Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
нафта PowerPoint Presentation

нафта

162 Views Download Presentation
Download Presentation

нафта

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. нафта

 2. Фізичні властивості • Густа масляниста рідина • Забарвлення: червоно-коричневе, жовто-зелене,чорне, зустрічаєтьсябезбарвнанафта • Характерний запах • Легшаза воду • Нерозчинна у воді • Густина— 760—990 кг/м³ (нижче0,83, — легка, 0,831-0,860 — середня, вище за 0,860 — важка)

 3. Хімічнийсклад (близько 1000 речовин)

 4. Хімічнийсклад

 5. Нафта – джереловуглеводнів

 6. Технологічнівластивості • легкозаймистарідина, температура спалахувід −35 до +120 °C (залежитьвідфракційного складу і вмісту в нійрозчиненихгазів). • розчиннав органічнихрозчинниках, • у звичайнихумовах не розчинна у воді, але можеутворювати з нею стійкіемульсії. Нафта - від перс. напатум- спалахувати, запалювати

 7. Добуваннянафти

 8. Переробканафти http://www.km-school.ru/r1/media/gif/kolonna.swf

 9. Типовіфракції перегонки нафти

 10. Крекінг нафтопродуктів

 11. Дерево нафтопродуктів