znaczenie kapita u spo ecznego dla proces w innowacyjnych n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Znaczenie kapitału społecznego dla procesów innowacyjnych PowerPoint Presentation
Download Presentation
Znaczenie kapitału społecznego dla procesów innowacyjnych

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 9

Znaczenie kapitału społecznego dla procesów innowacyjnych - PowerPoint PPT Presentation


 • 122 Views
 • Uploaded on

Znaczenie kapitału społecznego dla procesów innowacyjnych. Tadeusz Baczko Instytut Nauk Ekonomicznych PAN ZG PTE, Warszawa 5 marca 2012 r. Pogorszenie współpracy przedsiębiorstw zagrożeniem dla wzrostu innowacyjności . Badania innowacyjności krajów Niski poziom współpracy

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Znaczenie kapitału społecznego dla procesów innowacyjnych' - yetty


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
znaczenie kapita u spo ecznego dla proces w innowacyjnych

Znaczenie kapitału społecznego dla procesów innowacyjnych

Tadeusz Baczko

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN

ZG PTE, Warszawa 5 marca 2012 r.

pogorszenie wsp pracy przedsi biorstw zagro eniem dla wzrostu innowacyjno ci
Pogorszenie współpracy przedsiębiorstw zagrożeniem dla wzrostu innowacyjności
 • Badania innowacyjności krajów
  • Niski poziom współpracy
  • Pogorszenie współpracy
  • Niski poziom współpracy przy wykonywaniu publikacji naukowych sektora publicznego i prywatnego, poprawa z niskiego poziomu
 • Badania mikroekonomiczne Sieci MSN
  • Występuje grupa małych i średnich firm o ponadprzeciętnej współpracy
  • Spadek ilości współpracujących firm innowacyjnych w okresie 2008-2010 r., N.Grądzka,2012
slide3

Porównanie do średniej w UE. Polska jest krajem, którego innowacyjność, jest oceniana jako niższa niż przeciętna w UE. Względne słabości są w otwartych, systemach badawczych, powiązaniach i przedsiębiorczości, własności intelektualnej i poziomie innowacji produktowych i procesowych.

Indicatorvaluesrelative to the EU27 (EU27=100).

slide4

Badanie dynamiki. Względnie wysoki spadek jest obserwowany w sferze innowacyjności produktowej i procesowej i współpracy innowacyjnej małych i średnich przedsiębiorstw.

Annual average growth per indicator and average country growth

wsp praca sieci struktury wiedzy
Współpraca, sieci, struktury wiedzy
 • K.Klincewicz -3T Technologie, Talent, Tolerancja (R.Florida)
 • A.Chaberski-firmy rodzinne
 • A.Żołnierski-kapitał społeczny
 • N.Grądzka- współpraca firm innowacyjnych
 • M.Dębowska Cox- CorporateSocialResponsibility
 • E.Krzywina-bariery innowacyjności
 • M.Wyrwicka-sieci gospodarcze i struktury wiedzy
 • M.Osęka-JBR i współpraca z gospodarką
 • I. Kijeńska-Dąbrowska -uczelnie i współpraca z gospodarką
 • A.Olechnicka, A Płoszaj-studia bibliometryczne
aktywizacja kapita u spo ecznego podstaw wzrostu innowacyjno ci
Aktywizacja kapitału społecznego podstawą wzrostu innowacyjności
 • Wzmocnienie struktur współpracy
 • Inwestowanie funduszy publicznych w powiązania, struktury przepływu wiedzy i mechanizmy absorbcji*/
 • Identyfikacja przejawów wpływu kapitału społecznego na innowacyjność
 • Rozwój instrumentów zorientowanych na wzrost współpracy i przepływ wiedzy

*/

Badania INE PAN dla MNiSWWpływ funduszy strukturalnych z UE na transfer wiedzy z sektora B+R do przedsiębiorstw (samorządy,instytuty badawcze, przedsiębiorstwa) pod kier. prof. dr hab. Joanny Kotowicz-Jawor.

strategia innowacji dla polski p a r t y c y p a c y j n a
Strategia Innowacji dla PolskiP a r t y c y p a c y j n a
 • Społeczny proces identyfikacji firm innowacyjnych
 • Diagnoza sektora innowacyjnego
 • Spotkania w ramach rozszerzonych sektorów w celu eliminacji „silosowego” myślenia
 • Wiązanie środowisk zainteresowanych wzrostem innowacyjności
 • Tworzenie i rozwój struktur eksperckich
 • Upowszechnianie wzorców innowacyjności
 • Działania na rzecz zmiany rozwiązań instytucjonalnych
raporty o innowacyjno ci gospodarki polski od 2005 roku
Raporty o innowacyjności gospodarkiPolski od 2005 roku
 • Badania własne Sieci Naukowej MSN koordynowanej przez INE PAN
 • Przegląd najważniejszych badań w Polsce
 • Międzyśrodowiskowe gale innowacyjności
 • Rankingi i indywidualne oceny innowacyjności
  • Firm patentujących
  • Inwestorów w B+R
  • Firm innowacyjnych
  • Firm tworzących innowacyjne produkty
slide9

Zob. Strategia Innowacyjności Efektywności Gospodarki, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2011 str. 20

 • Dziękuję za uwagętbaczko@inepan.waw.pl
 • www.inepan.waw.pl/siec_naukowa/
 • www.innovation-in-aviation.pl
 • http://www.inepan.waw.pl/aktualnosci.html?id_komunikat=269