62.1 Rovnováha v přírodě, potravní řetězec - PowerPoint PPT Presentation

62 1 rovnov ha v p rod potravn et zec n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
62.1 Rovnováha v přírodě, potravní řetězec PowerPoint Presentation
Download Presentation
62.1 Rovnováha v přírodě, potravní řetězec

play fullscreen
1 / 10
62.1 Rovnováha v přírodě, potravní řetězec
442 Views
Download Presentation
yetta
Download Presentation

62.1 Rovnováha v přírodě, potravní řetězec

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět kolem nás 62.1 Rovnováha v přírodě, potravní řetězec Autor: Mgr. Hana Kopčanová

  2. Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět kolem nás • Svět se dělí na živou a neživou přírodu. • Živá příroda se dále dělí na rostliny, živočichy a houby. • Živočichové i rostliny potřebují ke svému životu i neživou přírodu - teplo, světlo, vodu, vzduch,….. • Přírodu nutně potřebuje člověk k životu, proto se o ni musí starat. • V přírodě funguje koloběh života – vše se vším a na sobě závisí. 62.2 Co už víš?

  3. Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět kolem nás • býložravec – živočich, který se živí rostlinnou potravou • masožravec – živočich, který se živí masem • všežravec - živočich, který se živí rostlinnou potravou i masitou, např. člověk • potravinový řetězec – potravní vztahy mezi jednotlivými přírodninami; naznačuje, jakou potravu živočichové potřebují k přežití 62.3 Jaké si řekneme nové termíny a názvy?

  4. Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět kolem nás • Potravní řetězec je většinou diagram, který pomocí šipek a obrázku znázorňuje, jakou potravu potřebují k životu různé druhy zvířat. • Pokud se podíváte na obrázek jednoduchého potravního řetězce, můžete říci, že: tráva a rostliny potřebují k životu slunce, trávou se živí kolouch a ostatní býložravci, býložravci se většinou živí predátoři (masožravci). • Na vrcholu potravinové pyramidy stojí člověk – o některé ekosystémy člověk pečuje plně (pole), o některé částečně (les). • Všechny živé organismy na sebe vzájemně působí. 62.4 Co si řekneme nového?

  5. Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět kolem nás Seřaď přírodniny podle toho, jak vysoko jsou v potravním řetězci (číslem 1 – nejníže, 5 - nejvýše). 62.5 Procvičení a příklady 3 1 4 2

  6. Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět kolem nás • Největší savci planety jako např. žirafa nebo slon se i přes svou velikost živí rostlinnou potravou? • Sloni jsou schopní sežrat až 250 kg listí za den? • Někteří hadi dokáží zardousit a spořádat i celou krávu? • Tygr malajský sežere průměrně kolem 36 kg masa za jeden lov? • Koala je býložravec, který je nejvybíravější savec na světě – živí se totiž pouze listy eukalyptů, které navíc dále přebírá? • Mezi nejmohutnější stromy na světě patří baobaby? 62.6 Pro šikovné. Věděl jsi, že:

  7. Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět kolem nás 62.7 CLIL rabbit fox grass mushroom snail frog

  8. Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět kolem nás Správné odpovědi: • b • c • a • b 62.8 Test znalostí Test na známku

  9. Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět kolem nás 62.9 Použité zdroje, citace http://library.thinkquest.org/J0113170/forest/food.html http://nd04.jxs.cz/152/147/542e1a78bb_70755809_o2.jpg Obrázky z databáze klipart

  10. Elektronická učebnice - I. stupeň Základní škola Děčín VI, Na Stráni 879/2 – příspěvková organizace Svět kolem nás 62.10 Anotace