6. óra
Download
1 / 38

- PowerPoint PPT Presentation


 • 51 Views
 • Uploaded on

6. óra. ZH. A ZH-k megtekinthetők. Eredmények a www.filozofia.bme.hu –n. A ZH-k megtekinthetők Ronkay Margitnál (E. 612) 10.21-én, kedden 13-14 óra között. 6. óra. Racionális Etikai döntések. Döntéselméletek.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - yasir-molina


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

A zh k megtekinthet k
A ZH-k megtekinthetők

 • Eredmények a www.filozofia.bme.hu –n.

 • A ZH-k megtekinthetők Ronkay Margitnál (E. 612) 10.21-én, kedden 13-14 óra között.


Racion lis etikai d nt sek

6. óra

Racionális Etikai döntések


D nt selm letek
Döntéselméletek

 • Normatív: hogyan kell/lehet helyesen dönteni? Mi a helyes módszer? Racionális döntések elmélete

 • Leíró: döntéspszichológia: hogyan szoktunk dönteni (gyakran rosszul, néha pedig nagyon gyorsan és jól)


D nt sek oszt lyoz sa
Döntések osztályozása

 • Egyéni-társas

 • Jól strukturált – rosszul strukturált

 • Nagy kockázatú – kiskockázatú

 • Nagy tét – kis tét

 • Morális – egyéb

 • Stb.


D nt si m dszerek
Döntési módszerek

 • Formális racionális: formális eljárást alkalmazva elemezzük a problémát, és egy választott módszer szerint döntünk. Ugyanezekkel indokoljuk a döntést.

 • Heurisztikus (automatikus, intuitív): a probléma egészét tekintjük és ránézésre, megérzés alapján döntünk, egyben átlátjuk a problémát és a megoldást. Utólag indokoljuk a döntést. (a később foglalkozunk velük)

 • Érvelés: érveket hozunk az egyes megoldások mellett és ellen, és a legjobban érvelt megoldást választjuk. Ugyanazzal indokolunk.

 • Tárgyalás: érdekkonfliktusra közösen keresünk mindenki számára elfogadható megoldást.

 • Informális megbeszélés

 • Formális döntési értekezlet: szabályok szerint vezetett értekezlet, melyen kiválasztott módszer szerint hozunk döntést.

 • Vegyesen is előfordulnak. 1-3. lehet egyéni és társas, 4-6. társas.Feladat
Feladat

 • Hogyan választ autót (mobiltelefont, számítógépet, párt…)?A racion lis d nt si elj r s i
A racionális döntési eljárás I.

 • A racionális döntés modellje (ami bármely kérdésben alkalmazható):

  • Definiálja a megoldandó problémát! Pl: melyik autót vegyem? Melyik a legjobb nekem? (Hiba a javasolt megoldásokkal, a tünetekkel, és nem megfelelő szinten definiálni!)

  • A probléma/feladat osztályozása (egyéni-társas, jól-rosszul strukturált, nagy-kis kockázatú, tétű, morális, szokásos-szokatlan, egyszerű-bonyolult)

  • A probléma értelmezése: Tájékozódás, kutatás, a kontextus feltárása, a keretfeltételek rögzítése. A probléma újraértelmezése.

  • Rögzítse, hogy milyen kritériumok (szempontok, tulajdonságok) szerint keresi a megoldást! (Minden fontos kritériumot tekintetbe kell venni!)

  • Súlyozza a kritériumokat! (si -- az i-ik kritérium súlya, értéke számomra)


A racion lis d nt si elj r s ii
A racionális döntési eljárás II.

 • A racionális döntés modellje (folyt.):

  • Tárja fel a megoldási lehetőségeket! (Hiba a lehetségesnél kevesebből kiindulni!)

  • Mérlegelje, hogy a megoldási lehetőségek milyen valószínűséggel felelnek meg a kritériumoknak! (pmi – az m megoldás beválásának valószínűsége az i-ik szempontból)

  • Számítsa ki az egyes megoldások szubjektív várható hasznosságát, és válassza a legnagyobb értékkel rendelkezőt! (Hm -- az m-ik megoldás várható hasznossága: Hm= ∑ si * pmi)Feladat lott
Feladat: Lottó

 • Döntse el racionálisan, hogy megjátssza-e a héten az ötös lottón az 1, 2, 3, 4, 5 számokat!

 • Tfh: 900 mFt az ötös várható főnyereménye, csak az ötösre megyek, másnak nem lesz ötöse.


Br zol s d nt si f val
Ábrázolás döntési fával

Az egyes kimenetek

Értéke (hasznossága)

Az egyes kimenetek

várhatóértéke

Lehetőségek

Kérdés

Nyernek a számok

900 mFt + nagy öröm ≈ 1000mFt

1000mFt*pr=22,7 Ft

pr

Igen

1-pr

-225Ft + kis bánat ≈ -300 Ft

300*(1-pr)≈-300Ft

Nem nyernek

Megjátsszam?

