Download
android programmering n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Android-Programmering PowerPoint Presentation
Download Presentation
Android-Programmering

Android-Programmering

157 Views Download Presentation
Download Presentation

Android-Programmering

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Android-Programmering Våren 2014

  2. Google Maps • Installere Google Play Services SDK (må kanskje oppdatere ADT) • Legg til bibliotek som librarydependency • Google Map API Key • Lag prosjekt • Huk av for Google Maps • Generer ny Android Key • Legg til SHA1+pakkenavn fra debug.keystore • keytool -list -v -alias androiddebugkey -keystore C:\Users\<username>\.android\debug.keystore -storepassandroid -keypassandroid • Legg til i AndroidManifest

  3. Legge til Google Services i Genymotion • Last ned Google Apps • Installer i Genymotion • Restart • Logg inn Google+ • Oppdater Google+ i Google Play • Start Google+ • Oppdater Google Services

  4. Maps • Longitude and Latitude • Bearing • Tilt • Zoom

  5. MapFragment • SupportMapFragment < API level 12 • Kan legges til som ett fragment i XML • getMap() for å hente ut instansen av GoogleMap • Flytte kamera • Legge til markers • Endre UI elementer • Legge til EventListeners

  6. Kontroller Zoom Compass MyLocation

  7. Parcelable • Serialisering – laget for hurtighet • Sende egne objekter til en Activity • Må implementere Parcelable