Obchodov n s elekt inou po novele energetick ho z kona miroslav marvan
Download
1 / 33

- PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

Obchodování s elektřinou po novele energetického zákona Miroslav Marvan. XV. seminář energetiků Energetika Malenovice, a.s. a Teplárna Otrokovice, a.s. členové skupiny Appian Group 19. leden 2005. Změny v obchodování a novela energetického zákona:. nejedná se o zásadní změny

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - yetty


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Obchodov n s elekt inou po novele energetick ho z kona miroslav marvan

Obchodování s elektřinou po novele energetického zákonaMiroslav Marvan

XV. seminář energetiků

Energetika Malenovice, a.s.

a Teplárna Otrokovice, a.s.

členové skupiny Appian Group

19. leden 2005


Zm ny v obchodov n a novela energetick ho z kona
Změny v obchodování a novela energetického zákona:

 • nejedná se o zásadní změny

 • základní změnou je otevření trhu pro všechny účastníky trhu s elektřinou mimo domácnostiDruhy obchodu s elekt inou
Druhy obchodu s elektřinou:

 • dvoustranné obchody

 • obchody na burze

 • organizovaný denní trh s elektřinou (OKO)

 • vnitrodenní trh s elektřinou (VDT)

 • vyrovnávací trh s elektřinou (VT)


Stanoven skute n ch hodnot
Stanovení skutečných hodnot:

 • průběhové měření elektřiny s dálkovým přenosem údajů (typ A)

 • průběhové měření elektřiny s odečtem pomocí ručního terminálu (typ B)

 • ostatní měření elektřiny (typ C)


Typov diagramy dod vek a jejich vyu it v syst mu z tov n odchylek
Typové diagramy dodávek a jejich využití v systému zúčtování odchylek

Metoda typových diagramů dodávky elektřiny (metoda TDD) je náhradní postup pro stanovení velikosti hodinového odběru skupiny oprávněných zákazníků s měřením typu C, tj. nahrazuje průběhové měření u této skupiny průběhově neměřených odběrů.


Typov diagramy dod vek a jejich vyu it v syst mu z tov n odchylek1
Typové diagramy dodávek a jejich využití v systému zúčtování odchylek

pokračování

Normalizovaný typový diagram dodávky (TDDn) je 8 760 relativních hodnot průměrných hodinových odběrů v roce (8 784 hodnot v roce přestupném), vztažených k hodnotě ročního maxima průměrných hodinových odběrů, určeného z měření vzorků TDD. Průměrné hodinové odběry, použité ke stanovení TDDn, jsou přepočteny na normální klimatické podmínky (v roce 2005 na třicetiletý celostátní průměr denních teplot vzduchu). Hodnoty TDDn se pohybují v rozmezí 0 až 1 a definují tvar diagramu zatížení dané skupiny konečných zákazníků za normálních klimatických podmínek. Celkový součet relativních hodnot průměrných hodinových odběrů TDDn pak vyjadřuje dobu využití maxima [hod/rok]:


Obchodov n s elekt inou po novele energetick ho z kona miroslav marvan
Pro rok 2005 bylo zpracovatelem TDD společností EGÚ Brno, a.s. stanoveno osm TDD s následující charakteristikou:

 • Podnikatel - odběr bez tepelného využití elektřiny - TDD č. 1

 • Podnikatel - odběr s akumulačním spotřebičem - TDD č. 2

 • Podnikatel - odběr s hybridním vytápěním - TDD č. 2

 • Podnikatel - odběr s přímotopným systémem vytápění - TDD č. 3

 • Podnikatel - odběr s tepelným čerpadlem - TDD č. 3

 • Domácnost - odběr bez tepelného využití elektřiny - TDD č. 4

 • Domácnost - odběr s akumulačním spotřebičem - TDD č. 5

 • Domácnost - odběr s hybridním vytápěním - TDD č. 6

 • Domácnost - odběr s přímotopným systémem vytápění - TDD č. 7

 • Domácnost - odběr s tepelným čerpadlem - TDD č. 7

 • Podnikatel - odběr pro veřejné osvětlení - TDD č. 8


Tdd 1 pro rok 2004
TDD 1 pro rok 2004 a.s. stanoveno osm TDD s následující charakteristikou:


Tdd 3 pro rok 2004
TDD 3 pro rok 2004 a.s. stanoveno osm TDD s následující charakteristikou:


