ekspertmakt l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EKSPERTMAKT PowerPoint Presentation
Download Presentation
EKSPERTMAKT

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

EKSPERTMAKT - PowerPoint PPT Presentation


 • 352 Views
 • Uploaded on

French & Raven, (1959): The basis of social power. EKSPERTMAKT. Underordnedes aksept av overordnedes kompetanse innen eget fagfelt Underordnedes aksept av overordnedes kompetanse innen ledelse eller organisering Informasjonstilfang Kunnskap Beslutningsdyktighet. REFERANSEMAKT.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

EKSPERTMAKT


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ekspertmakt

French & Raven, (1959): The basis of social power

EKSPERTMAKT
 • Underordnedes aksept av overordnedes kompetanseinnen eget fagfelt
 • Underordnedes aksept av overordnedes kompetanseinnen ledelse eller organisering
 • Informasjonstilfang
 • Kunnskap
 • Beslutningsdyktighet

Rudi Kirkhaug, Universitetet i Tromsø

referansemakt
REFERANSEMAKT
 • Leder makter å fremstå som et ideal
 • Leder er godt likt av medarbeiderne
 • Leder makter å få medarbeiderne til å føle segbetydningsfulle

Rudi Kirkhaug, Universitetet i Tromsø

legitim makt
LEGITIM MAKT
 • Det eksisterer normer og verdier i organisa-sjonen som danner grunnlag for atferd
 • Leder makter å skape tilhørighet til prosjektet
 • Leder makter å skape ansvarlighet for jobben
 • Leder makter å skape pliktfølelser

Rudi Kirkhaug, Universitetet i Tromsø

personlig makt
PERSONLIG MAKT
 • Utstråling
 • Fysisk utseende og styrke
 • Atferd
 • Språk
 • Antrekk
 • Omgivelser

Rudi Kirkhaug, Universitetet i Tromsø

vurderingssmakt bel nnings og straffemakt
VURDERINGSSMAKT(BELØNNINGS- OG STRAFFEMAKT)
 • Leder har delegert myndighet
 • Leder har kontroll over forhold som medarbeiderne ønsker å oppnå eller å unngå
 • Leder har muligheter for å ta i bruk sosiale, økonomiske og arbeidsmessige systemer for å belønne og straffe medarbeiderne

Rudi Kirkhaug, Universitetet i Tromsø

normativ makt
NORMATIV MAKT
 • Det eksisterer normer og verdier i organisa-sjonen som danner grunnlag for atferd
 • Leder makter å skape tilhørighet til prosjektet
 • Leder makter å skape ansvarlighet for jobben
 • Leder makter å skape pliktfølelser

Rudi Kirkhaug, Universitetet i Tromsø

slide7

TILHØRIGHET I TRE DIMENSJONER

 • FØLELSESMESSIG TILHØRIGHET:ønsker å tilhøre denne organisasjonen
 • TVANGSMESSIG TILHØRIGHET:er nødt til å tilhøre denne organisasjonen
 • NORMATIV TILHØRIGHETbør tilhøre denne organisasjonen

Rudi Kirkhaug, Universitetet i Tromsø

slide8

LOJALITET I FIRE DIMENSJONER

 • LOJALITET MOT NÆRMESTE OVERORDNEDE
 • LOJALITET MOT ORGANISASJONEN
 • LOJALITET MOT FAGET/PROFESJONEN
 • LOJALITET MOT BRUKER/KUNDE

Rudi Kirkhaug, Universitetet i Tromsø

slide9

HVA ER ET PROSJEKT?

 • EN UNIK OPPGAVE
 • TIDSBEGRENSET
 • HAR ET KLART MÅL
 • KREVER KOORDINERT INNSATS
 • TEAMBASERT ORGANISERING
 • UTFORDRENDE LEDELSE
 • ANVENDER SPESIELLE STYRINGSVERKTØY

Rudi Kirkhaug, Universitetet i Tromsø

slide10

BEHOV FOR TEAM

 • Når omgivelsene krever oversikt, fleksibilitet og reaksjonsevner
 • Når grensene mellom ulike arbeidsfelt er flytende, uklare eller vanskelig å bestemme
 • Når kunder/brukere/underordnede etterspør svar som ofte krever koordinering eller flerfaglighet
 • Når oppgaver ikke kan gjøres alene av kapasitetshensyn, kompetansehensyn eller sikkerhetshensyn
 • Ved gjensidig og simultan avhengighet
 • Når det er behov for utnytting av synergier i en enhet
 • Ved behov for utvikling og bevaring av kompetanse i organisasjonen
 • Når det er behov for sikring av oppgavefremdrift ved turnover
 • Når beslutninger, ressursbruk og utførelse bør være tett integrert

