eesti energia panus maapiirkondades ettev tluse arenduseks ja investorite kaasamiseks n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Eesti Energia panus maapiirkondades ettevõtluse arenduseks ja investorite kaasamiseks. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Eesti Energia panus maapiirkondades ettevõtluse arenduseks ja investorite kaasamiseks.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15
york

Eesti Energia panus maapiirkondades ettevõtluse arenduseks ja investorite kaasamiseks. - PowerPoint PPT Presentation

3 Views
Download Presentation
Eesti Energia panus maapiirkondades ettevõtluse arenduseks ja investorite kaasamiseks.
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Eesti Energia panus maapiirkondades ettevõtluse arenduseks ja investorite kaasamiseks. Rein Elevant

 2. Jaotusvõrk Eesti Energia kontsernis EESTI VABARIIK EESTI ENERGIA AS AS EESTI PÕLEVKIVI AS NARVA ELEKTRIJAAMAD OÜ PÕHIVÕRK OÜ JAOTUS- VÕRK TEISED OSALUSED Tallinn-Harju PK Virumaa PK Rapla-Järva PK Pärnu-Viljandi PK Kagu PK Tartu PK Saarte PK

 3. Kuidas Eesti Energia paistabettevõtja silmis? Kuidas rohkem arvestada ühiskonna huvidega? Allikas: EE ärikliendi uuring 2005

 4. Mida arvabmeedia jaotusvõrgust? … need on vist need, kellega inimesed kokku puutuvad kui elekter ära läheb … no tundub, et nad pingutavad päris kõvasti pärast suuri torme ja parandavad nii et nahk on märg … vanasti oli ikka palju kaebusi EE remondimeeste peale, enam nagu väga ei helistata Allikas: Hill&Knowlton

 5. Kuidas Eesti Energiatoetab ettevõtlust? • Koostöö omavalitsustega ja maavalitsustega • Koostöö ettevõtjatega • Madalaim elektri hind võrreldes lähinaabritega (Baltimaad, Rootsi, Soome) • Paindlikud lahendused elektrivarustuse tagamisel • Paindlik hinnapoliitika

 6. Oleme alustanud koostööd omavalitsustega vabade võimsuste rakendamiseks maapiirkondades. Koostööprojekt omavalitsustega ettevõtluse arendamiseks säilinud infrastruktuuriga piirkondades Lääne Virumaal Projekti on kaasatud Lääne Viru Maavalitsus ja SA Lääne Viru Arenduskeskus

 7. Vabad võimsused Virumaal

 8. Alajaamade arv,kus on vaba võimsus Kõige rohkem on vaba ressurssi vahemikus 100-200A

 9. Vabade võimsustegaalajaamade arv piirkonniti Kõige rohkem on vaba ressurssi Harjumaal

 10. Vaba võimsusega alajaamadearv %-des kogu arvust piirkonnas Harjumaal viiendikus alajaamades vaba ressurssi

 11. Projekti eesmärk • Tootmise (majandustegevuse) taaskäivitamine investorite kaasamisega piirkondades, kus on olemas tööjõud ning kus on säilinud infrastruktuur ühendusteede, teeninduse, hariduse ja kaubanduse näol. Üheks eelduseks on jaotusvõrgu ja vabade elektriliste võimsuste olemasolu antud piirkonnas.

 12. Projektis osalejad • Omavalitsused • Eraettevõtjad • Maavalitsus • Maakonna arenduskeskus • Eesti Energia

 13. Projekti hinnatud kasu • Uued töökohad • Noored pered leiavad tööd ja ei lahku • Suureneb omavalitsuste tulubaas • Täiendavad vahendid maaelu arengusse • Investorite jaoks muutub piirkond atraktiivseks • Elektrivõrk saab koormatud, suureneb energia tarbimine • Paraneb ettevõtluskeskkond maakonnas • Omavalitsuste maine kasv • Tugevneb piirkonna konkurentsivõime

 14. Mida me võime järeldada? • Eesti Energia toetab ettevõtlust • Eesti Energia on rahvuslik rikkus, mis tagabka tulevikus valdadele ja ettevõtjatele soodsa pinnase arenguks • See on meie oma elekter, mis lähitulevikus saab üha määravamaks ettevõtluse konkurentsivõime säilitamisel

 15. Tänan ! rein.elevant@energia.ee Tel 71 50801