Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technick...
Download
1 / 9

- PowerPoint PPT Presentation


 • 76 Views
 • Uploaded on

Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích. VŠTE BEZ BARIÉR. Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/29.0019 Číslo a název oblasti podpory: Oblast podpory 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání. ZÁKLADNÍ INFORMACE.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - yeo-walsh


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Registra n slo cz 1 07 2 2 00 29 0019 slo a n zev oblasti podpory

Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické a ekonomické v Českých Budějovicích

VŠTE BEZ BARIÉR

Registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/29.0019

Číslo a název oblasti podpory:

Oblast podpory 2.2 – Vysokoškolské vzdělávání


Z kladn informace
ZÁKLADNÍ INFORMACE vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické

Termín realizace projektu:

1. července 2012 – 31. března 2015

Rozpočet projektu:

16.500.000,- Kč


C le projektu
CÍLE PROJEKTU vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické

 • inovace studijních oborů Ekonomika a management, Stavební management, Konstrukce staveb, Technologie dopravy a přepravy a Strojírenství

 • přístupnost oborů školy pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami (dále jen SVP)

 • vhodné provázání teoretického a praktického vzdělávání (vznik institutu distanční praxe)

 • inovace studijních materiálů (rozšíření on-line výuky, pořízení podpůrných didaktických a kompenzačních pomůcek)

 • nezbytně nutné stavebně technické úpravy školy


Popis c lov ch skupin projektu
POPIS CÍLOVÝCH SKUPIN PROJEKTU vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické

 • Studenti resp. potenciální studenti VŠTE se SVP

  • studenti s tělesným postižením (STP)

  • studenti se sluchovým postižením (SSP)

  • studenti se zrakovým postižením (SZP)

  • Studenti s vývojovými poruchami učení (SVPU)

  • Studenti s vadami řeči (SVŘ)

  • Studenti se socioekonomickým znevýhodněním (SSZ)

 • Akademičtí pracovníci VŠTE

 • Pedagogičtí a ostatní pracovníci VŠTE


Kl ov aktivity
KLÍČOVÉ AKTIVITY vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické

 • Integrace studentů se SVP do vzdělávacího procesu na VŠTE

 • Zřízení IPC a jeho začlenění do organizační struktury VŠTE

 • Inovace a úpravy výukových metod u studijních programů VŠTE

 • Tvorba a zakotvení institutu distanční praxe do studijních programů VŠTE

 • Realizace stavebně technického řešení

 • Vyhodnocení projektu a šíření výsledků


Konkr tn p nosy projektu pro studenty
KONKRÉTNÍ PŘÍNOSY PROJEKTU PRO STUDENTY vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické

 • vydání Opatření rektora ke studiu studentů se specifickými vzdělávacími potřebami

 • cca. 50 vytvořených multimediálních materiálů jako podpora studia (kombinace mluveného slova, obrazu, snímkové prezentace a elektronický text)

 • nákup podpůrných didaktických a kompenzačních pomůcek (Braillská tiskárna, notebooky, hmatový display, digitální čtecí přístroj apod.)


Konkr tn p nosy projektu pro studenty1
KONKRÉTNÍ PŘÍNOSY PROJEKTU PRO STUDENTY vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické

 • stavebně technické úpravy v areálu školy

 • vznik institutu distanční praxe (v rámci tohoto institutu budou mít znevýhodnění studenti možnost bezproblémově absolvovat praxi)

 • veškeré vzniklé úpravy a pomůcky budou recenzovány odborníky z praxe

 • speciální webová prezentace a prezentace na sociální síti facebook


Konkr tn p nosy projektu pro studenty2
KONKRÉTNÍ PŘÍNOSY PROJEKTU PRO STUDENTY vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické

 • další speciální podpůrné materiály pro cílovou skupinu studentů, např.:

  • video nápovědy pro podporu studia

  • poradenství a podpora při studiu ze strany Informačně poradenského centra a studijního oddělení

  • speciálně upravené informační materiály (brožury, databáze speciálních knihoven apod.)


Registra n slo cz 1 07 2 2 00 29 0019 slo a n zev oblasti podpory

DĚKUJI ZA POZORNOST vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické