Taures, a.s . - PowerPoint PPT Presentation

yardley
taures a s n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Taures, a.s . PowerPoint Presentation
Download Presentation
Taures, a.s .

play fullscreen
1 / 9
Download Presentation
Taures, a.s .
112 Views
Download Presentation

Taures, a.s .

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Taures, a.s. Základní informace o společnosti

  2. Obsah • Základní informace o společnosti • Typické projekty • Vybrané reference • Pracovní příležitost • Co nabízíme • Kontakt

  3. Základní informace • Společnost založena na přelomu let 2000/2001 • Historie společnosti je spjata s evropskou liberalizací trhu s energiemi • Hlavní činností jsou analýzy a poradenství v energetice • Hlavním trhem je Česká a Slovenská republika • Společnost realizuje projekty i v jiných státech střední, západní a východní Evropy

  4. Typické projekty • Ekonomické analýzy v oblasti obchodu s elektřinou a zemním plynem • Analýzy infrastruktury pro obchod s elektřinou a zemním plynem • Návrh obchodní politiky výrobců elektřiny a obchodníků s elektřinou a zemním plynem • Organizování nákupu elektřiny pro významné odběratele • Analýzy energetické legislativy • Nastavení pravidel a organizovaní trhu s elektřinou a zemním plynem na národní a mezinárodní úrovni • Výpočty regulovaných cen za přenos a distribuci elektřiny a zemního plynu • Analýzy spolehlivosti elektrizační a plynárenské soustavy včetně návrhu organizačních, ekonomických a technických opatření • Development zdrojů na výrobu elektřiny a tepla

  5. Vybrané reference v ČR • Vítkovice, a.s. • Česká spořitelna, a.s. • Česká zbrojovka Uherský Brod, a.s. • České dráhy, a.s. • MICB, a.s. • Sladovny Soufflet, a.s. • Tesco Stores, a.s. • Středočeský kraj • Zlínský kraj • Plzeňský kraj • Kraj Vysočina • Delvita, a.s. • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových • Rossmann, s.r.o. • Globus ČR, k.s. • Bauhaus, k.s. • Lidl Česká republika, v.o.s. • ON Semiconductor • Technická univerzita Liberec • Slovnaft ČR, s.r.o. • Sapeli, a.s. • Dřevozávod Pražan, s.r.o. • ČEZ, a.s. • ČEPS, a.s. • RWE Transgas, a.s. • Pražská plynárenská, a.s • Západočeská plynárenská, a.s. • Energetický regulační úřad • Operátor trhu s elektřinou, a.s. • Jihomoravská energetika, a.s. • Pražská energetika, a.s. • Severočeská energetika, a.s. • Severomoravská energetika, a.s. • Východočeská energetika, a.s. • Středočeská energetická, a.s. • Západočeská energetika, a.s. • Jihočeská energetika, a.s. • Appian Group, a.s. • Dalkia Česká republika, a.s. • Moravia Energio, a.s. • Sokolovská uhelná, a.s. • Severočeské doly, a.s. • Ško-Energo, a.s. • Atel (Entrade, s.r.o.)

  6. Vybrané reference na Slovensku • Tepláreň Banská Bystrica • Nafta, a.s. • Dalkia, a.s. • Dopravný podnik Bratislava • Mondi Business Paper SCP Ružomberok • Novácke chemické závody • Železnice Slovenskej republiky • Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. • Slovenské elektrárne, a.s. • Stredoslovenská energetika, a.s. • Východoslovenská energetika, a.s. • Západoslovenská energetika, a.s. • Úrad pre reguláciu sieťových odvetví • Tepláreň Košice, a.s.

  7. Pracovní příležitosti • Samostatný analytik • cca 3 volné pozice • v případě vhodných kandidátů více pracovních pozic • Náplň práce • Ekonomické analýzy • Analýzy infrastruktury pro obchod s elektřinou a zemním plynem • Analýzy energetického práva • Návrhy na zlepšení současného stavu • Development energetických zařízení • Požadavky • Samostatné rozhodování • Flexibilita • Zodpovědnost

  8. Co nabízíme • Zajímavou práci v mladém kolektivu • Široké spektrum činností • Finanční ohodnocení dle přínosů pro společnost bez „platového stropu“ • Možnost cestování • Získání zkušeností z mnoha oborů • Možnost rychlého profesního růstu • Možnost proměnlivé individuální pracovní doby

  9. Taures, a.s. Palackého 15 110 00 Praha 1 Tel.: +420 221 594 320 Fax: +420 222 522 728 E-mail: taures@taures.cz URL: http://www.taures.cz