szab g bor d nes 2013 m jus 3 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Szabó Gábor Dénes 2013. május 3. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Szabó Gábor Dénes 2013. május 3.

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

Szabó Gábor Dénes 2013. május 3. - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Szabó Gábor Dénes 2013. május 3. A bioenergetika helye a vidékfejlesztésben – MAKE konferencia 2013 – . Szabó Gábor Dénes PhD hallgató, BCE – Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tsz. szabogabord @ gmail.com. Budapest, 2013. május 5. Szabó Gábor Dénes. Tartalom. Témaválasztás indoklása

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Szabó Gábor Dénes 2013. május 3.' - yitro


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
a bioenergetika helye a vid kfejleszt sben make konferencia 2013

A bioenergetika helye a vidékfejlesztésben– MAKE konferencia 2013 –

Szabó Gábor Dénes

PhD hallgató,BCE – Agrárközgazdasági és Vidékfejlesztési Tsz.

szabogabord@gmail.com

Budapest, 2013. május 5.

Szabó Gábor Dénes

slide3

Tartalom

 • Témaválasztás indoklása
 • Kapcsolódó tanulmány bemutatása
 • Aktualitás
 • Szemléletváltás a bioenergetikában
 • A tanulmány eredményeinek ismertetése
 • (további/eredeti tervek)

Szabó Gábor Dénes

slide4

A kapcsolódó tanulmány

 • Cím:The future landscapes of bioeconomy – Hungary
 • Szerzők:BartaZsoltGyalai-Korpos MiklósMolnárAndrásSzabó Gábor Dénes
 • Megrendelő:Climate KIC (EIT)
 • Várható megjelenés:BEsustainableMagazine – 2013/2. félév (www.besustainablemagazine.com)

Szabó Gábor Dénes

slide5

A tanulmány felépítése

 • Bevezetés és általános áttekintés
  • Ösztönzők bemutatása
  • A kínálati oldal áttekintése
  • A keresleti oldal áttekintése: átalakítási formák és piaci lehetőségek
 • A Climate KIC és a „bioeconomy platform” bemutatása
 • Magyarország és a „bioeconomy”
  • A kérdőív bemutatása
  • Kapcsolódó nemzeti stratégiák bemutatása
  • Kínálati oldal elemzése: potenciál-elemzés
  • Keresleti oldali elemzése: a jelenlegi felhasználás és a K+F elemzése piaci csoportosulások (klaszterek) és a hiányosságok/lehetőségek
 • További lépések és konklúziók
 • A készített kérdőív eredményei

Szabó Gábor Dénes

slide6

A fontosabb fűtőanyagok magyarországi árának és az inflációnak az éves alakulása 1996-2011 között (Ft/MJ)

A téma aktualitása – Megújuló energiák

Prognosztizált energiaigény-növekedés 2010-2035 között

A 3 legfontosabb ösztönző-csoport:

 • Környezeti és klimatikus ösztönzők
  • globális felmelegedés
  • növekvő környezeti terhelés
 • Gazdasági ösztönzők
  • növekvő energiaigény + dráguló energia + kiszolgáltatottság
  • új lehetőségek: K+F, befektetés, hitelezés
  • decentralizált energiatermelés: foglalkoztatás, vidékfejlesztés
 • Irányelvek és vállalások (EU)
  • energiahatékonyság javítása és CO2-kibocsátás-csökkentés
  • beruházás- és kutatás-ösztönzés + források
  • vidékfejlesztés és versenyképes mezőgazdaság

Forrás: KSH adatok – saját szerkesztés

Forrás: IEA – World Energy Outlook 2012

Forrás: RobWile (2012): IT'S OVER: WhyEveryone Is LosingHopeForGreenEnergy

Szabó Gábor Dénes

slide7

A téma aktualitása – Magyarország

Megújuló források hatékony kiaknázása (nap, szél, biomassza) 2020-ig

 • 14,65 %-os megújuló energia-részarány
 • 20 %-os CO2 kibocsátás-csökkentés
 • 20 %-os energiahatékonyság-javítás
 • 10 % bioüzemanyag részarány

Kapcsolódó dokumentumok

 • Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve
 • Nemzeti Energia Stratégia 2030
 • Nemzeti Környezettechnológiai Innovációs Stratégia
 • Nemzeti Vidékstratégia – DarányiIgnácTerv
 • Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Startégia 2020
 • Új Széchenyi Terv

Forrás: Energiaközpont Nonprofit Kft.

