HET STARRE BEGRIPPENSTELSEL VAN
Download
1 / 66

HET STARRE BEGRIPPENSTELSEL VAN MODERNE SOCIOLOGIE - PowerPoint PPT Presentation


 • 117 Views
 • Uploaded on

HET STARRE BEGRIPPENSTELSEL VAN MODERNE SOCIOLOGIE EN DE TWEE LATER STILLETJES DOOR LAMMERS GEOPENDE WAAIERS VAN VRAGEN WOUT ULTEE RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN MIDDAG OVER HET WERK VAN COR LAMMERS UNIVERSITEIT LEIDEN 25 MAART 2011 DEZE POWERPOINT STAAT OOK OP MIJN WEBSITE

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'HET STARRE BEGRIPPENSTELSEL VAN MODERNE SOCIOLOGIE' - yetty


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

HET STARRE BEGRIPPENSTELSEL VAN MODERNE SOCIOLOGIE

EN DE TWEE LATER STILLETJES DOOR LAMMERS GEOPENDE WAAIERS VAN VRAGEN

WOUT ULTEE

RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

MIDDAG OVER HET WERK VAN COR LAMMERS

UNIVERSITEIT LEIDEN

25 MAART 2011

DEZE POWERPOINT STAAT OOK OP MIJN WEBSITE

TIK IN GOOGLE: WOUT ULTEE

KLIK OP EERSTE HIT

GA NAAR PRESENTATIES, NEDERLANDSE, LEIDEN 2011


TIJDENS MIJN STUDIE SOCIOLOGIE TE UTRECHT IN 1966

HOORDE IK VAN EEN MEDESTUDENT

DAT LEIDSE SOCIOLOGEN

DE UTRECHTSE SOCIOLOGIE

BESCHOUWDEN

ALS HET STAPHORST VAN DE NEDERLANDSE SOCIOLOGIE

MODERNE SOCIOLOGIE WAS IN LEIDEN PROPEDEUSESTOF

EN IN UTRECHT STOF VOOR HET CANDIDAATS


MIJN OUDE KRITIEK OP MS: HET IS EEN BEGRIPPENSTELSEL

MIJN GROTERE NIEUWE VRAAG: WAAR ZIJN IN MS DE VRAGEN, UITSPRAKEN EN BEVINDINGEN?

ARISTOTELISCHE WETENSCHAPSTHEORIE:

OBJECTAFBAKENING

GEDEFINIEERDE BEGRIPPEN

ANALYSE VAN VOORBEELDEN

POPPERIAANSE WETENSCHAPTHEORIE:

PROBLEMEN

PROPOSITIESTELSELS

TEGENVOORBEELDEN

POPPER 1945:

DE ACHTERLIJKHEID VAN DE SOCIALE WETENSCHAPPEN

IS TERUG TE VOEREN OP HET ZOEKEN NAAR HET WEZEN VAN VERSCHIJNSELEN

EN HET SAMENVATTEN VAN ESSENTIES IN DEFINITIES


WAT GEBEURT ER IN SOCIOLOGIE UIT 1992 VAN ULTEE, ARTS & FLAP?

GEEN BEGRIPPENLIJST

HOOFDVRAGEN EN DEELVRAGEN

KERNUITSPRAKEN EN BIJBEHORENDE INVULLINGEN

THEORIEËN MET MEER EN MINDER ALGEMENE PROPOSITIES

TEGENVOORBEELDEN EN TABELLEN

DRIE HOOFDVRAGEN:

ONGELIJKHEID COHESIE RATIONALISERING


 • DEFINITIES BIJ WEBER EN DURKHEIM

 • CIJFERANALYSES IN MODERNE SOCIOLOGIE

 • ANALYSES DOOR VOORBEELDEN IN MS

 • MS ALS EEN BEGRIPPENSTELSEL OF ALS ÉÉN UITSPRAAK OVER DE BESTANDELEN VAN GROEPERINGEN?

 • PROPOSITIES IN MS

 • GAAT SOCIOLOGIE OVER GROEPERINGEN, SOCIALE SYSTEMEN, SAMENLEVINGEN OF ORGANISATIES?

 • MS ALS EEN SOCIOLOGIE ZONDER HOOFDVRAGEN

 • DE DRIE VRAGEN VAN PENS MODERNE ECONOMIE EN PEN ALS MODERNSTE SOCIOLOOG

 • LAMMERS’ EERSTE EN LATERE ORGANISATIESOCIOLOGIE: ÉÉN HOOFDVRAAG EN TWEE BIJVRAGEN

 • 10.LAMMERS’ TWEE WAAIERS VAN VRAGEN VERGELEKEN


WEBER WILDE IN RELIGIONSSOZIOLOGIE NIET DEFINIËREN

MAAR WIRTSCHAFT UND GESELLSCHAFT BEGON MET WASLIJSTEN VAN DEFINITIES

WEBER GELOOFT NIET IN DE ESSENTIE VAN VERSCHIJNSELEN

DEFINIËREN IS KWESTIE VAN EERLIJKHEID:

