1 / 9

Samarbeidsprosjekter skole/bilbransje, pågående prosjekter, fagskoletilbud m.m.

Samarbeidsprosjekter skole/bilbransje, pågående prosjekter, fagskoletilbud m.m. 34 videregående skoler med 23500 elevplasser 3 veiledningssentre 2 folkehøgskoler fagskoletilbud opplæring i institusjoner opplæring i fengsler. Samarbeidsprosjekter m.m.

Download Presentation

Samarbeidsprosjekter skole/bilbransje, pågående prosjekter, fagskoletilbud m.m.

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Jørn Fraurud, seniorrådgiver, 6. mars 2013 Samarbeidsprosjekter skole/bilbransje,pågående prosjekter, fagskoletilbud m.m.

  2. 34 videregående skoler med 23500 elevplasser • 3 veiledningssentre • 2 folkehøgskoler • fagskoletilbud • opplæring i institusjoner • opplæring i fengsler

  3. Samarbeidsprosjekter m.m. • Etterutdanningskurs for instruktører i bedrift, for kontorene og generelt. • Kurs og fagsamlinger for prøvenemndsmedlemmer. • Vurdering for læring for instruktører i bedrift, prøvenemndsmedlemmer, faglærere og ansatte i opplæringskontorene. • «VG2 tunge kjøretøy» prosjekt gjennom to år, Eidsvoll vgs og Bjørkelangen vgs. MAN Truck & Bus Norge AS. Bertel O. Steen AS, Lørenskog ++ Volvo Truck Center Jessheim, Norsk Scania AS, avd Kløfta • Opplæringsbok (app) • Vi er lydhøre for innspill fra bransjen!

  4. Fagskoletilbud i Akershus Verkstedledelse (Servicetekniker) Bilbransjens fagskole: Verkstedledelse En framtidsrettet etter- og videreutdanning som gir kompetanse som verkstedleder, verksmester eller formann for en mellomstor bilbedrift. Studiet kan kombineres med fullt arbeid og kvalifiserer til mesterbrev. 3 søkere

  5. Teknikk og industriell produksjon i AkershusRekrutteringsgrunnlag for bilfagene 2013

  6. Søkere til Vg1, Teknikk og industriell produksjon

  7. Teknikk og industriell produksjon (2012-13) 65%

  8. YRKESFAGLIG UTDANNING – SØKNING AVGANGSELEVER FRA VG2

  9. LÆREKONTRAKTER

More Related