slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Българско участие в Седма рамкова програма FP7/ ТИО PowerPoint Presentation
Download Presentation
Българско участие в Седма рамкова програма FP7/ ТИО

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16
yitro

Българско участие в Седма рамкова програма FP7/ ТИО - PowerPoint PPT Presentation

142 Views
Download Presentation
Българско участие в Седма рамкова програма FP7/ ТИО
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Резултати от участието в трите конкурсни сесии Българско участие в Седма рамкова програма FP7/ТИО 1

 2. ПРЕГЛЕД НА БЪЛГАРСКОТО УЧАСТИЕ В 1, 2 и 3 СЕСИИ В ПЪРВАСЕСИЯ - 147 ВЪВ ВТОРАСЕСИЯ - 50 269 УЧАСТНИКА В ТРЕТА СЕСИЯ - 72 2

 3. Конкурсна сесия 1 99 страни Конкурсна сесия 2 82 страни Участие по държави Конкурсна сесия 3 90 страни 3

 4. Преглед на българското участие по тип организации в сесиите Активно участие на МСП 4

 5. Българско участие в подадени проекти по инструменти в сесии 1,2,3 STREP 57 42 102 5

 6. Преглед на българското участие по стратегически цели в сесии 1, 2 и 3 Сесия 1 Сесия 2 Сесия 3 ICT-2007- 4.1 Цифрови библиотеки и технологично подкрепено обучение ICT-2007- 4.2 Интелигентно съдържание и семантика ICT-2007-6.3 ИКТ за екологично управление и енергийна ефективност ICT-2007- 4.3Цифрови библиотеки и технологично подкрепено обучение 6

 7. БЪЛГАРСКО УЧАСТИЕ В КЛАСИРАНИ ПРОЕКТИ В ПЪРВА СЕСИЯ ОТ 147 УЧАСТНИКА В 133 ПРОЕКТА СА КЛАСИРАНИ 38 УЧАСТНИКА В 36 ПРОЕКТА ВЪВ ВТОРА СЕСИЯ ОТ 50 УЧАСТНИКА В 38 ПРОЕКТА СА КЛАСИРАНИ 14 УЧАСТНИКА В 11 ПРОЕКТА В ТРЕТА СЕСИЯ ОТ 72 УЧАСТНИКА В 68 ПРОЕКТА СА КЛАСИРАНИ 19 УЧАСТНИКА В 18 ПРОЕКТА Сесия 1 Сесия 2 Сесия 3 7

 8. УЧАСТИЕ НА БЪЛГАРСКИ ОРГАНИЗАЦИИВ УСПЕШНИ ПРОЕКТИ В ПЪРВА СЕСИЯ ОТ 147 УЧАСТНИКА В 133 ПРОЕКТА СА ОДОБРЕНИ 10 ПРОЕКТА С 10 УЧАСТНИКА ВЪВ ВТОРА СЕСИЯ ОТ 50 УЧАСТНИКА В 38 ПРОЕКТА СА ОДОБРЕНИ 4 ПРОЕКТА С 5 УЧАСТНИКА В ТРЕТАСЕСИЯ ОТ 72 УЧАСТНИКА В 62 ПРОЕКТА СА ОДОБРЕНИ 6 ПРОЕКТА С 6 УЧАСТНИКА Сесия 1 Сесия 2 Сесия 3 8

 9. Одобрени проекти за финансиране по тип организации Научни организации • Most successful instruments – STREPs • Very good representation of SMEs Научни организации, Академия и Университети 9 Добро участие на МСП

 10. Одобрени проекти за финансиране по инструменти Най успешно е участието в проекти “STREP” /Насочени научноизследователски проекти/ 10

 11. Одобрени проекти за финансиране по стратегически цели/SO/ • Най-успешни са участията в следните стратегически цели: • ICT-2007-1.1Мрежи на бъдещето • ICT-2007-4.2Изкуствен интелект и семантични мрежи • ICT-2007-4.3 Електронни библиотекии технологииповишаващи качеството на процеса на обучение • ICT-2007-6.3Информационни и комуникационни технологииза постигане на ефикасно управление нa заобикалящия ни святи повишаване на продуктивността • ICT-2007-7.2Достъпни и масови информационни и комуникационни технологии 11

 12. Финансови резултати от българското участие • Конкурсна сесия 1 • Обща стойност на подадените проекти в конкурсна сесия 1: 26 914 000 € • Одобрено финансиране на проекти с българско участие: 2 187 323 € - 0.18% of MS • Конкурсна сесия 2 • Обща стойност на подадените проекти в конкурсна сесия 2: 11 579966 € • Одобрено финансиране на проекти с българско участие : 857 011 € - 0.19% of MS • Конкурсна сесия 3 • Обща стойност на подадените проекти в конкурсна сесия 3: 13 530 655EUR € • Одобрено финансиране на проекти с българско участие : 1 378 459 € - 0.19% of MS 12

 13. Успешно българско участие Брой участници Финансиране 13

 14. Научно-изследователски капацитет в областта на ИКТ • Основни участници: • Институтите на Българска Академия на Науките – основния орган, занимаващ се с изследване на информационните и комуникационни технологии • Институт по паралелна обработкаhttp://www.bas.bg/clpp/ • Институт по математика и информатикаhttp://www.math.bas.bg • Институт по информационни технологииhttp://www.iit.bas.bg/ • Централна лаборатория по екология • Водещи университети с принос в областта на проучване и развитие на информационните и комуникационни технологии • Софийски Университет “Св.Климент Охридски”http://www.uni-sofia.bg/ • Факултет по математика и информатика • Технически Университет - Софияhttp://www.tu-sofia.bg/ • Факултети по Компютърни системи и управление и Телекомуникации • Технически Университет - Русе, http://www.ru.acad.bg • Множество високотехнологичниМСП,специализирани в изследване и развитие в областта на информационните и комуникационни технологии. 14

 15. Научно-изследователски капацитет в областта на ИКТ Най-успешните МСП: • Sirma Group Corp / Ontotext Lab - http://www.sirma.bg Ontotext е софтуерна компания с със сериозни изследвания и разработки в областта на семантичните мрежи, естествените езици и биоинформационните технологии. • MM Solutions LTD - http://www.mm-sol.com/ Работи в областта наиновациите в мултимедийния сектор,доставя решения и услуги за разнообразни пазари. • WEBGATE JSC - http://www.webgate.bg/ Занимава се в сферата на потребителския софтуер, системен дизайн, внедряване и поддръжка на софтуерни продукти, консултиране при използване на софтуерни продукти. • Technologica – http://www.technologica.com Развитие на RDBMS (Управление на релативни бази от данни), CAD системи и системи за управление на бизнес процеси. • URSIT LTD – http://www.ursit.com/ Географски информационни системи, електронна търговия, електронен бизнес, информационни технологии 15

 16. БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО 16