraulika vozidla

0 = pozícia vypnutia (OFF)

II =Elektrické hydraulické čerpadlo

Spínač RPM (tlačidlo vyrovnávania)

- Spínače sa automaticky vypnú (OFF), ak je RPM pedál ovládacieho centra stlačený.

- Spínače sa automaticky vypnú, ak sa dlhšiu dobu v

ovládacom centre nezadal žiadny pokyn.

automatick vyrovn vanie1
AUTOMATICKÉ VYROVNÁVANIE

4. VYSUŇTE PODPERY do požadovanej polohy stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači (vpravo/vľavo). Keď pustíte tlačidlo, pohyb sa okamžite zastaví.

5. Umiestnite DREVENÉ PLATNE pod platne podpier.

6. VYROVNAJTE plošinu pomocou stlačenia tlačidla”Vertikálne valce nadol”.

Systém automatického vyrovnávania zdvihne najprv PREDNÚ časť a vyrovná plošinu priečne (zľava doprava). Následne sa zadná časť vozidla zdvihne a plošina sa automaticky vyrovná pozdĺžne.

POZOR! UISTITE SA, ČI PNEUMATIKY SÚ NAD ZEMOU. Stlačte opäť tlačidlo”Vertikálne valce nadol”,ak sú pneumatiky na zemi, alebo ak vyrovnávanie zlyhalo. Opakujte to, kým je vyrovnávanie ukončené.

7. Ak je plošina vyrovnaná, na obrazovke PODPIER sa rozsvieti symbol”READY-TO-LIFT-UP”.

8. Vypnite RPM stlačením tlačidla RPM.

POZOR! Nestláčajte tlačidlo RPM (vyrovnávanie), ak ramená nie sú na svojom prepravnom mieste na plošine.

manu lne vyrovn vanie
MANUÁLNE VYROVNÁVANIE

1. Vykonajte potrebné činnosti v kabíne vodiča...

…potom choďte k ovládaciemu centru podpier...

2. Zapnite hydrauliku (spínač pre hydrauliku).

3.Zapnite RPM stlačením tlačidla ON.

- Zadná os sa automaticky uzamkne (voliteľné).

Prepínač pre hydrauliku

I =Hydraulika vozidla

0 =Pozícia OFF

II =Elektrické hydraulické čerpadlo

Tlačidlo RPM (vyrovnávacie tlačidlo)

- Spínače sa automaticky vypnú (OFF), ak je RPM pedál v ovládacom centre stlačený dole.

- Spínače sa automaticky vypnú, ak sa dlhšiu dobu v ovládacom centre nezadal žiadny pokyn.

manu lne vyrovn vanie1
MANUÁLNE VYROVNÁVANIE

4. VYSUŇTE PODPERY do požadovanej polohy stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači (vpravo/vľavo).

- V prípade potreby sa môže podpera vysunúť do rôznych pozícií.

5. Umiestnite DREVENÉ PLATNE pod platne podpier.

6. SPUSŤTE PREDNÉ vertikálne podpery na drevené platne, potom zdvihnite pneumatiky od zeme a vyrovnajte plošinu priečne. (zľava/doprava).

7. SPUSŤTE ZADNÉ vertikálne podpery na drevené platne, potom zdvihnite pneumatiky od zeme a vyrovnajte plošinu pozdĺžne stlačením obidvoch tlačidiel naraz.

8. Uistite sa, či všetky symboly pre prítlak podpier na zem sú vysvietené na obrazovke PODPIER.

9. Uistite sa, či plošina je vyrovnaná v rozmedzí ± 0,5°a VŠETKY PNEUMATIKY MUSIA BYŤ NAD ZEMOU!

10. Keď je plošina vyrovnaná, na obrazovke PODPIER sa rozsvieti symbol ”READY-TO-LIFT-UP”.

11. Vypnite RPM stlačením tlačidla RPM.

POZOR! Nestláčajte tlačidlo RPM (vyrovnávanie), ak ramená nie sú na svojom prepravnom mieste.

o je potrebn urobi pred prev dzkou plo iny
ČO JE POTREBNÉ UROBIŤ PRED PREVÁDZKOU PLOŠINY:

1.

Vykonať všetky kontroly požadované výrobcom podvozku.

2.

Skontrolujte, či je plošina pripravená na jazdu:

- ramená

- podpery

Uistite sa, či sa v pracovnom koši nenachádza žiadne neupevnené príslušenstvo.

3.

4.

Uistite sa, či sú všetky úložné skrinky zavreté, a či drevené platne sú správne uložené.

5.