ZONDER DEFINITIES VOORAF WORDEN TEGENVOORBEELDEN TE GEMAKKELIJK WEGGEPRAAT


ÉÉN VAN DE REGELS VAN DURKHEIMS METHODE:

DEFINIEER TERMEN VOORAF MET EEN BEROEP OP WAARNEEMBARE VERSCHIJNSELEN

DAT DEED DURKHEIM IN LE SUICIDE EN IN LES FORMES ÉLÉMENTAIRES DE LA RELIGION

IN LES FORMES LIJKT DURKHEIM IN HET WEZEN VAN VERSCHIJNSELEN TE GELOVEN


DURKHEIM BEROEMD DOOR DE BEGRIPPEN INDIVIDUALISME EN ANOMIE

MAAR DIE TERMEN DEFINIEERT HIJ ACHTERAF EN BESLIST NIET OPERATIONEEL IN LE SUICIDE

MET DE TERMEN EGOÏSME EN ALTRUÏSME VERHULT DURKHEIM DE KWESTIE HOE DE EGOÏSME-PROPOSITIE EN DE ALTRUÏSME-PROPOSITIE UIT EEN MEER ALGEMENE UITSPRAAK MOET WORDEN AFGELEID

IDEM MET DE TERMEN ANOMIE EN FATALISME

INVOERING BEGRIPPEN ACHTERAF BRENGT LATERE GENERATIES MINDER GEMAKKELIJK OP DE GEDACHTE DAT PROPOSITIESTELSELS MOETEN WORDEN OPGETROKKEN


IN HET BEGIN VAN LES FORMES WIJDT DURKHEIM 35 BLADZIJDEN AAN EEN DEFINITIE VAN RELIGIEUZE VERSCHIJNSELEN

1. EERST WORDT DE DEFINITIE VERWORPEN DIE RELIGIE VASTPINT OP HET GELOOF IN EEN SCHEPPERGOD

2. DAN DE DEFINITIE DIE UITGAAT VAN EEN MACHTIGE GOD

3. VERVOLGENS DE DEFINITIE DIE UITGAAT VAN GODEN OF GEESTEN

TELKENS WORDT EEN DEFINITIE VERRUIMD OMDAT GEDACHTEN DIE DURKHEIM ALS RELIGIEUS WIL TELLEN ER NIET ONDER VALLEN


DURKHEIM SLAAT DAN EEN NOG RUIMERE DEFINITIE OVER:

4. GELOOF IN BIJZONDERE KRACHTEN

DURKHEIM KIEST VOOR

5. HET ONDERSCHEID TUSSEN HEILIGE EN PROFANDE DINGEN

DAT KAN WORDEN AFGELEID UIT HET BESTAAN VAN RITEN DIE DINGEN WIJDEN

DURKHEIM ZEGT ER NIET BIJ DAT HET GELOOF IN EEN SCHEPPERGOD ALTIJD GEPAARD GAAT MET HET ONDERSCHEID TUSSEN HEILIG EN PROFAAN

EN HIJ ZEGT OOK NIET DAT VOLGENS DE BOEDDHA EN CONFUCIUS BEPAALDE DINGEN HEILIG ZIJN

DURKHEIM WILDE GEWOON DAT ZICH IN ELKE SAMENLEVING GODSDIENSTIGE VERSCHIJNSELEN VOORDOEN, NIET ALLEEN BIJ AUSTRALISCHE STAMMEN MAAR OOK IN HET FRANKRIJK VAN ZIJN TIJD

JUIST MET VOORAF DEFINITIES KAN WORDEN GEKNOEID


DE ONDERTITEL VAN MS UIT 1959 IS: SYSTEMATIEK EN ANALYSE

DIE ONDERTITEL VERDWEEN IN 1976

IN 1985 ZEI LAMMERS DAT DIE VERDWEEN OMDAT IN MS 1959 MEER CIJFERS HADDEN MOETEN STAAN, MAAR HIJ ER NIET AAN TOE WAS GEKOMEN

DE OUDE MS ANALYSEERT NUMERIEKE GEGEVENS, MAAR NIET GOED

HIERBIJ CIJFERS UIT DRIE STUDIES OVER KERKELIJK GEMENGD HUWEN

KERKELIJK GEMENGD HUWEN ALS EEN AANWIJZING VOOR DE DESTIJDS MAATSCHAPPELIJK VAN BELANG ZIJNDE VRAAG OVER DE MATE VAN VERZUING VAN NEDERLAND


CIJFERS UIT GROENMANS STAPHORST, VOOR DE GESLOTEN HUWELIJKEN IN DIE GEMEENTE TUSSEN 1935 EN 1938

EEN MOOIE VIERKANTE TABEL

NATUURLIJK NIET GEANALYSEERD MET DE TOEN NOG ONBEKENDE ODDS RATIO’S


CIJFERS OVER KERKELIJK GEMENGD HUWEN UIT KRUIJTS STUDIE OVER VERZUILING IN HET SOCIOLOGISCH JAARBOEK VAN 1957

GEEN ODDS RATIO’S, WEL CIJFERS VOOR AFZONDERLIJKE GEZINDTEN


DE CIJFERS UIT VERZUILING IN HET MS

ZEGGEN NOG MINDER DAN DIE VAN KRUIJT

STAPHORST WAS ZO ACHTERLIJK NIET


MEER ANALYSES UIT DE OUDE VERZUILING IN HET MS:

DE ZAAK ANNEKE BEEKMAN EN DE HAARLEMSE HUWELIJKEN ZIJN SYMPTOMATISCH VOOR EEN CONFLICT TUSSEN NORMSYSTEMEN

CONFLICT TUSSEN WELKE NORMEN?