Nyernek a számok

pr

≈-2,3Ft

0Ft+nagy bánat≈ -100 mFt

Nem

1-pr

≈225Ft

0Ft+kis öröm≈ 225 Ft

Nem nyernek

pr≈ 1/44 000 000


D nt s a fa alapj n
Döntés a fa alapján

 • A megjátszom szubjektív várható hasznossága a hozzátartozó két kimenet összesített várható értéke:

  H1= 22,7+(-300)=-277,3 Ft

 • A nem játszom meg szubjektív várható hasznossága:

  H2= -2,3+225=222,7 Ft

 • H1H2 Tehát racionális nem megjátszani.


Br zol s d nt si t bl zatban
Ábrázolás döntési táblázatban

*Ha Ft-ban számoljuk az örömöt, akkor a súlynak nincs sok szerepe, mert azt a Ft érték megállapításánál figyelembe tudjuk venni.

**H2H1, tehát racionálisan H2-t kell választani.


Sszehasonl t s t bl zat s fa i
Összehasonlítás: táblázat és fa I.

Döntési táblázat

Döntési fa

esemény szemléletű

Könnyű figyelembe venni, hogy a világ bizonytalan, és a döntés eredményét később más események is befolyásolják.

 • tulajdonság szemléletű

 • Akkor célszerű, ha a döntés után már nem jelentős a többi befolyásoló tényező.


Sszehasonl t s t bl zat s fa ii
Összehasonlítás: táblázat és fa II.

Döntési táblázat

Döntési fa

Segíti a lehetséges események számbavételét

Segíti a döntést befolyásoló külső tényezők számbavételét

Többlépcsős döntési folyamatok is ábrázolhatók

 • Segíti a szempontok (krit.ok) figyelembevételét

 • Ráirányítja a figyelmet a szempontok összemérésének és a kimenetek értékelésének problémájára


A racion lis d nt s probl m i korl tai
A racionális döntés problémái / korlátai*

 • A probléma meghatározásából

 • A preferenciák (súlyszámok) működéséből

 • Megismerési korlátokból adódnak

 • *Egyik tábor (racionalisták) szerint ezek elvileg javítható problémák, másik (korlátozott racionalisták, irracionalisták) szerint elvi korlátok!

 • Általában csak korlátozottan racionális döntéseket hozhatunk!!!


Korl tozott racionalit s
Korlátozott racionalitás

 • A korlátozottan racionális eljárás

  • nem maximalizál,

  • nem optimalizál, hanem

  • kielégítő megoldást keres.

 • Korlátozottan racionális döntési szabályok:

 • Pl. válaszd az első minden szempontot legalább alapszinten kielégítő megoldást!

 • Pl. Válaszd ki a legfontosabb szempontot, és keresd meg azt legjobban kielégítő megoldást, ha több van, dönts közöttük a második legfontosabb szempont alapján!Az erk lcsi d nt sek szempontjai
Az erkölcsi döntések szempontjai

 • Kik a cselekvők, és hogyan vesznek részt benne?

 • Kik a felelősök? Mik a hatalmi viszonyok?

 • Kik az érintettek, és hogyan érinti őket?

 • Hogyan lehet mindannyiukat bevonni a döntésbe?

 • Milyen kötelességeket (jogokat) (erkölcsi, szakmai) kell figyelembe venni?

 • Milyen értékek (személyes, szakmai) játszanak szerepet?

 • Milyen motívumaik, érdekeik vannak 1-3-nak? Milyen hasznok adódnak ezekből?

 • Milyen érzések, érdekek, értékek vezetnek engem?

 • Milyen döntési módszert alkalmazunk?

 • A döntés ellenőrzése az egyes etikai elméleteknél tanult kérdések szerint!


A racion lis erk lcsi d nt s elemei
A racionális erkölcsi döntés elemei

 • A racionális erkölcsi döntés

  • határpontokon alapuló kizárási feltételekből,

  • utilitarianizmusra épülő racionális döntési eljárásból (táblázatból/fából)

  • morális ellenőrzésből áll.

 • A nem a következmények értékére épülő (nem haszonelvű) erkölcsi szempontokat veszi 1. és 3. figyelembe.

 • 1.-t és 3.-t beépítjük a az előzőekben tanult általános racionális döntési eljárásba, így kapjuk a racionális erkölcsi döntés eljárást.


Kiz r si felt telek
Kizárási feltételek

 • Az értékrendünk (erkölcsi és szakmai) és az erkölcsi elméletek bizonyos esetekben kizárási feltételeket adnak. (Nem csak ezek, hanem például az ár is adhat: Pl. ez a megoldás nem jó, mert olyan költséges, hogy azt senki nem fizeti meg.)

