slide1 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Po?íta?ové sít?

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Po?íta?ové sít? - PowerPoint PPT Presentation


 • 98 Views
 • Uploaded on

Počítačové sítě. Počítačová síť. je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat. Základní prvky sítě. Počítače se síťovým adaptérem – pracovní stanice a servery.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Po?íta?ové sít?' - yoshe


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Počítačová síť

je skupina počítačů (uzlů), popřípadě periferií, které jsou

vzájemně propojeny tak, aby mohly mezi sebou komunikovat.

z kladn prvky s t
Základní prvky sítě
 • Počítače se síťovým adaptérem – pracovní stanice a servery.
 • Komponenty umožňující propojení – přenosová média, pasivní prvky (konektory, zásuvky, …) a aktivní prvky sítě.
 • Software, který umožňuje sdílení a přístup ke zdrojům – síťový operační systém.
 • Společná sada pravidel, která definuje způsob komunikace v síti – komunikační protokoly.
p enosov m dia
Přenosová média
 • Koaxiální kabel
 • Kroucená dvoulinka (Twisted Pair), kroucený čtyřpár
 • Optický kabel
 • Radiové spoje
 • Satelitní spoje
 • Infračervené přenosy
slide5

Aktivní prvky sítě

uzel X

uzel Y

Aplikační

Aplikační

Transportní

brána

Transportní

Síťová

směrovač

Síťová

most

opakovač

V. síťového rozhraní

V. síťovéhorozhraní

V. síťového rozhraní

fyzický přenos

 • Opakovač (Repeater) – zesilovač signálu
 • Koncentrátor (Hub) – propouští všechna data
 • Most (Bridge) – odděluje provoz v segmentech sítě
 • Přepínač (Switch) – propustí data podle segmentů
 • Směrovač (Router) – provádí směrování k uzlu
 • Brána (Gateway) – propojuje velmi odlišné sítě (často až na úrovni aplikační vrstvy)‏
slide6

Aktivní prvky sítě

Opakovač

Koncentrátor

(HUB)‏

Přepínače

rozd len s t
Rozdělení sítí
 • Podle rozlehlosti
  • LAN (lokální počítačové sítě (Local Area Network)),
  • MAN (metropolitní sítě (Metropolitan Area Network)),
  • WAN (rozlehlé datové sítě (Wide Area Network))‏
 • Podle topologie
  • sběrnicová (Ethernet),
  • kruhová (Token Ring),
  • hvězda (ARCnet)‏
 • Podle přístupové metody
  • stochastická - CSMA/ CD (Ethernet),
  • deterministická (Token Ring)‏
 • Podle rolí jednotlivých uzlů
  • peer to peer, klient - server
slide8

HUB

HUB

Topologie sítě (uspořádání kabeláže)‏

Sběrnicovátopologie:

Ethernet

Topologie se strukturovanou kabeláží (hvězda):

Ethernet

Kruhovátopologie:

Token Ring

slide9

klient -server

peer-to-peer

Přístupová metoda - kolizní - CSMA/CD (Carier Sense Multiple Access/Colision Detection)‏

ethernet
Ethernet
 • Standard, který z pohledu ISO-OSI pokrývá fyzickou a linkovou (spojovou) vrstvu
 • Používá nedeterministickou přístupovou metodu s detekcí kolize (CSMA/CD)‏
 • Původně sběrnicová topologie sítě
slide11

Síťová architektura

 • Představuje strukturu řízení komunikace
 • Založeny na vrstvových modelech
 • Standardy:
  • referenční model ISO/OSI - 70. léta 20. století (Open Systems Interconnection)
  • rodina protokolů TCP/IP - 60. léta 20. století ARPAnet
slide12

TCP/IP ISO/OSI

aplikační

aplikační prezentační

relační

transportní transportní

síťová síťová

vrstva síťového linková

rozhraní (fyzická) fyzická

Porovnání standardů síťových architektur

ISO/OSI – nejznámější standard, 7 vrstev,

dokonalé řešení

TCP/IP – vývoj modelu měl opačný charakter –

od jednoduššího k dokonalejšímu protokoly -> vrstvy,

slide13

Síťová architektura

Vrstvový model (říká, co se má kde dělat)‏

 • rozdělení problému na dílčí úlohy, o které se starají jednotlivé vrstvy
 • definuje rozhraní vrstev

Protokol (říká, jak se má co dělat)‏

 • souhrn pravidel a technologií pro vzájemnou komunikaci
 • je specifický pro konkrétní vrstvu
 • definuje přesný formát dat
vrstva

Vrstva N+1

Vrstva N+1

Komunikační protokol

Vrstva N

Vrstva N

Vrstva N-1

Vrstva N-1

Vrstva
 • Každá vrstva využívá služeb vrstvy nižší
 • Svoje služby každá vrstva nabízí vrstvě vyšší
 • Partnerem vrstvy N při vzájemné komunikaci je opět vrstva N
 • Spolupráce mezi entitami téže vrstvy je řízena komunikačními protokoly
innost v jednotliv ch vrstv ch tcp ip
Činnost v jednotlivých vrstvách TCP/IP

Aplikační vrstva

Zajišťuje uživatelům přístup k souborům a aplikacím. Má na starosti konverzi dat, navazuje a ukončuje spojení. Zpřístupňuje síťové služby.

