ajoneuvohallintokeskuksen tulospalkkioj rjestelm n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ajoneuvohallintokeskuksen tulospalkkiojärjestelmä

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Ajoneuvohallintokeskuksen tulospalkkiojärjestelmä - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Ajoneuvohallintokeskuksen tulospalkkiojärjestelmä. Tulospalkkioseminaari Säätytalo 30.3.2006 Hallinto- ja kehitysjohtaja Marko Sillanpää. Esityksen tavoitteena. AKEn esittely Mikä AKE on Organisaatio Tulostavoitteiden hierarkia Tavoitetasot AKEn tulostavoitteet

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ajoneuvohallintokeskuksen tulospalkkiojärjestelmä' - yoshe


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ajoneuvohallintokeskuksen tulospalkkioj rjestelm

Ajoneuvohallintokeskuksen tulospalkkiojärjestelmä

Tulospalkkioseminaari

Säätytalo 30.3.2006

Hallinto- ja kehitysjohtaja

Marko Sillanpää

esityksen tavoitteena
Esityksen tavoitteena
 • AKEn esittely
   • Mikä AKE on
   • Organisaatio
 • Tulostavoitteiden hierarkia
   • Tavoitetasot
   • AKEn tulostavoitteet
   • Toimialojen tulostavoitteet
   • Henkilökohtaiset tulostavoitteet
 • AKEn vuoden 2006 tulostavoitteet
   • Tuotokset ja laadunhallinta
   • Toiminnallinen tehokkuus
   • Henkisten voimavarojen hallinta
 • Tulospalkkiojärjestelmä
   • Mitä tulospalkkaus on
   • Tarkoitus ja tavoitteet
   • Kohdejoukko ja palkkioiden määrä
   • Merkitys toiminnalle
   • Arviointi
   • Jatkokehitysnäkymiä
slide4

Mikä AKE on

 • Virasto
  • Kuuluu liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaan
  • Henkilöstöä 230
   • Henkilöstömenot noin 15% kokonaismenoista
  • Vuotuinen budjetti noin 60 M€
 • Tarkoituksena
  • Edistää
   • Liikenneturvallisuutta ja tieliikenteen tietopalvelua
   • Vähentää tieliikenteestä johtuvia ympäristöhaittoja
 • Tehtävänä mm.
  • Ajoneuvojen rekisteröinti
  • Vuotuinen ajoneuvoverotus
  • Kuljettajantutkintojen järjestäminen
  • Ajokorttien rekisteröinti
  • Autokoulujen valvonta
  • Erilaiset ajoneuvotekniset hyväksynnät
  • Katsastustoiminnan valvonta
ake perusorganisaatio 1 9 2005
AKE perusorganisaatio 1.9.2005

