Bredbandsstöd
Download
1 / 15

Bredbandsstöd och Bredbandsbristområden i Västra Götalands län Mars 2012 Tore Johnsson - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Bredbandsstöd och Bredbandsbristområden i Västra Götalands län Mars 2012 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Västra Götalandsregionen Tel: 070-602 20 90 Mail: [email protected] Bredbandsbrister i Västra Götaland.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Bredbandsstöd och Bredbandsbristområden i Västra Götalands län Mars 2012 Tore Johnsson' - yered


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Bredbandsstöd

och

Bredbandsbristområden

i

Västra Götalands län

Mars 2012

Tore Johnsson

UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur

Västra Götalandsregionen

Tel: 070-602 20 90

Mail: [email protected]


Bredbandsbrister i v stra g taland
Bredbandsbrister i Västra Götaland

1. Kvarvarande vita och gråa kopparanslutna områden utan bredband alls. 77 områden i länet. Ca 11.500 invånare.

2. Radiolänkanslutna telestationsområden. Maximalt kan 8/0,8 Mbit/s (mottaga/sända) ADSL beställas. 62 områden i länet.

I ovanstående områden bor det totalt ca 35.000 invånare

3. Områden utanför ca 2 km fågelavstånd från närmaste fiberanslutna telestation. Utanför detta område har man inte möjlighet att beställa trådbundet bredband med 2/2 Mbit/s (mottaga/sända) ADSL som är ett mål för 2010 enligt IT-infrastrukturstrategin.

I område 1 ,2 och 3 ovan bor det drygt 110.000 invånare totalt. Ca 7,5 % av invånarna.

Page 2


Genomförda bredbandsprojekt med statligt stöd

Kvarvarande vita, grå fläckar samt radiolänkstråk

Grå fläck

Vit fläck

Fiber (VGR)

Fiber (Telia)

Länk 34

Länk 155


Statliga nya bredbandsst d
Statliga nya bredbandsstöd

 • Stöd tillgängliga för fiberföreningar i Västra Götalands län

 • inom våra bristområden.

 • Landsbygdsprogrammets bredbandsstöd

 • Kanalisationsstöd


Landsbygdsprogrammet
Landsbygdsprogrammet

– Fördelningen klar. Nu kan vi börja jobba med de över 40 ansökningar som fått stå i kö i väntan på mer pengar. Vi kommer också att samordna stödhanteringen med Västra Götalandsregionen som kommer att få mer pengar till kanalisationsstödet. Vi vill tillsammans göra det lättare för föreningarna fastslår Peter Svensson., Landsbygdsdirektör, Länsstyrelsen.

Totalt för Västra Götaland under 3 år finns knappt 50 mkr tillgängligt.

Stöd ges till fiberföreningsmedlemmar utanför Tätort.

Pengarna slut men vi hoppas och tror att det dyker upp mer pengar 2013


Kanalisationsst det
Kanalisationsstödet

Totalt för Västra Götaland under 3 år finns ca 20 mkr tillgängligt.

Stöd ges till fiberföreningsmedlemmar utanför Tätort.

Pengarna slut men vi hoppas och tror att det dyker upp mer pengar 2013


St dber ttigade kostnader f r fiberf reningar
Stödberättigade kostnader för fiberföreningar

Nedanstående gäller från 1 januari 2012 för BÅDE

Landsbygdsprogrammet och kanalisationsstödet i Västra Götaland.

D v s grävning, kanalisationsrör, brunnar ingår ingår.

Fiber, blåsning och svetsning etc ingår EJ.


Detta inneb r i v stra g talands l n
Detta innebär i Västra Götalands län;

 • Samma stödberättigade kostnader i både Landsbygdsprogram och kanalisationsstöd.

 • Ansökan sker på landsbygdsprogrammets ansökningsblanketter

  • Blankett: Projektstöd – Ansökan om stöd.

 • ALLA ansökningar skickas till Landsbygdsenheten på Länsstyrelsen i Skara.

