ams samarbeid n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
AMS - samarbeid

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 26

AMS - samarbeid - PowerPoint PPT Presentation


 • 168 Views
 • Uploaded on

AMS - samarbeid. 25 okt. 2011 Svein Inge Djursvoll Haugaland Kraft AS. Innhold. Haugaland Kraft AMS – bakgrunn AMS – utfordringer Samarbeid AMS i Haugaland Kraft og regionen. Haugaland Kraft. Integrert selskap, eid av kommunene på Haugalandet Nett 58 000 kunder Kraft

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'AMS - samarbeid' - yelena


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ams samarbeid
AMS - samarbeid
 • 25 okt. 2011
 • Svein Inge Djursvoll
 • Haugaland Kraft AS
innhold
Innhold
 • Haugaland Kraft
 • AMS – bakgrunn
 • AMS – utfordringer
 • Samarbeid
 • AMS i Haugaland Kraft og regionen
haugaland kraft
Haugaland Kraft
 • Integrert selskap, eid av kommunene på Haugalandet
 • Nett
  • 58 000 kunder
 • Kraft
  • Produksjon, samlet ca 1 TWh inkl eierskap i Ulla-Førre og SKL
  • Sluttkundesalg med høy lokal markedsandel
 • Bredbånd ca 10 000 fiberkunder
  • Fibernettet har kapasitet til mer, også måleverdier..
ams bakgrunn
AMS - bakgrunn
 • 11 juni 2007 – Brev fra NVE til Olje- og energidepartementet:
 • ”NVEs konklusjon er at det ut fra et samfunnsmessig synspunkt vil være riktig å sette i gang en fullskala utbygging av nytt og moderne måle- og kommunikasjonsutstyr”
ams bakgrunn1
AMS - bakgrunn
 • NVE
 • ”De seneste utredningene som er gjort konkluderer med at det er sannsynlig at innføring av ny måler- og kommunikasjonsteknologi vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt, men at det er tvilsomt om det er bedriftsøkonomisk lønnsomt for nettvirksomhetene å gjøre dette”
 • Econ rapport:
 • ” Netto samfunnsøkonomisk nytte mest sannsynlig positiv når også ikke-kvantifiserbare virkninger tas hensyn til”
ams bakgrunn2
AMS - bakgrunn
 • August 2007: Statsråd Odd Roger Enoksen gir NVE i oppdrag på starte arbeidet med innføring av toveiskommunikasjon for alle strømforbrukere:
  • ”NVE skal utarbeide krav til funksjonalitet for å sikre løsninger som både selskaper og forbrukere er tjent med. Dette vil skje i tett samarbeid med bransjen og forbrukermyndighetene”.
 • Juni 2011: NVE Beslutter endelige krav til innføring av AMS
ams prosessen frem til n
AMS – prosessen frem til nå
 • Lang prosess - men nødvendig..
 • God dialog med NVE
 • Bransjen var involvert og hørt
 • Aktive bransjeorganisasjoner
 • Felles høringer fra ”samarbeidsgrupper”
 • Viktige avklaringer i siste runde – men nye avklaringer gjenstår
ams prosessen videre
AMS – prosessen videre

1.1.2012

Plan for innkjøp og installasjon

1.7.2011

Vedtak

Forskrifts -endring

2012 – 2016

Mye arbeid!

1.1.2016

AMS i 80% målepunktene

1.1.2017

AMS i alle målepunkt

ams utfordringer
AMS - utfordringer
 • Kundefokus
  • Spille på lag med kundene
  • Myndighetspålegg
  • Tydelig kommunikasjon
 • IKT – støttesystemer
  • Felles systemløsninger – forskriftskrav eller frivillige
  • Teknologivalg
   • Meldingsformat, EDIFACTeller XML
   • Regler for avvikshåndtering
  • Dataflyt – tredjepart og kunde
  • Felles dataformat
ams utfordringer1
AMS - utfordringer
 • IKT – innsamlingssystemet
  • Behov for standarder
  • Teknologiske løsninger – stor utvikling
  • Behov for avklaringer
   • Bryter og sikkerhet
   • Display – bransjens syn
   • Standard merking av målere
 • Gjennomføringsevne - ressurser
 • Smartnett
  • Sammenheng mellom AMS og Smartnett
samarbeid
Samarbeid

Kilde: Avenir / EDB

ams samarbeid grupper
AMS samarbeid / grupper
 • AMS er og blir tema i :
 • Nettselskapene
 • Regionale samarbeid – SMIL – Vestlandsalliansen – IFER m. flere
 • REN
 • Bransjeorganisasjonene
 • Smartgridsenteret
 • Er det fornuftig og rasjonelt slik vi gjør det nå?
 • Bør tenke nytt og se på nye modeller som er mer samlende for hele bransjen
 • Krever ressurser, rett kompetanse og fokus – spesielt i den fasen vi går inn i nå.
 • Planlegging, systemvalg med tilhørende utfordring på grensesnitt standard mellom system
 • Myndighetskontakt og informasjon
slide16

