slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ZLOP PowerPoint Presentation
Download Presentation
ZLOP

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 27

ZLOP - PowerPoint PPT Presentation


 • 111 Views
 • Uploaded on

ZLOP. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE. ZLOP. ZAŁOŻENIE ORGANIZACJI 77% ORGANIZACJI ROZPOCZĘŁO DZIAŁALNOŚĆ W CIĄGU OSTANICH 10 LAT 1919 ROK – NAJWCZEŚNIEJ ZAŁOŻONA ORGANIZACJA 2005 ROK – OSTANIA ZAŁOŻONA ORGANIZACJA 1998, 2003, 2004 ROK – W TYCH LATACH ZOSTAŁO ZAŁOŻONYCH NAJWIĘCEJ ORGANIZACJI (PO 10).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ZLOP' - yehuda


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ZLOP

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE

slide2
ZLOP

ZAŁOŻENIE ORGANIZACJI

77% ORGANIZACJI ROZPOCZĘŁO DZIAŁALNOŚĆ W CIĄGU OSTANICH 10 LAT

1919 ROK – NAJWCZEŚNIEJ ZAŁOŻONA ORGANIZACJA

2005 ROK – OSTANIA ZAŁOŻONA ORGANIZACJA

1998, 2003, 2004 ROK – W TYCH LATACH ZOSTAŁO ZAŁOŻONYCH NAJWIĘCEJ ORGANIZACJI (PO 10)

slide3
ZLOP

ZAREJESTROWANIE ORGANIZACJI

75% ORGANIZACJI ZOSTAŁO ZAREJESTROWANYCH W CIĄGU OSTANICH 10 LAT

1956 ROK – NAJWCZEŚNIEJ ZAREJESTROWANA ORGANIZACJA

2006 ROK – OSTATNIO ZAREJESTROWANA ORGANIZACJA

2003 ROK – W TYM ROKU ZOSTAŁO ZAREJESTROWANYCH NAJWIĘCEJ (8) ORGANIZACJI

slide4
ZLOP

LOKALIZACJA ORGANIZACJI

 • WIEŚ – 10
 • MIASTO 5 - 15 TYSIĘCY – 8
 • MIASTO 15 – 50 TYSIĘCY - 13
 • MIASTO 100 – 500 TYSIĘCY – 21
slide5
ZLOP

ZASIĘG DZIAŁANIA ORGANIZACJI

 • MIEJSCOWOŚĆ – 4
 • POWIAT – 2
 • GMINA – 6
 • WOJEWÓDZTWO – 15
 • KRAJ – 15
 • EUROPA – 2
 • ŚWIAT – 2
 • BRAK DANYCH – 6
slide6
ZLOP

