Technick institucion ln a pr vn ot zky spojen se vstupem r do erm ii a n sledn do euroz ny
Download
1 / 9

- PowerPoint PPT Presentation


 • 99 Views
 • Uploaded on

Technické, institucionální a právní otázky spojené se vstupem ČR do ERM II (a následně do eurozóny). Ing. Petr Procházka,CSc. náměstek ředitele sekce kancelář, ředitel odboru EU a MO Seminář MF ČR „Perspektivy české ekonomiky – otázky zavedení eura“ Smilovice 22. května 2006.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - yori


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Technick institucion ln a pr vn ot zky spojen se vstupem r do erm ii a n sledn do euroz ny

Technické, institucionální a právní otázky spojené se vstupem ČR do ERM II (a následně do eurozóny)

Ing. Petr Procházka,CSc.

náměstek ředitele sekce kancelář, ředitel odboru EU a MO

Seminář MF ČR „Perspektivy české ekonomiky – otázky zavedení eura“

Smilovice 22. května 2006


M sto vodu euro mo nost i povinnost pro nov lensk zem

Nové členské země nemají trvalou výjimku na zavedení eura

Závazek zavést jednotnou měnu byl součástí vstupních podmínek NČZ do EU

euro by mělo být zavedeno ve všech nových členských zemích, pokud budou splněny podmínky dle čl. 121 ES

Načasování tohoto kroku = politické rozhodnutí (vláda), centrální banky plní v celém procesu převážně analytickou a technickou roli, jejich role je zásadní zejména v procesu přístupu do ERM II

Místo úvodu: Euro – možnost či povinnost pro nové členské země?


Z kladn po adavky na zaveden eura dle smlouvy o zalo en es
Základní požadavky na zavedení eura eura (dle Smlouvy o založení ES)

Dle článku 121 je vyžadována

 • Kompatibilita národní legislativy vč. legislativy národních centrálních banks čl. 108 a 109 Smlouvy a se Statutem ESCB

 • Splnění ekonomických (maastrichtských) kritérií – cenová stabilita, úrokové sazby, veřejné finance a účast v systému měnových kurzů ERM II po dobu minimálně dvou let

  + možné další faktory (vývoj eura, stupeň integrace, vývoj platební bilance/běžného účtu, vývoj mzdových nákladů atd.)


Krit ria pro vstup a na asov n
Kritéria pro vstup a načasování eura

 • Kritéria pro vstup do eurozóny jsou pevně dána Smlouvou a jejich plnění je od doby vstupu do EU každé 2 roky nebo na žádost členské země s výjimkou na zavedení eura přezkoumáváno Radou ECOFIN na základě konvergenčních zpráv Komise a ECB

 • Pokud jsou kritéria splněna, Rada EU ve složení hlav států a vlád po diskusi a po konzultaci s Evropským parlamentem rozhodne o zrušení výjimky na zavedení eura

 • Kritéria plní členský stát plní průběžně, pro splnění kritéria kursové stability je však nutné členství v ERM II a načasování vstupu do tohoto systému je plně v kompetenci členského státu


Pozice r
Pozice ČR eura

 • Záměrem ČR je setrvat v ERM II pouze po nezbytně dlouhou dobu, tj. omezit členství v systému směnných kurzů na 2 roky před projednáním konvergenční zprávy, která by vyústila do rozhodnutí Rady EU o zrušení výjimky na zavedení eura

 • V realitě bude pobyt v ERM II z technických důvodů delší – půjde o cca 2,5 – 2 a 3/4 roku před vstupem do eurozóny

 • Vstup do systému by se tedy měl odehrát brzy na jaře roku „€ – 3“


Kompetence v eu v oblasti m nov ch kurz
Kompetence v EU v oblasti měnových kurzů eura

 • Obecné principy obsahuje čl. 111 Smlouvy

 • Rada může na základě doporučení ECB, nebo doporučení Komise po konzultaci s ECB a po konzultaci s EP uzavírat dohody o systému měnových kurzů se třetími zeměmi

 • Obdobným postupem lze stanovit, upravovat či opouštět měnové kurzy v rámci systému měnových kurzů

 • Na obdobném principu je koncipováno i rozhodování při vstupu země do ERM II

 • Uvedená kompetence Rady se nevztahuje na země mimo eurozónu, nicméně tyto země pře stanovování své kursové politiky musejí respektovat princip, že politika měnové kurzu je věcí obecného zájmu


Erm ii
ERM II eura

 • Mezivládní úmluva (arrangement)

 • Obsahově navazuje na čl. 121 Smlouvy a na její Protokol o kritériích konvergence

 • Ustaveno Rezolucí Evropské Rady v Amsterdamu 16. června 1997

 • Členství je jedním z kritérií konvergence a znamená fakticky omezení rozhodování dané země o systémech devizových kurzů

 • Podmínkou vstupu je účast v dohodě centrálních bank (k níž ČNB přistoupila 29.4.2004)


Kompetence v oblasti m nov ch kurz v r mci r
Kompetence v oblasti měnových kurzů v rámci ČR eura

 • §35 zákona o ČNB písmeno a) „… ČNB stanoví, po projednání s vládou, režim kurzu české měny k cizím měnám, přičemž však nesmí být ohrožen hlavní cíl České národní banky…“

 • §35 zákona o ČNB písmeno b) „vyhlašuje kurz české měny k cizím měnám…“

 • Vzhledem k procedurálním aspektům vstupu a odpovědnosti ECOFIN nutný konsensus ČNB a MF/vlády

 • Rozhodnutí o vstupu učiní a oznámí příslušné orgány EU dle procedury popsané dříve

 • Souběžně s publikací tohoto rozhodnutí je možné publikovat i společné prohlášení ČNB a MF o vstupu do ERM II s tím, že ČNB bude zajišťovat plnění závazků ČR v rámci tohoto systému


Legislativa es pro zaveden eura a pr b h p ijet zem do euroz ny
Legislativa ES pro zavedení eura a průběh přijetí země do eurozóny

 • Proces probíhá dle článku 122(2) Smlouvy o založení ES

 • Pokud země splní kritéria (hodnocena Evropskou komisí a Evropskou centrální bankou), rozhodne Rada EU o zrušení výjimky na zavedení eura a následně stanoví fixní konverzní poměr mezi národní měnou a eurem

 • Pro vstup země do eurozóny přímo platí nařízení ES č. 974/98 a 1103/97 upravující zavedení eura a další legislativa ES