zpracov n elektronick ch zdroj s d lkov m p stupem n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Zpracování elektronických zdrojů s dálkovým přístupem

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

Zpracování elektronických zdrojů s dálkovým přístupem - PowerPoint PPT Presentation


 • 95 Views
 • Uploaded on

Zpracování elektronických zdrojů s dálkovým přístupem. Ludmila Celbová Národní knihovna ČR Školení NK ČR, 5. 11. 2002. Obsah školení. Vymezení pojmu elektronický zdroj s dálkovým přístupem Specifika bibliografického popisu oproti elektronickým zdrojům s lokálním přístupem

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zpracování elektronických zdrojů s dálkovým přístupem' - yonah


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
zpracov n elektronick ch zdroj s d lkov m p stupem

Zpracování elektronických zdrojůs dálkovým přístupem

Ludmila Celbová

Národní knihovna ČR

Školení NK ČR, 5. 11. 2002

obsah kolen
Obsah školení
 • Vymezení pojmu elektronický zdroj s dálkovým přístupem
 • Specifika bibliografického popisu oproti elektronickým zdrojům s lokálním přístupem
 • Příklady popisu ve formátu UNIMARC
 • Úvod do použití souboru metadatových prvků Dublin Core – struktura, funkce, popis
 • Příklady záznamů ve formátech HTML, XHTML a XML/RDF
elektronick zdroje hledisko p stupu
Elektronické zdroje – hledisko přístupu
 • offline

distribuované na fyzickém, přenosném nosiči (např. CD-ROM) a čitelné prostřednictvím počítače; mohou být následně zpřístupňovány v síti

 • online

uložené pomocí digitální technologie a šířené prostřednictvím digitální sítě, např. v síti Internet = vzdálené elektronické zdroje (s dálkovým přístupem)

elektronick zdroj s d lkov m p stupem
Elektronický zdroj s dálkovým přístupem

Definice

ISBD(ER) – dálkový přístup znamená, že uživatel

nemá k dispozici fyzický nosič – přístup lze provádět

použitím vstupního/výstupního zařízení (např.

terminálu) připojeného k počítačovému systému

(např. zdroj v síti) nebo použitím zdroje uloženého

na pevném disku

standardy pro popis elektronick ch zdroj p stupn ch online
Standardy pro popis elektronických zdrojů přístupných online
 • bibliografické standardy stejné jako uzdrojů přístupných offline, tj.
  • AACR2R - obecná pravidla + kapitola 9
  • ISBD(ER), příp. ISBD(S) ISBD(CR), ISBD(NBM) aj.
  • MARC (UNIMARC, MARC21) - bibliografický formát + autority
  • (věcný popis - předmětové hesláře, tezaury)

&

 • systémy a schémata metadat
  • Dublin Core
charakteristiky ovliv uj c popis elektronick ch zdroj p stupn ch online
Charakteristiky ovlivňující popiselektronických zdrojů přístupných online
 • obsah
  • data (abecedně číselné či jiné znaky, obrazy, zvuk, příp. jejich kombinace, interaktivní multimédia)
  • programy (příkazy, aplikační programy atd.)
  • kombinace (data + programy)
 • způsob vydávání
  • monografie
  • pokračující zdroje
   • seriály (vycházející po částech po sobě následujících)
   • integrující zdroje (průběžně aktualizované)
  • části
bibliografick popis elektronick ch zdroj p stupn ch online
Bibliografický popiselektronických zdrojů přístupných online

Odlišnosti od elektronických zdrojů lokálně přístupných:

 • oblast údajů o typu a rozsahu elektronického zdroje
 • oblast údajů poznámky - odlišnosti v obsahu zápisu
  • Poznámky vztahující se k popisovanému zdroji
  • Anotace
  • Poznámky k typu a rozsahu elektronického zdroje a k jiným charakteristikám zdroje
  • Poznámky k požadavkům na systém
 • údaje o umístění a přístupu ke zdroji
oblast daj o typu a rozsahu elektronick ho zdroje
Oblast údajů o typu a rozsahu elektronického zdroje

Údaje o typu zdroje, event. o jeho rozsahu jsou pro popis dálkově přístupných zdrojů povinné (UNIMARC 230$a) - nahrazují oblast fyzického popisu aplikovanou u lokálních zdrojů.

Příklady:

230##$aBibliografická databáze

230##$aObrazová data (7 souborů : 6100 záznamů)

230##$aProgramy (3 soubory : 7260, 3490, 5076 bytů)

pozn mky vztahuj c se k popisovan mu zdroji
Poznámky vztahující se k popisovanému zdroji

Mohou zde být uvedeny poznámky k vydání, podle něhož byl zdroj popsán(UNIMARC 300$a) - týká se zejména dynamických dálkově přístupných zdrojů.

