Třebechovická slévárna a strojírna - PowerPoint PPT Presentation

yitro
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Třebechovická slévárna a strojírna PowerPoint Presentation
Download Presentation
Třebechovická slévárna a strojírna

play fullscreen
1 / 11
Download Presentation
Třebechovická slévárna a strojírna
114 Views
Download Presentation

Třebechovická slévárna a strojírna

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Třebechovická slévárna a strojírna Modelárna

 2. Vedoucí modelárny Výrobní dispečer Josef Jech 603 841 148 Milan Štorek 739 369 464jech@tsssro.czstorek@tsssro.cz Třebechovická slévárna a strojírna • Výrobu velkých dřevěných modelů pro kusovou i sériovou výrobu • Výrobu komplikovaných modelů pro sériovou a hromadnou výrobu z litých pryskyřic: Epoxy, Ebalta, Axsoon, Furtenbach, Ciba-Geigy • Výrobu modelů ze slitin hliníku • Výrobu polystyrenových modelů • Výrobu forem na tváření plastů za tepla • Výrobu forem na laminování • Výrobu forem lodí a letadel K programování drah nástroje používáme CAD/CAM software: Surfcam velocity II Surfcam dokáže načíst tyto typy souborů: DSN (*.DSN), DSN Fix (*.DSN), CSF (*.CSF), DES (*.DES), DXF (*.DXF), FST (*.FST), IGS (*.IGS), MESH (*.CDL), NCAL (*.NCA), SAT (*.SAT), SPAC (*.SPA), SUP (*.SUP), VDA (*.VDA), ASCII (*.asc), Ncc (*.ncc), Shn (*.shn), Brn (*.brn), Gear Data (*.gr), Involute Data (*.inv), Cam Profile Data (*.cm), DWG (*.DWG), Parasolid Files (*.x_t,*.x_b), SolidEdge (*.PAR), SolidWorks File (*.par,*.sldprt), Catia File (*.model,exp). Nabízíme Vám:

 3. Vedoucí modelárny Výrobní dispečer Josef Jech 603 841 148 Milan Štorek 739 369 464jech@tsssro.czstorek@tsssro.cz Třebechovická slévárna a strojírna Realizace Vaší zakázky: TSS, spol .s r.o. má kvalitně vybavenou modelárnu. Ve dvou dílnách o celkové ploše 1600m2 pracuje 55 modelářů. 50% naší produkce modelů je určena pro export do Německa, Itálie a Rakouska. Modelárna je vybavena třemi CNC obráběcími centry určeným k obrábění především dřeva a polystyrenu. Roční obrat modelárny se pohybuje kolem 100 000 000,- Kč. Velikost pracovní plochy fréz je omezena rozměrem 6000x2800x2800mm. Výrobu modelů provádíme podle technologických nebo strojírenských výkresů, součástí nebo podle stávajících i poškozených odlitků.

 4. Vedoucí modelárny Výrobní dispečer Josef Jech 603 841 148 Milan Štorek 739 369 464jech@tsssro.czstorek@tsssro.cz Třebechovická slévárna a strojírna Velké dřevěné modely pro kusovou i sériovou výrobu

 5. Vedoucí modelárny Výrobní dispečer Josef Jech 603 841 148 Milan Štorek 739 369 464jech@tsssro.czstorek@tsssro.cz Třebechovická slévárna a strojírna Komplikované modely pro sériovou a hromadnou výrobu z litých pryskyřic:

 6. Vedoucí modelárny Výrobní dispečer Josef Jech 603 841 148 Milan Štorek 739 369 464jech@tsssro.czstorek@tsssro.cz Třebechovická slévárna a strojírna Modely ze slitin hliníku:

 7. Vedoucí modelárny Výrobní dispečer Josef Jech 603 841 148 Milan Štorek 739 369 464jech@tsssro.czstorek@tsssro.cz Třebechovická slévárna a strojírna Polystyrenové modely:

 8. Vedoucí modelárny Výrobní dispečer Josef Jech 603 841 148 Milan Štorek 739 369 464jech@tsssro.czstorek@tsssro.cz Třebechovická slévárna a strojírna Formy na tváření plastů za tepla:

 9. Vedoucí modelárny Výrobní dispečer Josef Jech 603 841 148 Milan Štorek 739 369 464jech@tsssro.czstorek@tsssro.cz Třebechovická slévárna a strojírna Formy na laminování a výrobu lodí:

 10. Vedoucí modelárnyJosef Jech 603 841 148jech@tsssro.czMistr modelárnyMilan Štorek 739 369 464storek@tsssro.cz

 11. Třebechovická slévárna a strojírna