Idrottslyftsansökan i IdrottOnline
Download
1 / 21

- PowerPoint PPT Presentation


  • 95 Views
  • Updated On :

Idrottslyftsansökan i IdrottOnline. Idrottslyftet. Idrottslyftet är en satsning på barn- och ungdomsidrott Idrottslyftets medel ska användas till insatser för att: öppna dörrarna till idrotten för fler barn- och ungdomar och utveckla verksamheten så de väljer att idrotta längre

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - yin


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Idrottslyftet l.jpg
Idrottslyftet

Idrottslyftet är en satsning på barn- och ungdomsidrott

Idrottslyftets medel ska användas till insatser för att:

öppna dörrarna till idrotten för fler barn- och ungdomar

och utveckla verksamheten så de väljer att idrotta längre

upp i åldrarna.

Allt arbete ska utgå från ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv

och genomsyras av riktlinjerna i Idrotten vill.


Slide3 l.jpg

Svensk idrotts nya verksamhetssystem

för kommunikation och administration

Idrottslyftsapplikationen
S k eller l gg in person i medlemsregistret l.jpg
Sök eller lägg in person i medlemsregistret

2. Sök upp medlem

1. Välj ”Alla”

Eller lägg in ”Ny medlem” om personen inte finns i registret


Fyll i uppgifter i 4 steg l.jpg
Fyll i uppgifter i 4 steg

Fullständigt personnummer


S k person i tg rdslistan l.jpg
Sök person i Åtgärdslistan

1. Välj ”Alla”

2. Om personen inte har fullständigt personnummer ligger han/hon i Åtgärdslistan

3. Sök upp personen på samma sätt som i medlemsregistret


V lj den person som ska lyftas fr n tg rdslistan l.jpg
Välj den person som ska ”lyftas” från Åtgärdslistan

Klicka på den person som du ska komplettera personnummer på


Tilldela roll l.jpg
Tilldela roll

1. Gå till Medlems-fliken

3. Sök medlem

2. Kontrollera ”Alla”

4. Klicka på personen som du ska lägga till en roll på


L gg till roll l.jpg
Lägg till roll

Välj roll-fliken

Klicka på ”Lägg till roll” och följ instruktionernaInformation fr n sf l.jpg
Information från SF

Se till att rätt idrott är angiven i rutan

  • Klicka på länken för att göra ansökan

  • Ordförande och kassör måste vara inlagda i medlemsregistret

  • för att kunna skicka in ansökan till förbundet.


Ans kningsformul r l.jpg

Vissa fält är obligatoriska att fylla i och systemet säger till om man glömt något av dessa

AnsökningsformulärSpara och ans k l.jpg
Spara och ansök

Vem som helst som har inloggningsmöjlighet på sidan kan fylla i ansökan och spara

- Men bara ordförande, kassör och Idrottslyftsansvarig har ”Ansök”-knappen för att kunna skicka in


Status f r ans kningar l.jpg
Status för ansökningar

Tillbaks på sin IdrottOnline-sida under Idrottslyftsfliken ser alla som kan logga in föreningens olika Idrottslyftsansökningar och vilken status de har

Om ansökan inte beviljas

Om ansökan godkänns

Om ansökan avgränsats av SF:et måste IF acceptera eller avböja

Här hamnar en inskickad ansökan

När föreningen kompletterat hamnar ansökan här

Om SF:et önskar mer uppgifter begärs komplettering

Här hamnar en sparad – ej inskickad ansökan

När en ansökan har blivit godkänd av SF:et så hamnar dom också under ”Återrapporter” med koppling till ett rapportformulär som ska fyllas i efter projektets slut


Information om status l.jpg
Information om status

Från: sharepoint@rf.se [mailto:sharepoint@rf.se]

Skickat: den 15 oktober 2009 14:07

Till: Lena Björk (RF)

Ämne: Kompletteringskrav

2009-10-15

Detta e-postmeddelande har skickats till:

Pia Ahlgren, pia.ahlgren@rf.se

Pia Ahlgren, pia.ahlgren@rf.se

Lena Björk, lena.bjork@rf.se

Hej,

Er förening Gubbängen/Tallen Idrottsklubb med föreningsnr: 1831 har ansökt om medel från Idrottslyftet hos Svenska Bandyförbundet.

Er ansökan måste kompletteras se ansökan.

Ärende: 54

Projektnamn: Test 112

Ansvarig för ansökan i er förening är: Pia Ahlgren

Idrott: Bandy

Kontaktperson på förbundet för frågor kring ärendet är Pia Ahlgren

Med vänliga hälsningar

Svenska Bandyförbundet

När ansökan behandlats av SF:et får ordförande, kassör och Idrottslyftsansvarig en automatisk e-post(under förutsättning att e-post är inlagd i medlemsregistret).I detta fall ett önskemål om komplettering

Ansökan under status ”kompletteringskrav” finns på föreningens IdrottOnline-sida


Terrapporteringsformul r l.jpg
Återrapporteringsformulär

Återrapporteringen ska relatera till ansökan och här finns direktlänk till den


Skicka in terrapporten l.jpg
Skicka in återrapporten

Alla som har inlogg på sidan kan fylla i Återrapporten, men bara ordföranden, kassör ellerIdrottslyftsansvarig kan skicka in


Status f r terrapporter l.jpg
Status för återrapporter

Status för återrapporter ser man på föreningens IdrottOnline-sida under Idrottslyftsfliken


ad