om het kind n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Om het kind PowerPoint Presentation
Download Presentation
Om het kind

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Om het kind - PowerPoint PPT Presentation


 • 91 Views
 • Uploaded on

Om het kind. Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam. Disciplines kunnen beter samenwerken. In uitvoeringspraktijk: multidisciplinair aan de voorkant, snel beoordelen, specialistisch als het moet, laagdrempelig en licht als het kan

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Om het kind' - yelena


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
om het kind

Om het kind

Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam

disciplines kunnen beter samenwerken
Disciplines kunnen beter samenwerken
 • In uitvoeringspraktijk: multidisciplinair aan de voorkant, snel beoordelen, specialistisch als het moet, laagdrempelig en licht als het kan
 • Vraagt delen deskundigheid, elkaars brillen kunnen opzetten, specialismen beschikbaar stellen
 • Nieuwe organisatievormen
 • Samenwerken kennisinstituten en onderzoek
 • Investeren in nieuwe opleidingen
 • Maar ook gedeelde visie op ontwikkeling kinderen en wat daar voor nodig is

.

2

krijgt iedereen juiste hulp
Krijgt iedereen juiste hulp?

.

 • Bereik doelgroepen is wisselend, ook per wijk
 • Niet westerse allochtonen minder in JeugdGGZ en meer in jeugdbescherming
 • Veel PGB’s in midden- en hogere inkomensgroepen
 • Beschikbaarheid aanbod is deel verklaring verschillen in gebruik,
 • Routes zijn verschillend, expertise niet overal tijdig beschikbaar
 • Teveel zorginterventies na elkaar in plaats van 1 x goed
 • Late (h)erkenning LVB-problematiek, ook in combi met psychiatrische problematiek
 • Kostbare kinderjaren gaan verloren
 • Het kan beter, niet alleen voor MPG gezinnen

3

kern van het koersbesluit ordening naar vier zorgvormen
Kern van het koersbesluit: ordening naar vier zorgvormen

1. Digitaal platform

2. Ouder- en kindteams en Samen Doen-teams

3. Flexibel aanbod in de wijk

4. Gespecialiseerde stedelijke of regionale voorzieningen

Altijd dichtbij én flexibel en specialistisch

waar gewenst of noodzakelijk

4

slide5

Gespecialiseerde stedelijke of regionale voorzieningen

Flexibel zorgaanbod

Ouder- en Kindteams

(Samen Doen-teams)

Digitaal platform

Directe leefomgeving (wijk)

Huisartsen

Jeugdige, gezin, medeopvoeders

5

slide6

22 Ouder- en kindteams

 • De 1e lijn in de wijk. Voor preventie, advies, hulp en verwijzing. Met JGZ, Opvoedhulp, Welzijn, JGGZ, (L)VB.
 • 360 fte ouder- en kindadviseurs (sociaal medisch, opvoed- en opgroeiondersteuning, schoolmaatschappelijk werk, ambulante hulp)
 • 140 fte specialisten (jeugdartsen, GZ-psychologen, orthopedagogen)
 • Ondersteunende functies
 • Professionele teams met veel autonomie
 • Samenwerking met huisartsen (die blijven verwijzen)
 • Gemeente en instellingen samen verantwoordelijk
slide7

3. Het flexibele aanbod in de wijk

Inhoud:

 • Breed aanbod jeugdhulp van zzp-ers, kleine tot grotere instellingen op terrein O&O, GGZ, LVB, begeleiding

Organisatie:

 • Raamcontract (via stedelijk/regionaal inkoopbureau)
 • Bekostiging naar geleverde diensten
 • Toegang via wijkteam Jeugd, buurtteam Samen DOEN en reguliere huisarts

(J- GGZ) voor intensievere zorg

Keuzevrijheid, flexibiliteit en marktwerking blijven gegarandeerd

7

slide8

4. Gespecialiseerde stedelijke en regionale voorzieningen

 • Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
  • Samenvoeging van AMK en SHG, plus crisisdienst(en)
 • Jeugdbescherming en jeugdreclassering
  • Stedelijke/regionale voorzieningen, maar uitvoering op wijkniveau
  • Jeugdbeschermer vormt indien nodig (tijdelijk) duo met ouder- en kindadviseur
 • Gesloten jeugdzorg (jeugdzorgplus)
 • Residentiële instellingen & jeugdhulp metverblijf
 • Hooggespecialiseerde (poliklinische) zorg

Specialistische voorzieningen blijven nodig en geborgd’

8

slide9

Inkoop JGGZ: proces

 • Inkoop met twee regio’s: Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek- Waterland
 • 1 regionale inkooptafel JGGZ
 • Advies Achmea loopt (2 x 40 uur)
 • 2015 – 2016: 80% bestaande aanbieders, mits gezond en regiobinding
 • Budgetgaranties bestaande instellingen: 80%
 • Begin april publicatie onderhandelingsdocumenten: Generalistische Basis GGZ en Specialistische GGZ
 • Instellingen dienen offertes in voor 1 mei
 • Contracten voor 1 juli
 • Raamcontract (via stedelijk/regionaal inkoopbureau)
 • Bekostiging naar geleverde diensten

9

slide10

Inkoop JGGZ: inhoud

 • 44 GZ-psychologen in de ouder- en kindteams: consultatie, verwijzing en behandeling (= kort en middellange behandeling Generalistische Basis GGZ). Op capaciteit. Gecombineerd aanbod instellingen.
 • Wij kopen apart adviesuren voor instellingen onderling. Op capaciteit.
 • verschuiving specialistische GGZ naar Generalistische Basis GGZ (20%)
 • Toegang via wijkteam Jeugd, buurtteam Samen DOEN en reguliere huisarts (J- GGZ) voor intensievere zorg
 • Verbinding J-LVB en jeugdhulp (multi-focale zorg, Fact-teams, School2Care)
 • E-health
 • Expertisenetwerk ‘t Jonge Kind
 • Expertisenetwerk (L)VB

10