slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Idrottslyftsansökan i IdrottOnline PowerPoint Presentation
Download Presentation
Idrottslyftsansökan i IdrottOnline

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 21
yin

Idrottslyftsansökan i IdrottOnline - PowerPoint PPT Presentation

107 Views
Download Presentation
Idrottslyftsansökan i IdrottOnline
An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Idrottslyftsansökan i IdrottOnline

 2. Idrottslyftet Idrottslyftet är en satsning på barn- och ungdomsidrott Idrottslyftets medel ska användas till insatser för att: öppna dörrarna till idrotten för fler barn- och ungdomar och utveckla verksamheten så de väljer att idrotta längre upp i åldrarna. Allt arbete ska utgå från ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv och genomsyras av riktlinjerna i Idrotten vill.

 3. Svensk idrotts nya verksamhetssystem för kommunikation och administration Idrottslyftsapplikationen

 4. Logga in

 5. Lägga in person i medlemsregistret Välj Medlemsregister

 6. Sök eller lägg in person i medlemsregistret 2. Sök upp medlem 1. Välj ”Alla” Eller lägg in ”Ny medlem” om personen inte finns i registret

 7. Fyll i uppgifter i 4 steg Fullständigt personnummer

 8. Sök person i Åtgärdslistan 1. Välj ”Alla” 2. Om personen inte har fullständigt personnummer ligger han/hon i Åtgärdslistan 3. Sök upp personen på samma sätt som i medlemsregistret

 9. Välj den person som ska ”lyftas” från Åtgärdslistan Klicka på den person som du ska komplettera personnummer på

 10. Tilldela roll 1. Gå till Medlems-fliken 3. Sök medlem 2. Kontrollera ”Alla” 4. Klicka på personen som du ska lägga till en roll på

 11. Lägg till roll Välj roll-fliken Klicka på ”Lägg till roll” och följ instruktionerna

 12. Idrottslyftsfliken

 13. Information från SF Se till att rätt idrott är angiven i rutan • Klicka på länken för att göra ansökan • Ordförande och kassör måste vara inlagda i medlemsregistret • för att kunna skicka in ansökan till förbundet.

 14. Vissa fält är obligatoriska att fylla i och systemet säger till om man glömt något av dessa Ansökningsformulär

 15. Beskriv projektet

 16. Spara och ansök Vem som helst som har inloggningsmöjlighet på sidan kan fylla i ansökan och spara - Men bara ordförande, kassör och Idrottslyftsansvarig har ”Ansök”-knappen för att kunna skicka in

 17. Status för ansökningar Tillbaks på sin IdrottOnline-sida under Idrottslyftsfliken ser alla som kan logga in föreningens olika Idrottslyftsansökningar och vilken status de har Om ansökan inte beviljas Om ansökan godkänns Om ansökan avgränsats av SF:et måste IF acceptera eller avböja Här hamnar en inskickad ansökan När föreningen kompletterat hamnar ansökan här Om SF:et önskar mer uppgifter begärs komplettering Här hamnar en sparad – ej inskickad ansökan När en ansökan har blivit godkänd av SF:et så hamnar dom också under ”Återrapporter” med koppling till ett rapportformulär som ska fyllas i efter projektets slut

 18. Information om status Från: sharepoint@rf.se [mailto:sharepoint@rf.se] Skickat: den 15 oktober 2009 14:07 Till: Lena Björk (RF) Ämne: Kompletteringskrav 2009-10-15 Detta e-postmeddelande har skickats till: Pia Ahlgren, pia.ahlgren@rf.se Pia Ahlgren, pia.ahlgren@rf.se Lena Björk, lena.bjork@rf.se Hej, Er förening Gubbängen/Tallen Idrottsklubb med föreningsnr: 1831 har ansökt om medel från Idrottslyftet hos Svenska Bandyförbundet. Er ansökan måste kompletteras se ansökan. Ärende: 54 Projektnamn: Test 112 Ansvarig för ansökan i er förening är: Pia Ahlgren Idrott: Bandy Kontaktperson på förbundet för frågor kring ärendet är Pia Ahlgren Med vänliga hälsningar Svenska Bandyförbundet När ansökan behandlats av SF:et får ordförande, kassör och Idrottslyftsansvarig en automatisk e-post(under förutsättning att e-post är inlagd i medlemsregistret).I detta fall ett önskemål om komplettering Ansökan under status ”kompletteringskrav” finns på föreningens IdrottOnline-sida

 19. Återrapporteringsformulär Återrapporteringen ska relatera till ansökan och här finns direktlänk till den

 20. Skicka in återrapporten Alla som har inlogg på sidan kan fylla i Återrapporten, men bara ordföranden, kassör ellerIdrottslyftsansvarig kan skicka in

 21. Status för återrapporter Status för återrapporter ser man på föreningens IdrottOnline-sida under Idrottslyftsfliken