HET IS GOED DESTIJDS ACTUELE KWESTIES OP EEN ALGEMENE NOEMER TE BRENGEN


NEDERLAND WAS EEN VERZUILDE SAMENLEVING VERZUILING IN HET

IN ZO’N SAMENLEVING LEVEN DE LEDEN VAN DE AFZONDERLIJKE ZUILEN LANGS ELKAAR HEEN (GEEN KERKELIJK GEMENGDE HUWELIJKEN)

EN ZORGEN DE LEIDERS VAN DE ZUILEN ERVOOR DAT DE BOEL BIJ ELKAAR WORDT GEHOUDEN

DE TWEE GEVALLEN WIJZEN EROP DAT DE LEIDERS VAN ÉÉN ZUIL DE SAMENLEVING OP SCHERP ZETTEN

DE TWEE VOORBEELDEN VOOR HET BEGRIP NORMCONFLICT WAREN TEGENVOORBEELDEN BIJ EEN GANGBARE HYPOTHESE


HET GING IN DE TWEE VOORBEELDEN OM CONFLICTEN TUSSEN DE NORMEN VAN DE KATHOLIEKE KERK EN DIE VAN DE NEDERLANDSE STAAT

IN DE ZAAK ANNNEKE BEEKMAN EN DE ZAAK REBECCA MELJADO WEIGERDEN KATHOLIEKE PLEEGSOUDERS JOODSE ONDERDUIKKINDEREN NA DE TWEEDE WERELDOORLOG AAN DE JOODSE VOOGDIJ AF TE STAAN, HOEWEL DE RECHTER TOT AFSTAAN HAD BEVOLEN

DE KINDEREN BLEKEN LATER IN IN EEN BELGISCH KLOOSTER TE ZIJN VERBORGEN, MET KENNIS VAN DE KLOOSTERLEIDING

UITGEGEVEN DOOR HET NIK EN HET PIK IN 1954


BIJ DE HAARLEMSE HUWELIJKEN ZEGENDE EEN KATHOLIEK GEESTELIJKE EEN HUWELIJK VAN TWEE KATHOLIEKEN IN, TERWIJL ÉÉN VAN DE BETROKKENEN NOG MET EEN NIET-KATHOLIEK IEMAND GEHUWD WAS

KNIPSELS UIT DE NIEUWE ROTTERDAMSCHE COURANT VAN 30 MAART 1955

DE BISSCHOP VAN HAARLEM SCHREEF OOK NOG EENS DE NIET-KATHOLIEKE VROUW AAN


VOLGENS DE OUDE GEESTELIJKE EEN HUWELIJK VAN TWEE KATHOLIEKEN IN, TERWIJL ÉÉN VAN DE BETROKKENEN NOG MET EEN NIET-KATHOLIEK IEMAND GEHUWD WASMS ZIJN ZOWEL DEZE KERK ALS DIE STAAT SOCIALE SYSTEMEN

DAT MAG ZO ZIJN, MAAR HET ENE SYSTEEM HEEFT HET MONOPOLIE OP DE GEWELDSMIDDELEN EN HET ANDERE SYSTEEM NIET

DAT MAG MS NIET VERWAARLOZEN

DE HERDRUKTE MS ZEGT DAT DE MATERIËLE PRODUCTEN VAN EEN CULTUUR (WU: WAARONDER GEWELDSMIDDELEN) SLECHTS INDIRECT DOOR SOCIOLOGEN WORDEN BESTUDEERD

WU: HET AANTONEN VAN DIE INDIRECTHEID WERD VERSTARREND

WU: EN WAPENGEKLETTER VERMINDERT HET GEZAG VAN EEN BEZETTER


HET BEGRIPPENSTELSEL VAN GEESTELIJKE EEN HUWELIJK VAN TWEE KATHOLIEKEN IN, TERWIJL ÉÉN VAN DE BETROKKENEN NOG MET EEN NIET-KATHOLIEK IEMAND GEHUWD WASMS IS MINDER INCONSISTENT DAN DAT VAN BIJVOORBEELD WEBER

DE BELANGRIJKSTE PIJLERS ZIJN DE BEGRIPPEN STRUCTUUR EN CULTUUR

MAAR HET BEGRIPPENSTELSEL RAMMELT TWEE MAAL:

HET BEGRIP GROEPERING WORDT BINNENGESMOKKELD, TERWIJL NOU NET MACROBEGRIPPEN IN INDIVIDUELE TERMEN GEDEFINIEERD MOESTEN WORDEN

