Download
1 / 68

Johdanto skenaarioihin - PowerPoint PPT Presentation


 • 119 Views
 • Uploaded on

Johdanto skenaarioihin. 2. 4. Kohtalon Kysymykset | Toimintaympäristö ja metsäklusteri. Kohtalon Kysymykset | EVAn skenaarioiden näkökulma. 9.6.2010. 6. 10. Kriittiset tekijät ovat energian ja puun saatavuus ja hinta. Metsäalan koulutus on tärkeä kilpailutekijä.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Johdanto skenaarioihin' - york


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

4


Kohtalon Kysymykset |Toimintaympäristö ja metsäklusteri


Kohtalon Kysymykset |EVAn skenaarioiden näkökulma

9.6.2010

6


10

Kriittiset tekijät ovat energian ja puun saatavuus ja hinta

Metsäalan koulutus on tärkeä kilpailutekijä

Suomen paperi- ja selluteollisuus vähenee

Tulevaisuuden merkittävät toimijat ovat nykyisiä yhtiöitä

Metsäteollisuuden ja Suomen edut ovat yhteiset

Suuri volyymi ja operatiivinen tehokkuus ratkaisevat

Paperin ja painopaperin kysyntä ei laske

Uudet innovaatiot korvaavat menetykset

Venäjältä ei tuoda puuta

Ilmastotavoitteisiin päästään ilman suurempia ongelmia

Metsäalan rakennemuutos ja uudistuminen onnistuu

Suomalainen metsäteollisuus ei ole kilpailukykyinen

Metsäteollisuuden TKI-toiminta ei ole laadukasta ja riittävää

Suomessa on hyvä raaka-aine

Suomesta saa raaka-ainetta

Maailmantalous toipuu

Metsäalan teknologia ja osaaminen ovat huipputasoa Suomessa

Puurakentaminen yleistyy

Bioenergia pelastaa metsäalan

Puutuoteteollisuus menestyy

Puu säilyy merkittävänä raaka-aineena

Puun energiakäyttö lisääntyy

SUURI

Metsäteollisuus ei kykene yhteistyöhön

Pakkaaminen lisääntyy

Puun ympäristöarvot ovat etu muihin raaka-aineisiin verrattuna

8

Suomalainen metsäteollisuus on kilpailukykyinen

Kysynnän painopiste on kehittyvillä markkinoilla

6

KYSEENALAISUUS

4

2

PIENI

8

9

6

10

7

VOIMAKKUUS

VAHVA

HEIKKO

Metsäklusterin uskomukset |Voimakkuus – kyseenalaisuus

Erityisen suuri hajonta kyseenalaisuuden arvioissa

Metsänomistajat heikentävät metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä


8

Osaajien saatavuus

SUURI

Kansainväliset suhteet ja geopolitiikka

Rahoituksen saatavuus

Terrorismi

Ympäristö-teknologia

Arvojen, uskontojen ja kulttuurien kehitys

Intian kehitys

Kansallinen poliittinen päätöksenteko

Japanin kehitys

Ihmisten käsitykset metsäalasta

Ympäristö- ja energiasäännökset

Energian ja raaka-aineiden saatavuus ja hinta

Afrikan kehitys

Logistiikka

Kaupungistuminen

Geenimuuntelu

Korvaavien tuotteiden kehitys

Puun hinta, saatavuus ja laatu

Konfliktit ja katastrofit

Työvoiman liikkuvuus

Lähi-idän kehitys

Venäjän kehitys

Rakentamisen muutokset

Metsänomistus

Protektionismi lisääntyy

Toimialan rakenteen muutos

Veden saatavuus vähenee

6

Yhteiskunnallisten ja taloudellisten uudistusten painopiste maailmassa

Liiketoimintamallit

Globalisaatio

Ilmastonmuutos

Maailmantalous

Latinalaisen Amerikan kehitys

Internetin kehitys

Yhdysvaltojen kehitys

EU:n kehitys

E P Ä V A R M U U S

Kiinan kehitys

Innovaatioiden sisältö ja syntypaikka

Teknologian kehitys ja sen vaikutus tuottavuuteen

4

Kiinan ja Intian painoarvo

Länsimaiden väestön ikääntyminen

3

PIENI

6

8

2

10

4

V A I K U T T A V U U S

SUURI

PIENI

Metsäklusterin muutostekijät |Vaikuttavuus – epävarmuus

EVAn prosessissa tunnistettu tekijä

Metsäklusterin muutostekijä

7

5

Ekologisen näkökulman ja ympäristön merkitys

Globaali väestökasvu

Osaamisen ja innovaatio-kyvyn tarve

Julkisen sektorin rahoitus

Sosiaaliset yhteisöt

Elintarviketuotanto

Energian tarve

2


9


Skenaarioiden dynamiikka

Muutostekijöiden

syy-seuraus –suhteet ja

kokonaisvaikutukset


Suomen metsäklusterin skenaariot 2030

 • Energian hintojen noustua voimakkaasti puun energiakäyttö kilpailee puun muun käytön kanssa ja energiayhtiöt ovat ottaneet haltuunsa suuret puuvirrat.

 • Kiinalaiset ostavat metsää, metsäalan tietotaitoa ja yrityksiä Suomesta ja muuttavat metsät energiapelloiksi.

 • Näyttää mahdolliselta että ihmisten aiheuttamaa ilmastomuutosta ei olekaan. Aasiassa on panostettu merkittävästi ympäristöongelmien ratkaisemiseen.

 • Kehittyviin maihin ei synny printin käyttötottumusta, vaan siirrytään suoraan e-mediaan.