 • Kizárási feltételt adnak:

  • a kötelességek. Pl. nem szegem meg a BTK paragrafusait.

  • a folytonos kritériumokat adó értékek és etikai elméletek, ha kijelölünk határpontokat, amin nem megyünk túl. Pl. érték a minőség, néha engedni kell, de azt már nem vállalom, hogy a mű a tervezési élettartam előtt valószínűleg tönkremegy. Az utat nem lehet úgy megépíteni, hogy ne ártsunk az ott lakóknak, de nem alkalmazok olyan megoldást, amit én sem viselnék el.

 • A kizárási feltételek megadják, hogy milyen szempontok és megoldások esetében nincs mérlegelés és kompenzáció. Milyen szempontok alapján, mely megoldásokat kell kizárni. Azokat a szempontokat, amelyekben van, a rac. döntési eljárásban vesszük figyelembe. (az erkölcsi szempontokat is!)


A racion lis d nt si elj r s alkalmaz sa erk lcsi k rd sekben
A racionális döntési eljárás alkalmazása erkölcsi kérdésekben

 • A racionális döntés utilitariánus keret, amely erkölcsi kérdésekre alkalmazható.

 • Minden cselekedetnek, megoldásnak van minden releváns szempontból valami haszna/ értéke minden egyes érintettre nézve, és összességében a legjobbat kell választani.

 • Mivel a morális értékelés személytelen, így bárkire meg lehet állapítani a szubjektív hasznosságokat. Ezért

  • alkalmazni kell az aranyszabály változatát: hogy érintene engem, ha ezt tennék velem

  • minden szempontot minden résztvevőre külön kell alkalmazni (a sorok megszorzódnak a résztvevők számával), és

  • az összességében legnagyobb hasznosságú alternatívát kell választani.

 • Feltételezi, hogy az emberek azonos súllyal szerepelnek, és a különböző emberek értékelései összehasonlíthatók.


A racion lis erk lcsi d nt si elj r s i
A racionális erkölcsi döntési eljárás I.* kérdésekben

 • A racionális erkölcsi döntés modellje:

  • Definiálja a megoldandó erkölcsi problémát!

  • A probléma/feladat osztályozása (egyéni-társas, jól-rosszul strukturált, nagy-kis kockázatú, tétű, morális, szokásos-szokatlan, egyszerű-bonyolult)

  • A probléma értelmezése: Tájékozódás, kutatás, a kontextus feltárása, a keretfeltételek rögzítése. A probléma újrafogalamzása, pontosítása.


A racion lis erk lcsi d nt si elj r s folyt ii
A racionális erkölcsi döntési eljárás (folyt.) II.* kérdésekben

 • A racionális döntés modellje (folyt.):

  • Vegye számba az összes résztvevőt/érintettet!

  • Rögzítse, hogy milyen kritériumok (szempontok, tulajdonságok) szerint keresi a megoldást! (Mindenki minden fontos kritériumát tekintetbe kell venni!)

  • Súlyozza a kritériumokat! (sil -- az i-ik kritérium súlya, az l-edik résztvevő számára)


A racion lis erk lcsi d nt si elj r s folyt iii
A racionális erkölcsi döntési eljárás (folyt.) III.* kérdésekben

 • A racionális döntés modellje (folyt.):

  • Tárja fel a megoldási lehetőségeket! (Hiba a lehetségesnél kevesebből kiindulni!)

  • Mérlegelje, hogy a megoldási lehetőségek milyen valószínűséggel felelnek meg a kritériumoknak! (pmi – az m megoldás beválásának valószínűsége az i-ik szempontból)

  • Válassza ki azokat a kritériumokat, ahol meg lehet vagy kell adni kizárási feltételeket!

  • Adja meg a kizárási feltételeket, és törölje a kizárható alternatívákat!

  • Számítsa ki minden résztvevőre az egyes megoldások szubjektív várható hasznosságát, összegezze ezeket, és válassza azt, amelyikben az összesített érték a legnagyobb! Hm -- az m-ik megoldás várható hasznossága: Hm= ∑ sil * pmi (összegezni i-re és l-re!)

  • Ellenőrizze a megoldást a korábban tanult ellenőrző kérdések segítségével!


Eml keztet a d nt st mor lis szempontb l ellen rz k rd sek i
Emlékeztető: A döntést morális szempontból kérdésekben ellenőrző kérdések I.

 • Megfelel az értékrendemnek? Összhangban van az értékeimmel?

 • Mi lenne, ha hasonló helyzetekben mindenki így tenne? E cselekedet mögött álló norma lehetne általános törvény?

 • Szeretném, ha mások ezt tennék velem? Mit szeretnék, mit tegyenek mások hasonló helyzetben (velem)?