Příklady:

300##$aPopsáno podle domovské stránky s datem 9. května 2002

300##$aPopsáno podle čísla 5/2001 vydaného 2. května 2001

anotace
Anotace

U dálkově přístupných zdrojů se doporučuje zapisovat alespoň stručná anotace (UNIMARC 330$a).

Příklady:

330##$aOdborný časopis zaměřený na oblast informační vědy a knihovnictví

pozn mky k typu a rozsahu elektronick ho zdroje a k jin m charakteristik m zdroje
Poznámky k typu a rozsahu elektronického zdroje a k jiným charakteristikám zdroje

V této poznámce (UNIMARC 336$a) se mohou uvádětdůležité specifičtější charakteristiky zdrojů, které nejsou zapsány v poli 230$a.

Příklady:

336##$aTextové soubory (soudní zprávy a výtahy)

336##$aASCII soubor znaků

pozn mky k po adavk m na syst m
Poznámky k požadavkům na systém

Tato poznámka se zapisuje povinně(UNIMARC 337$a). Uvádí způsob přístupu ke zdroji.

Příklady:

337##$aZpůsob přístupu: World Wide Web

337##$aZpůsob přístupu: telnet

daje o um st n a p stupu ke zdroji
Údaje o umístění a přístupu ke zdroji

UNIMARC 856 (856$u, 856$g):

 • informace o umístění
 • údaje pro vyhledávání
  • popisovaného elektronického zdroje
  • elektronické verze neelektronického zdroje popsaného v bibliografickém záznamu pro neelektronický zdroj
  • příbuzného zdroje

Příklady:

8564#$uhttp://www.ikaros.cz

8564#$uhttp://ikaros.ff.cuni.cz

8564#$gURN:NBN:cz-nk20011198

elektronick zdroje d lkov p stupn p klady
Elektronické zdroje dálkově přístupné - příklady

Příklad 1: Ikaros - elektronický časopis (vydávaný pouze v elektronické formě online)

Příklad 2: Národní knihovna ČR - domovská stránka

ikaros elektronick asopis vyd van pouze v elektronick form online
Ikaros - elektronický časopis (vydávaný pouze v elektronické formě online)

LAB-----nas##22-----###450#

001##cpe19990653673

005##19990408

011##$a1212-5075

100##$a19990408a19979999k##y0czey0103####ba

1010#$acze

102##$aCZ

110##$aafbz###0xx0

135##$adrcnammmmuuun

2001#$aIkaros$belektronický zdroj$eelektronický časopis o informačníspolečnosti

207#0$aRoč. 1, č. 1 (14. 4. 1997)

210##$a[Praha]$cIkaros$d1997-

230##$ačasopis

300##$aPopsáno dle: Roč. 3, č. 4 (1.4.1999)

304##$aNázev z titulní obrazovky

326##$a12x ročně

330##$aElektronický časopis o elektronickém publikování a elektronických informačních zdrojích vycházející od roku 1997

ikaros elektronick asopis vyd van pouze v elektronick form online pokra
Ikaros - elektronický časopis (vydávaný pouze v elektronické formě online) - pokrač.

337##$aZpůsob přístupu: World Wide Web

5300#$aIkaros$b(Praha, On-line)

531##$aIkaros$b(Praha On-line)

6060#$aelektronické publikování

6060#$aelektronické informační zdroje

6060#$aInternet

6060#$aknihovnictví

608##$aodborná literatura

608##$ainternetová periodika

675##$a004.91

675##$a002:004

675##$a004.738.5

675##$a02

675##$a82-96

675##$a050+070.48]:004.738.5

71202$aIkaros$credakce$4260$4650

801#0$aCZ$bABA001$c19990408$gAACR2

8564#$uhttp://www.ikaros.cz

8564#$gURN:NBN:cz-nk20011447

n rodn knihovna r domovsk str nka
Národní knihovna ČR - domovská stránka

LAB-----nlm##22-----###450#

001##cpe19990642644

005##20000519

100##$a19990209f19951998demy0czey0103####ba

1010#$acze

102##$aCZ

135##$avrcn#mmmmuuun

2001#$aVítejte v Národní knihovněČeské republiky$belektronický zdroj$d=Welcome to the National Library of the Czech Republic

210##$aPraha$cNárodní knihovna České republiky$d[1995]

230##$aWebovská prezentace

300##$aPopsánopodle domovské stránky s datem 19. května 2000

304##$aNázev převzat z titulní obrazovky

330##$aDomovská stránka Národní knihovny ČR

337##$aZpůsob přístupu: World Wide Web

5101#$aWellcome to the National Library of the Czech Republic$zeng

5171#$aNárodní knihovna České republiky

5171#$aNational Library of the Czech Republic

5171#$aNationale Bibliothek der Tschechischen Republik

n rodn knihovna r domovsk str nka pokra
Národní knihovna ČR - domovská stránka(pokrač.)

