Tittel:      Rent Bygg – ”Praktisk gjennomføring”
Download
1 / 35

Samling 5 NESOs formannskole klasse 17 - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Tittel: Rent Bygg – ”Praktisk gjennomføring” Foreleser: Magne Beddari, VINN. Samling 5 NESOs formannskole klasse 17. MENNESKET SOM STØVSUGER. Vi forbruker 12 – 15 kg luft pr. døgn. Luften inneholder oksygen , men i tillegg mange hundre andre stoffer i gassform.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Samling 5 NESOs formannskole klasse 17' - yon


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Samling 5 nesos formannskole klasse 17

Tittel: Rent Bygg – ”Praktisk gjennomføring”

Foreleser: Magne Beddari, VINN

Samling 5

NESOs formannskole klasse 17


Samling 5 nesos formannskole klasse 17

NESO FORMANNSKOLE TROMSØ gjennomføring”


Samling 5 nesos formannskole klasse 17

NESO FORMANNSKOLE TROMSØ gjennomføring”


Mennesket som st vsuger
MENNESKET SOM STØVSUGER gjennomføring”

 • Vi forbruker 12 – 15 kg luft pr. døgn.

 • Luften inneholder oksygen , men i tillegg mange hundre andre stoffer i gassform.

 • I tillegg inneholder luften støvpartikler som vi puster inn millioner av hver time.

NESO FORMANNSKOLE TROMSØ 2009


Den som ikke vil han skal
DEN SOM IKKE VIL HAN SKAL ! gjennomføring”

 • Folk blir syke av å oppholde seg innendørs. Vi er inne 90 % av døgnet.

 • Astma, allergi og overømfintlighet finnes hos nesten 40 % av befolkningen.

 • Skadeomfanget i bransjen er altfor høyt.

 • Et fåtall står løpet ut til 67 år.

NESO FORMANNSKOLE TROMSØ 2009Samling 5 nesos formannskole klasse 17

NESO FORMANNSKOLE TROMSØ gjennomføring”


Samling 5 nesos formannskole klasse 17

NESO FORMANNSKOLE TROMSØ gjennomføring”


Rent bygg program
RENT BYGG PROGRAM gjennomføring”

 • Hva er problemet ?

 • Hvilke krav stilles og hvor finner vi dem ?

 • Rent bygg – planlegging og gjennomføring

 • Renhold i byggetiden

 • Beskrivende tekster for renhold

 • Avfallshåndtering og renovasjon

 • Tips for praktisk gjennomføring av rent bygg.

 • Økonomi

 • Utstyr

NESO FORMANNSKOLE TROMSØ 2009


Ren byggeprosess hva er problemet
REN BYGGEPROSESS gjennomføring”Hva er problemet?

NØKKELTALL kr

 • Astma hos voksne 8 mrd

 • Lønn ved sykdom 1 mrd

 • Attføringsstønad 200 mill

 • Uførepensjon 800 mill

 • Sykebehandling 1,5 mrd

 • Redusert produksjon 4,5 mrd

 • Sykepengeutbetaling innemiljø 2-3 mrd

 • Legebesøk 1 mill


Rent og t rt bygg
RENT OG TØRT BYGG gjennomføring”

 • Hva har rent bygg med inneklima å gjøre ?

 • Hva har tørt bygg med inneklima å gjøre ?

  Tildekking av byggevarer som ikke tåler eller er beregnet for fukt må gjøres.

 • Avgassing, valg av byggevarer

  Støv + fukt + avgassing

  = inneklimabombe


Noen tall tenke p
NOEN TALL Å TENKE PÅ gjennomføring”

 • Det genereres rundt 3,5–4 mill tonn avfall fra norske bygge- og anleggsplasser hvert år. For bare byggenæringen er mengden 1,5 mill tonn.

