kohti ammatillista huippuosaamista n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Kohti ammatillista huippuosaamista PowerPoint Presentation
Download Presentation
Kohti ammatillista huippuosaamista

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Kohti ammatillista huippuosaamista - PowerPoint PPT Presentation


 • 151 Views
 • Uploaded on

Kohti ammatillista huippuosaamista. Timo Lankinen 12.12.2006. Ammatillinen huippuosaaminen – Pekka Ruohotie. Itsesäätelytaidot . Ammatti - spesifinen tietämys. Eksellenssi Huippuosaaminen. Soveltamis- taito. Ammatillisen koulutuksen tehtäväkuva. Ammattitaito

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Kohti ammatillista huippuosaamista


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kohti ammatillista huippuosaamista

Kohti ammatillista huippuosaamista

Timo Lankinen

12.12.2006

ammatillinen huippuosaaminen pekka ruohotie
Ammatillinen huippuosaaminen –Pekka Ruohotie

Itsesäätelytaidot

Ammatti- spesifinen tietämys

Eksellenssi

Huippuosaaminen

Soveltamis-

taito

ammatillisen koulutuksen teht v kuva
Ammatillisen koulutuksen tehtäväkuva

Ammattitaito

ammattiosaaminen työelämään siirtyville, työelämässä oleville kouluttamattomille ja ammatinvaihtajille

ammattiosaamisen uudistaminen ja syventäminen – elinikäinen oppiminen

Koulutusväylä

ammattiosaamisen hankkiminen

jatko-opintomahdollisuudet

Opiskelijoiden laaja kirjo

erilaiset oppijat – ammatilliset huippuosaajat

Työelämän palvelu- ja kehittämistehtävät

yritysten ja työpaikkojen osaamisen ja kilpailukyvyn vahvistaminen

työpaikkalähtöisen innovaatiotoiminnan edistäminen

Syrjäytymisen ehkäiseminen

koulutuksen ja ty el m n yhteisty koulun ja opiskelijan logiikat erisuuntaisiako
Koulutuksen ja työelämän yhteistyö – koulun ja opiskelijan ”logiikat” erisuuntaisiako?
slide5
A cut above: customising a curriculum for excellence in skills development. Learning and Skills Development Agency 2004
 • Opettajien rooli
  • Hyvät ja ammattialan kehittämisestä kiinnostuneet opettajat ovat keskeisimmässä asemassa. Opettajien taidot, tiedot, sitoutuminen ja asiantuntemus on ammatillisen huippuosaamisen opetussuunnitelman tärkein voimavara.
  • Opettajia tulee kannustaa arvioimaan käyttämiään opetusmenetelmiä ja niiden suhdetta oppijan todellisiin tarpeisiin.
  • Huolellinen opetuksen suunnittelu ja valmistelu sekä perusteellinen opastus varmistavat opetussuunnitelman painotusten siirtämisen oppijoiden opinto-ohjelmiin.
a cut above customising a curriculum for excellence in skills development
A cut above: customising a curriculum for excellence in skills development...
 • Opetussuunnitelman suunnittelu ja toteuttaminen
  • Huippuosaamista tukevan opetussuunnitelman toteuttaminen ei vaadi onnistuakseen ”viimeisintä avaruusteknologiaa” eikä sen tarvitse maksaa paljon.
  • Opettajille ja oppijoille tulee asettaa korkeat vaatimukset ja odotukset sen laatu- ja osaamistason suhteen, jonka heidän odotetaan voivan saavuttaa. Korkeat osaamisen ja laadun vaatimukset synnyttävät tyydytystä ja iloa sekä lisäävät itseluottamusta.
  • Oppijoiden tulee olla aktiivisesti mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa huippuosaamisen opetussuunnitelmaa: asettamassa tavoitteita, järjestämässä oppimispolun vaiheita ja ottamassa vastuuta kaikista oppimisen ulottuvuuksista.
a cut above customising a curriculum for excellence in skills development1
A cut above: customising a curriculum for excellence in skills development...
 • Huippuosaamisen kokeminen ja näkeminen
  • Vertaisryhmät (toiset nuoret ammatin huippuosaajat) vahvistavat huippuosaamisen kehittämisen arvoa ja merkitystä oppijan ammatillisen kasvulle.
  • Oppijoille tulee antaa useita mahdollisuuksia kokea ammatillinen huippuosaaminen käytännössä ja havaita arkielämän ulottumattomissa oleva ammatillinen huippuosaaminen sekä kehittää taitojaan esimerkkien, ammattikäytännön ja rakentavan palautteen avulla.
  • Työelämässä toimivien ammatin huippuosaajien esimerkki lisää uskottavuutta ja aitoutta oppimisen kokemuksiin ja antaa käytännön esimerkkejä huippuosaamisesta.
  • Ammattitaitokilpailut antavat kokemusta työstä paineen alla ja asetetuissa rajoissa ja vaatimuksissa. Kokemuksen hyödyntäminen riippuu tehokkaasta palautteesta ja suorituksen jälkiarvioinnista.
a cut above customising a curriculum for excellence in skills development2
A cut above: customising a curriculum for excellence in skills development...