60102$aNárodní knihovna České republiky

6060#$anárodní knihovny

6060#$aelektronické informační služby

6060#$aelektronické knihovnické služby

6060#$aon-line katalogy

607##$aČesko

608##$awww stránky

675##$a027.54

675##$a659.2:004

675##$a024.5/.6:004

675##$a017/019:004.78

675##$a437.1/.3

675##$a004.738.52

71002$aNárodní knihovna České republiky$4560

801#0$aCZ$bABA001$c20000519$gAACR2

8564#$uhttp://www.nkp.cz 

8564#$gURN:NBN:cz-nk20011282

metadata pro popis elektronick ch zdroj
Metadata pro popis elektronických zdrojů

Definice pro metadata:

 • Obecně: data o jiných datech (též bibliografické údaje ve formátech MARC)
 • V prostředí Internetu: data používaná pro identifikaci, popis a vyhledávání síťových elektronických zdrojů

iniciativa DCMI (Dublin Core Metadata Initiative) -nejznámější a v současnosti nejrozšířenější metadatový formát určený především pro webové zdroje

soubor metadatových prvků Dublin Core -

mezinárodní konsensus pro referenční popis

  • ANSI - American National Standards Institute: Z39.85-2001

platná od září 2001

  • návrh ISO: DIS 15836 (Draft International Standard)

hlasování o přijetí do 22. 1. 2003

dublin core prvky
Dublin Core - prvky

Obsah:Intelektuální Identifikační údaje

vlastnictví: zdroje:

 • název - tvůrce - datum
 • předmět - vydavatel - formát
 • popis - přispěvatel - identifikátor zdroje
 • typ zdroje - správa autorských - jazyk
 • zdroj práv
 • vztah
 • pokrytí
dublin core kvalifik tory
Dublin Core - kvalifikátory
 • 44 doporučených kvalifikátorů
 • Dvě třídy: zpřesnění prvku (24)

ukazatel na schéma (20)

 • Není omezeno využití jiných kvalifikátorů
 • Obecně nelze očekávat podporu kvalifikátorů všemi systémy
dublin core z pis a ukl d n
Dublin Core: zápis a ukládání

Značkovací jazyk - soubor poznámek vkládaných do textu (značek), které vymezují způsob jeho interpretace

Typy značkovacích jazyků:

  • prezentační: vizuální odlišení různých znaků dokumentu (řez a velikost písma, odsazení, zarovnání atd.)
   • HTML, RTF, PS, TEX
  • deskriptivní: vyjádření obsahově důležitých znaků dokumentu (autor, nadpis, poznámka atd.)
   • SGML, XML

Vložení do popisovaného dokumentu

 • HTML (XHTML - dočasná náhrada HTML, než se prosadí XML )
 • XML/RDF
dublin core html
Dublin Core: HTML
 • Uložení v sekci <head> dokumentu
 • Tagy <link> a <meta>

(XHTML: <link />, <meta />)

<link rel="schema.DC"

href="http://purl.org/DC/elements/1.1/" />

<meta name="DC.Prvek.kvalifikator"

scheme="schema"

lang="kod jazyka"

content="Hodnota" />

dublin core xml
Dublin Core: XML
 • Jednotlivé části dokumentu jsou označeny pomocí tagů, které určují jejich význam:

<kniha>

<autor>Niven</autor>

<autor>Pournelle</autor>

<název>Footfall</název>

</kniha>

 • Obecně jde o výhodný formát pro dlouhodobé ukládání informací - jednoduchý, srozumitelný, přenositelný a univerzální datový formát
gener tor metadat dublin core
Generátor metadat Dublin Core

Pomůcky pro popis internetových zdrojů:

nástroje vyvinuté/lokalizované v rámci projektu

WebArchiv – http://webarchiv.nkp.cz

Příklady zápisu metadat DC: internetový časopis Ikaros

 • HTML
 • XHTML
 • XML/RDF (Resource Description Framework - možnost využívat více metadatových schémat pro týž dokument, např. TEI -Text Encoding Initiative, EAD - Encoding Archival Description)
slide26

Ludmila Celbová, Národní knihovna ČR

ludmila.celbova@nkp.cz

http://webarchiv.nkp.cz