Transportní vrstva

Úkolem transportní vrstvy je zajistit spolehlivost přenosu – o to se stará protokol TCP. Některé aplikace si spolehlivost zajišťují samy v rámci aplikační vrstvy a používají protokol UDP.

Síťová vrstva

Úkolem síťové vrstvy je zajistit jednotnou adresaci, spojení a směrování (určuje cestu) mezi dvěma počítači. Nejdůležitějším protokolem této vrstvy je IP protokol.

slide16

TELNET

FTP

SMTP

HTTP

další

Aplikační

TCP

UDP

Transportní

IP

ICMP

ARP

RARP

Síťová (Internetová)‏

SÍŤOVÝ HARDWARE

Vrstva síťového rozhraní

Aplikační vrstva

Zajišťuje uživatelům přístup k souborům a aplikacím. Má na starosti konverzi dat, navazuje a ukončuje spojení. Zpřístupňuje síťové služby.

Vrstva síťového rozhraní

Standardy v rámci této vrstvy definují pravidla pro připojení počítačů ke kabeláži, typy konektorů, způsob zpracování signálů, elektrické parametry signálů, atp.

Základní úlohou je příjem, přenos a odesílání bloků dat (rámců) mezi propojenými uzly po přenosovém médiu (kabeláži).

Některé protokoly TCP/IP

protokoly aplika n vrstvy
Protokoly aplikační vrstvy

FTP (File Transfer Protocol) - pro službu FTP

Telnet - pro službu Telnet (terminál)

SMTP(Simple Mail Transfer Protocol) - pro E-mail

POP3 (Post Office Protocol) - pro službu E-mail

HTTP(Hypertext Transfer Protocol) - pro službu WWW

Protokoly transportní vrstvy

TCP (Transmission Control Protocol) - kladně potvrzovaný přenos datUDP (User Datagram Protocol) - nepotvrzovaný přenos dat

Protokoly síťové vrstvy

IP (Internet Protocol) - přenos paketů, směrování přes IP adresy

ARP(Address Resolution Protocol)- MAC adresa z IP adresy

RARP (Reverse Address Resolution Protocol) - automatické přidělení IP adresy připojenému počítači

ICMP (Internet Control Message Protocol) - přenos služeb. informací

slide18

Komunikace v sítích TCP/IP

Adresace v TCP/IP

Každý uzel v síti je jednoznačně identifikován svojí adresou.

Pro komunikaci mezi uzly je třeba rozlišovat několik typů adres:

 • Doménová adresa = textová adresa (na úrovni aplikační vrstvy)např. www.seznam.cz
 • IP adresa = logická adresa (na úrovni síťové vrstvy)32 bitů - např. 195.119.180.19
 • MAC adresa = fyzická (skutečná) adresa(na úrovni vrstvy síťového rozhraní) 48 bitů - např. 00-00-64-65-73-74
adresace v tcp ip s t ch

Příklad IP adresy: 147.229.22.10

0 7 8 15 16 23 24 31

1001 0011

1110 0101

0001 0110

0000 1010

Konečný počet adres: 2 32

147 229 22 10

Adresace v TCP/IP sítích

IP adresa (IP verze 4)‏

 • 32 bitové číslo zapsané jako čtveřice dekadických čísel oddělených tečkou.
 • logická (abstraktní) adresa

Pro potřeby směrování je IP adresa (p.q.r.s) tvořena 2 složkami: - netid (přiděluje správce IP adres) - hostid (přiděluje správce IP adres)‏

slide20

B

A

Router 1

Router 3

Router 2

E

D

C

Přenos dat mezi sítěmi

Každý uzel v síti musí znát:

- svoji a cílovou IP adresu, - IP adresu směrovače na své fyzické síti - svoji MAC adresu

 • Sítě spolu komunikují přes směrovače (routery) - přes IP adresy sítě
slide21

Uzel X

Uzel Y

každá vrstva při odesílání dat přidává svoje záhlaví nebo je odebírá při příjmu dat

Aplikační vrstva

Aplikační vrstva

data z aplikace

zpráva

Transportní vrstva

TCP hlavička

Transportní vrstva

TCP data

paket

Síťová vrstva

Síťová vrstva

IP hlavička

IP data

datagram

Vrstva síťového rozhraní

Vrstva síťového rozhraní

hlavička rámce

data rámce

rámec

fyzický přenos

Komunikace v sítích TCP/IP

ethernet a adresace
Ethernet a adresace
 • Adresa MAC má 6 bytů
 • Adresa by měla být unikátní
 • Horní 3 byty dostává výrobce od autority
  • 3Com 00-20-AF
  • SMC 00-40-27
 • Rámce
  • Ethernet II
  • Ethernet 802.3
  • Ethernet 802.2
  • ...
slide23

Některé užitečné příkazy

Nefunguje-li síť, zadáme z příkazového řádku:

ipconfig - zjistí IP adresu směrovače (výchozí brány)

ping IP adresa brány-odezva uzlu