slide1
Download
Skip this Video
Download Presentation
Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Lekarz rodzinny Pielęgniarka praktyki. Pielęgniarka/ Położna środowiskowa / rodzinna. Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania. PACJENT RODZINA. Inni świadczeniodawcy (np. fizjoterapeuta, rehabilitant, psycholog). Pielęgniarka w domowej opiece długoterminowej.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania' - yoshi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1
Lekarz rodzinny

Pielęgniarka

praktyki

Pielęgniarka/

Położna

środowiskowa/

rodzinna

Pielęgniarka

środowiska

nauczania

i wychowania

PACJENT

RODZINA

Inni

świadczeniodawcy

(np. fizjoterapeuta,

rehabilitant, psycholog)

Pielęgniarka

w domowej opiece

długoterminowej

Lekarz specjalista

Przychodnie/poradnie

specjalistyczne

Pielęgniarki/położne

MODEL PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

slide2
Położna

POZ

Pielęgniarka

POZ

PACJENT

RODZINA

Pielęgniarka

środowiska

nauczania

i wychowania

Lekarz/pielęgniarka ubezpieczenia zdrowotnego

Pielęgniarka opieki

długoterminowej domowej

Obecny model POZ

Lekarz

POZ

Pracownik medyczny

slide3
AKTY PRAWNE:

1. Ustawa z dn. 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej

(t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 ze zm.)

2. Ustawa z dn. 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 ze zm.)

3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 139, poz. 1139 ze zm.)

4. Zarządzenie nr 72/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 3 listopada 2009r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

5. Zarządzenie nr 91/2009/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 grudnia 2009r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.

slide4
Lekarz

POZ

Położna

środowiskowa / rodzinna

Pielęgniarka gabinetu zabiegowego i punktu szczepień

(ambulatoryjna)

PACJENT

RODZINA

Pielęgniarka

środowiskowa/rodzinna

Pielęgniarkaśrodowiska nauczania i wychowania

Inni świadczeniodawcy

ubezpieczenia zdrowotnego

Model POZ oczekiwany

slide5
Pielęgniarka gabinetu zabiegowego

i punktu szczepień

Wymagania kwalifikacyjne:

- prawo wykonywania zawodu.

Obowiązkowe:

-kurs EKG, szczepień ochronnych,

-kurs resuscytacji krążeniowo oddechowej.

Zadania:

Planuje i realizuje świadczenia pielęgniarskie nad osobą, rodziną, społecznością w warunkach ambulatoryjnych obejmując opieką zdrowych i chorych niezależnie od płci i wieku.

slide6
Zakres realizowanych świadczeń
 • Świadczenia w zakresie promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmują:
 • rozpoznaje problemy zdrowotne i potrzeby pielęgnacyjne u świadczeniobiorców,
 • prowadzi edukację zdrowotną wykorzystując różne jej formy,
 • monitoruje rozwój dziecka,
 • wykonuje badania przesiewowe,
 • wykonuje szczepienia ochronne zgodnie z kalendarzem szczepień,
 • monitorowanie realizacji szczepień ochronnych,
 • realizuje programy zdrowotne i programy w zakresie profilaktyki chorób.

2. Świadczenia pielęgnacyjne obejmują:

 • wykonywanie zabiegów pielęgniarskich,
 • przygotowanie do samoopieki i samopielęgnacji,
slide7
3.Świadczenia diagnostyczne obejmują:
 • przeprowadzenie wywiadu pielęgniarskiego,
 • wykonanie pomiarów podstawowych parametrów życiowych, ich ocena i interpretacja
 • wykonanie EKG i jego wstępna interpretacja,
 • wykonanie badania spirometrycznego i jego interpretacja,
 • ocena stanu ogólnego,
 • wstępne badanie słuchu i wzroku,
 • wykonanie testów diagnostycznych w gabinecie zabiegowym w oparciu o zestawy i aparaturę przeznaczoną do wykonania i odczytania oznaczeń w miejscu,
 • pobieranie materiału do badań diagnostycznych na zlecenie lekarza.
slide8
4.Świadczenia lecznicze obejmują:
 • podawanie leków różnymi drogami na zlecenie lekarza oraz zgodnie z odrębnymi przepisami,
 • udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia i w nagłych zachorowaniach, w tym prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
 • zakładanie i zmiana opatrunków,
 • cewnikowanie pęcherza,
 • zdejmowanie szwów,
 • wykonywanie inhalacji,
 • wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna.
slide9
5. Świadczenia rehabilitacyjne obejmują:
 • instruktaż w zakresie ćwiczeń ogólnousprawniających

6. Zadania związane z organizacją pracy obejmują:

 • prowadzenie, gromadzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej zgodnie z aktami normatywnymi,
 • przygotowanie gabinetu i sprzętu,
 • gospodarka szczepionkami, lekami, materiałami medycznymi, sprzętem,
 • uzgadnianie terminów badań i konsultacji,
 • działania na rzecz poprawy jakości udzielanych świadczeń,
 • ustawiczne podnoszenie kwalifikacji zawodowych.
akty prawne wymagaj ce nowelizacji
Akty prawne wymagające nowelizacji:
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 20 października 2005r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2005r. Nr 214, poz. 1816),
 • Ustawa z dn. 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 164, 1027 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 29 sierpnia 2009r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2009r. Nr 139, poz. 1139 ze zm.),
 • Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna.
ad