STATUS PRAWNY ORGANIZACJI

STOWARZYSZENIE

ZAREJESTROWANE – 49

FUNDACJA – 2

ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ - 1

slide7
ZLOP

ADRESACI ORGANIZACJI

OSOBY INDYWIDUALNE – 45

GRUPY SPOŁECZNE – 30

ORGANIZACJE I INSTYTUCJE – 12

OSOBY INDYWIDUALNE I GRUPY SPOŁECZNE – 14

OSOBY INDYWIDUALNE I ORGANIZACJE I INSTYTUCJE – 2

GRUPY SPOŁECZNE I ORGANIZACJE I INSTYTUCJE - 1

WSZYSTKIE KATEGORIE - 9

slide8
ZLOP

STATUS OPP

12 ORGANIZACJI POSIADA STATUS OPP

7 UZYSKAŁO GO W 2004 ROKU

2 ORGANIZACJE STARAŁY SIĘ GO UZYSKAĆ W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT

slide9
ZLOP

PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI PARASOLOWYCH

14 – NALEŻY DO ORGANZIACJI PARASOLOWEJ O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM INNEJ NIŻ WRZOS

2 – NALEŻY DO ORGANIZACJI PARASOLOWEJ O ZASIĘGU MIĘDZYNARODOWYM

slide10
ZLOP

CHARAKTERYSTYKA OSÓB PRACUJCYCH NA RZECZ ORGANIZACJI

slide11
ZLOP

ZATRUDNIENIE PRACOWNIKÓW

10 – ZATRUDNIA OSOBY NA ETAT

34 – NIE ZATRUDNIAJĄ NIKOGO NIEZALEŻNIE OD FORMY UMOWY

slide12
ZLOP

LICZBA PRACOWNIKÓW

23 – PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA CAŁY ETAT

5 – PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA NIEPEŁNY ETAT

111 – PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA UMOWĘ O DZIEŁO

145 – PRACOWNICY ZATRUDNIENI NA UMOWĘ - ZLECENIE

slide13
ZLOP

PŁACE

617 – NAJNIŻSZA PŁACA OSOBY ZATRUDNIONEJ NA CAŁY ETAT

2000 – NAJWYŻSZA PŁACA OSOBY ZATRUDNIONEJ NA CAŁY ETAT

627 – ŚREDNIA PŁACA OSOBY ZATRUDNIONEJ NA CAŁY ETAT

2300 – OCZEKIWANIA WOBEC PŁAC DLA PRACOWNIKÓW PRACUJĄCYCH NA CAŁY ETAT

slide14
ZLOP

WYKSZTAŁCENIE I WIEK PRACOWNIKÓW

50% - WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE

75% - WIEK PRACOWNIKÓW MIĘDZY 35 A 50 ROKIEM ŻYCIA

slide15
ZLOP

WOLONATIRUSZE

35 – WSPÓŁPRACUJE Z WOLONTARIUSZAMI

1305 – LICZBA WOLONTARIUSZY PRACUJĄCYCH DLA ORGANIZACJI

37% - WOLONTARIUSZE STALE WSPÓŁPRACUJĄCY Z ORGANIZAJĄ

5 – PODPISUJE Z WOLONTARIUSZAMI UMOWY ZGODNIE Z USTAWĄ O WOLONTARIACIE

slide16
ZLOP

ZARZĄD ORGANIZACJI

274 OSOBY PRACUJĄ W ZARZĄDACH WSZYSTKICH ORGANIZACJI

5 OSÓB LICZY ŚREDNIO ZARZĄD ORGANIZACJI

46% ORGANIZACJI ZARZĄD ZBIERA SIĘ OD 2 DO 4 RAZY W ROKU

slide17
ZLOP

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ORGANIZACJI

 • Administracja polska samorządowa – 26
 • Składki członkowskie – 18
 • Darowizna od osób fizycznych – 15
 • Darowizna od firm prywatnych – 14
 • Administracja polska centralna – 11
 • Sponsoring – 9
 • Opłaty za usługi świadczone przez organizację – 8
 • Polskie NGO’s – 6
 • Nawiązki i spadki – 5
 • Odsetki z kapitału – 3
 • Zbiórki pieniędzy – 3
 • Dochody z działalności gospodarczej – 2
 • EFS – 2
 • Zagraniczne NGO’s – 2
slide18
ZLOP

GŁÓWNE PROBLEMY KTÓRYCH ROZWIĄZYWANIEM ZAJMUJĄ SIĘ ORGANIZACJE

 • problemy wychowawcze dzieci i młodzieży – 20
 • problemy edukacyjne dzieci i młodzieży - 19
 • alkoholizm dorosłych - 15
 • alkoholizm dzieci - 14
 • ubóstwo – 11
 • niepełnosprawność fizyczna dzieci - 10
 • problemy kobiet - 9
 • narkomania dzieci - 8
 • narkomania dorosłych – 8
 • przemoc w rodzinie - 8
 • niepełnosprawność intelektualna dzieci - 7
 • niepełnosprawność fizyczna dorosłych - 7
 • problemy rodzin niepełnych - 7
 • bezrobocie – 6
 • problemy rodzin wielodzietnych - 6
 • bezdomność - 5
slide19
ZLOP

GŁÓWNE RODZAJE GRUP PODOPIECZNYCH

 • Dzieci i młodzież – 30
 • Alkoholicy i rodziny alkoholików – 12
 • Niepełnosprawni fizycznie – 12
 • Kobiety – 8
 • Bezrobotni – 7
 • Samotni rodzice – 7
 • Skrajnie ubodzy – 7
 • Bezdomni – 6
 • Narkomanii i ich rodziny – 6
slide20
ZLOP

NAJLICZNIEJSZE GRUPY PODOPIECZNYCH

 • Dzieci i młodzież – 5318
 • Niepełnosprawni fizycznie – 1348
 • Kobiety – 1028
 • Alkoholicy i rodziny alkoholików – 701
 • Skrajnie ubodzy – 528
slide21
ZLOP

ŁĄCZNA LICZBA PODOPIECZNYCH

13592 OSÓB

slide22
ZLOP

GŁÓWNE TYPY DZIAŁAŃ PROWADZONYCH PRZEZ ORGANIZACJE

 • Organizowanie czasu wolnego – 25
 • Doradztwo i poradnictwo specjalistyczne – 23
 • Szkolenia – 23
 • Organizowanie wypoczynku – 21
 • Pomoc terapeutyczna – 20
 • Pomoc materialna - 14
 • Pomoc żywieniowa – 14
 • Reprezentowanie interesów swoich podopiecznych - 10
slide23
ZLOP

WSPÓŁPRACA Z ORGANIZACJAMI I INSTYTUCJAMI

 • Rząd, ministerstwa, agendy centralne – 11
 • Wojewoda i jego agendy – 15
 • Powiat i jego agendy – 23
 • Gmina i jej agendy – 32
 • Miasto i jego agendy – 26
 • Społeczność lokalna – 41
 • Partie i środowiska polityczne – 4
 • Kościół i organizacje wyznaniowe – 19
 • Media – 23
 • Środowiska biznesowe – 17
 • Polskie NGO – 38
 • Zagraniczne NGO - 8
slide24
ZLOP

SZKOLENIA DLA ORGANIZACJI

85% ODCZUWA POTRZEBĘ ORGANIZACJI SZKOLEŃ

83% ODCZUWA POTRZEBĘ ZORGANIZOWANIA SYSTEMU INFORMACJI SZKOLENIOWEJ W RAMACH STRUKTURY WRZOS

96% ORGANIZACJI NIE STAĆ NA UCZESTNICTWO W PŁATNYCH SZKOLENIACH

37% BRAŁO UDZIAŁ W SZKOLENIACH W CIĄGU OSTATNICH 6 MIESIĘCY

slide25
ZLOP

MISJA I STRATEGIA ORGANIZACJI

85% MA JASNO OKREŚLONĄ MISJĘ ORGANIZACJI

60% NIE MA OPRACOWANEGO STRATEGICZNEGO PLANU DZIAŁANIA

slide26
ZLOP

GŁÓWNE KATEGORIE PROBLEMÓW, Z KTÓRYMI BORYKAJĄ SIĘ ORGANIZACJE

 • brak funduszy na działania organizacji
 • trudności w zdobywaniu funduszy na działania organizacji
 • brak zainteresowania partii i środowisk politycznych działaniami organizacji
 • brak zaplecza technicznego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania organizacji
slide27
ZLOP

tomasz.sobierajski@wp.pl