 • Ved nybygging oppstår rundt 25 kg avfall pr m2 bygg

 • Ved renovering oppstår rundt 30 kg avfall pr m2 bygg

 • Ved riving ca 1000 kg/m2


Hvor finner vi kravene til rent bygg
HVOR FINNER VI KRAVENE TIL RENT BYGG gjennomføring”

 • Forurensningsloven

 • Byggherreforskriften

 • Spesialavfalls-forskrifter

 • Plan- og bygningsloven med tekniske forskrifter

 • Krav fra bestemte tiltakshavere.

  - Kommunale forskrifter (Oslo kommune om styring av produksjonsavfall)

  - Beskrivelser


Hva p virker renholdet i byggeperioden
HVA PÅVIRKER RENHOLDET I BYGGEPERIODEN ? gjennomføring”

 • Planløsning (form og konstruksjon)

 • Materialvalg

 • Bygg- og produksjonsmetoder

 • Valg av bearbeidingsmetoder

 • Produksjonsrekkefølge og fremdrift

 • Renhold i byggetiden

 • Entrepriseform / byggetid


Hindre at st v utvikles lages spres og tilrettelegge for fjerning av st v og skit
HINDRE AT STØV UTVIKLES, LAGES, SPRES OG TILRETTELEGGE FOR FJERNING AV STØV OG SKIT

 • Materialvalg

  • Alle flater (vegg, tak,gulv) må utformes, behandles og beskyttes med tanke på støv og skit

 • Bygge- og produksjonsmetoder

  • Innvendig riggplan (lagring, byggestrøm, produksjonsrom, uttørking)

  • Midlertidige tettinger

 • Bearbeidingsmetoder

  • Riktig verktøy (forbudt med vinkelsliper i lukket bygg)

  • Verktøy med støvavsug

 • Produksjonsrekkefølge / fremdrift

  • Gjøre arbeidene i riktig rekkefølge mht byggerenhold

  • Eksempel; betongboring/hugging før maling


 • Har vi noe gj re med materialvalget
  Har vi noe å gjøre med materialvalget ? FJERNING AV STØV OG SKIT

  • Vi har krav på at våre vurderinger skal bli hørt.

   Eksempel : Kampen mot Betongsponplater/Arborex

   - Vi påpeker at platene støver ekstremt når de bearbeides. (Gips eller hårdgips er gode alternativer)

   - Vi påpeker at vi har et ansvar for folks helse, belastningsskader og arbeidsmiljø. Bæring og skruing av betongsponplater er spesielt belastende, og vi vet at det følger sykemeldinger av dette arbeidet.


  Renhold i byggetiden

  Hindre at forurensing fra byggetiden ligger igjen FJERNING AV STØV OG SKIT

  Sikre HMS

  Tilrettelegg for effektiv og rasjonell drift

  Inndeles i følgende faser

  Råbyggfasen

  Tetthusfasen

  Innredning/ innjustering

  Innflyttingsfasen

  RENHOLD I BYGGETIDEN


  Omfang av byggerenhold
  OMFANG AV BYGGERENHOLD FJERNING AV STØV OG SKIT

  • Rydding og fjerning

  • Sikre trafikkarealer

  • Periodisk støvsuging

  • Forsegling og tildekking ferdige flater /komponenter

  • Rengjøring av alle overflater og installasjoner


  Slik gj r vi rent bygg kildesortering
  Slik gjør vi rent bygg : Kildesortering FJERNING AV STØV OG SKIT

  • Avfallet sorteres i 8 fraksjoner

  • Betong/tegel

  • Trevirke

  • Papir og papp

  • Metall/stål

  • Plast

  • Gips

  • Isolasjon

  • Spesialavfall

  • Mindre en 30 % av avfallet skal gå til restavfall


  Slik gj r vi rent bygg avfallsreduksjon
  Slik gjør vi rent bygg: Avfallsreduksjon FJERNING AV STØV OG SKIT

  • Bruk av prekappede materialer

  • Avtale om returordning av embalasje. Paller,restmaterialer etc.