EN DE DEFINITIE VAN SOCIALE VERANDERING IS MERKWAARDIG OMDAT HET GAAT OM GEVOLGEN VAN DE VERANDERINGEN IN EEN SOCIAAL SYSTEEM VOOR DE STRUCTUUR EN HET FUNCTIONEREN VAN EEN SYSTEEM, MAAR NIET OM GEVOLGEN VOOR DE CULTUUR

TERWIJL DE TERM FUNCTIONEREN UIT DE LUCHT VALT


BEHALVE GEESTELIJKE EEN HUWELIJK VAN TWEE KATHOLIEKEN IN, TERWIJL ÉÉN VAN DE BETROKKENEN NOG MET EEN NIET-KATHOLIEK IEMAND GEHUWD WASWAT IS … VRAGEN

ZIJN WAARUIT BESTAAT… VRAGEN MOGELIJK

EVENALS ZIJN … BIJZONDERE GEVALLEN VAN WAT ANDERS VRAGEN

MENSENMAATSCHAPPIJEN ZIJN EEN BIJZONDER GEVAL VAN POPULATIES

DAT ZEGT MS NIET

ELKE SAMENLEVING BESTAAT UIT MENSEN DIE MET ELKAAR OMGAAN, WAT LEIDT TOT ÉÉN OF ANDERE CULTUUR EN ÉÉN OF ANDERE STRUCTUUR, EN ELKE CULTUUR BESTAAT UIT BEPAALDE WAARDEN EN BEPAALDE NORMEN

DAT ZEGT MS WEL

DAARMEE IS HET BEGRIPPENSTELSEL VAN MS EEN KERNUITSPRAAK DIE DE VRAAG WAARUIT SAMENLEVINGEN BESTAAN BEANTWOORDT

DE KERNUITSPRAAK BLIJFT ECHTER NAAKT


EEN BOEK MET ALLEEN BEGRIPPEN IS ONMOGELIJK GEESTELIJKE EEN HUWELIJK VAN TWEE KATHOLIEKEN IN, TERWIJL ÉÉN VAN DE BETROKKENEN NOG MET EEN NIET-KATHOLIEK IEMAND GEHUWD WAS

OOK ZO’N BOEK ZAL ALTIJD WEL EEN AANTAL PROPOSITIES BEVATTEN

VOLGENS LAMMERS 1985 IS DE THEORIE VAN SOCIALE VERANDERING EEN MOOI PROPOSITIESTELSEL

EVENALS DE THEORIE VAN INSTITUTIONALISERING

MERWAARDIG GENOEG WORDEN HIER VERSCHIJNSELEN UIT HET BEGRIPPENSTELSEL VERKLAARD

TERWIJL DAT STELSEL ALS VERKLARING MOEST DIENEN


DE VRAAG NAAR SOCIALE VERANDERING IS VAAG GEESTELIJKE EEN HUWELIJK VAN TWEE KATHOLIEKEN IN, TERWIJL ÉÉN VAN DE BETROKKENEN NOG MET EEN NIET-KATHOLIEK IEMAND GEHUWD WAS

OMDAT ALTIJD GEZEGD MOET WORDEN VERANDERING ONDER WELK GEZICHTSPUNT

LAMMERS PUNT DAT EEN THEORIE DIE BESTENDIGHEID VERKLAART OOK VERANDERING KAN VERKLAREN IS TERECHT

DE AANGEWEZEN OORZAKEN VAN VERANDERING VERSCHUIVEN SLECHTS DE VRAAG:

MISLUKTE CULTUUROVERDRACHT

SANCTIES DIE KRACHT VERLOREN

VERDWENEN COLLECTIEVE RITUELEN

HAPERENDE POSITIETOEWIJZING


VIJF OORZAKEN VAN INSTUTIONALISERING: GEESTELIJKE EEN HUWELIJK VAN TWEE KATHOLIEKEN IN, TERWIJL ÉÉN VAN DE BETROKKENEN NOG MET EEN NIET-KATHOLIEK IEMAND GEHUWD WAS

FREQUENTIE VAN INTERACTIE

COÖRDINATIE VAN INTERACTIE

AANWEZIGHEID DRINGEND PROBLEEM

GEDEELDE CULTUUR

BESCHIKBAARHEID LEIDERS

DE FEBRUARISTAKING IN AMSTERDAM IN 1941 MISLUKTE VOLGENS MS GEZIEN DE GEGEVENS VAN SIJES OVER DE GERINGE FREQUENTIE VAN INTERACTIE TUSSEN DE STAKERS

DIE WERD WAARSCHIJNLIJK VEROORZAAKT DOOR DE VERWACHTING DAT DE DUITSE BEZETTER REPRESAILLES ZOU UITVOEREN

DIE REPRESAILLES WERDEN ECHTER NIET ALLEEN VERWACHT, ZE WERDEN VOLGENS SIJES OOK UITGEVOERD


LIJST MET DODEN EN GEWONDEN VAN DE GGD GEESTELIJKE EEN HUWELIJK VAN TWEE KATHOLIEKEN IN, TERWIJL ÉÉN VAN DE BETROKKENEN NOG MET EEN NIET-KATHOLIEK IEMAND GEHUWD WAS


