เทศกาลเตรียมรับเสด็จ
Download
1 / 32

???????????????????? - PowerPoint PPT Presentation


  • 67 Views
  • Uploaded on

เทศกาลเตรียมรับเสด็จ. 1. คำว่าเทศกาลรับเสด็จมีความหมายอย่างไร?. ก. การเสด็จมา. ข. การรอคอย. ง. การมาถึง. ข. การจากไป. L. F. 2. เทศกาลเตรียมรับเสด็จอยู่ในช่วงใดของปีพิธีกรรม ?. ก. นอกปีพิธีกรรม. ข. สิ้นสุดปีพิธีกรรม. ง. ช่วงกลางปีพิธีกรรม. ค. เริ่มปีพิธีกรรม. L. F.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '????????????????????' - yasir-molina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

6193189

1. คำว่าเทศกาลรับเสด็จมีความหมายอย่างไร?

ก. การเสด็จมา

ข. การรอคอย

ง. การมาถึง

ข. การจากไป

L

F


6193189

2. เทศกาลเตรียมรับเสด็จอยู่ในช่วงใดของปีพิธีกรรม ?

ก. นอกปีพิธีกรรม

ข. สิ้นสุดปีพิธีกรรม

ง. ช่วงกลางปีพิธีกรรม

ค. เริ่มปีพิธีกรรม

L

F


6193189

3. เทศกาลเตรียมรับเสด็จเริ่มเมื่อใด ?

ก. ปลายเดือนพฤศจิกายน

ข. ต้นเดือนมกราคม

ง. เมื่อสิ้นสุดวันหยุด

ค. ต้นเดือนธันวาคม

L

F


6193189

4. เทศกาลเตรียมรับเสด็จมีวันอาทิตย์กี่ครั้ง ?

ก. 3 ครั้ง

ข. 4 ครั้ง

ง. 6 ครั้ง

ค. 5 ครั้ง

L

F


6193189

5. เทศกาลเตรียมรับเสด็จ เตรียมเพื่อฉลองอะไร ?

ก. วันปัสกา

ข. วันคริสตสมภพ

ง. เริ่มต้นปีใหม่

ค. วันพระจิตเจ้าเสด็จลงมา

L

F


6193189

6. เทศกาลเตรียมรับเสด็จใช้อาภรณ์สีอะไร

ในพิธีกรรม ?

ก. สีแดง

ข. สีดำ

ค. สีขาว

ง. สีม่วง

L

F


6193189

7. ในระหว่างเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

มีฉลองอะไรของพระนางมารีย์ ?

ก. พระนางมารีย์ได้รับการยกขึ้นสู่สวรรค์

ข. พระนามของพระนางมารีย์

ค. พระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล

ง. พระมารดาพระเจ้า

L

F


6193189

8. ตามพระวรสารผู้ใดประกาศถึงการเสด็จมา

ของพระเยซูเจ้า?

ก. มัทธิว

ข. ลูกา

ค. ยอห์น

ง. ยอห์น ผู้ทำพิธีล้าง

L

F


6193189

9. ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จ เราต้องมี

ทัศนคติพื้นฐานอย่างไร ?

ก. เตรียมพร้อมในการรอคอย

ข. ทำกิจใช้โทษบาป

ค. ความเศร้าหมอง

ง. ความชื่นชมยินดี

L

F


6193189

10. บทภาวนาใดในบูชามิสซาที่ไม่สวด

ในเทศกาลเตรียมรับเสด็จ ?

ก. บทข้าพเจ้าเชื่อ

ข. บทศักดิ์สิทธิ์

ง. บทพระสิริรุ่งโรจน์

ค. บทภาวนาอ้อนวอน

L

F


6193189

11. เทศกาลเตรียมรับเสด็จ เรารอการเสด็จมาของผู้ใด ?

ก. พระจิต

ข. พระเยซูเจ้า

ค. พระนางมารีย์

ง. พระบิดา

L

F


6193189

12. วันอาทิตย์ใดในเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

เรียกว่าวันอาทิตย์แห่งความร่าเริงยินดี ?

ก. วันอาทิตย์ที่ 1

ข. วันอาทิตย์ที่ 4

ค. วันอาทิตย์ที่ 3

ง. วันอาทิตย์ที่ 5

L

F


6193189

13. วันอาทิตย์แห่งความร่าเริงยินดี ใช้สีอะไรในพิธีกรรม ?

ก. สีขาว

ข. สีแดง

ค. สีน้ำตาล

ง. สีกุหลาบ

L

F


6193189

14. เราทำนพวารวันพระคริสตสมภพ เมื่อใด?

ก. ช่วงปลายเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

ข. เมื่อเริ่มเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

ค. เมื่อครึ่งเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

ง. หลังจากจบเทศกาลเตรียมรับเสด็จ

L

F


6193189

15. ช่วงวันที่เท่าใดที่เราทำนพวารคริสตสมภพ ?

ก. 16-24 ธันวาคม

ข. 8-16 ธันวาคม

ค. 1-9 ธันวาคม

ง. 25-31 ธันวาคม

L

F


6193189

ขอแสดงความยินดี ช่วงวันที่เท่าใดที่เราทำนพวารคริสตสมภพ

ท่านได้ 1 ล้านยูโร


ad