  • Sette opp en kontrollerbar målsetting:

   Byggeplassen skal produsere mindre avfall enn

   25 kg avfall pr. BTA

   Kostnaden er mulig å budsjettere i anbudet.

   25 kg x 3000 m2 x kr 1,00 = Kr: 75.000,-

   Usortert : = Kr:150.000,-


  Slik gj r vi rent bygg hver dag eller etter en plan gj r vi
  Slik gjør vi rent bygg: FJERNING AV STØV OG SKITHver dag eller etter en plan gjør vi :

  1. Rydding ute og inne .

  Kontinuerlig, minimum daglig. Alle deltar.

  2. Renhold

  Kontinuerlig, minimum 1 gang i uken.(Tetthusfase)

  2 ganger pr. uke eller ved behov i innredningsfase.

  3. All bruk av kost er forbudt.

  Utføres med mobilstøvsuger med filterkrav eller sentralstøvsuger.

  4. Skilting definerer og viser krav til renhold i forskjellige områder.


  Slik gj r vi rent bygg
  Slik gjør vi rent bygg. FJERNING AV STØV OG SKIT

  • Rengjøring av hulrom

   - Alle hulrom i konstruksjoner som skal lukkes, skal dokumenteres at de er rengjort.

  • Produksjonsrom

   - Det skal etableres produksjonsrom for spesielt støvende arbeider.

  • Provisorisk tetting

   - Det skal etableres provisorisk tetting for å hindre termisk oppdrift og spredning av støv.


  Slik gj r vi rent bygg trafikkarealer
  Slik gjør vi rent bygg: Trafikkarealer FJERNING AV STØV OG SKIT

  • Grovpukk

   Et lass pukkstein de nærmeste meterne foran inngangene.

  • Fotskraperister

   Meget effektive, lang levetid. Rimelig investering.

  • Teppematter

   Fra ISS /Rentex kan en kjøpe brukte dørmatter.

  • Sko-overtrekk

   Etter at sluttrenhold er foretatt er dette billigere enn omvask


  Trafikkomr der korridoer ganger og trapper
  Trafikkområder; FJERNING AV STØV OG SKITkorridoer,ganger og trapper

  • Kabler henges opp.

   Masse løse kabler hindrer rengjøring, trafikken forsinkes.

  • Brukes ikke som lager.

   Hvem har rett til å hinde alle andre ved å lagre i gangene.

  • Belysning

   Korridorer har ofte ikke vindu og må ha lys.

  • Tildekking av installasjoner i himling

   Det koster mer enn det smaker og måtte utføre ekstra reingjøring i korridorhimlinger fulle av rør og kabler.


  Omfang av renhold

  Avsluttende byggerenhold FJERNING AV STØV OG SKIT

  Vekt på rengjøring av ferdige overflater og før bygget tas i bruk

  Klargjørende byggerengjøring

  byggerengjøring etter inventar, møbler er på plass og før bygget tas i bruk

  (ofte avsluttende byggerengjøring på nytt)

  OMFANG AV RENHOLD


  Samling 5 nesos formannskole klasse 17

  NESO FORMANNSKOLE TROMSØ 11. MAI 2006 FJERNING AV STØV OG SKIT


  Samling 5 nesos formannskole klasse 17

  NESO 2009 FJERNING AV STØV OG SKIT


  Hvem skal utf re rent bygg
  Hvem skal utføre RENT BYGG? FJERNING AV STØV OG SKIT

  • Alle må motiveres.

   Skolering, HMS, inneklima, og krav må under huden på alle.

  • Alle skal rydde etter eget arbeide.

   Den fagarbeideren som ikke har forstått dette, har et problem.

  • Ledelsen må ha fokus på Rent bygg.

   Rent bygg er en stor oppgave, det er en del av beskrivelsen, og den krever daglig oppfølging.