EEN BOEK ZONDER VRAGEN (PROBLEEMSTELLINGEN) IS NET ZO ONMOGELIJK ALS EEN BOEK ZONDER PROPOSITIES

MS VERWERPT OP BLZ. 18 SAMENLEVINGEN ALS HET (TEGENWOORDIG GANGBARE) OBJECT VAN DE SOCIOLOGIE

ALS DAT ZOU GEBEUREN, WORDT DE TEGENSTELLING TUSSEN INDIVIDU EN MAATSCHAPPIJ AANVAARD, TERWIJL DIE TEGENSTELLING SCHIJN IS

MS ZEGT OP BLZ. 198 (VAN DE 368) MET HET BEGRIP SOCIAAL SYSTEEM TOE TE ZIJN AAN HET EIGENLIJKE OBJECT VAN DE SOCIOLOGIE

TERWIJL HET BEGRIPPENSTELSEL VAN MS DE INDRUK WEKT DAT HET OBJECT VAN DE SOCIOLOGIE NIET SOCIALE SYSTEMEN ZIJN MAAR GROEPERINGEN

BIJ DE LATERE LAMMERS WERDEN ORGANISATIES BELANGRIJKE OBJECTEN VAN SOCIOLOGISCHE UITSPRAKEN


EEN OBJECTAFBAKENING IS ECHTER NOG GEEN VOLGROEID PROBLEEM ONMOGELIJK ALS EEN BOEK ZONDER PROPOSITIES

HOOFDVRAGEN OF IETS DERGELIJKS NOEMT MS NIET

OP BLZ. 298 WORDT GESTELD DAT HET VERBAZINGWEKKEND IS DAT CHINA TECHNOLOGISCH LANG OP EUROPA VOORLAG, MAAR IN DE 19DE EEUW DOOR EUROPA WAS INGEHAALD

DIE VRAAG WORDT ONTLEEND AAN VAN HEEK EN DUIJVENDAK

DEZE VRAAG IS ECHTER EEN ONDERDEEL VAN WEBERS RATIONALISERINGSVRAAG

WEBERS STUK DAAROVER IS VOLGENS EEN VOETNOOT MAGISTRAAL

MAAR NIET WEGENS DE ALGEMENE VRAAG EN HAAR ONDERDELEN, MAAR WEGENS EEN VERONDERSTELDE (VAGE) HYPOTHESE


WEBER STELDE IN DE INLEIDING BIJ DE ONMOGELIJK ALS EEN BOEK ZONDER PROPOSITIESRELIGIONSSOZIOLOGIE

DE VRAAG NAAR DE MATE WAARIN ZICH IN SAMENLEVINGEN OP MEERDERE TERREINEN RATIONALISERINGSPROCESSEN HEBBEN VOLTROKKEN

DE DEELVRAGEN HADDEN BETREKKING OP

1. OPKOMST VAN DE WETENSCHAP

2. VOORUITGANG IN DE TECHNIEK

3. BOUWKUNST DIE GROTERE RUIMTEN OVERSPANT

4. SCHILDERKUNST DIE WERKELIJKHEIDSGETROUWER WORDT

5. OVERGANG VAN EEN PATRIMONIALE NAAR EEN BUREAUCRATISCHE STAAT

6. OVERGANG NAAR EEN KAPITALISTISCHE ECONOMIE

(7. AFNAME VAN MAGISCHE HEILSMIDDELEN BIJ GODSDIENSTEN)

ER IS GEEN RECHTSTREEKSE LIJN VAN WEBERS BUREAUCRATISCHE STAAT NAAR LAMMERS’ ORGANISATIES

ER IS EEN LIJN VAN WEBER NAAR FORMAL ORGANIZATIONS VAN BLAU & SCOTT EN EEN LIJN VAN DAAR NAAR LAMMERS


MAAR WEINIG ANDERE KLASSIEKE SOCIOLOGEN STELDEN VRAGEN DIE ZE UITDRUKKELIJK IN DEELVRAGEN UITEENLEGDEN

ENGELS EN MARX DEDEN DAT NIET MET HET ONGELIJKHEIDSPROBLEEM

DAARVOOR MOET EEN LEZER TERUG NAAR FERGUSON EN MILLAR

DURKHEIM STIERF TE VROEG OM DE CONCRETE VRAGEN VAN ZIJN BOEKEN ALS ONDERDELEN VAN DE COHESIEVRAAG TE PRESENTEREN

MAAR ZE GAAN OVER

ECONOMISCHE BANDEN TUSSEN SAMENLEVINGSLEDEN HET DOORSNIJDEN VAN ALLE MOGELIJKE BANDEN GODSDIENSTIGE BANDEN DOOR GEZAMENLIJKE RITEN FAMILIEBANDEN