 • Kuluttajat ja teollisuus heräävät ilmastomuutoksen uhkaan ja lähtevät voimallisesti kehittämään hiilineutraalia yhteiskuntaa.

 • Metsät nähdään hiilinieluna. Suuri kysyntä uudistuneille ja erikoistuneille biomassapohjaisille tuotteille. Puurakentaminen kasvanut voimakkaasti.

 • Venäjälle on luotu yksi globaalisti merkittävimmistä hiilinieluista

 • Aasiassa mielenilmauksia ja levottomuutta ympäristöasioihin ja yhteiskunnallisiin epätasapainoihin liittyen

 • Vahvin osa perinteisestä metsäteollisuustuotannosta Euroblokissa saa jatkoaikaa, mutta markkina on vain blokin sisäinen ja tuotanto jatkuu lähellä nykyistä tasoa.

 • Venäjän merkitys markkina-alueena kasvaa.

 • Metsäalan yhteistyö on tiivistä EU:n ja Venäjän välillä.

 • Venäjän metsäteollisuus kasvaa ja tarvitsee eurooppalaista teknologiaa.

 • Ilmastomuutos aiheuttaa laajoja metsätuhoja. Lisäksi etelän pellon ovat kuivaneet ja ruoantuotanto on siirtymässä pohjoisemmaksi.

 • Talous ja muut ongelmat ovat ajaneet poliittisessa päätöksenteossa ilmastonmuutoksen hillinnän edelle.

 • Energiaomavaraisuutta ja omien uusiutuvien energiamuotojen käyttöä pyritään lisäämään.

 • Perhekeskeisyys ja vaatimattomammat elintavat korostuvat.Globaali biotalous

Metsäalan toimintaympäristö vuonna 2030

(EVAn skenaario Länsi luo nahkansa)

13


Globaali biotalous |Maailman tila vuonna 2030(1/7)

*Mustat tekstit EVAn ja TEMin skenaarioista ja punaisella metsäklusterin lisäykset

14


Globaali biotalous |Maailman tila vuonna 2030(2/7)

15


Globaali biotalous |Maailman tila vuonna 2030(3/7)

16


Globaali biotalous |Maailman tila vuonna 2030(4/7)

17


Globaali biotalous |Maailman tila vuonna 2030(5/7)

18


Globaali biotalous |Maailman tila vuonna 2030(6/7)

19


Globaali biotalous |Maailman tila vuonna 2030(7/7)

20


Globaali biotalous |Maailman tila vuonna 2020 – Metsäklusterin lisäykset

21


Tulevaisuuden uutiset ja metsäklusterin onnistumiset


Tulevaisuuden uutiset ja metsäklusterin onnistumisetMetsät bioenergiaksi

Metsäalan toimintaympäristö vuonna 2030

(EVAn skenaario Kiinalaista kapitalismia)

25


Metsät bioenergiaksi |Maailman tila vuonna 2030(1/6)

26


Metsät bioenergiaksi |Maailman tila vuonna 2030(2/6)

27


Metsät bioenergiaksi |Maailman tila vuonna 2030(3/6)

28


Metsät bioenergiaksi |Maailman tila vuonna 2030(4/6)

29


Metsät bioenergiaksi |Maailman tila vuonna 2030(5/6)

30


Metsät bioenergiaksi |Maailman tila vuonna 2030(6/6)

31


Metsät bioenergiaksi |Maailman tila vuonna 2030 – Metsäklusterin lisäykset

32


Tulevaisuuden uutiset ja metsäklusterin onnistumiset


Tulevaisuuden uutiset ja metsäklusterin onnistumisetBusiness as usual

Metsäalan toimintaympäristö vuonna 2030

(EVAn skenaario Blokkien taisto)

36


Business as usual | Maailman tila vuonna 2030 (1/6)

37


Business as usual | Maailman tila vuonna 2030 (2/6)

38


Business as usual | Maailman tila vuonna 2030 (3/6)

39


Business as usual | Maailman tila vuonna 2030 (4/6)

40


Business as usual | Maailman tila vuonna 2030 (5/6)

41


Business as usual | Maailman tila vuonna 2030 (6/6)

42


Business as usual |Maailman tila vuonna 2030 – Metsäklusterin lisäykset

43


Tulevaisuuden uutiset ja metsäklusterin onnistumiset


Tulevaisuuden uutiset ja metsäklusterin onnistumisetOmavaraisyhteiskunta

Metsäalan toimintaympäristö vuonna 2030

(EVAn skenaario Stimulus ja romahdus )

47


Omavaraisyhteiskunta |Maailman tila vuonna 2030 (1/6)

48


Omavaraisyhteiskunta |Maailman tila vuonna 2030 (2/6)

49


Omavaraisyhteiskunta |Maailman tila vuonna 2030 (3/6)

50


Omavaraisyhteiskunta |Maailman tila vuonna 2030 (4/6)

51


Omavaraisyhteiskunta |Maailman tila vuonna 2030 (5/6)

52


Omavaraisyhteiskunta |Maailman tila vuonna 2030 (6/6)

53


Omavaraisyhteiskunta |Maailman tila vuonna 2030 – Metsäklusterin lisäykset

54


Tulevaisuuden uutiset ja metsäklusterin onnistumiset


Metsäklusterin välttämättömät toimenpiteet ja skenaariokohtaiset varautumissuunnitelmat

65


Nämä asiat ovat yhteisiä kaikille skenaarioille skenaariokohtaiset varautumissuunnitelmat


Nämä asiat ovat yhteisiä kaikille skenaarioille skenaariokohtaiset varautumissuunnitelmat