Vypnite vedľajší náhon PTO v kabíne vodiča. Pamätajte aj na pohon hasičského čerpadla (Hasičské plošiny).

6.

Skontrolujte, či sú všetky varovné svetlá v kabíne vodiča vypnuté.

trukt ra obrazovky pracovn k a to a
ŠTRUKTÚRA OBRAZOVKY (PRACOVNÝ KÔŠ A TOČŇA)

OBRAZOVKA ALARMOV

Obrazovka pohľadu zhora

(oblasť dosahu zhora)

ZOOM OBRAZOVKA

HLAVNÁ obrazovka

Obrazovka MENU

(priblíženie oblasti dosahu)

TESTOVACIA obrazovka

Klientska obrazovka nástrojov

al ie symboly na obrazovke alarmu
ĎALŠIE SYMBOLY na obrazovke ALARMU

Dátum (Podporuje európsky aj americký formát)

Čas (Podporuje 12 a 24 hodinovú variantu)

Prevádzkové hodiny(Sú stále spustené, keď je zapnutý hlavný chod.)

RPM-UP hodiny(Sú stále zapnuté, keď sa v hydraulickom systéme nachádza tlak)

Tlak hydraulického systému (Rozsah od 0 do 250 barov)

Teplota hydraulického systému(Rozsahod 50 do +150°C)

Napätie batérie

Súčasný stav interných batérií počítača plošiny

Počítadlo motohodín 250 h

Počítadlo motohodín 1000 h

Doba uzamknutia plošiny v minútach (priemyselné plošiny)

Rýchlosť vetra (voliteľné)

al ie symboly hlavnej obrazovky
ĎALŠIE SYMBOLY HLAVNEJ obrazovky

Pohyb je zastavený

Prvý uhol ramena

Pohyb je povolený

Okamžitá vzdialenosť medzi zemou a dnom koša

Pohyb je spomalený

Ochrana kabíny je aktivovaná (ŽLTÁ)

Okamžitá vzdialenosť medzi točňou a najvzdialenejším rohom koša

Obidve predné/zadné podpery sú dole. Podpera sa zmení na ŽLTÚ, ak jedna z podpier stratila kontakt so zemou.

Otáčanie točne (v smere hodinových ručičiek)

Merač rýchlosti vetra

slide18

KONTROLNÉ ZARIADENIA NA OVLÁDACÍCH PANELOCH

- Tlačidlo/signál pre hydraulický generátor (voliteľné).

- Tlačidlo pre batériou poháňané čerpadlo.

POZOR! Nadmerné používanie môže prehriať čerpadlo. Len 5 min. sa môže nepretržite používať a potom potrebuje minimálne 5 min. prestávku.

- Pracovné svetlá ramien

- Tlačidlo/signál pre hydraulický tlak

- Kontrolné tlačidlo pre manuálne vyrovnávanie pracovného koša

Tlačidlo musí byť stlačené, keď sa používajú funkcie pracovného koša “hore” a“dole” (F3 a F4)

- Tlačidlá doplnkových funkcií

slide19

KONTROLNÉ ZARIADENIA NA OVLÁDACÍCH PANELOCH

- Tlačidlo/signálne svetlo ŠTART/STOP pre motor v prevádzke

- Ramená sa vrátia automaticky naspäť do prepravnej pozície. Tlačidlo stláčajte nepretržite.

- Signalizačný klaksón

- MULTI -tlačidlo (By-pass tlačidlo)

- Automatické zoradenie rebríka (Len pre hasičské plošiny)

Keď je tlačidlo stlačené a ak bolo aktivované automatické vyrovnávanie rebríka, je vysúvanie dovnútra a von spomalené.

- Príjazdová rýchlosť (veľmi nízka)

Ak stlačíte raz, aktivuje sa veľmi nízka rýchlosť a ďalším stlačením sa rýchlosť vráti na normálnu.

- Tlačidlá na otáčanie pracovného koša

Ak stlačíte naraz obidve tlačidlá, pracovný kôš sa automaticky vráti do strednej pozície (Len pre hasičské plošiny).

ovl dacie p ky
OVLÁDACIE PÁKY

PREVÁDZKOVANIE RAMIEN A ROTAČNÉ POHYBY

POZOR! S pákami je možné hýbať do všetkých uhlov!

NOTE! Nezabudnite stlačiť dole nášlapný RPM pedál počas pohybov!

zdv hanie ramien

2

1

1.

2.

ZDVÍHANIE RAMIEN

1. Zdvihnite prvé rameno zo svojho podporného miesta (okolo 30cm). Mierne otvorte druhé rameno, aby sa umožnil rotačný pohyb.

