neziskov organiz cia kreat vny lovek n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Výročná správa 2011 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Výročná správa 2011

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 8

Výročná správa 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

Nezisková organizácia Kreatívny Človek. Výročná správa 2011. KREATÍVNY ČLOVEK n.o. , sídlo: Dolná 128/37, 900 51 Zohor IČO: 37924788 RČ: OVVS-605/214/2007-NO. Prehľad činností: - Kreatívne Leto v Zohore 2011

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Výročná správa 2011' - yitta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

KREATÍVNY ČLOVEK n.o. , sídlo: Dolná 128/37, 900 51 ZohorIČO: 37924788 RČ: OVVS-605/214/2007-NO

 • Prehľad činností:
 • - Kreatívne Leto v Zohore 2011
 • - Vernisáž Kreatívne leto v Zohore
 • - Tvorivé dielne pre deti a mládež
na zasadnut spr vnej rady d a 25 5 2011
Na zasadnutí správnej rady dňa 25.5.2011
 • sa prerokovávali podané projekty pre Obec Zohor, kde organizácia pôsobí. Projekty pozostávali zo 4och programov, ktoré sú zamerané na kreatívne prežitie letných prázdnin pre Obec Zohor: Tanečný ateliér, výtvarný ateliér, športový klub a filmový klub. Správna rada podané projekty odsúhlasila aj s podaným rozpočtom 24.februára 2011.
 • Taktiež sa prerokoval program Spojme odlišnosti, ktorým sme reagovali na výzvu Nadácie Orange v programe Prekročme bariéry 2011. S celkovým podaným rozpočtom rada súhlasila, ktorý bol podaný 31.3.
 • V druhej časti zasadnutia sa navrhovali zmeny v personálnom obsadení správnej rady. Lívia Polachová a Viera Vytřísalová žiadali o odstúpenie z rady a na ich miesto boli jednoznačne zvolení Igor Slovák a Karolína Zálesňáková. Ďalej sa pridali ďalší členovia do správnej rady odsúhlasením: Kristína Slováková a Oľga Banincová. Za revízora správna rada zvolila Mgr. Oľgu Banincovú.
vytvorenie webovej str nky
Vytvorenie webovej stránky
 • K 4-tým narodeninám sme dostali webovú stránku, ktorú celú zafinancovala Katarína Zálesňáková www.kreativnyclovek.eu, kde môžeme všetkym ľuďom, ktorí majú záujem dozvedieť sa viac o nás, ponúkať vždy nové informácie o dianí a našej práci.
krat vne leto 2011
Kratívne leto 2011
 • Dvojmesačný letný projekt prebiehajúci v dvoch rovinách:
 • Výtvarný ateliér - Deti z Obce Zohor a ich príbuzní sa mohli realizovať dva krát do týždňa po dobu troch hodín výtvarne, kde si mohli vyskúšať rôzne výtvarné techniky ako je: maľovanie na sklo, maľovanie na textil, modelovanie z hrnčiarskej hliny, vyrábanie bižu šperkov, kreslenie pri hudbe a pre najmenších koláže, farbičky, vyrábanie rôznych výrobkov z roliek papiera...
 • Tanečný ateliér – Na tanečnej aktivite sa dievčatá aj chlapci učili tajom Cigánskych tancov s brušným tancom s históriou
tvoriv centrum pre deti a ml de
Tvorivé centrum pre deti a mládež
 • 26.8.2011 nezisková organizácia KREATÍVNY ČLOVEK reagovala na vývesku Obce Zohor o možnosti prenájmu nebytových priestorov v obci. Výberové konanie schválilo prenájom nebytového priestoru do konca roka 2012 na účely voľnočasových aktivity pre deti a rodičov obce Zohor v spoločnom užívaní s ďalšími dvomi záujemcami o využívanie priestorov na podobné aktivity.
 • Dňa 14.10.2011 sa uskutočnilo preberanie priestoru.
 • Odvtedy v centre prebiehajú pravidelné aktivity:
 • - Výtvarný ateliér (od 8 rokov)
 • - Výtvarný ateliér (do 7 rokov)
 • - Zážitkové čítanie (od 9 - 13 rokov)
 • - Voľná hra (do 7 rokov)
slide7

PREHĽAD

o daroch, príspevkoch a príjmoch za rok 2011

 • Katarína Zálesňáková …........................................ 1 042,46 EUR
 • Obec ZOHOR ….................................................... 1 042,46 EUR
 • Kristína Slováková (dar) ........................................ 40 EUR
 • Oľga Banincová (dar) ............................................ 15 EUR
akujeme
Ďakujeme

Všetkým, ktorí nás akoukoľvek činnosťou podporili vyslovujeme veľkú vďaku, pretože akákoľvek pomoc je prínosom a dáva nám možnosť rásť a skvalitňovať naše služby...

 • Dominika Gréliková, Lucia Grancová, Tomáš Rechtorovič, Jakub Gerthofer, Tomáš Kamenický …