Joustavuus

  • Oppimisen tavoitetulokset ja oppijan kehittyminen tulee pitää keskeisimmässä asemassa koko prosessin ajan. Jos asetetut tavoitteet eivät toteudu ja menettelytavat eivät ole toimivia, niitä tulee olla valmis muuttamaan.
  • Jos opetussuunnitelman tavoitteiden toteutuminen riippuu joltain osin oppilaitoksen ulkopuolisesta tuesta, tulee olla varasuunnitelmia oppimistulosten saavuttamiseksi.
 • Suhteet
  • Kypsä suhde opettajan ja oppijan välillä on edellytyksenä huippuosaamisen kehittymiselle.
  • Oppilaitoksen ja työpaikan hyvät ja huippuosaamisen kehittymistä tukevat ihmissuhteet tukevat ammatillista kasvua. Asiantuntemuksen jakaminen voi merkittävästi nopeuttaa kehitystä.
a cut above customising a curriculum for excellence in skills development3
A cut above: customising a curriculum for excellence in skills development...
 • Voimavarat
  • Aika on arvokkain voimavara huippuosaamisen opetussuunnitelman kehittämisessä.
  • Ammatillisen huippuosaamisen opetussuunnitelmassa ei ole yhtä ainoaa optimaalista ajankohtaa eri toimille – erilaisia toimia voidaan toteuttaa opiskelusuunnitelman eri vaiheissa. Etukäteissuunnittelu parantaa kuitenkin voimavarojen käyttöä ja parantaa oppimisen ja tulosten yhteyttä.
  • Lisärahoitus voi auttaa oppimistuloksia, mutta suuri osa tuloksista voidaan saavuttaa olemassa olevaa opetussuunnitelmaa ja opetusmuotoja mukauttamalla ja uudelleen järjestelmällä.
huippuosaamisen opetussuunnitelma
Huippuosaamisen opetussuunnitelma
 • Tunnista oppijan vahvuudet ja heikkoudet:
   • kehittämistä kaipaavien taitojen tunnistaminen tukee tarvittavaa opetuksen ja ohjauksen suunnittelua
 • Aseta tavoitteet heikkouksien poistamiseksi
   • fokusointi parantaa tuloksia
 • Ohjaa ja kannusta opiskelijoita ottamaan vastuuta omasta ammatillisesta kasvustaan
   • tavoitteiden ja haluttujen tulosten selvittäminen kannustavat oppijaa sitoutumaan ja ottamaan vastuuta.
 • Suunnittele tarvittavat opetuksen, oppimisen ja arvioinnin strategiat
   • työn tuloksellisuutta lisää, kun tehtävät ovat selkeästi relevantteja oppijan osaamistarpeiden näkökulmasta.
 • Aseta opiskelijat ammatillisen huippuosaamisen valokeilaan
   • opiskelijat tulee kokemuksen kautta saattaa ymmärtämään ja arvostamaan huippuosaamista.
huippuosaamisen opetussuunnitelma1
Selvitä koulutusorganisaatiosi muiden kollegoiden mahdollisuudet tukea huippuosaamista

mitä laajempi joukko sitoutuu työhön, sitä suuremmaksi muodostuu huippuosaamisen valmentautumisen arvostus ja merkitys