Rudi Kirkhaug, Universitetet i Tromsø

slide11

BETINGELSER FOR TEAMARBEID

 • Komplementaritet av kompetanse
 • Åpne grenser mellom ulike roller og oppgaver
 • Vilje til overføring av ”faghemmeligheter” til kolleger
 • ”Ubegrenset” kommunikasjon mellom teammedlemmene
 • Utligning av statusforskjeller
 • Holdninger og atferdstrekk blant potensielle medlemmer avteamet som er i samsvar med teamarbeid
 • Hver enkelt deltaker må profitere i en eller annen form, f.eks. styrke den enkeltes faglige status og maktposisjon i forhold til underordnede enheter
 • Reaksjoner på teamets beslutninger og arbeid må gjelde gruppen som helhet og ikke enkeltpersoner
 • Organisasjonskultur som støtter opp om team
 • Prosedyreavklaring – omforente regler for praktisk arbeid, herunder kommunikasjon, beslutninger, møteledelse etc.

Rudi Kirkhaug, Universitetet i Tromsø

resultatenhetsmodellen
RESULTATENHETSMODELLEN

Basert på konsernlogikken og ideen om divisjonalisering: Skille mellom strategisk og overordnet ledelse og utføreransvar

Rudi Kirkhaug, Universitetet i Tromsø

kjennetegn
KJENNETEGN
 • Toppledelsen ivaretar rollen som bestiller og strategisk aktør og videreformidler den politiske bestillingen
 • Resultatenheten har selvstyring innafor kjernefeltet, og har kontroll over støttefunksjonene, enten som tildelt funksjon eller i form av bestillerrollen

Rudi Kirkhaug, Universitetet i Tromsø

kjennetegn14
KJENNETEGN
 • Mål/rammestyring og verdistyring forsøkes anvendt som styringssystem
 • Kontrollen skjerpes i form av rapportering
 • Evalueringssystemer etableres
 • Reorganisering i form av sammenslåing av enheter
 • Omdanning av stillinger fra ledelses- til service/støttefunksjoner

Rudi Kirkhaug, Universitetet i Tromsø

kjennetegn15
KJENNETEGN
 • Raskere saksbehandling mellom kunde/klient og behandlende enhet
 • Lederrollen omdannes fra funksjonsledelse til helhetlig ledelse
 • Politisering av lederrollen
 • Konkurranse kan etableres mellom resultatenhetene f.eks. gjennom benchmarking
 • Ulikhetsutvikling

Rudi Kirkhaug, Universitetet i Tromsø

offentlig sektor i bevegelse
OFFENTLIG SEKTOR I BEVEGELSE
 • FRA DIREKTIVER OG REGLER TIL ETTERSPØRSEL
 • FRA KLIENTFORSTÅELSE TIL KUNDEFORSTÅELSE
 • FRA MIDDELFORSTÅELSE TIL FORMÅLSFORSTÅELSE
 • BEDRE KOPLING MELLOM INNSATS OG BELØNNING
 • FRA STABILITET TIL FLEKSIBILITET

Rudi Kirkhaug, Universitetet i Tromsø

nye prinsipper for kommunal organisering
NYE PRINSIPPER FOR KOMMUNAL ORGANISERING
 • TONIVÅ-MODELLER
 • RESULTATENHETSMODELLER
 • TEAM
 • MATRISER
 • PROSJEKTER (midlertidige organisasjoner)

Rudi Kirkhaug, Universitetet i Tromsø

paradokser i organisasjoner
PARADOKSER I ORGANISASJONER
 • LIKHET OG URETTFERDIGHET
 • DELEGERING OG SENTRALISERING
 • FRIHET OG FORMALISERING
 • INNOVASJON OG TRADISJON
 • LOJALITET OG OPPOSISJON

Rudi Kirkhaug, Universitetet i Tromsø

motstand mot forandring

Se Jacobsen & Thorsvik (2002)

MOTSTAND MOT FORANDRING
 • Frykt for det ukjente
 • Brudd på en psykologisk kontrakt
 • Tap av identitet
 • Sosiale bånd brytes
 • Symbolsk orden endres
 • Maktforhold endres
 • Utsikter til personlig tap

Rudi Kirkhaug, Universitetet i Tromsø