proizvodnja benzina u 2005 g od u rafinerij i nafte pan evo n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PROIZVODNJA BENZINA U 2005.g od U RAFINERIJ I NAFTE PANČEVO PowerPoint Presentation
Download Presentation
PROIZVODNJA BENZINA U 2005.g od U RAFINERIJ I NAFTE PANČEVO

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

PROIZVODNJA BENZINA U 2005.g od U RAFINERIJ I NAFTE PANČEVO - PowerPoint PPT Presentation


 • 171 Views
 • Uploaded on

PROIZVODNJA BENZINA U 2005.g od U RAFINERIJ I NAFTE PANČEVO. RAFINERIJA NAFTE PAN ČEVO. Beograd, ma j 2006. god . Maja Ćirić dipl.ing.tehn. F-ja rafinerije nafte Pančevo i stepen iskorišćenja kapaciteta. Osnovna delatnost RNP je prerada sirove nafte i namešavanje derivata

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PROIZVODNJA BENZINA U 2005.g od U RAFINERIJ I NAFTE PANČEVO


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
proizvodnja benzina u 2005 g od u rafinerij i nafte pan evo
PROIZVODNJA BENZINA U 2005.godU RAFINERIJI NAFTE PANČEVO

RAFINERIJA NAFTE PANČEVO

Beograd, maj 2006. god.

Maja Ćirić

dipl.ing.tehn.

f ja rafinerije nafte pan evo i stepen iskori enja kapaciteta
F-ja rafinerije nafte Pančevo i stepen iskorišćenja kapaciteta
 • Osnovna delatnost RNP je prerada sirove nafte i namešavanje derivata
 • Proizvodni kapacitet 4.820.000t/god
 • RNP prerađuje ~80% uvozne nafte
 • Skladišni prostor je kapaciteta 700.000m3
 • Iskorišćenost kapaciteta od 60 – 66%
slide11

Osnovne karakteristike benzina

 • Benzin predstavlja smešu benzinskih frakcija ugljovodonika sa malim količinama aditiva. Ugljovodonici benzinskih frakcija spadaju u interval ključanja od 30 do 200oC, a raspon sadržajaugljovodonika kreće se od C4 do C12.
 • Važne karakteristike benzina su:
 • 1. Destilacija
  • t10% bitno za start motorat 10% < 55oC (zima)t 10% < 65oC (leto)
  • t50% bitno za normalno napajanje motora
  • t95% bitno kvalitet potpunog sagorevanja goriva
  • 2. Napon para
  • Utiče na napajanje i start motora
  • Zimski period0,6 – 0,9 bar Letnji period 0,35 – 0,7 bar
  • Oktanski broj
  • Sadržaj sumpora
  • Oksidaciona stabilnost i sadržaj smolastih taloga
  • Aditivi
  • Dodaju se u završnom stupnju namešavanja.
  • Najvažniji su po tipu antidetonatorski: TEL ((C2H5)4Pb) i TML ((CH3)4Pb)
 • MMT
 • Antioksidanti (sprečavaju oksidaciju i obrazovanje taloga): fenoli, krezoli, fenil-di-amini…
 • Aditivi za sprečavanje zamrzavanja; CH3OH, glikolmonoestri..
 • Poboljšivači za stvaranje varnica su organo-fosforna jedinjenja
 • Boje.
ciljevi razvoja
CILJEVIRAZVOJA
 • Ispunjenje zahteva domaćeg tržišta i mogućnost izvoza derivata
 • Proizvodnja benzina i dizela u skladu sa EU standardima
 • Bolja valorizacija sirove nafte
 • Smanjenje troškova prerade po jedinici
 • Energetska optimizacija
 • Zadovoljenje domaćih i evropskih kriterijuma zaštite životne sredine
 • Maksimiziranje profita na duži rok
slide13

KVALITETI PROIZVODA

Motorni benzini

sadr aj projek a ta tehnolo kog razvoja
SADRŽAJ PROJEKATA TEHNOLOŠKOG RAZVOJA

I IZGRADNJA NOVIH POSTROJENJA

HDS Benzina

CCR – Kontinualno katalitičko reformiranje HDS gasnih ulja

MHC – Hidrokrekovanje VGU

II REKONSTRUKCIJA POSTOJEĆIH POSTROJENJA

Platforming uIzomerizaciju

Rekonstrukcija visbrekinga

III POMOĆNI I OFF - SITE SISTEMI

Proizvodnja sumpora/sumporne kiseline

Regeneracija sumporne kiseline

Regeneracija amina

slide15

Blok dijagram RNP nakon investiranja u tehnološki razvoj

Obrada gasova

H2

Postojeće

Novo

TNG

LG

TNG

C3

iC4

nC4

TNG

LG

Izomer.

L-Benz

T-Benz

LG

L-Benz.

Benzin

AD

Kero

TNG

H2

N-HDS

CCR

S. Nafta

LGU

T-Benz.

TGU

Reformat

LG

L-Benz

Raf u PHK

H2

AO

Sulf./

Redest

Piroben

Piro Benz

HDS

Rafinat

Piro Ben

SB

H2

AD

Benzol

L-Benz.

Toluol

LG

SRN

LG

Merox

L-Benz

TNG

MB

T-Benz

HDS

Tr.Benz.

Kero

Tr.Kero

Merox

Tr. GU.

S. Nafta

GU

Diz

H2

LGU

Tr.Benz.

C3=

HDS

LG

TGU

C3

VD

TNG

LVGU

LG

H2

Tr.LVGU

C4/C4=

AO

MHC

TVGU

Tr.VGU

FCC

Benzin

Tr.Benz.

iC4

Benzin

LCGU

C4

VB

LU

Dno Frakc.

Alkilacija

Gasno ulje

LU

Bitumen

Ostatak

Alkilat

za tita ivotne sredine
ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Realizacijom projekata predviđenih programom tehnološkog razvoja pored postrojenja vezanih za proizvodnju benzinskih komponenata koje omogućavaju namešavanje BMB-a i izbacivanje Pb ostala postrojenja, uključujući i postrojenja vezana za ZŽS smanjuje se emisija štetnih gasova i čestica uatmosferu za 80 % (SOx i NOx) i ispuštanje štetnih materija u vodu i tlo.

zaklju ak
ZAKLJUČAK

U cilju opstanka rafinerije, ekonomske opavdanosti prerade i aspekta zaštite životne sredine neophodno je sprovesti postupak modernizacije.

Ekonomsko-finansijskom analizomutvrdjena jeopravdanost ulaganja.

Investicionim ulaganjem i izgradnjom u trajanju od 4g. postigao bi se neophodni nivo osavremenjavanja koji bi, kao takav, nakon startovanja izgradjenih postrojenja, imao period povraćaja sredstava od 5g.