Interessefellesskapet for energiverkene i regionen Sunnhordland og Nord-Rogaland

Regionalt samarbeid – eksempel:

14 energiverk i Sunnhordland og Nord-Rogaland, mange er små

 • Ansatte : 600
 • Nettkunder : 110 000
 • Produksjon: 2000 GWh
haugaland kraft og ifer
Haugaland Kraft og IFER
 • IFER – Interessefelleskap For Energiverka i Regionen
 • Haugaland Kraft er største selskap i IFER
 • Vi såg tidlig at innføring av AMS har omfang og kompleksitet som gjør regionalt/nasjonalt samarbeid nødvendig
 • Har gode relasjoner mot bransjeorganisasjoner og myndigheter. Bruke dette i IFER sammenheng
 • AMS ble tema på IFER samrådningsmøte høsten 2007
 • IFER styret oppretter AMS arbeidsgruppe
  • Omfattende mandat preget av ulike ambisjoner og ståsted for medlemmene
ams ifer
AMS - IFER
 • Oppstarten:
 • Haugaland Kraft har lederollen i gruppen
 • Gruppen blir etter hvert samstemte – resultat blir endret mandat og fokus
 • Stor vilje til å få til noe sammen – god og bred kompetanse samlet, bl.a.:
  • Sterkt IT driftsmiljø som leverer til andre i IFER området
  • Solid måleteknisk miljø
  • Godt nettverk
 • IFER blir aktive og bidrar med kommentarer til høringer
ams ifer1
AMS - IFER
 • Gjennomført besøk hos samtlige IFER medlemmer
  • Informasjon
  • Avklare ambisjon og forventning
  • Møte med fagmiljø og ledelse
  • Solid støtte til arbeidet og ønske om videre samarbeid
 • Arrangert temadag - god oppslutning
 • Felles høringskommentarer fra IFER
ifer ams gruppe hva har vi gjort
IFER AMS Gruppe – Hva har vi gjort?
 • Generelt:
 • Arbeidet er preget av stadige utsettinger av tidsfrister (NVE). Det har derfor vært nødvendig å tilpasse mandat og prioritere oppgavene fortløpende
 • NVE høring – felles høringskommentarer
 • Status og informasjon til medlemmene
  • Samrådningsmøter
  • Direkte informasjon, E-room og e-post
 • Deltatt i AMS utvalg – KS bedrift /Defo
ams prosessen i haugaland kraft
AMS prosessen i Haugaland Kraft
 • Må definere oppgavene
 • Minimum forskriftskrav
 • Nett – Nettnytte
 • Kommersielle muligheter
 • Fordele ansvar
 • Organisering
 • Samarbeid med andre
ams prosessen i haugaland kraft1
AMS prosessen i Haugaland Kraft
 • Vår fokus – ”hyllevareorientert”
  • IT Systemer, integrasjon og produkter
  • Kommunikasjonsløsninger
  • Legger føringer for vårt arbeid og samarbeid med andre
  • Felles grensesnittstandard som gjør det enklere for flere leverandører ( industrielle standarder)
 • Våre hovedsystemer
  • er de fredet?
  • er de forberedt og fremtidsrettede?
hva gj r haugaland kraft
Hva gjør Haugaland Kraft?
 • Etablerer AMS prosjekt - må ha lokal kompetanse og styring
 • Fokus på samarbeid
 • IFER
 • Vestlandsalliansen
 • Nasjonalt
 • Felles pilot / demoanlegg
 • REN nettnytte – under etablering
ifer ams videre arbeid
IFER AMS - Videre arbeid
 • IFER AMS gruppe anbefaler at Haugaland Kraft og SKL etablerer en AMS prosjektorganisasjon som åpner for samarbeid med IFER medlemmene
 • Samarbeid med andre:
 • Må være åpne for alle typer samarbeid
 • Haugaland Kraft og SKL er med i vestlandsalliansen
 • Kan ha fordeler for IFER medlemmer
 • Viktig med nettverk
 • IFER AMS gruppen legges ned – erstattes av eventuell ny gruppe som ivaretar IFER medlemmenes interesser i det foreslåtte AMS prosjektet
videre arbeid og anbefalinger
Videre arbeid og anbefalinger
 • Haugaland Kraft har vært representert i AMS utvalg KS Bedrift/Defo
 • Er også medlem i Energi Norge – er godt kjent med AMS arbeidet der
 • Energi Norge oppretter et ny AMS gruppe, med god og bred bransjerepresentasjon. Gruppen skal koordinere faglig arbeid, ha myndighetskontakt, lage fremdriftsplaner og bistå Energi Norge
 • KS Bedrift / Defo vil ha nytte av å være med her – også nytte for Energi Norge
 • Anbefaler bransjeorganisasjonene å samle kreftene
 • De fleste av oss er for små til i kjøre egen prosess – ikke overlat alt til leverandørene
slide26
AMS
 • Nytt
 • Spennende
 • Muligheter
 • Risiko
 • Samfunnsansvar
 • Takk for oppmerksomheten!