luomuviljelyn talous n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Luomuviljelyn talous PowerPoint Presentation
Download Presentation
Luomuviljelyn talous

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

Luomuviljelyn talous - PowerPoint PPT Presentation


 • 118 Views
 • Uploaded on

Luomuviljelyn talous. Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso 1.12.2009. Luonnonmukaisen tuotannon näkymät 1/2. Luomutuotteiden kysyntä on kasvanut kaikkialla Suomessa kulutus on tapahtunut muuta Eurooppaa hitaammin EU ja kuluttajat suhtautuu luomutuotantoon myönteisesti

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Luomuviljelyn talous


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  Presentation Transcript
  1. Luomuviljelyn talous Reijo Käki Luomuneuvoja ProAgria Kymenlaakso 1.12.2009

  2. Luonnonmukaisen tuotannon näkymät 1/2 • Luomutuotteiden kysyntä on kasvanut kaikkialla • Suomessa kulutus on tapahtunut muuta Eurooppaa hitaammin • EU ja kuluttajat suhtautuu luomutuotantoon myönteisesti • Tuotantokustannusten nousu ja tuottajahintojen lasku on lisännyt viljelijöiden kiinnostusta luomutuotannosta • Taloudellinen taantuma aiheuttaa epävarmuutta markkinoilla R Käki Luomuviljelyn talous

  3. Luonnonmukaisen tuotannon näkymät 2/2 • Luomuviljan kysyntä on tasaantunut. Markkinoilla on tällä hetkellä ylitarjontaa. • Palkoviljojen ja rypsin osalta nykyinen tarjonta ei riitä kattamaan kysyntää • Erikoiskasveilla on oma markkinarako • Kotieläintuotteiden pullonkaulana on jalostus • HeVi -tuotteilla on kysyntää, lisää tuottajia kaivataan R Käki Luomuviljelyn talous

  4. Luomuun siirtyminen Edellinen talvi Edellinen kesä Kevät talvella Peltojen ja rakennusten kunnostus Luomu-sopimuksen tekeminen Perus-kurssi Tiedot Valvonta- järjestelmään liittyminen Ajatus Apilan kylvö Neuvoja Suunni-telmat Kasvi-valikoiman lisäys Poikkeusluvat: oma siemen, siirtymäaika R Käki Luomuviljelyn talous

  5. Luomutuotannon kannattavuus • Laskelmien valossa luomutuotantoon siirtyminen on kannattavaa vuoden 2009 hintatasolla • Luomutuki kasvinviljelyssä 141 euroa/ha • Luomukotieläintiloilla lisätuki 126 euroa/ha, kun eläintiheys on vähintään 0,5 ey/ha • Yhden lisätoimenpiteen voi vaihtaa tilan siirtyessä luomutuotantoon R Käki Luomuviljelyn talous

  6. ProViljelys Kymenlaakso 1/5 • Kymenlaaksossa on seurattu kasvinviljelyn kannattavuutta tavanomaisilla ja luomutiloilla vuodesta 2002 alkaen • Mukana olevien tilojen pinta-alojen keskiarvo on ollut molemmissa ryhmissä n. 80 ha • Koko tilan nettovoittoa hehtaaria kohti verrattaessa luomutilat ovat pärjänneet hyvin R Käki Luomuviljelyn talous

  7. ProViljelys Kymenlaakso 2/5 R Käki Luomuviljelyn talous

  8. ProViljelys Kymenlaakso 3/5 • 2007 sadosta saatava hinta nousi ja tavanomaiset tilojen tulos parani selvästi • 2009 sadosta saatava hinta on jäämässä alhaiseksi ja molemmissa ryhmissä tulos tulee olemaan aikaisempia vuosia pienempi • Pienemmästä satotasosta johtuen hintaheilahtelut eivät vaikuta luomutuotannon kannattavuuteen yhtä voimakkaasti R Käki Luomuviljelyn talous

  9. ProViljelys Kymenlaakso 4/5 • Erot luomutilojen välillä olivat isoja • Parhaan tuloksen tekivät tilat, joilla oli korkea satotaso ja paljon myyntikasveja • Parhaimmassa neljänneksessä tiloilla oli myös monipuolisempi kasvivalikoima • Kiinteät kustannukset ovat myös merkittävä kustannuserä, niiden vaikutus tuloksiin väheni pinta-alan kasvaessa yli 50 ha R Käki Luomuviljelyn talous

  10. ProViljelys Kymenlaakso 5/5 R Käki Luomuviljelyn talous

  11. Luomuun siirtymisen kannattavuus • Nopeasti muuttuvassa markkinatilanteissa ei aikaisempien vuosien lukuja vertaamalla voi arvioida luomutuotantoon siirtämisen kannattavuutta • Tulevien vuosien tuloksen arvioimiseksi on tehty taulukkopohja, jolla voi eri muuttujia muuttamalla tutkia eri vaihtoehtojen vaikutusta tilan kate A:han • Seuraava laskelma on tehty malliksi 1.12.2009 B-tukialueelle R Käki Luomuviljelyn talous

  12. Luomutuotannon kannattavuus 1/6

  13. Luomutuotannon kannattavuus 2/6

  14. Luomutuotannon kannattavuus 3/6

  15. Luomutuotannon kannattavuus 4/6

  16. Luomutuotannon kannattavuus 5/6

  17. Luomutuotannon kannattavuus 6/6 • Luomutuotanto on joustava erilaisissa markkinatilanteissa • Tuotanto on monipuolisempaa • Hintavaihtelujen vaikutus on pienempi • Viljelykierrolla ja kasvivalikoimalla pystytään vastaamaan isoihinkin kysynnän vaihteluihin • Viljelijän ammattitaito ja osaaminen näkyy luomutiloilla => Luomutuotanto on kilpailukykyinen vaihtoehto kasvinviljelyssä! R Käki Luomuviljelyn talous