A feladatok s a probl mamegold s
Download
1 / 20

A feladatok és a problémamegoldás - PowerPoint PPT Presentation


 • 102 Views
 • Uploaded on

A feladatok és a problémamegoldás. Kaposi József. Felhasznált irodalom. Bábosik István: A feladat mint személyiségfejlesztő tényező ÚPSZ 2006/4. Einhorn Ágnes: Fejlesztés vagy vizsgatréning? Tanulmányok az érettségiről ( szerk. Bánkuti Zsuzsa és Lukács Judit) OFI 2008.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' A feladatok és a problémamegoldás' - yasir-hill


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Felhaszn lt irodalom
Felhasznált irodalom

 • Bábosik István: A feladat mint személyiségfejlesztő tényező ÚPSZ 2006/4.

 • Einhorn Ágnes: Fejlesztés vagy vizsgatréning? Tanulmányok az érettségiről ( szerk. Bánkuti Zsuzsa és Lukács Judit) OFI 2008.

 • Halász Gábor: A kompetencia, kihívások és értelmezések – A kompetencia (szerk. Demeter Kinga )OKI 2006.

 • Horváth Zsuzsa-Lukács Judit: Kevesebb kudarc, több önbizalom– A kompetencia (szerk. Demeter Kinga )OKI 2006.

 • F. Dárdai Ágnes: A problémaorientált történelemtanítás koncepciója a német szakdidaktikában ÚPSZ 2007/11.

 • Kertesi Gábor – Kézdi Gábor: A tanári munka minőségének meghatározó szerepe (Közgazdasági Szemle, 2005. ápr.)


Az el ad s f k rd sei
Az előadás fő kérdései

 • Melyek a hatékony pedagógia alapelvei?

 • Mit értünk kompetencialapú oktatás alatt?

 • Mi a feladatok szerepe a tudás megszerz-ésében, a tanulási folyamatban ?

 • Melyek a jellemző feladattípusok, mik a funkciójuk és mi a jellemzőjük?

 • Mi a promlémamegoldás, melyek a lépései és szerepe az eredményes oktatásban?


A hat kony tan t s alapelvei
A hatékony tanítás alapelvei

1. A puszta információ továbbítás (alacsonyabb rendű gondolkodási sémák) helyett inkább az információ-feldolgozó képesség („magasabb rendű gondolkodási sémák”) fejlesztésére kell helyezni a hangsúlyt.

2. Uniformizált oktatási gyakorlat helyett jobb eredményeket lehet személyre szabott oktatási gyakorlattal elérni.

3.A diákokat csoportos munkára, együttműködésre kell ösztönözni.

4.Az oktatás folyamatának szerves részét képező, „autentikus” értékelési rendszert kell működtetni.


Kompetencia
Kompetencia

„Az a képességünk és hajlandóságunk, hogy a bennünk lévő

tudást (ismereteket, készségeket és attitűdbeli jellemzőket)

sikeres problémamegoldó cselekvéssé alakítsuk.”

A „mit tudása helyett”

„mit kell tudni megcsinálni”.

Általános cél:

A tanulás megtanulása

- egész életen át tartó tanulás.


A tud sfajt k beazonos t sa
A „tudásfajták” beazonosítása

 • deklaratív tudás: tudni, hogy MIT (know what)

  pl. adatok, ismeretek, tények

 • procedurális tudás: tudni, hogy HOGYAN (know how) pl. a megszerzett ismeretek alkalmazása különböző helyzetekben, kontextusokban

 • a tudás forrása: tudni, hogy KITŐL (know who)

 • a tudás indokoltsága: tudni, hogy MIÉRT (know why)


Kompetencia fejleszt s
Kompetencia fejlesztés

Feladatok Pedagógusok

Életszerű nyitott

problémahelyzetek

Igazodás a

különböző tanulási

helyzetekhez

Módszerek gazdag

választéka


A feladatok szerepe
A feladatok szerepe

 • …..az új oktatási formákban a fejlesztőhatások végső forrásai nem a különböző tevékenység-formák, hanem a feladatok, melyek legtöbb-ször összetett, kognitív, affektív vagy pszicho-motoros feladatszériákból (lépésekből) épülnek fel (Bábosik 2006).

 • …a feladatmegoldás egyre kevésbé csak az értelmi, intellektuális megismerést, fejlesztést szolgálja, hanem az érzelmi-akarati tényezők révén is komoly szerepe van a személyiség fejlesztésében.


