Ansvar og pligter tirsdag den 31 maj 2011
Download
1 / 16

Ansvar og pligter - tirsdag den 31. maj 2011 - PowerPoint PPT Presentation


 • 110 Views
 • Uploaded on

Ansvar og pligter - tirsdag den 31. maj 2011. Bestyrelsens ansvar og pligter Andelsboligforeninger. Bestyrelsens ansvar og pligter. PROGRAM Velkomst F oreningsbestyrelsens arbejde v/Anette Dyhl, afdelingsdirektør og Jacob Linvald

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ansvar og pligter - tirsdag den 31. maj 2011' - yetta


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Ansvar og pligter tirsdag den 31 maj 2011

Ansvar og pligter - tirsdag den 31. maj 2011

Bestyrelsens ansvar og pligter

Andelsboligforeninger


Bestyrelsens ansvar og pligter

Bestyrelsens ansvar og pligter

PROGRAM

Velkomst

Foreningsbestyrelsens arbejde

v/Anette Dyhl, afdelingsdirektør og Jacob Linvald

Nyheder

Let traktement


Ansvar og pligter tirsdag den 31 maj 2011

Andelsboligforeningen

”Demokrati er det muliges kunst”

Orientering

Løbende debat

Drift og ”politik”

Samarbejde med administrator


Ansvar og pligter tirsdag den 31 maj 2011

Foreningsbestyrelsens arbejde - dagsorden

 • Bestyrelsen: Valg og konstituering

 • Bestyrelsens ansvarsområder

 • Bestyrelsesmøderne

 • Protokollat

 • Særlige udvalg

 • Bestyrelsens ansvar

 • Habilitet

Gå-hjem-møde


Ansvar og pligter tirsdag den 31 maj 2011

Bestyrelsen: Valg og konstituering

 • Vælges af generalforsamlingen

 • Kan afsættes af generalforsamlingen (mistillidsvotum)

 • Særskilt valg af formand

 • Konstituering

  • Formand

  • Næstformand

  • Kasserer

  • Sekretær

 • Suppleant (afgang/længerevarende forfald)


Ansvar og pligter tirsdag den 31 maj 2011

Bestyrelsens ansvarsområder

Standardvedtægten § 27:

Det er bestyrelsens opgave, at varetage ”den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger”:

 • ”Generalforsamlingens fuldmægtig”

 • Drift og vedligehold

 • Indkøb - aftaler med leverandører

 • Husordensager

 • Økonomi/budget

 • Ejendomsfunktionærer

 • Generalforsamlingsbeslutninger

 • ”Administratoropgaver”

Gå-hjem-møde


Ansvar og pligter tirsdag den 31 maj 2011

Bestyrelsesmødet

Forretningsorden/generelt:

 • Indkaldelse i god tid

 • Dagsorden - kan offentliggøres

 • Forslag fra ejere

  Afstemningsregler

 • Quorum

 • HR: Simpelt flertal =) simpelt flertal

 • U1: Vedtægten: ”Formandens stemme udslagsgivende”

 • U2: Vedtægten forholder sig ikke til afstemningsreglerne =) Formandens stemme udslagsgivende, jf. normalvedtægten § 9

 • Forslag bortfalder ved stemmelighed

  Protokollat og habilitet =)

Gå-hjem-møde


Ansvar og pligter tirsdag den 31 maj 2011

Protokollat - indhold

 • Tid og sted

 • Hvem var til stede

 • Beslutningsdygtighed

 • Dagsorden

 • Resumé af de enkelte sager

 • Beslutninger

 • Hvem laver hvad

 • Tidshorisont

 • Medlemmernes bemærkninger

 • Afslutningstidspunkt

 • Underskrift af protokollat

Gå-hjem-møde


Kan neds ttes af generalforsamlingen

Kan nedsættes af generalforsamlingen

Særlige udvalg

Regler for arbejdet

Kommissorium

Reference

Ej prokura

Tidshorisont

Nedsættes af bestyrelsen

Gå-hjem-møde


Ansvar og pligter tirsdag den 31 maj 2011

Bestyrelsens ansvar

 • Strafansvar

 • Erstatningsansvar

  • Tab

  • Sammenhæng og påregnelighed

  • Fejl eller forsømmelighed

   • Forsæt

   • Uagtsomhed (simpel/grov)

   • Hændelig

  • Generelt:

   • OK: Saglige/rimelige beslutninger truffet på et ordentligt og tilstrækkeligt oplyst grundlag som en ”fornuftig generalist”

   • Ej OK: Negligering af bestyrelsesarbejde, plejning af særinteresser, overhøre ”blinkende advarselslamper”

 • Ansvarsfrihedsgrunde

 • Decharge

 • Forsikring

Gå-hjem-møde


Ansvar og pligter tirsdag den 31 maj 2011

Standardvedtægten § 29:

”Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person, som han er beslægtet eller besvogret med eller har lignende tilknytning til, kan have SÆRINTERESSER i sagens afgørelse”.

Habilitet

Gå-hjem-møde

Gå-hjem-møde


Ansvar og pligter tirsdag den 31 maj 2011

Habilitet

”Lignende tilknytning”:

 • Familie

 • Ægtefælle og dennes familie

 • ”Sambo” og dennes familie

 • Andre, som har en lignende tilknytning:

  • Venner

  • Bekendte

  • Kolleger

Gå-hjem-møde


Ansvar og pligter tirsdag den 31 maj 2011

”Afgørende er, hvorvidt der er tale om væsentlige særinteresser, som strider mod de interesser, der rummes inden for foreningsformålet”

Ole Hasselbalch i Foreningsret

Habilitet

Gå-hjem-møde


Ansvar og pligter tirsdag den 31 maj 2011

Foreningen – demokrati i fuld fart særinteresser, som strider mod de interesser, der rummes inden for foreningsformålet”

”Demokrati er det muliges kunst”

Orientring

Løbende debat

Drift og ”politik”

Samarbejde med administrator


Ansvar og pligter tirsdag den 31 maj 2011

Opdatering særinteresser, som strider mod de interesser, der rummes inden for foreningsformålet”

Gå-hjem-møde


Ansvar og pligter tirsdag den 31 maj 2011

Gå-hjem-møde særinteresser, som strider mod de interesser, der rummes inden for foreningsformålet”

Tak for i dag

Gå-hjem-møde