 • Az érintettek hozzájárulnak/hozzájárulnának tervem megvalósításhoz, szándékos aktív résztvevők benne, vagy csak passzív eszközök? (Minden érintettre vonatkozik a kérdés, nem csak a közvetlen résztvevőkre.)

 • Az adott cselekedet meg szeg-e a valamilyen kötelességet, valamilyen kategorikus normát? (általános erkölcsi norma, szakmai előírás, Etikai Kódex stb.)


Eml keztet a d nt st mor lis szempontb l ellen rz k rd sek ii
Emlékeztető: A döntést morális szempontból kérdésekben ellenőrző kérdések II.

 • Kialakulhatna-e közmegegyezés az adott cselekedet alapjául szolgáló norma körül? Mit szólna a közösség, a szakma (a kollégák) a cselekedetemhez, ha nyilvánosságra kerülne (belső nyilvánosság, TV, sajtó, internet)? Elfogadható lenne a számukra? Megdicsérnének?

 • Milyen erényeket tükrözne a cselekedet? Milyen jellemvonásokkal rendelkezők cselekszenek így?

 • Mit tenne egy általam nagyra becsült személy, a mesterem ebben a helyzetben? Mit szólna hozzá, ha megtudná, hogy ezt tettem?

  Fontos!

  Az utilitariánus elméletekből adódó kérdéseket* azért nem kell feltenni, mert maga a döntési eljárás a következményekből adódó szubjektív jót maximalizálja. Azt választjuk, ami a legtöbb „jót” eredményezi összességében. Ha azonban a „jót” nem „a résztvevők számra jó”-ként értelmezzük, akkor a jó adott értelmezésével fel kell tenni az út. elméletekből adódó kérdéseket is!


Feladat1
Feladat kérdésekben

 • Hogyan dönt arról, hogy alkalmaz-e valamilyen fogamzásgátlási módszert, és ha igen, melyiket?


Fogamz sg tl s
Fogamzásgátlás kérdésekben


Fogamz sg tl s1
Fogamzásgátlás kérdésekben

 • Kizáró feltételek (pl. vallási kötelesség etika alapján kizárjuk a sebészi megoldást.)

 • Hasznosság (jóság) számítása

 • Ellenőrzés


Figyelem
Figyelem! kérdésekben

 • A racionális erkölcsi döntésnél a táblázatban az összes (fontos) érintett szempontjából értékelni kell a megoldásokat, azaz minden érintett minden fontos kritériumát fel kell venni, és azok szerint értékelni kell a megoldásokat! Másképpen: az összes érintett összesített várható hasznosságát kell maximalizálni. Ez jelenti azt, hogy mások szempontjait, érdekeit is figyelembe vesszük. (Pl.: A fogamzásgátlás példában a férfi és a nő szempontjából a megoldások értékelése külön soron szerepel. Tehát valójában a férfi és a nő szempontjából is kitöltjük a táblázatot.)

 • Ha fával ábrázoljuk, akkor pedig az összes kimenetet értékelni kell az összes (fontos) érintett szempontjából, és az egyes kimenetekhez ezek összegét, az összesített értéket kell beírni!


A racion lis d nt sek szerepe
A racionális döntések szerepe kérdésekben

 • A racionális erkölcsi döntési módszer szerepe:

  • Segítenek abban, hogy módszeresen figyelembe tudjuk venni és értékelni tudjuk a fontos tényezőket (intuitíve ezeket NEM tudjuk megtenni!), és ezért jobb döntéseket eredményez.

  • A résztvevőket ezzel lehet meggyőzni, hogy jó a döntés.

  • Ezzel lehet igazolni a döntést, ha szükséges.


Az erk lcsi d nt sek
Az erkölcsi döntések kérdésekben

 • Az erkölcsi döntések (tegyem - ne tegyem, melyiket tegyem) általában:

  • Kontextuálisak

  • Általában korlátozottan racionálisak

  • Társas döntések

 • Az erkölcsi szempontok a döntést kétféleképpen befolyásolják:

  • Bizonyos dolgokat nem teszünk az adott szituációban

  • Az összességében jobbat próbáljuk meg tenni


6 ra
HF kérdésekben

 • Mutasson be egy egyszerű, erkölcsileg releváns – de nem triviális! -- döntési helyzetet! Kevés szereplő, kevés fontos kritérium (a többi elhanyagolható), jól definiált probléma stb. Nincs nyilvánvalóan egy jó megoldás, valódi dilemma van, az alternatíváknak egyaránt vannak előnyei és hátrányai.

 • Hozzon racionális erkölcsi döntést a kérdésben táblázat segítségével! Magyarázza el a táblázatot! (Nem a döntés az érdekes, hanem a táblázat alkalmazása!)

 • (Az órán csak egy megoldást tudunk megnézni!)


ad