Dostavba kanaliza n s t a kanaliza n p pojky
Download
1 / 28

DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY - PowerPoint PPT Presentation


 • 80 Views
 • Uploaded on

DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY. ŘÍČANY. OBSAH PREZENTACE. Úvod Koncepce navrženého řešení Postup prací Pasportizace Závěr. POSTUP PRACÍ. Veřejné zasedání 28. a 29.2. 2012. Všichni majitelé nemovitostí byli pozváni na dnešní veřejné jednání jehož náplní je:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚ A KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY' - yetta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Dostavba kanaliza n s t a kanaliza n p pojky

DOSTAVBA KANALIZAČNÍ SÍTĚA KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

ŘÍČANY


OBSAH PREZENTACE

 • Úvod

 • Koncepce navrženého řešení

 • Postup prací

 • Pasportizace

 • Závěr


POSTUP PRACÍ

Veřejné zasedání 28. a 29.2. 2012

 • Všichni majitelé nemovitostí byli pozváni na dnešní veřejné jednání jehož náplní je:

 • Seznámení s projektem kanalizace

 • Seznámení s projektem kanalizačních přípojek

 • Představení dalšího postupu


– řešitelský tým

ÚVOD

OBJEDNATEL:

Město Říčany

 • starosta: Mgr. Vladimír Kořen

ZHOTOVITEL PROJEKTU KANALIZACE:

HYDROPROJEKT CZ, a.s.

ZHOTOVITEL PROJEKTU PŘÍPOJEK:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

 • Koordinace projektu přípojek: Ing. Mgr. Pavel Dvořák

 • Pracovní tým: Ing. Tomáš Grim

  Ing. Jana Řeháková

ZHOTOVITEL PROJEKTU KANALIZACE:

Sdružení Říčany

(PSVS, a.s., KVIS Pardubice, a.s.)

 • Stavbyvedoucí: Radek Němec

PROVOZOVATEL:

1. SČV, a.s.


ÚVOD – průběh prací

Dostavba kanalizace Říčany

Dokumentace pro stavební povolení – HDP a.s.

říjen 2010

SP VYDÁNO

Projekt kanalizačních přípojek – VRV a.s.

předpoklad 06/2012

Probíhá

Zhotovitel veřejné kanalizace – PSVS (02/2012)

pasportizace stávajícího stavu 03/2012 – 2013

 • realizace uličních řadů 05/2012 – 12/2013

 • realizace veřejných částí přípojek současně s řady

 • realizace domovních částí přípojek individuálně

Bude probíhat


OBSAH PREZENTACE

 • Úvod

 • Koncepce navrženého řešení

 • Postup prací

 • Pasportizace

 • Závěr


KONCEPCE NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

6

9

1+2+3

10

4

8

5

1

2

3

4

5

7

8

9

10

6

7

HARMONOGRAM –

LOKALITY 7, 8, 9

(od května 2012)

LOKALITY 3*, 4*, 5, 10*

(do konce roku 2012)

LOKALITY 1, 2, *3, *4, 6, *10

(do konce roku 2013)


KONCEPCE NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

 • Gravitační kanalizace

  • celková délka cca 7,5 km

  • materiál PP

  • profily DN 200-300

  • hloubka uložení cca 2,0 – 3,0 m

 • Tlaková kanalizace

  • celková délka cca 3,1 km

  • materiál PE profily D 80-50

  • hloubka uložení cca 1,7 m

 • Domovní přípojky

  • celková délka na veřejném pozemku (odhad):

   • 2,1 km (1,6 km gravitační a 0,5 km tlakové)

  • materiál PP/PVC, PE

  • profil DN 150, D 40


KONCEPCE NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY

 • Samostatná stavba kan. přípojky je tvořená úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby nebo odvodňovaného pozemku k zaústění do stokové sítě.

 • Kanalizační přípojka není vodním dílem.

 • Vlastník kanalizační přípojkyje povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna.

 • Opravy a údržby kan. přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů.

 • Obecní úřad může v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebního pozemku nebo staveb, na kterých vznikají, nebo mohou vznikat, odpadní vody, povinnost připojit se na kanalizaci v případech, kdy je to technicky možné.


KONCEPCE NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

PRINCIP GRAVITAČNÍ KANALIZACE

 • Přípojka gravitační kanalizace

STÁVAJÍCÍ

ODPAD

NOVÁ KANALIZAČNÍ

PŘÍPOJKA

REVIZNÍ ŠACHTA

(POUZE PŘI DLOUHÉ PŘÍPOJCE, PŘI ZMĚNĚ SMĚRU, LOMU, POŽADAVKU PROVOZOVATELE)

ULIČNÍ STOKA


KONCEPCE NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ

PRINCIP TLAKOVÉ KANALIZACE

 • Přípojka tlakové kanalizace

GRAVITAČNÍ

PŘÍPOJKA

Z DOMU

hl. cca 2 m

DOMOVNÍ ČERPACÍ STANICE

Ø cca. 1 m

TLAKOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA

ULIČNÍ ŘAD TLAKOVÉ KANALIZACE


OBSAH PREZENTACE

 • Úvod

 • Koncepce navrženého řešení

 • Postup prací

 • Pasportizace

 • Závěr


POSTUP PRACÍ

Formuláře a smlouvy

 • Každý majitel nemovitosti obdrží /obdržel následující dokumenty:

  • Průvodní dopis

  • Situace s vlastní nemovitostí

  • Plná moc

  • Souhlas s vydáním územního souhlasu a vstupem na pozemky“, přes které bude kanalizační přípojka vedena

  • Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Městem Říčany – při přebírání Územního souhlasu a projektu kanalizační přípojky na Městském úřadě

  • Smlouva o zřízení věcného břemene - po realizaci kanalizační přípojky


POSTUP PRACÍ

Formuláře a smlouvy

 • Průvodní dopis


POSTUP PRACÍ

Formuláře a smlouvy

 • Situace

 • s vlastní nemovitostí


POSTUP PRACÍ

Formuláře a smlouvy

 • Plná moc

 • pověřující město zajištěním zhotovení a projednání projektu kanalizační přípojky pro Vaši nemovitost


POSTUP PRACÍ

Formuláře a smlouvy

 • Souhlas s vydáním územního souhlasu a vstupem na pozemky“, přes které bude kanalizační přípojka vedena


POSTUP PRACÍ

Situace přípojky

 • Zaslání zakreslené situace

 • Telefonický kontakt

 • Obchůzka zástupců projektanta po vyžádání, po jednotlivých nemovitostech (únor – březen 2012)

  • Zakreslení trasy kanalizační přípojky

  • Na základě tohoto zákresu bude možné identifikovat dotčené pozemky

  • Převzetí podepsaných plných mocí, souhlasů


POSTUP PRACÍ

Situace přípojky

 • Zakreslení trasy kanalizační přípojky


POSTUP PRACÍ

Plná moc a Souhlas

 • Plná moc:

  • Udělení „Plné moci“ obci pro zajištění projektové dokumentace přípojky a podání žádosti na stavebním úřadu.

 • Souhlas:

  • Podepsání „Souhlasu s vydáním územního souhlasu a vstupem na pozemky“, přes které bude kanalizační přípojka vedena

 • stavebník

  (nejčastěji majitel nemovitosti)

  majitel/é

  (dotčené nemovitosti)


  POSTUP PRACÍ

  Plná moc a Souhlas

  Udělení „Plné moci“ Obci pro zajištění projektové dokumentace přípojky a podání žádosti na Stavebním úřadu

  Jan Novák ŘÍČANY

  Jan Novák 12.2.1960


  POSTUP PRACÍ

  Plná moc a Souhlas

  • Podepsání „Souhlasu s vydáním územního rozhodnutí a vstupem na pozemky“, přes které bude kanalizační přípojka vedena


  OBSAH PREZENTACE

  • Úvod

  • Koncepce navrženého řešení

  • Postup prací

  • Pasportizace

  • Závěr


  PASPORTIZACE

  Zhotovitel - PSVS a KVIS

  • Zástupci zhotovitelských firem provedou následující činnosti před zahájením stavby kanalizace

   • Pasportizace jednotlivých objektů

   • Pasportizace jednotlivých kanalizačních přípojek

   • Pasportizace domovních studní.

   • Pasportizace komunikací dotčených stavbou a používaných vozidly stavby


  PASPORTIZACE

  Zhotovitel - PSVS a KVIS

  • Pasportizace jednotlivých objektů

  Jedná se o fyzickou prohlídka, pověřenou osobou dodavatele, jednotlivých nemovitostí a jejich sklepů, a to včetně příslušné fotodokumentace s ohledem na výskyt podzemní vody a skalního podloží v dané lokalitě. (Objekty v havarijním stavu budou posouzeny statikem.)

  Tento dokument bude vytištěn a podepsán ze strany dodavatele a majitele nemovitosti.

  • Pasportizace jednotlivých kanalizačních přípojek

  Na místě samém bude upřesněna poloha nově budované přípojky, upřesněna dimenze, hloubka napojení (u tlakových přípojek upřesněno místo pro čerpací stanici a pro připojení elektro přívodu k technologickému rozvaděči).

  Tento dokument bude vytištěn a podepsán ze strany dodavatele a majitele nemovitosti. Majitel nemovitosti bere na vědomí, že následné změny provedené po pokládce potrubí bude majitel plně hradit zhotoviteli.

  • Pasportizace domovních studní

  Jedná se o fyzickou prohlídku (pověřenou osobou dodavatele-hydrogeolog) jednotlivých studní v prostoru stavby (i blízkém okolí). Bude provedeno zaměření hladiny podzemní vody před zahájením prací. Na některých studních určených hydrogeologem budou osazena měřidla, která budou snímat pohyb hladiny v průběhu stavby i s ohledem na roční období.

  • Pasportizace komunikací

  Dokumentace stavu všech komunikací dotčených stavbou s technickým popisem a video záznamem.

  Tyto jednotlivé dokumenty budou vyhotoveny min. ve dvou vyhotoveních ( 1x dodavatel a 1x majitel nemovitosti, (části týkající se investora- Město Říčany).


  OBSAH PREZENTACE

  • Úvod

  • Koncepce navrženého řešení

  • Postup prací

  • Pasportizace

  • Závěr


  ZÁVĚR

  DISKUZE


  6

  9

  1+2+3

  10

  4

  8

  5

  1

  2

  3

  4

  5

  7

  8

  9

  10

  6

  7

  LOKALITY 7, 8, 9

  (od května 2012)

  LOKALITY 3, 4, 5, 10

  (do konce roku 2012)

  LOKALITY 3, 4, 10, 1, 2, 6

  (do konce roku 2013)


  ad