Madde 8 zel hayat n ve aile hayat n n korunmas
Download
1 / 14

Madde 8 Özel Hayatın ve Aile Hayatının Korunması - PowerPoint PPT Presentation


 • 106 Views
 • Uploaded on

Madde 8 Özel Hayatın ve Aile Hayatının Korunması. 1- Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahiptir. Madde 8.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Madde 8 Özel Hayatın ve Aile Hayatının Korunması' - yolanda-sullivan


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Madde 8 zel hayat n ve aile hayat n n korunmas

Madde 8 Özel Hayatın ve Aile Hayatının Korunması

1-Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve haberleşmesine saygı

gösterilmesi hakkına sahiptir.


Madde 8
Madde 8

 • 2. Bu hakkın kullanılmasına bir kamu otoritesinin müdahalesi, ancak ulusal güvenlik, kamu güvenliği, ülkenin ekonomik refahı, dirlik ve düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için, demokratik bir toplumda, zorunlu olan ölçüde ve yasayla öngörülmüş olmak koşuluyla söz konusu olabilir.


Mahkemenin madde 8 uygulamas
Mahkemenin madde 8 uygulaması

 • Başvurucunun şikayeti iki aşmalı testten geçer.

 • Şikayete konu uygulama gerçekten 8. maddenin koruması altında mıdır?

 • Devletin birey haklarına saygı göstermesi konusunda pozitif bir yükümlülüğü var mı?

 • 8. madde hakkına müdahale edilmiş mi?


Zel hayat nedir
Özel hayat nedir?

 • Koruyucu ebeveynler ve baktıkları çocuklar arasındaki ilişkiler

 • Henüz evli olmayan taraflar arasındaki ilişkiler

 • Homoseksüeller ve partnerleri arasındaki (çocuklu olsun olmasın) ilişkiler ( Kerkhoven/ Hollanda)


Dudgeon birle ik krall k
Dudgeon/ Birleşik Krallık

 • Rızası olan erkekler arasındaki davranışların suç sayılmasının davacının özel yaşamına müdahale olduğu ifade edilmiştir. Mahkeme bu bağlamda demokratik bir toplumda hoşgörü ve açık fikirliliğin altını çizmiştir.


Sado mazo ist li kiler
Sado-Mazoşist İlişkiler

 • Laskey, Jaggard& Brown/ Birleşik Krallık Kararı

  Cinsel tatmin amaçlı rızaya dayalı sado-mazoşist uygulamaların 8. maddenin korunması kapsamında genişletilmesi hususunda çekinceleri olduğunu ifade etmiştir.


Mc feeley birle ik krall k
Mc Feeley / Birleşik Krallık

 • Cezaevlerindeki kişilerin belirli derecede bir araya gelme hakkına sahip olması gerektiğini belirten Mahkeme, başkalarıyla görüşme hakkının özel hayatın bir başka unsuru olduğunu ifade etmiştir.


Telefon dinleme
Telefon dinleme

 • Özel haberleşmeye müdahale amaçlı gizli teknolojik aletlerin kullanılması özel hayatın kapsamına girmektedir.


Postayla haberle meye m dahale
Postayla haberleşmeye müdahale

 • Campell/ Birleşik Krallık davası

  Başvurucunun avukatıyla yazışmalarının cezaevi otoritelerince denetlenmesinin özellikle avukatlar ve müvekkilleri ile ilişkileri yönünden 8. maddenin koruması altında olduğunu ifade etmiştir.


Devletin ki isel veriler toplamas
Devletin kişisel veriler toplaması

 • Nüfus sayımı

 • Parmak izi ve fotoğraf kaydı ( Leander/ İsviçre)

 • Tıbbi verilerin toplanması

 • Kişisel harcama detayları


Buckley birle ik krall k karar
Buckley/ Birleşik Krallık Kararı

 • Çingene olan davacının üzerinde yaşamak üzere satın aldığı arsada bir karavanda yaşama hakkı ele alınmıştır. Mahkeme, davacının söz konusu arsada bir karavanda yaşamasına izin verecek olan imar izninin verilmemesini, bir kamu otoritesinin bu kişinin konutuna saygı gösterilmesi hakkına müdahale etmesi olarak değerlendirilmiştir.


Niemietz almanya
Niemietz/ Almanya

 • Bir avukata ait büronun bir suçla ilgili davada kullanılmak üzere belge bulmak amacıyla aranmasının, önceden mahkemeden izin alınmış olmasına rağmen, düzenin bozulmasının ve suçun önlenmesi ve başkalarının haklarının korunması hedefleriyle ORANTILI olmadığına karar vermiştir.


Lopez ostra spanya
Lopez Ostra / İspanya

 • Başvurucunun evinin yakınında bulunan atık işleme tesisinin yarattığı kirlilik, koku ve seslerden olan rahatsızlığına ilişkin şikayetini Mahkeme, 8. madde kapsamında “özel yaşama saygı hakkı”na müdahale olarak kabul etmiştir.


Guerra talya
Guerra/ İtalya

 • Mahkeme, kimyasal bir fabrikanın yakınında oturan başvuruculara, şiddetli çevre kirliliğinden dolayı maruz kaldıkları riskler konusunda önemli bilgileri vermediği için Hükümetin başvurucuların aile ve özel hayatlarına saygı gösterilmesini sağlamak konusunda yükümlülüğünü yerine getirmediğine karar vermiştir.


ad