slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
DigSILENT Power Factory programski paket PowerPoint Presentation
Download Presentation
DigSILENT Power Factory programski paket

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

DigSILENT Power Factory programski paket - PowerPoint PPT Presentation


 • 315 Views
 • Uploaded on

DigSILENT Power Factory programski paket . Kreiranje novog projekta. Na glavnom izborniku odabrati opciju File → New → Project. Kreirani projekt moguće je nadopuniti sa : Novim neovisnim modelom mreže → New → Grid Blokovskim dijagramom modelirane komponente ili procesa iz

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'DigSILENT Power Factory programski paket' - yeriel


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

Kreiranje novog projekta

Na glavnom izborniku odabrati opciju File → New → Project

slide3

Kreirani projekt moguće je nadopuniti sa :

 • Novim neovisnim modelom mreže →New →Grid
 • Blokovskim dijagramom modelirane komponente ili procesa iz
 • aktualnog projekta→New →Block/Frame Diagram
 • Sučeljem virtualnog instrumenta s grafičkim prikazom odabranih
 • simuliranih veličina iz aktualnog projekta →New →Virtual
 • Instrument Panel
 • Novim jednopolnim prikazom modela mreže→ New →Single
 • Line Graphic
 • Složenim modelom neke komponente iz aktualnog projekta→
 • New → Composite Net Element
slide5

Prijenos podataka u DigSILENT Power Factory

 • - Export
 • File → Close Project → Export Data (*dz)
 • → Windows Metafile (*.wmf)
 • → Windows Bitmap (*.bmp)
 • - Import
 • File → Close Project → Import Data (*dz)
 • Usklađivanje s datotekama ostalih aplikacija :
 • File → Close Project → Conversion → GIS
 • → PSS/E
 • → PSS/U
 • → Neplan
 • → DVG ...
slide6

Crtanje jednopolne sheme modela mreže

 • Odabir komponenti iz palete na desnoj strani glavnog prozora →
 • Select, drag and drop
slide7

Unos osnovnih podataka komponenti EES-a

Dijaloški okvir svake komponente sačinjavaju opcije :

→ Basic Data

→Load Flow

→EMT Simulation

→RMS Simulation

→Reliability

→Harmonics

→ Optimization

→ ANSI Short-Circuit

→VDE/IEC Short-Circuit

→ Full Short-Circuit

slide8

Sabirnice

→ Basic data→unos nazivnog linijskog napona

→ Optimization→unos najvišeg i najnižeg dozvoljenog napona (p.u.)

slide9

Reliability →

Failure frequency →unos podataka o intenzitetu zastoja (beznaponsko stanje sabirnica)Beta →faktor oblika Weibullove razdiobe intenziteta ili trajanja zastoja Failure frequency per connection → unos podataka o intenzitetu beznaponskog stanja pojedinačnih polja spojenih na sabirnicu Repair duration →srednje vrijeme trajanja beznaponskog stanja

slide10

Zračni ili kabelski vod

Basic data→Unos podataka o duljini voda; broju paralelnih trofaznih vodova; modelu voda → raspodjela jediničnih konstanti voda

Full Short-Circuit, EMT Simulation, RMS Simulation →definiranje mjesta kratkog spoja u odnosu na duljinu voda

slide11

Električni parametri voda, kao i bilo koje komponente u DigSILENT Power Factory software-u modeliraju se :

 • Kreiranjem novog modela u aktivnom projektu→
 • Type →New Project Type
 • Odabirom postojećeg modela u aktivnom projektu →
 • Type →Select Project Type
 • Odabirom postojećeg modela u DigSILENT bazi podataka →
 • Type →Select Global Type
slide14

Reliability

Stochastic model :

→ New Project Type

→ Select Project Type

→ Select Global Type

Failure frequency – broj zastoja dijelimo s duljinom voda i množimo sa 100

slide15

Transformatori

Moguće je modelirati 2-namotni; 3-namotni; 2-N-namotni, te autotransformator

Okvir komponente – Basic data →tretman zvjezdišta, unos impedancija uzemljenja pojedine strane, unos broja transformatora u paralelnom radu

Load flow→postavke položaja regulacijske preklopke za svaki namot

slide16

Okvir tipa komponente

Basic data →unos nazivnih snaga namota, grupe spoja i satnog broja, relativnog napona kratkog spoja, te gubitaka u bakru (ili vrijednosti X/R)

slide17

Load flow, EMT, RMS Simulation, Full Short-Circuit

→postavke koraka i položaja regulacijske preklope za svaki namot

posebno; unos relativnog iznosa struje magnetiziranja i gubitaka u

praznome hodu

slide18

Reliability

→ Type → New Project Type

→unos intenziteta zastoja, trajanja popravka i faktora oblika

Weibull-ove razdiobe

slide19

Sinkroni stroj

Okvir komponente → Basic data →unos broja sinkronih strojeva s istim karakteristikama u paralelnome radu,odabir načina rada stroja – motor/generator, tretman zvjezdišta i impedancija uzemljenja

slide20

Okvir komponente – Load Flow

→klasifikacija čvora, regulacija napona/faktora snage, postavke primarne i sekundarne regulacije, granice djelatne i jalove snage, postavke faktora opterećenja

slide21

Okvir komponente - Reliability

→ Način regulacije predane djelatne snage – kontinurana/fiksni koraci ; granice predane djelatne snage

Stochastic model→ New Project Type →model generatora s više stanja – rad s punim kapacitetom, kvar, stanje sa smanjenim kapacitetom, njega..

slide23

Okvir tipa komponente – Basic data

- Unos podataka o nazivnoj snazi, naponu, faktoru snage i spoju

Okvir tipa komponente – Load flow

 • Definiranje sinkronih reaktancija direktnog, inverznog i nultog sustava, postavke granica jalove snage
slide24

Okvir modela komponente – Full Short-Circuit, EMT Simulation, RMS Simulation

Unos direktne, inverzne i nulte subtranzijentne reaktancije, djelatnog otpora namota statora, tipa sinkronog stroja →s istaknutim polovima/turbo

slide25

Model opterećenja

Load flow→simetrični sustav – unos opterećenja jedne faze

→nesimetrični sustav – unos opterećenja 3 faze

Način unosa opterećenja – P,Q; P,cos(φ); Q, cos(φ); S, P; I, P; I, cos(φ)

slide26

Krivulja trajanja opterećenja

→ definirati vremensku skalu (dnevna, tjedna, mjesečna, godišnja krivulja trajanja opterećenja)

→ definirati jednodimenzionalni vektor te unijeti točke krivulje trajanja opterećenja

→ Aproksimacija krivulje trajanja opterećenja – spline, polinom, linearna aproksimacija, konstantna aproksimacija

slide27

Okvir komponente – Reliability

 • -Postavke cijene troškova prekida potrošača u odnosu na neisporučenu snagu;
 • Postavke spajanja potrošača na alternativni izvor napajanja
 • Postavke isključenja potrošačkog čvora u slučaju preopterećenja u sustavu