bodem kennis van bodem zaken n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Bodem+, Kennis van bodem zaken

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

Bodem+, Kennis van bodem zaken - PowerPoint PPT Presentation


 • 109 Views
 • Uploaded on

Bodem+, Kennis van bodem zaken. Bodem+, Kennis van bodem zaken. Platform Toezicht bodem - Besluit Bodemkwaliteit. Michiel Gadella 16 november 2006. Inhoud presentatie. Waarom een nieuw beleidskader? Besluit bodemkwaliteit Instrumentarium Wat willen we ermee bereiken?

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Bodem+, Kennis van bodem zaken' - yeo-fernandez


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
bodem kennis van bodem zaken1

Bodem+, Kennis van bodemzaken

Platform Toezicht bodem

-

Besluit Bodemkwaliteit

Michiel Gadella

16 november 2006

inhoud presentatie
Inhoud presentatie
 • Waarom een nieuw beleidskader?
 • Besluit bodemkwaliteit
 • Instrumentarium
 • Wat willen we ermee bereiken?
 • Wat is er anders?
 • Suggesties voor handhavers
1 beleidsontwikkeling bodem
1. Beleidsontwikkeling bodem
 • de balans tussen bescherming van mensen en behoud bodemeigenschappen enerzijds en ruimte voor de maatschappelijke activiteiten anderzijds
 • Verbreding bodembeheer

(integraal, aansluiting RO)

 • Verantwoord omgaan

met bestaande verontreiniging

 • Decentralisatie
2 hoofdlijnen besluit en regeling bodemkwaliteit
2. Hoofdlijnen Besluit en Regeling Bodemkwaliteit

Hoofdstukken

 • Algemeen
 • Kwalibo
 • Bouwstoffen
 • Grond en Baggerspecie
 • Overgangsrecht
 • Inspraak

Diverse normen en meetvoorschriften alsmede instrumenten als richtlijn BKK, risicotoolbox in bijlagen Regeling

2 1 algemeen
2.1 Algemeen
 • Bevoegd gezag
  • Gemeente en waterkwaliteitsbeheerder
  • Soms provincie (WM-inrichtingen)
  • VROM en V&W-Inspectie (ketengericht)
 • Organisatie handhaving
  • Coördinatie min. VROM en V&W
 • Nuttige toepassing
 • Onderscheid met saneringsgevallen!
2 2 kwalibo
2.2 Kwalibo
 • Doel: betrouwbare gegevens
 • Gegevens afkomstig van intermediairs
 • Erkenning door VROM én V&W (uitvoering Bodem+); van belang
  • a. relevant certificaat
  • b. integriteitstoets
 • Toezicht op het “certificatie-systeem” middels ketenhandhaving
 • VI/inspectie V&W beslist over intrekkingen erkenningen
 • Bevoegde gezagen mogen vertrouwen op de erkenningen
 • KWALIBO richt zich op alle bodemregelgeving (breder dan BBK)
2 3 bouwstoffen
2.3 Bouwstoffen
 • Productgericht = (preventieve) generieke eisen
 • Product moet voldoen aan (emissie) eis
 • Bewijsmiddelen sluiten beter aan bij risico (dakpannen vs. vliegas)
 • Handhaving
  • Kwaliteit bouwstof en correcte toepassing
  • Gehele keten (producent, tussenhandelaar, transporteur t/m toepasser)
  • Producent t/m aannemer  VROM-Inspectie
  • Toepasser (eigenaar)  Gemeente, waterkwaliteitsbeheerder
2 4 grond en bagger
2.4 Grond en bagger

Alle toepassingen gereguleerd in 1 besluit:

 • Toepassen als bodem
  • Generiek beleidskader
   • Aansluiting bij functie
  • Gebiedspecifiek beleidskader
   • Decentrale aanpak en normstelling
 • Grootschalige bodemtoepassingen
 • Verspreiden bagger
 • Intrekking o.a. Bsb, MVG, MR Klasse-indeling
2 4 hoe werkt dat generiek
2.4 Hoe werkt dat generiek

TOEPASSINGSEIS

TOEPASSINGSEIS

2 4 gebiedspecifiek kader
2.4 Gebiedspecifiek kader
 • Ruimte voor gebiedsspecifieke normstelling
   • Tussen AW2000 en saneringscriterium
   • Op basis van gebiedskwaliteit, maatschappelijke opgave voor grond- en baggerverzet, ontwikkeling en ambities
 • Democratische legitimatie: bodembeheernota
 • Risicotoolbox
 • Stand-still op gebiedsniveau
 • Geen toepassing van gebiedsvreemde grond/bagger bij verslechtering en bij overschrijding interventiewaarde
bewijsmiddelen 1
Bewijsmiddelen (1)
 • Bouwstoffen
  • Partijkeuring
   • Niet anders dan in huidige Bsb
  • Fabrikant eigen verklaring
   • Nieuw
   • Interne Kwaliteitsborging
   • Toelatingsonderzoek
   • Product voldoet ruimschoots aan eis
  • Erkende kwaliteitsverklaring
   • Niet anders dan in huidige Bsb
bewijsmiddelen 2
Bewijsmiddelen (2)
 • Grond & Bagger
  • Partijkeuring
   • Niet anders dan in huidige Bsb
  • Fabrikant eigen verklaring
   • Zie Bsb, in de praktijk alleen voor primaire winningen geschikt.
  • Erkende kwaliteitsverklaring
   • Niet anders dan in huidige Bsb
  • Bodemkwaliteitskaarten
   • Alleen voor eigen beheergebied
   • Gaat uit van beheer van gebieden niet van kwaliteit individuele partij.
  • Bodemonderzoek
   • Bij grond van hetzelfde niveau als de partijkeuring
   • Bij baggerspecie een zeer divers beeld
melden zicht op grondstromen
Melden – zicht op grondstromen
 • Centraal melden bij minister
 • Minister stuurt door naar BG
 • Bouwstoffen melden IBC bouwstoffen
 • G&B vrijwel alles melden
 • Herkomst, kwaliteit, bestemming
 • Link met kwalibo
 • Beter zicht op grondstromen
3 wat willen we ermee bereiken
3. Wat willen we ermee bereiken?
 • Kwalibo
  • Betrouwbaarheid gegevens vergroten
  • “Free riders” aanpakken
 • Bouwstoffen
  • Eenvoudiger waar het kan
 • Grond en bagger
  • Duurzame beheer van diffuse verontreiniging
  • Aansluiting van bodemkwaliteit bij het bodemgebruik, beperking van risico’s
4 wat is er anders
4. Wat is er anders?
 • Introductie Kwalibo
 • Bouwstoffen
  • Eenvoudigere bewijslast
  • Ketentoezicht
 • Grond en bagger
  • Decentrale bevoegdheden
  • Gebiedspecifiek beleid
  • Gebiedseigen bewijsmiddelen
  • Ketentoezicht
5 suggesties
5. Suggesties
 • Hou in het vizier: wat willen we ermee bereiken?
 • Werk samen (BG, VI, inspectie V&W, milieudiensten etc.)
 • Gebruik aangerijkte instrumenten (meldsysteem, landelijke BKK, Bodem+, aanwijzingen kwalibo)
 • Grond en bagger:
  • Decentraal en transparant beleid, geïntegreerd in 1 besluit.
  • De partijkwaliteit staat niet centraal, maar de ontwikkeling en functie van het gebied staat centraal
 • Kwalibo:
  • Handhaven wordt eenvoudiger
  • Ketenhandhaving wordt belangrijker
  • Accent leggen op juiste voortbrengingsproces van partijen