THURLINGS’ LEERBOEK UIT 1977 DAT ZEGT DAT DE SOCIOLOGIE DRIE HOOFDVRAGEN HEEFT

IN 1980 LEGDE THURLINGS HET VERDELINGSVRAAGSTUK UITEEN IN HET

ONGELIJKHEIDSVRAAGSTUK EN HET MOBILITEITSVRAAGSTUK


LAEYENDECKERS LEERBOEK UIT 1980 DAT DRIE HOOFDVRAGEN HEEFT

DE NAMEN VAN DE DRIE HOOFDVRAGEN VAN DE SOCIOLOGIE

IN DE TITEL OPNEEMT


VAN DOORN & LAMMERS’ DRIE HOOFDVRAGEN HEEFTMS UIT 1959

HAD EEN GROTE BROER:

PENS MODERNE ECONOMIE UIT 1958


DE ONDERTITEL VAN DRIE HOOFDVRAGEN HEEFTMODERNE ECONOMIE BEVAT DRIE VRAGEN:

WAT BEPAALT

HET NATIONALE INKOMEN

DE WELVAART

EN DE WERKGELEGENHEID?

HET IDEE VAN VRAGEN WAS ER DUS WEL BIJ DE GROTE BROER

MODERNE ECONOMIE BEHANDELDE ZELFS DRIE VRAGEN


VAN DOORN & LAMMERS HADDEN EEN VROEGE HERDRUK VAN DRIE HOOFDVRAGEN HEEFTMODERNE SOCIOLOGIE ALS ONDERTITEL KUNNEN GEVEN:

WAT BEPAALT

HET GEBOORTENIVEAU (VAN HEEK 1954)

DE ONTZUILING (J.P. KRUIJT 1957)

DE ZELFDODING (C.S. KRUIJT 1960)

EN DE SOCIALE STIJGING (VAN TULDER 1962)

?


MODERNE ECONOMIE DRIE HOOFDVRAGEN HEEFT DEFINIEERT GEEN BEGRIPPEN MAAR ZET TWEE THEORIEËN TEGEN ELKAAR AF:

DE PRODUCTIECAPACITEIT BEPAALT HET NATIONALE INKOMEN

EN

DE AFZET BEPAALT HET NATIONALE INKOMEN

OP TENTAMEN OVER DIT BOEK MOEST IK UITREKENEN MET HOEVEEL DE WERKGELEGENHIED ZOU TOENEMEN ALS DE OVERHEIDSINVESTERINGEN MET EEN BEPAALD BEDRAG ZOUDEN TOENEMEN


PENS VRAGEN UIT DRIE HOOFDVRAGEN HEEFTMODERNE ECONOMIE ZIJN EEN ONDERDEEL VAN WEBERS RATIONALISERINGSVRAAG

PEN SCHREEF OOK EEN BOEK OVER EEN ONDERDEEL VAN HET COHESIEPROBLEEM IN DE SOCIOLOGIE:

HARMONIE EN CONFLICT UIT 1962


PEN SCHREEF OOK NOG EENS EEN BOEK OVER EEN ONDERDEEL VAN HET ONGELIJKHEIDSPROBLEEM IN DE SOCIOLOGIE:

INCOME DISTRIBUTION UIT 1971

PEN ALS EEN MODERNER SOCIOLOOG DAN VAN DOORN EN LAMMERS!


ÉÉN MAAL LAMMERS’ ORGANISATIESOCIOLOGIE ONGELIJKHEIDSPROBLEEM IN DE SOCIOLOGIE:

‘FORMAL ORGANIZATIONS’ UIT 1967

‘STRIKES AND MUTINIES’ UIT 1969

‘STUDENT UNIONISM’ UIT 1971

‘FACULTY RESPONSE’ UIT 1974


DE NIEUWE KERNUITSPRAAK VOLGENS ‘FORMAL ORGANIZATIONS’: ONGELIJKHEIDSPROBLEEM IN DE SOCIOLOGIE:

ELKE ORGANISATIE BESTAAT UIT MINSTENS TWEE GELEDINGEN

MET TEGENGESTELDE BELANGEN

DIT LEIDT TOT STRIJD

GEDEELTELIJKE INVULLING:

DE GELEDINGEN ZIJN DE FORMELE LEIDERS EN DE LEDEN

WAARBIJ DE BESLISSINGSMACHT EN HET INKOMEN VAN DE LEIDERS HOGER ZIJN DAN DE BESLISSINGSMACHT EN HET INKOMEN VAN DE LEDEN

DEZE STRIJD VERMINDERT DE DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID VAN ORGANISATIES


DEZE FIGUUR VERBEELDT DE HYPOTHESE DAT MINDER ONEVENWICHTIGE MACHTSVERHOUDINGEN TUSSEN DE LEIDERS EN LEDEN VAN EEN ORGANISATIE