Feladatok fejleszt funkci i
Feladatok fejlesztő funkciói

 • Normaközvetítés

 • Beidegző (szokásformáló) funkció

 • Kortársi interakciókat szabályozó irányító funkció

 • Készségfejlesztő funkció

 • Képességfejlesztő funkció


Feladatt pusok
Feladattípusok

 • Intellektuális feladatok

  ismeretfeldolgozó

  gyakorló

  ismeretalkalmazó

 • Szociális feladatok

  kooperációs

  kommunikatív

  szociomorális

 • Manuális feladatok

  manuális gyakorló

  manuális alkalmazó


 • Alkotó feladatok

  szaktárgyi-tudományos

  tervező-konstruáló

  szervező

  irodalmi alkotó

  médiajellegű alkotó

  színjátszás

  képzőművészeti jellegű

  manuális alkotó

  zenei alkotó és előadói feladatok


A feladatok funkci i
A feladatok funkciói

Fejlesztő

Gyakorló

Mérő

Vizsga


Feladatok f bb jellemz i
Feladatok főbb jellemzői

Mérő

vizsga

Fejlesztő

gyakorló

Szakértelem

Kompetencia

Műveltség

Tevékenységek

Standardizáció

EQ IQ


Feladatt pusok megb zhat s g

feleletválasztás, igaz / hamis, hozzárendelések

kiegészítések

rövid válasz

szövegalkotás

ZÁRT

NYITOTT

Feladattípusok- megbízhatóság


A feladatok megv ltozott szerepe
A feladatok megváltozott szerepe

 • Hagyományos felfogás szerint: a tanári magyarázat kiegészítését és a tanulói tudás ellenőrzését szolgálják.

 • Új felfogás szerint: a tanulói tananyag-feldolgozás meghatározó eszközei, valamint a tanórák hatékonyságát (mérés) és a tanulói teljesítmények eredményességét (vizsga) mutatják.


Probl mamegold s
Problémamegoldás

A problémamegoldás az egyén képessége arra, hogy kognitív eljárásokat használjon olyan reális (tudományok közötti) helyzetekben, amikor a megoldáshoz vezető út nem válik azonnal nyilvánvalóvá, és amikor a műveltségi területek vagy tantervi tartalmak, amelyek esetleg felhasználhatók, nem találhatók meg a tudomány egyetlen területén sem.

A problémamegoldó kompetencia fejlesztésében éppen az az izgalmas, hogy nem begyakorolt feladatok, megoldások reprodukciójáról van szó. kiemelt jelentősége van olyan problémahelyzet megteremtésének, amely ismeretlen váratlanságával, ismeretlen elemeivel felkelti a tanulók érdeklődését, kíváncsiságát.


A feladat mint pr b lkoz s mint heurisztikus tanul s
A feladat mint „próbálkozás”, mint heurisztikus tanulás

Problémamegoldás

Modellalkotás

Érzelmi-, értelmi intelligencia


Az eredm nyes probl mamegold s l p sei
Az eredményes problémamegoldás lépései tanulás

 • Probléma megértése, összefüggések keresése

 • Hipotézis megfogalmazása (információ kritikus kezelése!)

 • Probléma reprezentálása (pl. vita: érvek-ellenérvek) - a megoldás

 • A megoldás vizsgálata (összevetés a hipotézissel)

 • A megoldás közvetítése


Sszegz s i
Összegzés I. tanulás

 • A problémamegoldás tanórai felhasználása a kompetencia alapú fejlesztés egyik kulcselemévé vált, hiszen nem a tanultak reprodukcióját, hanem nyitottságot, kreativitást, az analógiás, analitikus és kombinatív gondolkodás széles körű alkalmazását várja el a diákoktól.

 • Más megvilágításba került a kognitív kompetencia, valamint a perszonális, szociális és speciális kompetencia viszonyrendszere.


Sszegz s ii
Összegzés II. tanulás

 • A tanulás többé már nem a tudomány által kidolgozott és a tanár által közölt ismeretek megértése lett, hanem aktív tanulói részvétel az információk megszerzésében és feldolgozásában.

 • A tanulói tevékenységek a feladatmegoldásban öltenek testet, hiszen az ismeretforrásokkal való (pl.: szöveg, kép, ábra) tananyag-feldolgozás előtérbe kerülése a tanulók aktív, csoportos vagy egyéni feladatmegoldó munkáját várja el.


ad