2. Otvorte druhé rameno, potom bude umožnený aj TELESKOPICKÝ pohyb.

3. Teraz už môžu byť vykonané všetky pohyby!

Všetky pohyby pracovného koša za povolenú hranicu možnej polohy sú počas normálnej prevádzky automaticky znemožnené.

sp anie ramien

5

4

3

4

2

2.

5.

4.

3.

SPÚŠŤANIE RAMIEN

- Keď sa spúšťajú ramená do prepravnej polohy z koša, v pracovnom koši môže byť len 1 osoba.

- Keď sa spúšťajú ramená do prepravnej polohy z točne, nesmie byť v koši prítomné nič, čo tam nepatrí.

 • Skontrolujte stredovú polohu pracovného koša (HLAVNÁ obrazovka: šípky zmiznú a rozsvieti sa zelený signál).

2. Vtiahnite úplne teleskopické časti prvého ramena.

3. Privrite druhé rameno k prvému

1.

4. Otočte ramená do stredovej polohy (symboly zmiznú).

5. Ramená môžu byť spustené, keď sa rozsvietia šípky nadol ”Prepravná podpora” -symbol.

varovn svetl na displeji a alarm

+

+

VAROVNÉ SVETLÁ NA DISPLEJI A ALARM

By-pass v prípade poruchy

+

Preťaženie koša

Alarm sklonu podvozku, limitný spínač, tlačidlo húkačky, núdzový režim, aktivácia čerpadla z batérie, ručné vyrovnanie koša

= Nepretržité ŽLTÉ varovné svetlo

+

+

Presiahnutie bočného dosahu

= Nepretržité ČERVENÉ varovné svetlo

Niektoré podpery stratili kontakt s podkladom

= BlikajúceŽLTÉ varovné svetlo

Porucha v elektronike

+

OR

Alarm nedostatku vzduchu, rýchlosť vetra prekročená, podpery sa automaticky vsúvajú,vysoká teplota hydr . oleja, slabá batéria podvozku, otvorená prídavná plošina

= BlikajúceČERVENÉ varovné svetlo

= Nepretržitý zvukový ALARM

= Pulzujúci zvukový ALARM

+

Priblíženie k max. boč. dosahu

multi tla idlo tla idlo b y pass
MULTI-TLAČIDLO (Tlačidlo by-pass)

Funkcie MULTI-tlačidla:

 • Potlačiť funkciu automatického výsunu podpier.
 • Potlačiť funkciu ochrany kabíny.
 • Potlačiť funkciu ochrany kabíny pred kolíziou (voliteľné).
 • Ak sa pracovný kôš pohol z jeho stredovej polohy počas prepravy, ramená môžu byť zdvihnuté pomocou MULTI-tlačidla (len pre hasičské plošiny).

KEĎ SA POUŽÍVA MULTI-TLAČIDLO:

DODRŽUJTE EXTRÉMNU OPATRNOSŤ A DÁVAJTE POZOR NA OKOLITÉ PREKÁŽKY!

pr davn ovl dac pult
PRÍDAVNÝ OVLÁDACÍ PULT

Núdzové tlačidlo spúšťania teleskopu a 1. ramena. (Najprv teleskop, potom 1. rameno)

24V zásuvka

Siréna

Hlavný prepínač pre ovládanie (len pri točni)

Poloha I:Ovládanie z točne

Poloha II:Ovládanie z koša

Núdzový vypínač

25

bat riou poh an erpadlo
BATÉRIOU POHÁŇANÉ ČERPADLO
 • Batériou poháňané čerpadlo slúži na zaistenie pohybu, ak zlyhá hlavný motor.

Čerpadlo používajte v cykloch! Zapnite ho (ON) na 5 minút, vypnite ho (OFF) po 5 minútach.

VAROVANIE! NADMERNÉ POUŽÍVANIE MÔŽE SPÔSOBIŤ PREHRIATIE ČERPADLA MOTORA!

- Keď sa používa batériou poháňané čerpadlo, všetky operácie prebiehajú normálne! (Stlačenie nášľapného RPM pedála a pod.)

POZOR! ČERPADLO POUŽÍVAJTE LEN V NÚDZOVÝCH SITUÁCIÁCH!

slide28

VÝROBCA:

BRONTO SKYLIFT OY AB

Teerivuorenkatu 28

FI-33300 FÍNSKO

www.bronto.fi

ZÁSTUPCA VÝROBCU NA SLOVENSKU:

TOP TEAM, spol. s r.o.

Strojárenská 11

040 01 KOŠICE

Tel.: 055 6258756

Tel./fax: 055 6770089

Mail: topteam@topteam.sk