Tdd 5 pro rok 2004
TDD 5 pro rok 2004 a.s. stanoveno osm TDD s následující charakteristikou:


Tdd 1 od 5 7 do 18 7 2004
TDD 1 od 5.7. do 18.7.2004 a.s. stanoveno osm TDD s následující charakteristikou:


Tdd 1 od 5 12 do 18 12 2004
TDD 1 od 5.12. do 18.12.2004 a.s. stanoveno osm TDD s následující charakteristikou:


Obchodov n s elekt inou po novele energetick ho z kona miroslav marvan

Hodnota hodinového odběru odběratele (oprávněného zákazníka) se spočte podle:

 • hodnota koeficientu zbytkové bilance v h-té hodině;

 • - hodnota koeficientu přepočtu na teplotu pro příslušnýTDD pro danou hodinu, resp. den

 • hodnota normalizovaného TDD v hodině h

 • - součet hodnot normalizovaného TDD za všechny hodiny roku

- odhad roční spotřeby i - tého zákazníka (OPM), který provedl příslušný PDS


T da tdd 3 za jednu ds
Třída TDD 3 za jednu DS zákazníka) se spočte podle:


T da tdd 3 za jednu ds1
Třída TDD 3 za jednu DS zákazníka) se spočte podle:


T da tdd 5 za jednu ds
Třída TDD 5 za jednu DS zákazníka) se spočte podle:


T da tdd 5 za jednu ds1
Třída TDD 5 za jednu DS zákazníka) se spočte podle:


T da tdd 7 za jednu ds
Třída TDD 7 za jednu DS zákazníka) se spočte podle:


T da tdd 7 za jednu ds1
Třída TDD 7 za jednu DS zákazníka) se spočte podle:


Clearing hodnot spot eby vypo ten ch z tdd
Clearing hodnot spotřeby vypočtených z TDD zákazníka) se spočte podle:

 • přes veškeré upřesňování v průběhu výpočtu TDD bude existovat rozdíl

- odečet (měření) i-tého zákazníka (OPM)

- vypočtený odběr z TDD i-tého zákazníka

nebo

 • provádět vypořádání (clearing)


Clearing hodnot spot eby vypo ten ch z tdd1
Clearing hodnot spotřeby vypočtených z TDD zákazníka) se spočte podle:

pokračování

 • OTE bude dostávat odečty (měření) těch OPM, která změnila dodavatele

 • bude vždy po obdržení odečtu spočítáno

 • pro finanční ocenění platí

 • tržní cena stanovená ERÚ

 • odchylka výpočtu příslušná danému provozovateli distribuční soustavy


Koeficient zbytkov bilance
Koeficient zbytkové bilance zákazníka) se spočte podle:


Koeficient zbytkov bilance1
Koeficient zbytkové bilance zákazníka) se spočte podle:


Koeficient zbytkov bilance2
Koeficient zbytkové bilance zákazníka) se spočte podle:


Koeficient zbytkov bilance3
Koeficient zbytkové bilance zákazníka) se spočte podle:


Koeficient zbytkov bilance4
Koeficient zbytkové bilance zákazníka) se spočte podle:


Koeficient zbytkov bilance5
Koeficient zbytkové bilance zákazníka) se spočte podle:


Koeficient zbytkov bilance6
Koeficient zbytkové bilance zákazníka) se spočte podle:


Koeficient zbytkov bilance7
Koeficient zbytkové bilance zákazníka) se spočte podle:


Obchodov n s elekt inou po novele energetick ho z kona miroslav marvan
Počet OPM s jiným dodavatelem než obchodníkem příslušné DS vždy k prvnímu dni čtvrtletí 1.1.2003 – 1.1.2004 a 1.2.2004


Tvrtletn p ehled po adavk na zm nu dodavatele od 1 1 2003 do 1 2 2005
Čtvrtletní přehled požadavků na změnu dodavatele příslušné DS vždy k prvnímu dni čtvrtletí 1.1.2003 – 1.1.2004 a 1.2.2004od 1.1.2003 do 1.2.2005


Z v r
Závěr příslušné DS vždy k prvnímu dni čtvrtletí 1.1.2003 – 1.1.2004 a 1.2.2004

 • hlavní pozornost jsme věnovali nasazení TDD

 • zatím nelze provést reprezentativní analýzu

 • lze jen říci – TDD jsme najeli do rutinního provozu

 • chceme se soustředit na posouzení dalšího vývoje způsobu obchodování s elektřinou a včasnou přípravu