Synnytä työnantajien ja muiden organisaatioiden tukiverkosto

tuki turvaa ammatillisen koulutuksen työelämävastaavuuden ja lisää ammatillisen koulutuksen arvostusta

Laajenna mahdollisuuksia lisäopintoihin ja kannusta opiskelijoita käyttämään tarjolla olevia palveluja

esim. omatoimiseen harjaantumiseen, jotta korkeampi ja syvempi osaaminen tulee mahdolliseksi

Ota opiskelijat mukaan oman työnsä arviointiin

antamalla opiskelijoille mahdollisuus arvioida työtä lisäät heidän tietoisuuttaan korkeasta vaatimustasosta

Tunnusta ja palkitse huippuosaamisesta

tunnustaminen ja palkitseminen voivat merkittävästi parantaa itseluottamusta, motivaatiota ja halua saavuttaa aikaisempaa korkeampaa osaamista

Huippuosaamisen opetussuunnitelma…
ammattikoulutuksen agenda
Rahoituksen kannustavuus – ammattikoulutuksen rahoituksen turvaaminen

Ammattiopistostrategia – järjestäjäverkon kokoamisen vauhdittaminen

Kansallinen laatustrategia – laadun varmistus, kehittäminen ja näytöt

Laaja koulutustarjonta – nuorten koulutustakuu ja aikuiskoulutus

Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen

Ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteistyö

Erityisopetuksen turvaaminen

Ammattitaitoisten opettajien ja työpaikkaohjaajien saatavuus

Ammatillisen lisäkoulutuksen laajentaminen: osaamisen syventäminen ja päivittäminen

Koulutusjärjestelmän tehostaminen:

keskeyttäminen ja läpäisy

nivelvaiheet: perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen siirtyminen, koulutuksesta työelämään siirtyminen

tuottavuusohjelma

koulutukseen hakeutumisen uudistaminen sähköiseksi

Koulutuksen ja työelämän yhteistyön vahvistaminen

työpaikalla tapahtuvan oppimisen vahvistaminen (oppisopimuskoulutus, työssäoppiminen, työpaikkakoulutus)