Johtokunta

YlijohtajaJyrki Ritvala

Rekisteröintija verotus

Ajoneuvo-tekniikka

Kuljettaja

AKEtieto

Hallinto

Tietohallinto

toimialajohtaja

tekninen johtaja

toimialajohtaja

toimialajohtaja

hallinto- jakehitysjohtaja

tietohallinto-johtaja

KariWihlman

Juhani Intosalmi

KariHakuli

Riitta-LiisaLinnakko

MarkoSillanpää

ToivoKukko

Strateginen johtaminen

Palvelutuotanto

Resurssien johtaminen

tulostavoitetasot
Tulostavoitetasot
 • AKEn tulostavoitteet
  • Ministeriön asettamat
 • Toimialojen tulostavoitteet
  • Johtotiimin asettamat
 • Henkilökohtaiset tulostavoitteet
  • Esimiehen asettamat
ake tason tulostavoitteet
AKE –tason tulostavoitteet
 • Käytössä oli usean vuoden ajan vain AKEtason tuloskortti
  • Tavoitteet tukivat hyvin strategiaa
   • Tavoitteita kehitettiin vuosittain
   • Jalkauttamista pyrittiin tukemaan tulospalkkiojärjestelmällä
    • Toimialan/yksikön tulosmatriisi
  • Ongelmana
   • Yksittäisen henkilön näkökulmasta AKEtason tuloskortin tavoitteet olivat liian kaukana käytännön työstä
   • Toimialojen tulospalkkiomatriisit eivät olleet riittävästi kytkettynä AKEn tuloskorttiin
    • Maksettujen tulospalkkioiden suuruus vaihteli riippumatta AKEn tulostavoitteiden toteutumisesta
toimialatason tulostavoitteet
Toimialatason tulostavoitteet
 • Toimialojen tuloskortit otettiin käyttöön vuodeksi 2004
 • Johdetaan AKEn tuloskortista
  • Ylhäältä alas - alhaalta ylös
 • Toimialajohtajan johtamisen työkalu
  • Jalkauttamisessa päävastuu normaaleilla johtamisen forumeilla
   • Toimialojen johtotiimit
   • Yksikkökokoukset
   • Toimialojen henkilöstötilaisuudet
   • Kehityskeskustelut
  • Tuetaan tulospalkkiojärjestelmällä
   • Ryhmäkohtaiset tavoitteet
   • Ryhmäkohtainen palkitseminen
henkil kohtaiset tulostavoitteet
Henkilökohtaiset tulostavoitteet
 • Tavoitteena toimialan tuloskortin jalkauttaminen
  • Henkilökohtaisten tulostavoitteiden tulee tukea strategiaa riittävästi
   • Tehtävästä riippuen kytkös toimialan tuloskorttiin voi vaihdella
  • Johtamisen työkalu esimiehille
   • Asetetaan vuosittain tuloskeskustelussa (tammi-helmikuu)
   • Esimiesten osaaminen avainasemassa
   • Henkilökohtaiset tavoitteet – henkilökohtainen palkitseminen
    • Palkkausjärjestelmän HENKI -osa
    • Henkilökohtaista tulospalkkausta ei ainakaan vielä harkita
 • Henkilökohtaiset tulostavoitteet asetettu koko henkilöstölle ensimmäistä kertaa vuonna 2006
  • Hallintotoimiala siirtynyt käytäntöön jo vuonna 2005
aken vuoden 2006 tulostavoitteet1
AKEn vuoden 2006 tulostavoitteet
 • TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA
  • Katsastustoimipaikkojen hylkäysprosentit eivät perusteettomasti poikkea enemmän kuin -3 tai +7 prosenttiyksikköä maan keskiarvosta ( 80 % toimipaikoista)
  • Määräaikaiskatsastuksessa katsastustoimipaikat havaitsevat testiautoissa olevat kaksi oleellista vikaa ( 60 %)
  • Rikkomuksetta/vahingoitta ajaneiden uusien kuljettajien osuus (60,3 %)
  • Autokouluoppilaiden tutkintomenestys asteikolla 1-5 (3,27)
  • Autokouluopetuksen koettu hyöty asteikolla 1-5 (3,84)
  • Yritysviestintätutkimuksen arvosana (valtionhallinnon ka)
  • AKE:n palvelukuva asteikolla 1-5 (3,5)
  • Asiakastyytyväisyys AKE:n vastuulla oleviin palveluihin asteikolla 1-5 (4,0)
aken vuoden 2006 tulostavoitteet jatkuu
AKEn vuoden 2006 tulostavoitteet (jatkuu)
 • TUOTOKSET JA LAADUNHALLINTA (jatkuu)
  • Sopimuskumppaneiden tyytyväisyys AKE:n toimintaan asteikolla 1-5 ( 3,5 )
  • Sähköisesti käsiteltyjen lupien osuus ( 5 % )
  • GSM- ja internet rekisterikyselyiden osuus ( 85 %)
  • Ajoneuvoveron sähköisten yrityslaskujen määrä vähintään ( 1700 kpl )
  • Liikennetietojärjestelmän (LTJ) käytettävyys ( hyvä )
  • Ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmä toimivuuden mittarit ovat kattavasti käytössä (ATJ)
  • PALKO-hankkeen onnistuminen
   • Pysytään arvioiduissa kustannuksissa
   • Pysytään aikataulussa
   • Sisältötavoitteet saavutetaan
aken vuoden 2006 tulostavoitteet jatkuu1
AKEn vuoden 2006 tulostavoitteet (jatkuu)
 • TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS
  • Ajoneuvorekisteröinnin muutostietojen päivitysaika ( 4,5 pv)
  • Tietopalvelun tulos 0,8 milj. euroa
  • Tuottavuusmittareiden käyttöönotto
