mapka regionu n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Mapka regionu PowerPoint Presentation
Download Presentation
Mapka regionu

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

Mapka regionu - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Velké Losiny. okresní město Šumperk. krajské město Olomouc. Mapka regionu. O Velkých Losinách. S obcí Velké Losiny je pevně spjata bohatá historie a velké množství historických památek a zajímavostí.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Mapka regionu


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
mapka regionu

Velké Losiny

okresní město Šumperk

krajské město Olomouc

Mapka regionu
o velk ch losin ch
O Velkých Losinách
 • S obcí Velké Losiny je pevně spjata bohatá historie a velké množství historických památek a zajímavostí.
 • Obec patří k nejstarším obcím v šumperském okrese. Byla založena roku 1297. Dějiny obce jsou dlouhodobě spojeny s rodem Žerotínů, kterým od druhé poloviny 15.století patřila obec nejprve jako zástava, ale od r.1507 již jako pevná součást jejich majetku.

Od tohoto období do současnosti vyrostly v obci její nejvýznamnější historické dominanty, mezi které patří zámek, ruční papírna, farní kostel, církevní a světské stavby a lázně.

Přijměte, prosím, pozvání na procházku obcí a poznejte některé z nich.

renesan n z mek
Renesanční zámek
 • Významnou dominantou je krásný renesanční zámek s arkádami, freskami a sgrafity. Zámku dominuje osmiboká věž připomínající městské strážní věže. Původní část zámku, dochovaná téměř v nezměněné podobě, je dokladem života starých šlechtických rodin 16. století.
 • V 17. stolelí byl zámek rozšířen a v současné době je obklopen krásným parkem.
 • Interiéry zámku nesou pečeť od renesance až po klasicismus.
 • Opravdovým klenotem je Rytířský sál s renesančním stropem, který je ozdoben dřevěnými kazetami. Za zhlédnutí stojí i třímetrová majoliková kamna z roku I587, renesanční příborník z roku 1600, stropní a nástěnné fresky zámeckých kaplí.
 • Temným obdobím zámku jsou neslavně proslulé čarodějnické procesy, o kterých pojednává kniha Václava Kaplického "Kladivo na čarodějnice" a stejnojmenný film Otakara Vávry.
velkolosinsk ru n pap rna
Velkolosinská ruční papírna
 • Poprvé se připomíná svou nejstarší známou průsvitkou na papíru již v roce I596. Papír se zde po celá čtyři staletí nepřetržitého provozu dodnes vyrábí tradičním manufakturním postupem.
 • V objektu této technické a kulturní památky je otevřeno Muzeum papíru, přibližující vznik a vývoj papírenské výroby. Prohlídka muzejních expozic a části výrobních dílem je doprovázena odborným výkladem.
 • Prodejna umístěná v areálu papírenské manufaktury nabízí široký sortiment výrobků z ručního papíru, grafické listy předních výtvarných umělců, potřeby pro výtvarníky a řadu hodnotných upomínkových předmětů.
l zn velk losiny
Lázně Velké Losiny
 • Lázně Velké Losiny leží na úpatí Hrubého Jeseníku v údolí řeky Desné. Patří mezi nejstarší moravské lázně.
 • Již od 16. století jsou místní studené a termální sirné vody využívány k léčebným účelům. Tehdejší věhlasný lékař Tomáš Jordan z Klausenburku se o losinské vodě ve svém spisu "O vodách hojitedlných neb teplicech moravských" zmiňuje jako o "královně moravských léčivých vod".
 • Díky péči rodu Žerotínů, majitelů losinskéhopanství, se lázně postupně rozrůstaly a v 17. století se dokonce nazývaly "knížecími lázněmi".
 • Dnes se zde léčí děti a dospělísonemocněním neurologickým, pohybového aparátu, kožním, onkologickým a některým z oběhových onemocnění.
 • Lázně nabízejí svým hostům lázeňskou léčbu, krásné prostředí v parku a přilehlých lesích, kulturní a společenské vyžití.
z kladn daje o kole
Základní údaje o škole
 • Název školy: Základní škola a Mateřská škola při lázních,