LANGS TWEE WEGEN DE DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID VAN ORGANISATIES VERHOOGT

MACHT IS GEEN NUL-SOM SPEL

LAMMERS BEROEPT ZICH HIER OP DE ECONOMEN GALBRAITH EN PEN

DE HAMVRAAG VAN DE ORGANISATIESOCIOLOGIE IS DE VRAAG NAAR DE DOELTREFFENDHEID EN DOELMATIGHEID VAN ORGANISATIES


‘STRIKES AND MUTINIES’: MACHTSVERHOUDINGEN TUSSEN DE LEIDERS EN LEDEN VAN EEN ORGANISATIE

STAKINGEN ZIJN EEN VORM VAN STRIJD BINNEN BEDRIJFSORGANISATIES

MUITERIJEN ZIJN EEN VORM VAN STRIJD OP MARINESCHEPEN, ANDERE ORGANISATIES

ZIJN DE FACTOREN DIE DE UITKOMST VAN STAKINGEN VERKLAREN

DEZELFDE ALS DE FACTOREN DIE DE UITKOMST VAN MUITERIJEN VERKLAREN?

DEZE BIJVRAAG VAN DE ORGANISATIESOCIOLOGIE GAAT OVER DE WERKOMSTANDIGHEDEN VAN ÉÉN GELEDING VAN EEN ORGANISATIE


UNIVERSITEITEN ZIJN ORGANISATIES MACHTSVERHOUDINGEN TUSSEN DE LEIDERS EN LEDEN VAN EEN ORGANISATIE

‘STUDENT UNIONISM’ VRAAG:

WELKE FACTOREN BEPALEN BIJ UNIVERSITAIRE VERKIEZINGEN HET STEMMEN VAN STUDENTEN OP PARTIJEN DIE DE LEIDING VAN DE UNIVERSITEIT MACHT AF WILLEN NEMEN?

‘FACULTY RESPONSE’ VRAAG:

WELKE FACTOREN BEPALEN BIJ UNIVERSITAIRE VERKIEZINGEN HET STEMMEN VAN STAFLEDEN OP PARTIJEN DIE DE LEIDING VAN DE UNIVERSITEIT MACHT AF WILLEN NEMEN?

BEIDE BIJVRAGEN VAN DE ORGANISATIESOCIOLOGIE HANDELEN OVER DE HEVIGHEID VAN STRIJD TUSSEN DE GELEDINGEN VAN ORGANISATIES


ANDER MAAL LAMMERS’ ORGANISATIESOCIOLOGIE MACHTSVERHOUDINGEN TUSSEN DE LEIDERS EN LEDEN VAN EEN ORGANISATIE

‘MACHT EN GEZAG’ UIT 1990

‘COLLABOREREN OP NIVEAU’ UIT 1994

‘COLLABORATIE EN VERZET IN DUITSE EN JAPANSE INTERNERINGSKAMPEN’ UIT 1997

‘NEDERLAND ALS BEZETTENDE MOGENDHEID’ UIT 2003

‘DE VS ALS BEZETTENDE MOGENDHEID’ UIT 2007

GEBUNDELD IN VREEMDE OVERHEERSING UIT 2005

OP HET KAFT STAAN TWEE VREEMDE OVERHEERSINGEN!


NET ALS BEDRIJVEN, SCHEPEN EN UNIVERSITEITEN ZIJN MACHTSVERHOUDINGEN TUSSEN DE LEIDERS EN LEDEN VAN EEN ORGANISATIE

STATEN BIJZONDERE GEVALLEN VAN ORGANISATIES

ALS EEN STAAT MET GEWELD EEN ANDERE STAAT BEZET

IS DAT EEN INTERORGANISATIONELE BETREKKING

MAAR DAT IS ALLEEN NOG SPELEN MET DE OBJECTAFBAKENING

LAMMERS STELT OPNIEUW ‘WAARVAN IS … EEN BIJZONDER GEVAL VRAAG’


DE EERSTE KEER BEANTWOORDDE LAMMERS’ ORGANISATIESOCIOLOGIE MACHTSVERHOUDINGEN TUSSEN DE LEIDERS EN LEDEN VAN EEN ORGANISATIE

DRIE SOORTEN VRAGEN:

VRAGEN OVER DE DOELTREFFENDHEID EN DE DOELMATIGHEID

VRAGEN OVER DE UITKOMST VAN STRIJD

VRAGEN OVER DE HEVIGHEID VAN STRIJD


DE TWEEDE KEER BEANTWOORDT LAMMERS’ ORGANISATIESOCIOLOGIE MACHTSVERHOUDINGEN TUSSEN DE LEIDERS EN LEDEN VAN EEN ORGANISATIE

WEER DRIE SOORTEN VRAGEN:

VRAGEN OVER DE DOELTREFFENDHEID EN DE DOELMATIGHEID VAN BEZETTINGEN

VRAGEN OVER DE DRAAGBAARHEID VAN BEZETTINGEN VOOR DE INWONERS VAN EEN BEZET LAND

VRAGEN OVER VERZET IN KAMPEN


DOELTREFFENDHEID: ‘MACHT EN GEZAG’ MACHTSVERHOUDINGEN TUSSEN DE LEIDERS EN LEDEN VAN EEN ORGANISATIE

DOELMATIGHEID (NETTOBATEN): ‘COLLABOREREN OP NIVEAU’

LEEFBAARHEID: ‘COLLABOREREN OP NIVEAU’

VERZET: ‘INTERNERINGSKAMPEN’


WAAROP KOMEN GEZIEN ALLERLEI INDIVIDUALISTISCHE HYPOTHESEN MACHTSVERHOUDINGEN TUSSEN DE LEIDERS EN LEDEN VAN EEN ORGANISATIE

DE BEZETTINGSSTIJLEN UIT ‘NEDERLAND ALS BEZETTENDE MOGENHEID’ EN ‘DE VS ALS BEZETTENDE MOGENDHEID’ OP NEER?