toimialakohtaiset ammattikoulutuskysymykset

EU yhteistyö: Kööpenhamina-prosessi

Ammattikoulutuksen agenda
ammattikoulutusj rjestelm n haasteet
Ammattikoulutusjärjestelmän haasteet
 • Toimintaympäristön muutoshaasteet
  • kasvaviin alakohtaisiin ammattiosaamistarpeisiin vastaaminen – globaalit markkinat
  • työvoiman joustavuus ja työn tuottavuus
   • uuden teknologian ja innovaatioiden käyttöönotto
   • muuttuvat työskentelytavat ja palvelussuhteet
   • laaja ammattiosaamisen kirjo
  • ikääntyvä työvoima:
   • 1) nuorten työelämään siirtyvien ammattipätevyyden turvaaminen,
   • 2) työvoiman osaamisen uudistaminen ja päivittäminen
  • kansainvälistyminen
  • yrittäjyys
  • lisääntyvä osaamisen kehittäminen työpaikoilla
  • työelämän sitoutuminen
ammattikoulutusj rjestelm n haasteet1
Ammattikoulutusjärjestelmän haasteet
 • Koulutusjärjestelmän haasteet
  • koulutusprosessin tehokkuuden parantaminen
  • tuottavuuden kasvattaminen: vähemmillä voimavaroilla enemmän aikaan
  • koulutuksen laadunvarmistus ja –hallinta
  • opettajiston ja työpaikkaohjaajien osaaminen
  • työelämän kehittäminen ja palvelutoiminta
  • opiskelijakunnan moninaistuminen
  • koulutusmuotojen epäterveen kilpailun vähentäminen
ammattikoulutus vastaamaan ty el m n muutosta ja tarvetta
Ammattikoulutus vastaamaan työelämän muutosta ja tarvetta
 • Oppimisen perustan turvaaminen
  • ydintaidot, oppimistaidot, sosiaaliset ja henkilökohtaiset taidot, teknologinen kulttuuri
  • ammatti-/alakohtainen ammattipätevyys
 • Ammattiosaamisen kiinnostavuus ja vetovoima – ammattikoulutuksen saaneiden osuuden kasvattaminen – ammatillinen huippuosaaminen keihäänkärkenä
 • Koulutuksen ja työelämän suhteen tiivistäminen – työelämälähtöiset koulutusmallit
 • Koulutuksen järjestäjien kokoaminen ja vahvistaminen osaamisen palvelujen tarjoajina – asiakassuuntautuneisuuden vahvistaminen
 • Koulutuksen laadun varmistaminen
 • Kattava koulutustarjonta – nopeampi reagointi kysynnän muutoksiin määrällisesti ja laadullisesti
 • Rahoituksen hallittu kehittäminen – tuloksellisuus painopisteenä
 • Opettajiston ja oppilaitosyhteisöjenkehittäminen
ty el m ss olevien koulutusstrategioiden lujittaminen
Työelämässä olevien koulutusstrategioiden lujittaminen
 • Osaamisen uudistaminen ja päivittäminen
 • Työelämän koulutusvastuu ja kehittyminen oppimisorganisaatioina
  • työelämän nykyistä suurempi vastuu investoinneista inhimilliseen pääomaan
 • Heikommassa työmarkkina-asemassa olevien erityishuolto
 • Joustavuuden haaste koulutusjärjestelmälle ja koulutusorganisaatioille
  • koulutusohjelmien tarjonta ja rahoitus
  • aikaisemmin ja muualla hankitun osaamisen tunnustaminen
  • tutkintojärjestelmän avoimuus ja ymmärrettävyys
  • opintosuoritusten siirtojärjestelmä
mallia tanskasta
Mallia Tanskasta?
 • Kokonaistarkastelu
 • Ammattikoulutuksen järjestäjien kokoaminen
  • Työelämän ja yhteiskunnan yhteisvastuu ammattikoulutuksesta – julkinen rahoitus valtiolta
  • Koulutus työelämän nopean muutoksen tukena
  • Työvoimapoliittinen koulutus siirretty opetussektorille
 • Peruskoulun järjestämis- ja rahoitusvastuu siirretty kunnille
kunta ja palvelurakennehanke koulutuspalvelujen kannalta
Kunta- ja palvelurakennehankekoulutuspalvelujen kannalta
 • Perusopetus, lukiokoulutus ja muu sivistystoimi
  • Kuntarakenteen vahvistaminen tukee ja parantaa koulutuksen ja opetuksen järjestämisedellytyksiä
 • Ammattikoulutus ja ammattikorkeakoulutus
  • Vahvemmat kunnat – vahvempi omistajaohjaus kuntien omistamissa tai osakkuusyhteisöissä
 • Rakennelinjaukset tukevat ammattikoulutuksen järjestäjäverkon kokoamista
  • 50 000 asukkaan väestöpohjavaatimus kuntien ja kuntayhtymien järjestämälle ammattikoulutukselle – nykyisin noin 36 järjestäjää alle
  • Suunnittelua ohjaava periaate – ei merkitse olemassa olevien järjestämislupien peruuttamista
 • Valtionosuus- ja rahoitusjärjestelmän uudistuslinjaukset ongelmallisia koulutuksen rahoittamisen kannalta
ammattiopistostrategia
Ammattiopistostrategia