Szabó Gábor Dénes

slide8

Szemléletváltás szükségessége

 • Első generációs technológiák (meglévő technológiák):
  • Egy fajta végtermék + „célorientált” alapanyag  alacsony hatásfok
   • hő- és/vagy villamos energia (eltüzelés, pirolízis- vagy biogáz)
   • bioüzemanyagok
 • Második generációs bioüzemanyagok (újabb technológiák)
  • Kombinált output + széles alapanyag-kör  magasabb hatásfok
  • Új anyagok hasznosítása  új piaci / értékesítési lehetőségek
  • Alapanyagok:
   • Erdészeti és mezőgazdasági fő- és melléktermékek, hulladékok
   • Fa- és élelmiszeripari melléktermékek és hulladékok
   • Szerves eredetű egyéb (emberi) hulladékok
   • Energianövények

Szabó Gábor Dénes

slide9

Szemléletváltás megjelenése

“The bioeconomy […] encompasses the production of renewable biological resources and the conversion of these resources and waste streams into value added products, such as food, feed, bio-based products and bioenergy. Its sectors and industries have strong innovation potential due to their use of a wide range of sciences, enabling and industrial technologies, along with local and tacit knowledge.” (European Commission: Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe, 2012)

Biomassza energetikai célú hasznosítása = „BIOECONOMY”

Két terület szoros összekapcsolódása:

 • Mezőgazdaság: elsődleges feladata a fenntartható élelmiszertermesztés
 • Biotechnológia:feladata értékesíthetővé és hasznosíthatóvá tenni a jelenleg kihasználatlan erőforrásokat

Szabó Gábor Dénes

slide10

A biotechnológia

“green or sustainable chemistry is the design, development and implementation of chemical products and processes that reduce or eliminate the use and generation of substances hazardous to human health and the environment” (Clark et al. (2012): Green Chemistry, Biofuels, and Biorefinery, Annual Review of Chemical and Biomolecular Engineering)

(Új)technológiák:

 • Lignocellulóz alapú biofinomítók (cukrok – bioetanol)
 • Biodízel – a glicerol alapú finomítás jövője (új anyagok)
 • Alga alapú eljárások (bioolajok, CO2-megkötés)
 • Biogáz (SNG)
 • Termokémiai eljárás (pirolízis) – biokoksz, bioolaj és szintézisgáz

Szabó Gábor Dénes

slide11

Magyarország – tanulságok

Potenciál-elemzés:

 • Számos becslés – számos eredmény

Jelenlegi felhasználás:

  • Néhány nagyobb és több kisebb szereplő
  • Sok elhaló/befejezetlen kezdeményezés
  • Jelentős kihasználatlan kapacitás

K+F:

   • Kevés piaci szereplő, sok oktatási intézmény

Piaci csoportosulások

  • Vannak kezdeményezések, sok átfedéssel

Szabó Gábor Dénes

slide12

Magyarország – kérdőív

 • Nem reprezentatív felmérés
 • 13 (24) kérdés, előre megadott választási lehetőségek
 • Kérdések:a teljes értékesítési lánc mentén felépítve(kínálat-kereslet-irányok-lehetőségek-hatások-akadályok stb.)
 • Megkérdezettek: témához értő szakemberek piaci, non-profit és K+F területekről
 • Megkérdezés módja: közvetlen megkérdezés
 • 22 válaszadó

Szabó Gábor Dénes

slide13

Magyarország – kérdőív eredmények 1.

 • 90 %: Mo. bioenergetikai potenciálja > 10 % (40 %: > 20 %); < 20 % tartja fontosnak az energianövényeket;
 • Az Alföld a legalkalmasabb terület (82 %)
 • Lignocellulóz alapú (68 %); termokémiai (36 %)
 • A nagyobb cégek általában jól ismertek
 • Az új technológiák „termékeit” nem piacképesek, inkább a hagyományosaka(bioüzemanyag: 82%; hő-/vill.energia: 73 %), ennek ellenére közvetlen lakossági értékesítés alacsony (22 %)
 • A szándék megvan, a források hiányoznak a biotechnológiák terjedésére

Szabó Gábor Dénes

slide14

Magyarország – kérdőív eredmények 2.

 • Nem a közvetlen beruházási támogatás a fontos, hanem inkább a „megkülönböztetés”: adózási/adminisztrációs/termék-kedvezmény
 • Fontosak a kiépült kapcsolatok és a konferenciák
 • Mo. hiányossága: financiális (86 %) és szabályozási (55 %)
 • Mo. adottságai (terület+humán) jók; magas az elfogadottság is
 • Legfontosabb hatások: munkahelyteremtés (77 %), melléktermékek piaca (64 %), környezeti tényezők javulása (55 %)
 • Negatív hatások: növekvő szállítmányozás (72 %)
 • Anyagi források: EU-s keretprogramok (90 %); állami (65 %), banki hitelek (60 %)

Szabó Gábor Dénes

slide15

További (eredeti) tervek

 • A bioenergetika fejlesztési mivoltának igazolása
 • Vidékfejlettségi index (RDI – RuralDevelopment Index)
  • Létező módszertan (Michalek, 2012)
  • Hiányos kutatási terület
  • Kb. 130-140 KSH változó  faktorelemzés
  • Migrációs egyenlettel való korrigálás
  • Kistérségi és/vagy települési szintű összehasonlítás:
   • Bioenergetikai fejlesztések hatása kimutatható-e?
   • Kis- és nagyüzemek közötti szignifikáns különbségek?
  • Hiányosságok…

Szabó Gábor Dénes

k sz n m a figyelmet szab g bor d nes szabogabord @ gmail com

Köszönöm a figyelmet!Szabó Gábor Dénesszabogabord@gmail.com