EEN BEPAALDE COMBINATIE VAN BIJ EEN BEZETTING NAGESTREEFDE DOELEN EN BIJ EEN BEZETTING INGEZETTE MIDDELEN

NOEMT LAMMERS, ALS DIE COMBINATIE IN DE TIJD BETREKKELIJK ONVERANDERLIJK IS,

EEN BEZETTINGSSTIJL


EFFECTIVITEIT EN MACHTSVERHOUDINGEN TUSSEN DE LEIDERS EN LEDEN VAN EEN ORGANISATIE

EFFICIËNTIE VAN

ORGANISATIES

ARBEIDS-

PRODUKTIVITEIT VAN

BEDRIJFSAFDELINGEN

ZIEKTEVERZUIM

VAN BEDRIJVEN

HET HOOFDDEEL VAN LAMMERS’ EERDERE WAAIER VAN ORGANISATIEVRAGEN


EFFECTIVITEIT EN MACHTSVERHOUDINGEN TUSSEN DE LEIDERS EN LEDEN VAN EEN ORGANISATIE

EFFICIËNTIE VAN

ORGANISATIES

VERWEZENLIJKING

DOELEN DUITSE

BEZETTER IN

NEDERLAND

NETTOBATEN

VAN DE BEZETTING

VAN NEDERLAND

VOOR DUITSLAND

HET HOOFDDEEL VAN LAMMERS’ LATERE WAAIER VAN ORGANISATIEVRAGEN


STRIJD TUSSEN MACHTSVERHOUDINGEN TUSSEN DE LEIDERS EN LEDEN VAN EEN ORGANISATIE

GELEDINGEN VAN

ORGANISATIES

STAKINGEN

VAN

BEDRIJFS-

PERSONEEL

MUITERIJ

OP

MARINE-

SCHEPEN

POLITIEKE

STRIJDBAARHEID

VAN STUDENTEN

OP UNIVERSITEITEN

POLITIEKE

STRIJDBAARHEID

VAN STAFLEDEN

OP UNIVERSITEITEN

HET ENE BIJDEEL VAN LAMMERS’ EERDERE WAAIER VAN ORGANISATIEVRAGEN


STRIJD TUSSEN MACHTSVERHOUDINGEN TUSSEN DE LEIDERS EN LEDEN VAN EEN ORGANISATIE

GELEDINGEN VAN

ORGANISATIES

DE FEBRUARI-

STAKING

IN

AMSTERDAM

DE OPSTAND

IN SOBIBOR

VERZET

IN DE

JAPPENKAMPEN

HET ENE BIJDEEL VAN LAMMERS’ LATERE WAAIER VAN ORGANISATIEVRAGEN


ONGELIJKHEDEN MACHTSVERHOUDINGEN TUSSEN DE LEIDERS EN LEDEN VAN EEN ORGANISATIE

TUSSEN DE

MEER EN MINDER

MACHTIGE

GELEDINGEN

VAN ORGANISATIES

INKOMENS-

VERSCHILLEN

TUSSEN DE

GELEDINGEN VAN

ORGANISATIES

VERSCHILLEN IN

WERK-

OMSTANDHEDEN

TUSSEN DE

GELEDINGEN VAN

ORGANISATIES

VERSCHILLEN IN

LEEF-

OMSTANDIGHEDEN

TUSSEN DE

GELEDINGEN VAN

ORGANISATIES

??

WELKE

ORGANISATIE

??

??

WELKE

ORGANISATIE

??

??

WELKE

ORGANISATIE

??

HET ANDERE BIJDEEL VAN LAMMERS’ EERDERE WAAIER VAN ORGANISATIEVRAGEN


ONGELIJKHEDEN MACHTSVERHOUDINGEN TUSSEN DE LEIDERS EN LEDEN VAN EEN ORGANISATIE

TUSSEN DE

MEER EN MINDER

MACHTIGE

GELEDINGEN

VAN ORGANISATIES

LEEFBAARHEID

VAN

NEDERLANDERS

ONDER DE

DUITSE

BEZETTING

LEEFBAARHEID

VAN

INDONESIËRS

ONDER DE

JAPANSE

BEZETTING

OVERLEVINGS-

KANSEN

VAN

NEDERLANDERS

IN

JAPPENKAMPEN

HET ANDERE BIJDEEL VAN LAMMERS’ LATERE WAAIER VAN ORGANISATIEVRAGEN


ad