Velké Losiny

Sídlo školy: 788 15 Velké Losiny, Lázeňská 240

Právní forma : Příspěvková organizace

IČO : 70626561

IZO : 600027074

Zřizovatel : Olomoucký kraj

Ředitelka školy : Mgr. Milena Hrabalová

Zástupce ř.šk. : Mgr. Petra Koukolová

Rada školy : Jarmila Heckelová, za ped.sbor

MUDr. Petra Blahová, za rodičovskou veřejnost

Růžena Svobodová, za zřizovatele

Součásti školy : základní škola

mateřská škola

Telefon : 583394011

e-mail : zs.lazne.losiny@seznam.cz

www : www.spec-zs.cz

pracovn prost ed
Pracovní prostředí

Ředitelna

Zástupkyně ředitelky

slide9

Sborovna

Pavilon – Knížecí

z kladn kola a mate sk kola p i l zn ch
Základní škola a Mateřská škola při lázních
 • S léčbou dětských pacientů souvisí vznik školy při lázeňské léčebně. Škola zahájila první vyučování v lednu 1948. Vyučování a mimoškolní činnost se staly součástí komplexní rehabilitační péče o dětské pacienty.
 • V průběhu školního roku se ve škole vystřídá asi 200 dětí školního i předškolního věku bez i s doprovodem rodiče. Přijíždějí z různých koutů republiky a různých typů škol. Délka pobytu bývá obvykle 4 týdny.
 • Děti se ve škole odreagovávají od léčebných procedur. Díky vyučování udržují tempo v práci se svojí kmenovou školou, což je velmi důležité, protože vědí, že po návratu domů se bez větších problémů zapojí opět do školní práce ve své třídě.
slide12
.
 • Třídy základní školy jsou umístěny ve dvou budovách pro dětské pacienty podle indikace.
 • Pro děti s neurologickým onemocněním je vytvořena třída na pavilonu Šárka s bezbariérovým přístupem.
 • Další tři třídy (včetně učebny počítačové) se nachází v pavilonu Knížecí, kam dochází za doprovodu učitelky nebo rodičů děti z oddělení Chaloupka a Gazárka.
 • Všechny třídy jsou moderně a příjemně vybaveny, aby poskytovaly co nejlepší podmínky pro výuku dětí.
p ehled u ebn ch pl n
Přehled učebních plánů
 • Naše škola navazuje na výuku kmenových škol.
 • Ještě před nástupem do léčebny navazujeme kontakt s kmenovou školou (prostřednictvím dotazníku), ve kterém požadujeme po učitelích kmenové školy informaci, podle jakých vzdělávacích programů jsou žáci vyučováni, uvedení současně probíraného učiva a stručný plán učiva na dobu pobytu.
mate sk kola
Mateřská škola
 • Mateřská škola je nepostradatelnou součástí v rámci komplexní rehabilitační péče o dítě v lázních.
 • V rámci MŠ jsou účelově vybaveny 2 místnosti, které jsou umístěny ve dvou lázeňských domech (pavilon Knížecí a pavilon Chaloupka) a jsou využívány dle aktuálního složení a umístění dětí. Materiální vybavení je na velmi dobré úrovni.
 • Děti pracují dle ŠVP pro MŠ „Také já chci chodit do školky“ přizpůsobeného našim podmínkám.
 • Cílem práce v MŠ je, aby děti od útlého věku získávaly přiměřenou fyzickou, psychickou i sociální samostatnost důležitou pro jeho další rozvoj.
vzd l vac program m
Vzdělávacíprogram MŠ
 • V MŠ je zařazeno až 14 dětí. Učitelka MŠ s maminkami, které doprovází děti v lázních, úzce spolupracuje. Umožňuje jim návštěvu MŠ, aby poznaly své dítě v novém prostředí a vytvořily si obrázek o tom, jak o jejich děti pečujeme.
 • Podle nového školského zákona se snažíme při zařazování upřednostňovat děti, které mají rok před školní docházkou.
 • Po ukončení pobytu si děti odvážejí výsledky své práce v MŠ (výkresy, výrobky z papíru a různých materiálů), aby jim byly upomínkou na dobu pobytu v léčebně. Ani zde se nezapomíná na oslavy narozenin, svátků.
pedagogick sbor
Pedagogický sbor
 • O výuku dětí pečuje 5 pedagogů včetně učitelky MŠ, ředitelky školy a zástupkyně ředitelky. Všechny učitelky mají kvalifikaci pro výukudětísespeciálnímipotřebami.
 • Plně zabezpečujeme výuku všech hlavních předmětů včetně cizích jazyků (NJ a AJ). Děti jsou vyučovány 10 - 24 hodin týdně.
 • Ve své práci navazujeme na práci kmenových škol. Spolupracujeme s učiteli i s rodiči dětí. Výuka probíhá podle požadavků kmenových škol a našeho školního vzdělávacího plánu Pramínky zdraví a vědomostí.
slide22
Mimo školu se učitelé věnují dětem v zájmových kroužcích - informatika, výtvarná výchova, poznávání okolní krajiny, památky v naší obci.
 • Stěžejní činností je vydávání školního časopisu Pramínky. Časopis si děti odvážejí s sebou domů, aby se mohly pochlubit svými příspěvky.
 • Kromě toho jsou děti vždy vyfotografovány, aby měly vzpomínku na pobyt v lázních.
 • V průběhu pobytu sledují třídní učitelé svátky a narozeniny a nezapomínají dětem popřát a předat malý dárek. Časopis, soutěže, fotografie a veškerou mimoškolní činnost financujeme z prostředků Sdružení Pramínek, kam přispívají rodiče, kteří jsou formou letáčku seznámení s jeho činností.
slide31

Ohlasy od rodičů a z kmenových škol

„… Náš V. byl poprvé ve škole opravdu šťastný. Moc se mu tam líbilo a já jsem tudíž byla velice spokojená. Doufám, že i těch pouhých 14 dní, které strávil s milými, usměvavými a vstřícnými učitelkami, ho přesvědčí o tom, že škola nemusí být stresující prostředí. Osobně jsem třídy viděla, když jsme tam nečekaně sbírali V. věci a musím říct, že i prostředí se mi velice líbilo. Vím, že za tak krátkou dobu jsou mé postřehy povrchní, ale z toho, co jsem viděla a slyšela od V., jsem měla příjemný pocit, že alespoň někde jsou lidé na svém místě! ...“

L.se opět krásně začlenil do naší třídy, bez problémů zvládá učivo probírané ve vaší škole. Děkuji za spolupráci.

J. „se dobře zapojil do práce ve třídě, po příjezdu z lázní nadšeně vyprávěl o školní i mimoškolní práci v lázních, řadu námětů pro výuku je možné využít i u nás ve třídě. Děkuji.„

„Tyto lázně jsme si vybrali hlavně kvůli možnosti docházky dítěte do MŠ … Paní učitelka je opravdu profesionál. Obdivuji, co všechno s dětmi dokáže stihnout za tak krátký čas, který jim zbývá mezi procedurami. … Děkuji za vše.“