  • Hakemusasioiden käsittelyaika ( 7,0 pv )
  • Puhelinpalvelun tavoitettavuus ( 83% )
  • Yksikkökustannustavoitteen toteutuminen kolmessa neljästä pääsuoritteessa
 • HENKISTEN VOIMAVAROJEN HALLINTA
  • Henkilöstön työtyytyväisyys asteikolla 1-5 (3,3)
mit tulospalkkaus on
Mitä tulospalkkaus on?
 • Tulospalkkiot ovat peruspalkkausta täydentäviä, organisaation päätösvallassa olevia rahallisia lisäpalkkioita
 • Tulospalkkioiden perusteena on tavoitteiden saavuttaminen tai niiden ylittäminen
tulospalkkioj rjestelm n tarkoitus ja tavoitteet
Tulospalkkiojärjestelmän tarkoitus ja tavoitteet
 • Tarkoitus
  • Tarkoituksena ei ole AKEn varojen jakaminen vastikkeetta lisääntyvien työvoimakustannusten muodossa vaan
  • AKEn tuloksellisuuden parantaminen ja toiminnan kehittäminen järjestelmän avulla
   • Samalla voidaan henkilöstöä palkita erikseen nimettyjen ja ennalta sovittujen tavoitteiden saavuttamisessa
 • Tavoitteet
  • Henkilöstön tulostietoisuuden lisääminen
  • Sisäisen yhteistyön tukeminen
  • Henkilöstön kannustaminen toiminnan kehittämiseen
tulospalkkioj rjestelm n kohdejoukko
Tulospalkkiojärjestelmän kohdejoukko
 • Tulospalkkiojärjestelmän piirissä koko henkilöstö
  • ylijohtajaa lukuun ottamatta
 • Tulospalkkio maksetaan henkilölle, joka
  • on ollut viraston palveluksessa vähintään puolet palkkiojakson ajasta
  • jonka palvelussuhde on edelleen voimassa palkkiojakson päättyessä
 • Poissaolon vaikutus
  • Vuosiloma ei vähennä palkkiota
  • Yhteensä alle kahden viikon poissaolot eivät vähennä palkkiota
  • Palkkiota ei makseta lainkaan jos poissaoloja on yhteensä puolet palkkiojaksosta
 • Sisäiset siirrot
  • Yksikkö jossa henkilö on suurimman osan työskennellyt
palkkiojakso ja tulospalkkion m r
Palkkiojakso ja tulospalkkion määrä
 • Palkkiojakso
  • Kalenterivuosi
  • Palkkiot maksetaan maaliskuun palkanmaksun yhteydessä
 • Maksimipalkkio 8 % henkilön vuosipalkasta
  • Keskimääräiset palkkiot ovat olleet n. 4-6 prosenttia henkilön vuosipalkasta.
  • Käytännössä tulospalkkiota on maksettu vuosittain kaikille, joiden osalta työssäolon edellytykset ovat täyttyneet.
 • Tulospalkkio jakaantuu vuonna 2006
  • AKEtaso 3%
  • Toimialataso 3%
  • Projektitaso 2%
 • Maksamisen edellytyksenä
  • Vähintään kolmasosa AKEtason tavoitteista toteutuu
tulospalkkioj rjestelm n merkitys toiminnalle
Tulospalkkiojärjestelmän merkitys toiminnalle
 • Tukee tulostavoitteita
  • Tavoitteiden asettamisessa ollaan tosissaan ja onnistumisesta ollaan valmiit maksamaan
   • Parantaa sekä johdon että henkilöstön sitoutumista
  • Palkkiota maksetaan siitä, että organisaationa on edetty tavoitteen suuntaan
  • Parantaa myös tavoitteiden tasoa
   • Joudutaan miettimään jo asettamisvaiheessa
    • Henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksia
    • Mittaamisen yksiselitteisyyttä
 • Osana palkitsemisstrategiaa
  • Antaa virastosta modernin kuvan
  • Parantaa kilpailukykyä työmarkkinoilla
tulospalkkausj rjestelm n arviointi
Tulospalkkausjärjestelmän arviointi
 • AKEn tulospalkkausjärjestelmä on arvioitu vuonna 2002
   • Arvioinnin teki Teknillisen korkeakoulun työpsykologian laitos
    • Perustui AKEn henkilökunnan haastatteluihin
 • Arvioinnin keskeiset huomiot
   • Hyvää
    • Järjestelmällä on ollut positiivinen vaikutus niin toiminnan kehittämiseen kuin taloustietoisuuteenkin.
    • Yhteistyön koettiin parantuneen jonkin verran
    • Valtaosa henkilöstöstä piti järjestelmää tärkeänä
   • Kehitettävää
    • Lisää viestintää henkilöstölle
    • Esimiehille koulutusta
    • Tavoitteita selkeämmiksi
tulospalkkioj rjestelm n jatkokehitys
Tulospalkkiojärjestelmän jatkokehitys
 • Jatketaan ehdottomasti
  • Päätös järjestelmästä vuosittain
  • Tehdään koko ajan tarkennuksia
   • Ei tarvetta radikaaliin muutokseen
 • Jatkuvaa tasapainoilua tavoiteasetannassa
  • Tuettava strategiaa
   • Yksitäisen henkilön voitava vaikuttaa
   • Ei saa heikentää sisäistä yhteistyötä
   • Vaikutetaan strategian painopistealueisiin
    • Otettava huomioon resurssit, ei pelkästään tavoitteiden kiristämistä
 • Pidetään järjestelmä yksinkertaisena
  • Säilytetään ryhmäkohtaisena palkitsemisjärjestelmänä
   • Ei henkilökohtaisia tulospalkkioita
  • Ei erillispalkkioita