 • Riittävän vahva rakenteellinen ja taloudellinen perusta ammatillisen koulutuksen järjestämiselle ja palvelukyvylle alueilla ja eri alojen koulutuksessa
 • Tavoitteena on
  • työvoiman saatavuuden turvaaminen,
  • koulutuspalvelujen työelämävastaavuuden ja asiakassuuntautuneisuuden parantaminen,
  • elinikäisen oppimisen ja yksilöllisten opintopolkujen edellytysten vahvistaminen sekä
  • koulutuksen saavutettavuuden turvaaminen maan eri osissa ja molempien kieliryhmien tarpeet huomioon ottaen
 • Tavoitteisiin pyritään muodostamalla alueellisia tai muutoin vahvoja ammattiopistoja, jotka käsittävät koulutuksen järjestäjän kaikki ammatillisen koulutuksen koulutustoiminnot ja opetusyksiköt
ammattikoulutuksen j rjest jien kehitt minen haasteet
Ammattikoulutuksen järjestäjien kehittäminen – haasteet
 • Ammattikoulutuksen palveluiden jäsentäminen alueen työelämän ja asukkaiden kannalta kokonaisuutena
  • ammatillinen perus- ja lisäkoulutus
  • koulutuksen eri järjestämis- ja toteuttamismuodot
  • työelämän kehittämispalvelut
 • Strategisen otteen ja palvelukyvyn vahvistaminen
  • ammattikoulutuksen rooli alueellisissa kehittämisstrategioissa – tehtävä, rooli, työnjako
  • ammattikoulutuksen palvelujen strateginen kokonaisuus: koulutuksellisista työkaluista ja työelämän kehittämispalveluista tehokas ja joustava kokonaisuus, joka vastaa erilaisiin tarpeisiin erilaisilla aikajänteillä
  • elinikäisen oppimisen edistäminen
 • Voimavarojen kokoaminen ja käytön tehostaminen
  • joustavuus, asiakas- ja työelämälähtöisyys
  • palvelujen korkean laadun varmistaminen
  • aineelliset ja inhimilliset voimavarat: kehityksen kärjessä pysyminen
ammattiopistojen muodostaminen vauhdittamishanke 2006 2008
Ammattiopistojen muodostaminen – vauhdittamishanke 2006 - 2008
 • Ammatillisen koulutuksen järjestäjäverkon kokoamista jatketaan alueellisen kehittämistyön ja voimavarojen tarkoituksenmukaisen ja tehokkaan käytön edellytysten parantamiseksi
 • Tavoitteena muodostaa etupäässä alueellisia tai muutoin työelämän kannalta vahvoja ammattiopistoja, jotka käsittävät koulutuksen järjestäjän kaikki koulutustoiminnot ja opetusyksiköt
 • Ammattiopistojen muodostumista edistetään vuoteen 2008 ajoittuvalla opetusministeriön ja koulutuksen järjestäjien välisellä vauhdittamishankkeella
 • Rahoituksellinen kannustaminen: fuusioista 2 - 5 %:n yksikköhinnan korotus 3 ensimmäisen vuoden aikana
ammattiopiston p teht v t
Ammattiopiston päätehtävät
 • Koulutus- ja osaamistarpeen ennakointi
 • Työelämän alakohtaiseen osaamistarpeeseen ja yksilöiden koulutustarpeeseen vastaaminen kokonaisuutena:
  • Ammatillinen peruskoulutus
  • Ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus
  • Työelämälähtöiset koulutusmallit - työpaikat oppimisympäristöinä (oppisopimuskoulutus, työssäoppiminen, työpaikkakoulutus, työvoimapoliittinen aikuiskoulutus, yhteishankintakoulutus)
 • Työelämän ja pk-yritysten palvelu- ja kehittämistehtävät
 • Yksilölliset koulutus- ja osaamispalvelut:
  • Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnustaminen
  • Henkilökohtaiset opiskeluohjelmat
  • Erityisopetus
  • Ammatillinen huippuvalmennus
 • Koulutuksen laadun varmistus
 • Koulutuksellinen yhteistyö (peruskoulu, lukio, korkeakoulut) ja kansainvälinen yhteistyö
ammattiopistoa ohjaavat periaatteet
Ammattiopistoa ohjaavat periaatteet
 • Työelämälähtöisyys
  • Tiivis vuorovaikutus työelämän kanssa - ajantasainen tieto osaamistarpeesta
  • Keskeistä osaaminen ja sen varmistaminen
  • Kansallinen ja kansainvälinen viitekehys - alueen ja alan osaamistarve ohjaavat toimintaa
 • Asiakaslähtöisyys
  • Kysyntävetoisuus (työelämä, opiskelijat)
  • Osaamiskapeikkoihin vastaaminen
  • Työelämävastaavuuden lisääminen
 • Yksilöllisyys
  • Yksilön koulutustarpeiden tunnistaminen
  • Aikaisemmin hankitun osaamisen täysimääräinen tunnustaminen
  • Koulutuspolkujen monipuolisuus
  • Joustava järjestäminen
 • Sosiaalinen koheesio
  • Sitoutuminen syrjäytymisen ehkäisyyn
  • Erityisryhmien osaamistarpeet