 • Pengarna för alla tre åren finns i en pott för resp stöd. Först till kvarn med diarieförd ansökan gäller. Avstämning sker nationellt oktober 2012.

 • Detta ger enklare hantering och lika villkor för alla fiberföreningar.


 • Websajter att anv nda och f hj lp av
  Websajter att använda och få hjälp av

  • www.vgregion.se/bredband

   • Ansökningsblanketter för VGR´s bredbandsstöd

   • Mall för kommunernas IT-infrastrukturarbete

   • Riktlinjer för Västra Götalandsregionens bredbandsstöd, kommunerna

   • Förfrågningsunderlag och avtalsmall för VGR´s bredbandsstöd, kommunerna

  • Länsstyrelsens landsbygdsenhet, Skara

   • Ansökningsblanketter för både Landsbygdsprogram och kanalisationsstöd

   • Information för fiberföreningar

   • Hit skickas alla ansökningar från fiberföreningar i Västra Götaland

   • http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/Sv/naringsliv-och-foreningar/projektstod

    /stod-till-bredband/Pages/default.aspx

  • www.ledningskollen.se

   • Av de stora grävarna och PTS instiftad registerdatabas över nät i Sverige

   • Kommunala el och bredbandsnät bör också registeras.

   • Öppet för frågare, ägare, projektörer

  • www.nätkollen.se

   • Svarar på frågan var närmaste fiberpunkt är

   • Inte alltid möjligt att ansluta på men ger en känsla för var fibernät finns.


  Vgr bredbandst d
  VGR bredbandstöd

  • Regionutvecklingsnämnden har tagit fram ett bredbandstöd:

   • Inriktning på 5 års satsning

   • RUN beslut på 30 mkr för fem år klart

   • Kan endast sökas av kommunerna. Medfinansiering krav. Max 50% stödandel

   • Andra intressenter förväntas bistå vid samnyttjande, t ex mobiloperatörer

   • Huvudfokus på fiberpunkter till fiberföreningar, telestationer eller mobilmaster

 • Tankar kring hantering;

  • Bra om kommunerna samarbetar i både program- och upphandlingsfasen

  • Följa nationella bredbandsstrategin och länets strategiska mål angeläget

  • Endast fiberpunkter i länets definierade bristområden godkänns

  • Intresserade kommunerna skall i ansökan redovisa ett uppdaterat IT-infrastrukturprogram

  • Beslut och prioritering av VGR kontinuerligt

  • Ansökningsblanketter finns framme. Ansökan finns på VGR´s hemsida under minst 1 månad.

  • Kommunerna skall upphandla ett tillhandahållande av bredband till näringsliv och hushåll.

  • Beslut fås på ansökan. Pengarna erhålls efter slutredovisning


 • Finansieringsupplägg

  Landsbygdsprogram

  Kanalisationsstöd

  VGR bredbandsstöd

  (Kommun/VGR delar finansiering)

  Ev. mobilmast

  Befintlig

  fiberstruktur

  AP

  Ny fibersträckning

  Fiberförening i landsbygd

  Fiberanslutningspunkt


  Företaget Bynets FFH-PROCESSEN SKEDE 1

  ENTREPRENAD-

  GRUPP

  PROJEKTGRUPP

  ADMINISTRATIONS-

  GRUPP

  STORMÖTE 1

  STORMÖTE 2

  OMRÅDES-

  ANSVARIGA

  ENTREPRENAD-

  GRUPP

  ?

  ADMINISTRATIONS-

  GRUPP

  STÄMMA


  Företaget Bynets FFH-PROCESSEN SKEDE 2

  SKÅP

  KABEL & FIBER

  KANALISATION

  SVETSNING

  SVETSNING


  Kommunstatus 2012-03-01

  Strategi ej påbörjad

  Strategi påbörjad

  Strategi klar

  Ansökan inlämnad

  Upphandling påbörjad

  Upphandling avslutad  ad