  • 1 person har ansvar for støvsuging og KTR/DOK

   Det bør være en hjelpearbeider, ikke en lærling eller fagarbeider. (Renholdsprotokoll)


  Renholdskvalitet og m lemetode
  RENHOLDSKVALITET OG MÅLEMETODE FJERNING AV STØV OG SKIT

  • Bruk av BM-Dustdetektor

   Måleomfang og antall måleobjekter skal klart fremkomme i anbudsdokumentene. Objektivt krav til renholdskvalitet bør først og fremst benyttes som kontraktskrav ved overlevering av bygget. Det anbefales å bruke BM-Dustdetektor som målemetode ved avsluttende byggerengjøring. Renholdsklasse og høyst antall overskridelser av maksverdien ved prøvetaking må defineres.


  Beskrivende tekster for renhold
  BESKRIVENDE TEKSTER FOR RENHOLD FJERNING AV STØV OG SKIT

  • Ofte beskrevet med henvisning til BYGG RENT-Håndboken

  • Håndboken brukes som ”bibel” også i diskusjon om kvalitetsnivå og arbeidsomfang


  Hovedposter i rent bygg beskrivelse
  HOVEDPOSTER I RENT BYGG BESKRIVELSE FJERNING AV STØV OG SKIT

  • Rigging av verksted/produksjonsrom

  • Rigging av utstyr for renhold

  • Tildekking av flater.(KVALITET)

  • Drift av byggerenhold (utstyr)

  • Avsluttende og klargjørende byggerengjøring

   Hvilke målemetode


  Avfallsh ndtering og renovasjon
  AVFALLSHÅNDTERING OG RENOVASJON FJERNING AV STØV OG SKIT

  • Håndteres i hht. nasjonale målsetting og kommunale forskifter

   • Gjenbruk, spesialavfall og kildesortering

   • Avfallsplan; sikre forskriftsmessig og hensiktsmessig håndtering av alle avfallstyper

   • Informasjon, motivering og ansvar

 • Nasjonal handlingsplan (se vedlegg)


 • Tips for praktisk gjennomf ring av rent bygg
  TIPS FOR PRAKTISK GJENNOMFØRING AV RENT BYGG FJERNING AV STØV OG SKIT

  • RENT BYGG, Veilederen-96

  • FBT sine retningslinjer

  • Tips om inneklima www.inneklima.com

  NESO FORMANNSKOLE TROMSØ 2009


  Spesielle forhold ved ombygging
  Spesielle forhold ved ombygging FJERNING AV STØV OG SKIT

  • VENTILASJONSANLEGGET MÅ OMBYGGES

   Dersom en del av bygget fortsatt skal være i drift, må ventilasjonsanlegget ombygges på en slik måte at det ikke ventilerer også den delen som er under ombygging.

  • NEDFUKTING AV GAMMEL BETONG

   Vannsøl på gammel betong tar dobbel så lang tid å tørke ut. Fukt i gammelbetong/dekker må måles før konstruksjonen bygges inn.


  Hva koster det bli kvitt enkelte avfallstyper
  HVA KOSTER DET Å BLI KVITT ENKELTE AVFALLSTYPER ? FJERNING AV STØV OG SKIT

  • Betong med isopor (samfengt ikke ren betong)

   Avgift kr 1.400,- pr tonn x 2,4 tonn/m3 = ca kr 3.840,- pr m3

   + rivingskostnad og transport = ca kr 1.200,- pr m3

   Sum ca kr 5.040,- pr m3

   Innkjøp av betong inkludert utstøping ca kr 1.500,- pr m3

  • Gipsplater, robust (samfengt)

   Avgift kr 1.400,- pr tonn = ca kr 16,- pr m2

   (+ rivingskostnad og transport)

   Innkjøp av gips robust ca kr 24,- pr m2

  NESO FORMANNSKOLE TROMSØ